Tuesday, November 30, 20219:21 PM(View: 7)
T么i v峄玜 nghe m峄檛 ch峄 b岷 trong nh贸m c岷 nguy峄噉 k峄 v峄 cu峄檆 膽峄漣 ch峄 m脿 th瓢啤ng ch峄 qu谩! Sau 膽芒y l脿 c岷 nghi峄噈 c峄 ch峄 岷:
Tuesday, November 30, 20213:02 PM(View: 10)
https://www.crisismagazine.com/2021/the-victim-who-vanished Qua b峄痑 膬n t峄慽, v峄 t么i l脿 Krista v脿 t么i nh岷璶 ra r岷眓g t峄 nay tr峄 膽i, ch煤ng t么i s岷 kh么ng bao gi峄 膽瓢峄 g岷穚 l岷 cha Flum l岷 n峄痑. V峄 t么i l脿 Krista gi峄 thinh l岷穘g su峄憈 bu峄昳 t峄慽 h么m 岷, l貌ng bu峄搉 r瓢峄漣 r瓢峄.
Tuesday, November 30, 20211:53 PM(View: 9)
https://www.crisismagazine.com/2021/the-victim-who-vanished Ng脿y m峄沬 c峄 cha Flum b岷痶 膽岷 khi c貌n c贸 谩nh tr膬ng, th瓢峄漬g l脿 t峄 l煤c 3:00 s谩ng. Ng脿i b岷痶 膽岷 l脿m d岷 Th谩nh Gi谩 v脿 suy ni峄噈 v峄 Cu峄檆 Kh峄 N岷 Ch煤a Kito. Nh瓢 th岷 膽峄 gi煤p ng脿i nh峄 膽岷縩 Ch煤a Giesu Kito ch峄媢 膼贸ng 膼inh trong su峄憈 m峄檛 ng脿y 膽峄漣.
Tuesday, November 30, 202112:38 PM(View: 13)
https://www.crisismagazine.com/2021/the-victim-who-vanished T岷 m峄檛 v霉ng qu锚 峄 ti峄僽 bang Maryland c贸 m峄檛 v峄 linh m峄 c贸 h矛nh d谩ng tr么ng gi峄憂g nh瓢 th谩nh Maximilian Kolbe. Ng脿i 膽茫 t峄 b峄 m峄峣 s峄 峄 l岷 n啤i gi谩o x峄 St. Michael v脿 膽i v脿o sa m岷 tu r峄玭g. T锚n ng脿i l脿 Cha Martin Flum.
Monday, November 29, 20212:16 PM(View: 22)
Ngu峄搉: Mysticpost.com Ch煤a Gi锚su 膽ang ban c谩c th么ng 膽i峄噋 c峄 Ng脿i cho m峄檛 th峄 kh岷 ng瓢峄漣 M峄 t锚n l脿 Jennifer. B脿 l脿 m峄檛 ng瓢峄漣 v峄 v脿 ng瓢峄漣 m岷 tr岷. V峄 linh h瓢峄沶g c峄 b脿 mu峄憂 gi峄 g矛n s峄 ri锚ng t瓢 cho b脿 v脿 gia 膽矛nh b脿 n锚n kh么ng c么ng b峄 h峄 v脿 t锚n c峄 b脿. C贸 l岷 b脿 l脿 m峄檛 ng瓢峄漣 膽瓢峄 g峄峣 v矛 b脿 lch峄 膽i l峄 ng脿y Ch煤a nh岷璽 m脿 th么i. B脿 kh么ng bi岷縯 g矛 nhi峄乽 v峄 膽峄ヽ tin v脿 l岷 c脿ng kh么ng...
Monday, November 29, 20211:10 PM(View: 16)
Trong 23 n膬m ph谩t thanh c峄 Radio Gi峄 C峄 M岷 (1998-2021) v脿 22 n膬m c贸 www.memaria.org (1999-2021) v脿 c谩c www.memaria.net, v脿 www.hddaminhthanhlinh.net, b岷 th芒n t么i b岷痶 膽岷 vi岷縯 b脿i v脿 d峄媍h thu岷璽 c谩c b脿i c岷 nghi峄噈 h脿ng ng脿y, 膽岷穋 bi峄噒 l脿 c谩c b脿i v峄 膽峄 t脿i C么ng Gi谩o. 膼岷縩 h么m nay t么i 膽茫 c贸 膽瓢峄 5000 b脿i trong ph岷 C岷 Nghi峄噈 Vinh Danh Ch煤a,
Monday, November 29, 202112:09 PM(View: 17)
Ngu峄搉: Forums of the Virgin Mary Th谩nh Padre Pio th瓢峄漬g c峄 g岷痭g kh么ng 膽峄 cho nh峄痭g cu峄檆 g岷穚 g峄 thi锚ng li锚ng gi峄痑 ng脿i v脿 Ch煤a m脿 c贸 nhi峄乽 ng瓢峄漣 膽瓢峄 bi岷縯.
Monday, November 29, 202111:56 AM(View: 13)
Ngu峄搉: Forums of the Virgin Mary. Th谩nh Padre Pio th瓢峄漬g n贸i r岷眓g: "H茫y c岷 nguy峄噉, hy v峄峮g v脿 kh么ng lo 芒u!"
Friday, November 26, 20212:13 PM(View: 57)
https://thepathlesstaken7.blogspot.com/search/label/Padre%20Alessio M峄檛 t谩c gi岷 cho bi岷縯: "T么i r岷 ng岷 nhi锚n khi bi岷縯 r岷眓g c贸 m峄檛 trong ba tr岷 th峄 nh芒n Fatima 膽茫 h峄廼 膼峄ヽ M岷 v峄 s峄 ph岷璶 膽峄漣 膽峄漣 c峄 m峄檛 thi岷縰 n峄 v峄玜 qua 膽峄漣 m脿 h峄 膽茫 quen bi岷縯, r岷眓g li峄噓 c么 岷 c贸 峄 tr锚n Thi锚n 膼脿ng ch瓢a...
Friday, November 26, 20211:17 PM(View: 42)
Trong t谩c ph岷﹎ The World of Marian Apparitions c峄 t谩c gi岷 Wincenty Laszewski 膽茫 k峄 ra 47 cu峄檆 hi峄噉 ra c峄 膼峄ヽ M岷 Maria 峄 trong m岷 tr膬m n膬m v峄玜 qua. C贸 nhi峄乽 cu峄檆 hi峄噉 ra m脿 ch煤ng ta ch瓢a h峄 bi岷縯.

C贸 饾煏 饾悅饾悮虂饾悳饾悺 饾悂饾惃虃虂 饾悡饾悺饾悽虂 饾悐饾悺饾惃虃饾惂饾悹 饾悆饾惍虁饾惂饾悹 膼饾悶虃虂饾惂 饾悡饾悽饾悶虃虁饾惂

Tuesday, March 23, 20212:42 PM(View: 402)
BEDEPC贸 饾煏 饾悅饾悮虂饾悳饾悺 饾悂饾惃虃虂 饾悡饾悺饾悽虂 饾悐饾悺饾惃虃饾惂饾悹 饾悆饾惍虁饾惂饾悹 膼饾悶虃虂饾惂 饾悡饾悽饾悶虃虁饾惂

M峄檛 ng瓢峄漣 cho d霉 l脿 kh么ng c贸 ti峄乶 c农ng v岷玭 c贸 th峄 cho ng瓢峄漣 kh谩c 7 th峄:

1. B峄 th铆 b岷眓g v岷 m岷穞:
Con c贸 th峄 cho ng瓢峄漣 kh谩c v岷 m岷穞 t瓢啤i c瓢峄漣 ni峄乵 n峄.

2. B峄 th铆 b岷眓g l峄漣 n贸i:
Con c贸 th峄 cho ng瓢峄漣 kh谩c nh峄痭g l峄漣 c峄 v农 kh铆ch l峄, l峄漣 an 峄, l峄漣 khen ng峄, l峄漣 khi锚m t峄憂 v脿 l峄漣 n贸i 岷 谩p.

3. B峄 th铆 b岷眓g t岷 l貌ng:
H茫y m峄 r峄檔g t岷 l貌ng v脿 膽峄慽 x峄 ch芒n th脿nh v峄沬 ng瓢峄漣 kh谩c.

4. B峄 th铆 b岷眓g 谩nh m岷痶:
Con h茫y d霉ng 谩nh m岷痶 thi峄噉 媒 膽峄 nh矛n ng瓢峄漣 kh谩c.

5. B峄 th铆 b岷眓g h脿nh 膽峄檔g:
Con d霉ng h脿nh 膽峄檔g 膽峄 膽i gi煤p 膽峄 ng瓢峄漣 kh谩c.

6. B峄 th铆 b岷眓g ch峄 ng峄搃:
Khi 膽i xe hay thuy峄乶, c贸 th峄 膽em ch峄 ng峄搃 c峄 m矛nh t岷穘g cho ng瓢峄漣 kh谩c.

7. B峄 th矛 b岷眓g n啤i 峄:
膼em ph貌ng 峄 tr峄憂g kh么ng s峄 d峄g cho ng瓢峄漣 kh谩c ngh峄 ng啤i.

Ch峄 c岷 d瓢峄g th脿nh 7 th贸i quen n脿y th矛 ph瓢峄沜 膽峄ヽ s岷 膽岷縩 v峄沬 ng瓢峄漣 膽贸 nh瓢 h矛nh v峄沬 b贸ng! (ST)
May be an image of 1 person, standing and outdoors
svg%3e
Kim Ha