Wednesday, June 23, 20212:51 PM(View: 0)
Nguồn: Mysticpost Tài tử Jim Caviesel kể rằng: “Chúa Giêsu nói với tôi rằng: "Họ không yêu mến Ta. Chỉ có một số ít..."
Wednesday, June 23, 20212:46 PM(View: 0)
Nguồn: Mysticpost Trong những năm qua, thị nhân Medjugorje là cô Mirjana, đã từng nói về tầm quan trọng của ngày 18 tháng 3 hàng năm. Những người quan sát về Medjugorje thường chú ý đến các thông điệp hàng năm của Đức Mẹ. Năm nay, Đức Mẹ nói với thế giới rằng các biến cố sắp đến sẽ là những thách đố cho nhân loại. Đức Mẹ nói rằng:
Wednesday, June 23, 202112:57 PM(View: 2)
Nguồn: Mysticpost Trong những năm qua, thị nhân Medjugorje là cô Mirjana, đã từng nói về tầm quan trọng của ngày 18 tháng 3 hàng năm. Những người quan sát về Medjugorje thường chú ý đến các thông điệp hàng năm của Đức Mẹ. Năm nay, Đức Mẹ nói với thế giới rằng các biến cố sắp đến sẽ là những thách đố cho nhân loại. Đức Mẹ nói rằng:
Wednesday, June 23, 20217:18 AM(View: 4)
Nguồn: Mysticpost LM Livio Fanzaga sưu tầm và học hỏi về các thông điệp của Đức Mẹ. Ngài rất quan tâm về cách diễn tả thường xuyên của Mẹ vào thời gian gần đây. Đức Mẹ thường hay nói: "Không có thì giờ," hoặc: "Không có thì giờ để mất,"
Wednesday, June 23, 20216:46 AM(View: 4)
Nguồn Mysticpost Hãy chuẩn bị cho những gì sắp đến. Thánh Kinh cho thấy con số 40 rất quan trọng. Đây là kỷ niệm 40 năm mà Đức Mẹ hiện ra tại Medjugorje. Vì chúng ta đang tiến tới thời điểm mà Mẫu Tâm Đức Mẹ Maria toàn thắng.
Wednesday, June 23, 20215:57 AM(View: 2)
Nguồn: Mysticpost LM Leon kể như sau: “Đức Mẹ hỏi tôi: 'Con có sẵn sàng chịu đau khổ không?' "Thế rồi Đức Mẹ cho tôi thấy tương lai. Mẹ nói sẽ có một thời kỳ sắp đến khi hầu như người Công giáo nào cũng ngại nói đến tên Chúa Giêsu. Sẽ có ít người Công Giáo còn trung thành.
Tuesday, June 22, 20215:35 PM(View: 9)
Nguồn: Mysticpost Fr Mario Attard OFM Cap chia sẻ tiếp: "Cuộc sống của chúng ta là một linh mục thì phải là một cuộc sống mang nhiều hoa trái tốt tươi và sum suê. Chúng ta phải cầu nguyện bằng chuỗi Mân Côi và dạy cách lần chuỗi Mân Côi cho những người khác. Chuỗi kinh Mân Côi rất hữu hiệu vì đó là cách suy niệm Lời của Chúa trong ngôi nhà của Mẹ Maria!"
Tuesday, June 22, 20215:08 PM(View: 7)
Ngày 20 tháng 6 là ngày vĩ đại đối với tôi. Trong ngày này tôi cảm nhận rằng Chúa Kito thật sự thương yêu tôi vì Ngài đã chọn tôi làm linh mục của Ngài. Làm linh mục thật sự là một điều lớn lao. Đức GH Phanxico đã nói trong Đại Hội của Các Giám Mục ngày 17/5/2016 như sau: "Bí mật của linh mục là ở trong lửa của bụi gai mà có sự hiện diện của Ngài,
Tuesday, June 22, 20211:58 PM(View: 14)
Nguồn: Mysticpost Kể từ ngày 24/6/1981 đến nay có một biến cố rất đặc biệt duy nhất trong lịch sử của nhân loại, đó là sự hiện diện của Đức Mẹ giữa nhân loại tại Medjugorje! Đức Mẹ đến để cứu giúp thế giới và làm cho thế giới trở lại với Chúa. Đây là thời gian khẩn cấp và Mẹ luôn van xin chúng ta hãy chấp nhận các thông điệp của Mẹ ban trong những ngày này...
Tuesday, June 22, 202112:53 PM(View: 8)
Đức Mẹ từ làng Medjugorje nói: "Các con đừng cho phép Satan cám dỗ các con. Mẹ sẽ chỉ dẫn cho các con một con đường cứu rỗi cho linh hồn các con."

SUY NIỆM PHÚC ÂM CHÚA NHẬT V MÙA CHAY NĂM B (21/03/2021) THÂN PHẬN VÀ SỨ MẠNG CỦA HẠT LÚA MÌ

Friday, March 19, 20212:30 PM(View: 130)

BODYOFJESUSSUY NIỆM PHÚC ÂM

CHÚA NHẬT V MÙA CHAY NĂM B (21/03/2021)

THÂN PHẬN VÀ SỨ MẠNG CỦA HẠT LÚA MÌ

“Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không thối đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình; nhưng nếu nó thối đi, thì nó sinh nhiều bông hạt."

I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Gần đến Lễ Phục Sinh, Hội Thánh chủ ý cho các Kitô hữu đọc lại những đoạn Phúc Âm liên quan tới CÁI CHẾT của Chúa Giêsu Kitô, Thiên Chúa làm người. Bài Phúc Âm Chúa Nhậ IV Mùa Chay Năm B hôm nay là một bằng chứng. Thật ra CÁI CHẾT của Chúa Giêsu Kitô là CÁI CHẾT CỨU ĐỘ chứ không phải là một cái chết tầm thường hay vô ích như cái chết của bao nhiêu con người. CÁI CHẾT ấy là hình mẫu cho cái chết của mỗi môn đệ Chúa Giêsu Kitô. Chính vì thế mà Chúa Giêsu mới nói các môn đệ; "Đã đến giờ Con Người được tôn vinh. Quả thật, quả thật, Ta nói với các con: Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không thối đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình; nhưng nếu nó thối đi, thì nó sinh nhiều bông hạt. Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất, và ai ghét sự sống mình ở đời này, thì sẽ giữ được nó cho sự sống đời đời”.

II. LẰNG NGHE LỜI CHÚA TRONG BÀI PHÚC ÂM Ga 12,20-33: Khi ấy, trong số những người lên dự lễ, có mấy người Hy-lạp. Họ đến gặp Philipphê quê ở Bêtania, xứ Galilêa, và nói với ông rằng: "Thưa ngài, chúng tôi muốn gặp Đức Giêsu". Philipphê đi nói với Anrê, rồi Anrê và Philipphê đến thưa Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đáp: "Đã đến giờ Con Người được tôn vinh. Quả thật, quả thật, Ta nói với các con: Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không thối đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình; nhưng nếu nó thối đi, thì nó sinh nhiều bông hạt. Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất, và ai ghét sự sống mình ở đời này, thì sẽ giữ được nó cho sự sống đời đời. Ai phụng sự Ta, hãy theo Ta, và Ta ở đâu, thì kẻ phụng sự Ta cũng sẽ ở đó. Ai phụng sự Ta, Cha Ta sẽ tôn vinh nó. Bây giờ linh hồn Ta xao xuyến, và biết nói gì?

Lạy Cha, xin cứu Con khỏi giờ này. Nhưng chính vì thế mà Con đã đến trong giờ này. Lạy Cha, xin hãy làm vinh danh Cha". Lúc đó có tiếng từ trời phán: "Ta đã làm vinh danh Ta và Ta còn làm vinh danh Ta nữa". Đám đông đứng đó nghe thấy và nói đó là tiếng sấm. Kẻ khác lại rằng: "Một thiên thần nói với Ngài". Chúa Giêsu đáp: "Tiếng đó phán ra không phải vì Ta, nhưng vì các ngươi. Chính bây giờ là lúc thế gian bị xét xử, bây giờ là lúc thủ lãnh thế gian bị khai trừ và khi nào Ta chịu đưa lên cao khỏi đất, Ta sẽ kéo mọi người lên cùng Ta". Người nói thế để chỉ Người phải chết cách nào.

III. SUY NIỆM LỜI CHÚA TRONG BÀI PHÚC ÂM Ga 3,14-21:

3.1 Chúa Giêsu Kitô là hạt lúa mì rơi xuống đất và đã thối đi: Sứ mạng của Chúa Giêsu Kitô khi xuống trần gian là cứu chuộc nhân loại tội lỗi. Người cứu chuộc nhân lọai tội lỗi bằng cách gánh chịu mọi tội lỗi của toàan thể nhân loại. Người hiến dâng cuộc đời, thân xác và linh hồn cho công trình Cứu Độ ấy. Người đã sống tự hạ tự hủy tự hiến mình trong Cuộc Khổ Nạn đau thương và trong CÁI CHẾT nhuốc nha trên thập gía. Người đúng là hạt lúa mì rơi xuống đầt và đã thối đi. Vì thế mà Chúa Giêsu Kitô đã được Thiên Chúa Cha làm cho trỗi dậy (hay phục sinh) và nhận lại vinh quang danh dự của Thiên Chúa.

3.2 Mỗi Kitô hữu phải là hạt lúa mình rơi xuống đất và thối đi:

Mỗi Kitô hữu đã được Thiên Chúa đặt vào trong một môi trường sống. Đúng hơn mỗi môi trường ấy là một mảnh đất mà mỗi người chúng ta được ném (hay gieo) vào như hạt lúa mì được người gieo giống ném (hay gieo) vào ruộng lúa. Nếu chúng ta không chết, không thối đi thì chúng ta sẽ không thành cây lúa và không sinh được bông hạt nào. Nếu chúng ta chết đi, thối đi thì chúng ta sẽ sinh nhiều bông hạt lúa mới. Chết hay thối đi là hy sinh, bỏ mình, tự hạ, tự hủy, tự hiến cho Thiên Chúa và tha nhân. Thế nên thay vì chúng ta nỗ lực làm việc này việc nọ trong cuộc sống trần thế này thì việc quan trong và đáng làm hơn là chúng ta buông bỏ điểu này, buông bỏ điều kia: tội lỗi, đam mê, tình xấu, ích kỷ, ý riêng, của cải, danh vọng, chức qyuyền, địa vị. Càng từ bỏ nhiều, (tức càng chết và thối rữa) chúng ta càng sinh nhiều hoa trái hữu ích cho bản thân mình và cho người khác!

IV. THỰC THI LỜI CHÚA TRONG BÀI PHÚC ÂM Ga 3,14-21:

4.1 Cầu xin Chúa Giêsu Kitô ơn nên giống Người: Nên giống Chúa Giêsu chính là nên thánh nên trọn lành đó. Nên giống Chúa Giêsu chính là nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu (Thánh Phaolô). Nhưng nên giống Chúa Giêsu Kitô không phải là chuyện dễ vì Chúa Giêsu đã suốt đời sống tự hạ, tự hủy và tự hiến. Vì thế chúng ta phải không ngừng cầu xin Chúa Giêsu Kitô ban cho chúng ta ơn nên giống Người.

4.2 Mỗi ngày tập sống từ bỏ: Cầu xin ơn nên giống Chúa Giêsu Kitô là việc làm quan trọng nhất mà chúng ta bphải làm mỗi ngày. Tiếp đến là mỗi ngày chúng ta phải tập sống từ bỏ. Trước hết là tội lỗi, đam mê, tính xấu. Kế dến là tiến của, chức quyền danh vọng hão huyền. Sau cùng là ý riêng. Càng tử bỏ nhiều bao nhiêu càng nên giống Chúa Giêsu Kitô bấy nhiêu!

4.3 Mỗi ngày tập sống tự hiến: Song song với việc tập sống từ bỏ mỗi ngày chúng ta tâp sống tự hiến hay cho đi. Cho đi thời gian, tài năng, thời giờ, sự quan tâm giúp đỡ, tiền của v.v.. Càng cho đi nhiều bao nhiêu càng nên giống Chúa Giêsu Kitô bấy nhiêu!

V. CẦU NGUYỆN VỚI LỜI CHÚA TRONG BÀI PHÚC ÂM Ga 3,14-21:

KHAI MỞ: Lạy Thiên Chúa là Cha của Chúa Giêsu Kitô và là Cha của chúng con, chúng con cảm tạ, ngợi khen và chúc tụng Cha vì Cha đã ban Con Một Cha là Chúa Giêsu Kitô cho chúng con để Người dậy chúng con cách sống tự hạ, tự hủy và tự hiến của hạt lúa mì rơi xuống đât mà thối đi.

Ý VÀ LỜI CẦU NGUYỆN

1.- «Mấy người Hy-lạp đến gặp Philipphê quê ở Bêtania, xứ Galilêa, và nói với ông rằng: "Thưa ngài, chúng tôi muốn gặp Đức Giêsu"» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho ngày càng có nhiều người muốn gặp Chúa Giêsu, muốn gặp Thiên Chúa như mấy người Hy-lạp trong Phúc âm.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

2.- «Đã đến giờ Con Người được tôn vinh. Quả thật, quả thật, Ta nói với các con: Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không thối đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình; nhưng nếu nó thối đi, thì nó sinh nhiều bông hạt» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô, cho các Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục, Phó Tế và Tu Sĩ Nam Nữ để các vị ấy tích cực thực thi lời Chúa Giêsu dậy về hạt lúa mì rơi xuống đất và thố đi.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

3.- «Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất, và ai ghét sự sống mình ở đời này, thì sẽ giữ được nó cho sự sống đời đời» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho các Kitô hữu trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta và trong các cộng đoàn giáo xứ khác, để mọi Kitô hữu biết hy sinh từ bỏ những gì cản trở cuộc tìm kiếm sự sống của mình.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

4.- «Ai phụng sự Ta, hãy theo Ta, và Ta ở đâu, thì kẻ phụng sự Ta cũng sẽ ở đó. Ai phụng sự Ta, Cha Ta sẽ tôn vinh nó» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho chính bản thân chúng ta và những người thân của chúng ta để mọi người quyết tâm chỉ phụng sự một mình Chúa Giêsu Kitô và một mình Thiên Chúa mà thôi.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

LỜI KẾT:

Lạy Thiên Chúa là Cha của Chúa Giêsu và là Cha của chúng con, chúng con xin chúc tụng ngợi khen và cảm tạ Cha, vì Cha đã ban cho chúng con Con rất yêu dầu của Cha để Người dậy cho chúng con cách sống tự hạ, tự hủy, tự hiến như hạt lúa mì rơi xống đất và chết đi.

Chúng con xin Cha ban cho chúng con sức mạnh của Thần Khí để chúng con sống tự hạ, tự hủy và tự hiến mỗi ngày trong đời sống cá nhân, gia đình và cộng đồng. Chúng con cầu xin, nhờ công nghiệp Chúa Giêsu Kitô Con Cha, Chúa chúng con, là Đấng đã chết trên thập giá để muốn người được cứu. Amen.

Sàigòn ngày 19 tháng 03 năm 2021

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội