Sunday, May 16, 20211:16 AM(View: 18)
Từ một người “hoang mang” trở thành một tông đồ “nhiệt thành.” Cha Jozo phải chính mắt mình nhìn thấy Mẹ hiện ra mới tin lời của 6 em Thị Nhân. Lúc bị nhốt trong ngục tù, ngài đã làm phép lạ, hoán cải những cai ngục trở lại đạo.
Sunday, May 16, 202112:35 AM(View: 20)
LẦN CUỐI CÙNG VÀO GIÁNG SINH NĂM 1982. Từ năm 1981 đến nay, tôi được Đức Mẹ hiện ra ban huấn lệnh hàng ngày. Nhưng lần gặp gỡ hàng ngày đã chấm dứt vào ngày Lễ Giáng Sinh, 25-12-1982. Đức Mẹ ở với tôi...
Sunday, May 16, 202112:22 AM(View: 18)
Cô Trâm kể về một thị kiến mới nhất mà cô nhận được: “Vào ngày thứ năm 30/12, khi em chầu Thánh Thể ờ nhà thờ St. John Baptist ở Costa Mesa thì Chúa cho em thấy thị kiến một cái hòm quan tài, trên đó là những hạt muối, sau đó, các hạt muối biến thành kim cương. Em ngạc nhiên vì không hiểu ý nghĩa của thị kiến ấy. Đến một, hai ngày sau,
Sunday, May 16, 202112:15 AM(View: 15)
Các khách hành hương chuyến đi thứ 12 vào tháng 10, 2006 vừa qua đã kể thêm cho chúng tôi nghe về những ơn lành mà họ tiếp tục nhận được, sau khi họ đã trở về nhà:
Saturday, May 15, 202111:57 PM(View: 20)
Lời nói đầu: Đức Mẹ Maria nói trong tim của anh Phan Lễ, cư dân ở San Diego, Hoa Kỳ, cũng là một khách hành hương Medjugorje vào cuối tháng 10 năm 2006. Rồi Mẹ Maria Lại Nói Chuyện Với Anh Phan Lễ Nhân Ngày Lễ Vô Nhiễm. Khi anh cầu nguyện Chuỗi Mân Côi là lúc Mẹ Maria nói chuyện với anh. Trường hợp của anh Lễ cũng giống như trường hợp của linh mục Stefano Gobbi,
Saturday, May 15, 20218:02 PM(View: 17)
https://www.youtube.com/watch?v=B7k-MfmMpFw Lời nói đầu: Xin kính mời quý vị xem phim youtube này. Phim dài khoảng 10 phút. Đã có nhiều người nhờ xem phim mà nhận được các ơn chữa lành.
Saturday, May 15, 202111:50 AM(View: 30)
Có một số người tò mò hỏi tôi về tiểu sử của cha Jozo Zovko nên tôi phải lục lọi trong ký ức để cố nhớ lại những câu chuyện được đọc và được nghe về cha Jozo. Đức Mẹ đã từng hiện ra rất nhiều lần với cha Jozo ở ngay trong nhà thờ St. James và ở nhiều nơi khác, ngay cả khi cha bị Cộng Sản bắt giam trong tù vì cha không nghe lời họ để phủ nhận việc Đức Mẹ hiện ra...
Saturday, May 15, 20213:19 AM(View: 30)
Gần đây, trong khi nói chuyện, một số người bạn thường nói rằng họ luôn xin khôn ngoan cho họ và gia đình họ. Tôi thấy đó là một điều tốt, nhưng khi xin ơn khôn ngoan mà không xin ơn kính sợ Thiên Chúa và ơn khiêm nhường thì chưa đủ, vì ơn kính sợ Thiên Chúa là đầu mối của sự khôn ngoan. Còn ơn khiêm nhường là một đức tính cao cả nhất.
Friday, May 14, 20219:26 PM(View: 29)
Cứ mỗi chiều thứ Bẩy là những người lính đến làng Medjugorje. Lực lượng quân đội Liên Hiệp Quốc cứ đến ngày nghỉ thì đi lang thang trong đường phố, nơi có bán đầy đồ kỷ niệm, nơi có khách sạn và các quán ăn, quán cà phê.
Friday, May 14, 20218:38 PM(View: 31)
Cảm nghiệm của ông Champ, 97 tuổi: Chuyến hành hương của ông Champ đến Medjugorje để đi xưng tội không phải là chuyện dễ dàng. Ông phải ngồi trên xe bus từ phi trường Split đi suốt 3 tiếng đồng hồ mới đến làng Medjugorje.

Tái sinh bởi Trời (12.04.2021 – Thứ Hai tuần II Mùa Phục Sinh) Lời Chúa: Cv 4,23-31, Ga 3,1-8

Monday, April 12, 20217:25 AM(View: 48)

12-4Tái sinh bởi Trời
(12.04.2021 – Thứ Hai tuần II Mùa Phục Sinh)
Lời Chúa: Cv 4,23-31, Ga 3,1-8
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an (Ga 3,1-8)

1 Trong nhóm Pha-ri-sêu, có một người tên là Ni-cô-đê-mô, một thủ lãnh của người Do-thái. 2 Ông đến gặp Đức Giê-su ban đêm. Ông nói với Người : “Thưa Thầy, chúng tôi biết : Thầy là một vị tôn sư được Thiên Chúa sai đến. Quả vậy, chẳng ai làm được những dấu lạ Thầy làm, nếu Thiên Chúa không ở cùng người ấy.” 3 Đức Giê-su trả lời : “Thật, tôi bảo thật ông : không ai có thể thấy Nước Thiên Chúa, nếu không được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên.” 4 Ông Ni-cô-đê-mô thưa : “Một người đã già rồi, làm sao có thể sinh ra được ? Chẳng lẽ người đó có thể trở vào lòng mẹ lần thứ hai để sinh ra sao ?” 5 Đức Giê-su đáp : “Thật, tôi bảo thật ông : không ai có thể vào Nước Thiên Chúa, nếu không sinh ra bởi nước và Thần Khí. 6 Cái bởi xác thịt sinh ra là xác thịt ; cái bởi Thần Khí sinh ra là thần khí. 7 Ông đừng ngạc nhiên vì tôi đã nói : các ông cần phải được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên. 8 Gió muốn thổi đâu thì thổi ; ông nghe tiếng gió, nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu. Ai bởi Thần Khí mà sinh ra thì cũng vậy.”

Tái sinh bởi Trời

Quan niệm tái sinh ở Đông Phương đã có từ rất lâu. Trong thế giới quan của Nhà Phật đã hình thành một quan niệm rõ ràng, kiếp luân hồi.

Ông Nicôđêmô đại diện cho quan niệm của tái sinh thời Chúa Giêsu, sinh lại từ bụng mẹ. Điều đó chứng tỏ người xưa đã có quan niệm sống lại.

Sự sống lại của quan niệm luân hồi là tự giải thoát bằng chính những việc làm phúc tội của mình khi còn sống. Tùy vào nghiệp của chúng sinh đã tạo trong quá khứ mà chúng sinh đó sẽ tái sinh vào một trong sáu cõi: trời, thần (a-tu-la), người, súc sinh, quỷ đói (ngạ quỷ), địa ngục. Trong Đại thừa, luân hồi được xem là thế giới của hiện tượng và thể tính của nó chính là thể tính của Niết-bàn. Nghiệp chướng sẽ hoá kiếp khổ trở lại, không được thành Tiên, thành Phật.

Chúa Giêsu làm sáng tỏ sự sống lại từ Thiên Chúa ban cho những ai tái sinh bằng nước và Thánh Thần, thì sẽ được sống lại và có sự sống đời đời.

Sự sống ấy không bởi con người tự tái sinh được, cũng không phải luân hồi đầu thai trở lại trần gian làm kiếp con này hay con khác. Quan niệm tái sinh mà đại diện là ông Nicôđêmô cho thấy sự tái sinh là do nghiệp chướng của mình, những ai đã thoát khỏi nghiệp chướng tức là những người sống tốt sẽ thoát ra khỏi vòng luân hồi mà tái sinh vào cõi trời thành Tiên thành Phật. Còn Chúa Giêsu đã khẳng định những gì sinh ra bởi huyết nhục thì thuộc về huyết nhục, mà huyết nhục chính là con người, mà con người chính là bụi đất sẽ trở về bụi đất, cho nên không có kiếp luân hồi như quan niệm của họ.

Chúa Giêsu khẳng định có sự sống đời sau và sự sống đời sau đó chính là phần hồn. Phần hồn sẽ chịu phán xét về những tội phúc mà khi còn sống ở đời này đã làm.

Như vậy, khi Adong Eva phạm tội, thì bởi tội đã cắt đứt quyền làm con Thiên Chúa, nên từ đó con người không còn được vào hưởng Nước Trời nữa, vì bởi một người mà tội lỗi đã nhập vào thế gian, thì bởi một người mà thế gian được cứu rỗi (Rm 5, 12-18), đó chính là sự cứu rỗi của Chúa Giêsu. Cho nên, tất cả phải được tái sinh bởi Đức Giêsu Kitô thì mới được ơn cứu rỗi. Vì tội mà làm cho người ta phải chết, thì ân sủng sẽ làm cho người ta được sống đời đời (Rm 5, 21). Sự tái sinh phần hồn để được vào Nước Trời, đó chính là sự chết đi của thân xác tội lỗi khi lãnh nhận bí tích Rửa tội (Rm 6, 3), và được cùng Phục Sinh với Chúa Giêsu Kitô trong vinh quang với Người (Rm 6, 8).

Cầu nguyện :

Lạy Chúa, xin cho con được tái sinh trong Chúa Giêsu Kitô để con đóng đinh thân xác tội lỗi của con chết đi, và cho con được Phục Sinh với Người trong sự tái sinh bởi trời, vì đó là Niềm Tin để con được Tái Sinh Bởi Trời trong Đức Kitô.

Hư Vô