Wednesday, June 23, 202112:57 PM(View: 2)
Ngu峄搉: Mysticpost Trong nh峄痭g n膬m qua, th峄 nh芒n Medjugorje l脿 c么 Mirjana, 膽茫 t峄玭g n贸i v峄 t岷 quan tr峄峮g c峄 ng脿y 18 th谩ng 3 h脿ng n膬m. Nh峄痭g ng瓢峄漣 quan s谩t v峄 Medjugorje th瓢峄漬g ch煤 媒 膽岷縩 c谩c th么ng 膽i峄噋 h脿ng n膬m c峄 膼峄ヽ M岷. N膬m nay, 膼峄ヽ M岷 n贸i v峄沬 th岷 gi峄沬 r岷眓g c谩c bi岷縩 c峄 s岷痯 膽岷縩 s岷 l脿 nh峄痭g th谩ch 膽峄 cho nh芒n lo岷. 膼峄ヽ M岷 n贸i r岷眓g:
Wednesday, June 23, 20217:18 AM(View: 4)
Ngu峄搉: Mysticpost LM Livio Fanzaga s瓢u t岷 v脿 h峄峜 h峄廼 v峄 c谩c th么ng 膽i峄噋 c峄 膼峄ヽ M岷. Ng脿i r岷 quan t芒m v峄 c谩ch di峄卬 t岷 th瓢峄漬g xuy锚n c峄 M岷 v脿o th峄漣 gian g岷 膽芒y. 膼峄ヽ M岷 th瓢峄漬g hay n贸i: "Kh么ng c贸 th矛 gi峄," ho岷穋: "Kh么ng c贸 th矛 gi峄 膽峄 m岷,"
Wednesday, June 23, 20216:46 AM(View: 4)
Ngu峄搉 Mysticpost H茫y chu岷﹏ b峄 cho nh峄痭g g矛 s岷痯 膽岷縩. Th谩nh Kinh cho th岷 con s峄 40 r岷 quan tr峄峮g. 膼芒y l脿 k峄 ni峄噈 40 n膬m m脿 膼峄ヽ M岷 hi峄噉 ra t岷 Medjugorje. V矛 ch煤ng ta 膽ang ti岷縩 t峄沬 th峄漣 膽i峄僲 m脿 M岷玼 T芒m 膼峄ヽ M岷 Maria to脿n th岷痭g.
Wednesday, June 23, 20215:57 AM(View: 2)
Ngu峄搉: Mysticpost LM Leon k峄 nh瓢 sau: 鈥溎愥哗c M岷 h峄廼 t么i: 'Con c贸 s岷祅 s脿ng ch峄媢 膽au kh峄 kh么ng?' "Th岷 r峄搃 膼峄ヽ M岷 cho t么i th岷 t瓢啤ng lai. M岷 n贸i s岷 c贸 m峄檛 th峄漣 k峄 s岷痯 膽岷縩 khi h岷 nh瓢 ng瓢峄漣 C么ng gi谩o n脿o c农ng ng岷 n贸i 膽岷縩 t锚n Ch煤a Gi锚su. S岷 c贸 铆t ng瓢峄漣 C么ng Gi谩o c貌n trung th脿nh.
Tuesday, June 22, 20215:35 PM(View: 9)
Ngu峄搉: Mysticpost Fr Mario Attard OFM Cap chia s岷 ti岷縫: "Cu峄檆 s峄憂g c峄 ch煤ng ta l脿 m峄檛 linh m峄 th矛 ph岷 l脿 m峄檛 cu峄檆 s峄憂g mang nhi峄乽 hoa tr谩i t峄憈 t瓢啤i v脿 sum su锚. Ch煤ng ta ph岷 c岷 nguy峄噉 b岷眓g chu峄梚 M芒n C么i v脿 d岷 c谩ch l岷 chu峄梚 M芒n C么i cho nh峄痭g ng瓢峄漣 kh谩c. Chu峄梚 kinh M芒n C么i r岷 h峄痷 hi峄噓 v矛 膽贸 l脿 c谩ch suy ni峄噈 L峄漣 c峄 Ch煤a trong ng么i nh脿 c峄 M岷 Maria!"
Tuesday, June 22, 20215:08 PM(View: 7)
Ng脿y 20 th谩ng 6 l脿 ng脿y v末 膽岷 膽峄慽 v峄沬 t么i. Trong ng脿y n脿y t么i c岷 nh岷璶 r岷眓g Ch煤a Kito th岷璽 s峄 th瓢啤ng y锚u t么i v矛 Ng脿i 膽茫 ch峄峮 t么i l脿m linh m峄 c峄 Ng脿i. L脿m linh m峄 th岷璽 s峄 l脿 m峄檛 膽i峄乽 l峄沶 lao. 膼峄ヽ GH Phanxico 膽茫 n贸i trong 膼岷 H峄檌 c峄 C谩c Gi谩m M峄 ng脿y 17/5/2016 nh瓢 sau: "B铆 m岷璽 c峄 linh m峄 l脿 峄 trong l峄璦 c峄 b峄 gai m脿 c贸 s峄 hi峄噉 di峄噉 c峄 Ng脿i,
Tuesday, June 22, 20211:58 PM(View: 14)
Ngu峄搉: Mysticpost K峄 t峄 ng脿y 24/6/1981 膽岷縩 nay c贸 m峄檛 bi岷縩 c峄 r岷 膽岷穋 bi峄噒 duy nh岷 trong l峄媍h s峄 c峄 nh芒n lo岷, 膽贸 l脿 s峄 hi峄噉 di峄噉 c峄 膼峄ヽ M岷 gi峄痑 nh芒n lo岷 t岷 Medjugorje! 膼峄ヽ M岷 膽岷縩 膽峄 c峄﹗ gi煤p th岷 gi峄沬 v脿 l脿m cho th岷 gi峄沬 tr峄 l岷 v峄沬 Ch煤a. 膼芒y l脿 th峄漣 gian kh岷﹏ c岷 v脿 M岷 lu么n van xin ch煤ng ta h茫y ch岷 nh岷璶 c谩c th么ng 膽i峄噋 c峄 M岷 ban trong nh峄痭g ng脿y n脿y...
Tuesday, June 22, 202112:53 PM(View: 8)
膼峄ヽ M岷 t峄 l脿ng Medjugorje n贸i: "C谩c con 膽峄玭g cho ph茅p Satan c谩m d峄 c谩c con. M岷 s岷 ch峄 d岷玭 cho c谩c con m峄檛 con 膽瓢峄漬g c峄﹗ r峄梚 cho linh h峄搉 c谩c con."
Monday, June 21, 20216:02 PM(View: 18)
Ngu峄搉: Mysticpost M岷玼 T芒m M岷 Maria ch瓢a th峄 c贸 s峄 to脿n th岷痭g cho 膽岷縩 khi n脿o m脿 m峄梚 tr谩i tim c峄 nh芒n lo岷 膽瓢峄 an ngh峄 trong t矛nh y锚u v脿 s峄 b矛nh an c峄 Ch煤a Gi锚su. 膼贸 l脿 l媒 do t岷 sao m脿 M岷 n贸i r岷眓g m峄 ti锚u c峄 nh峄痭g l岷 M岷 hi峄噉 ra t岷 Medjugorje...
Monday, June 21, 20215:21 PM(View: 21)
Ngu峄搉: Spiritdaily.com N瓢峄沜 Hoa K峄 d霉ng m谩y bay kh么ng ng瓢峄漣 l谩i 膽峄 t岷 c么ng c谩c m峄 ti锚u 峄 n瓢峄沜 Ba T瓢. C谩c lo岷 m谩y bay 膽茫 b岷痭 tr煤ng m峄檛 c膬n c峄 qu芒n s峄 c峄 ng瓢峄漣 Iraq 峄 trong phi tr瓢峄漬g qu峄慶 t岷 Baghdad, theo l峄漣 b谩o c谩o g岷 膽芒y.

C贸 饾煏 饾悅饾悮虂饾悳饾悺 饾悂饾惃虃虂 饾悡饾悺饾悽虂 饾悐饾悺饾惃虃饾惂饾悹 饾悆饾惍虁饾惂饾悹 膼饾悶虃虂饾惂 饾悡饾悽饾悶虃虁饾惂

Tuesday, March 23, 20212:42 PM(View: 185)
BEDEPC贸 饾煏 饾悅饾悮虂饾悳饾悺 饾悂饾惃虃虂 饾悡饾悺饾悽虂 饾悐饾悺饾惃虃饾惂饾悹 饾悆饾惍虁饾惂饾悹 膼饾悶虃虂饾惂 饾悡饾悽饾悶虃虁饾惂

M峄檛 ng瓢峄漣 cho d霉 l脿 kh么ng c贸 ti峄乶 c农ng v岷玭 c贸 th峄 cho ng瓢峄漣 kh谩c 7 th峄:

1. B峄 th铆 b岷眓g v岷 m岷穞:
Con c贸 th峄 cho ng瓢峄漣 kh谩c v岷 m岷穞 t瓢啤i c瓢峄漣 ni峄乵 n峄.

2. B峄 th铆 b岷眓g l峄漣 n贸i:
Con c贸 th峄 cho ng瓢峄漣 kh谩c nh峄痭g l峄漣 c峄 v农 kh铆ch l峄, l峄漣 an 峄, l峄漣 khen ng峄, l峄漣 khi锚m t峄憂 v脿 l峄漣 n贸i 岷 谩p.

3. B峄 th铆 b岷眓g t岷 l貌ng:
H茫y m峄 r峄檔g t岷 l貌ng v脿 膽峄慽 x峄 ch芒n th脿nh v峄沬 ng瓢峄漣 kh谩c.

4. B峄 th铆 b岷眓g 谩nh m岷痶:
Con h茫y d霉ng 谩nh m岷痶 thi峄噉 媒 膽峄 nh矛n ng瓢峄漣 kh谩c.

5. B峄 th铆 b岷眓g h脿nh 膽峄檔g:
Con d霉ng h脿nh 膽峄檔g 膽峄 膽i gi煤p 膽峄 ng瓢峄漣 kh谩c.

6. B峄 th铆 b岷眓g ch峄 ng峄搃:
Khi 膽i xe hay thuy峄乶, c贸 th峄 膽em ch峄 ng峄搃 c峄 m矛nh t岷穘g cho ng瓢峄漣 kh谩c.

7. B峄 th矛 b岷眓g n啤i 峄:
膼em ph貌ng 峄 tr峄憂g kh么ng s峄 d峄g cho ng瓢峄漣 kh谩c ngh峄 ng啤i.

Ch峄 c岷 d瓢峄g th脿nh 7 th贸i quen n脿y th矛 ph瓢峄沜 膽峄ヽ s岷 膽岷縩 v峄沬 ng瓢峄漣 膽贸 nh瓢 h矛nh v峄沬 b贸ng! (ST)
May be an image of 1 person, standing and outdoors
svg%3e
Kim Ha