Wednesday, May 29, 20248:58 PM(View: 7)
Nguồn: Forums of the Virgin Mary Mọi sự huỷ hoại và tuỵệt vọng sẽ xảy ra cho toàn thế giới. Không còn sự hy vọng nào nữa cả. Thầy Martinez được nhìn thấy nhiều binh lính từ các quốc gia đến ở trên đất nước Hoa Kỳ. Đó là một cơn ác mộng lớn lao.
Wednesday, May 29, 20248:33 PM(View: 8)
Nguồn: Forums of the Virgin Mary Thầy phó tế John được Đức Mẹ cho thấy trước các biến cố sẽ xẩy đến. Thầy xin Mẹ kể thêm cho thầy biết về các nơi trú ẩn. Đức Mẹ bèn bảo thầy hãy nhìn lên cao. Lúc đó, thấy đã nhìn thấy hàng trăm thiên thần đang bay cao và đem theo nhiều đồ vật linh thiêng đến những nhà trú ẩn.
Wednesday, May 29, 20247:59 PM(View: 6)
Nguồn: Forums of the Virgin Mary Có khi nào chúng ta lo âu đến những nơi trú ẩn khi có những biến cố lớn lao xẩy ra cho thế giới và cho chúng ta không?
Wednesday, May 29, 20247:14 PM(View: 6)
Nguồn: America Needs Fatima Ai cũng thừa biết rằng nền văn hoá của nước Mỹ đang lâm nguy và đem lại nhiều đau khổ cho dân tộc Mỹ. Mỗi khi chúng ta nghe tin tức trên các đài TV, các đài radio và các trang mạng xã hội thì luôn có các bản tin giật gân và làm cho chúng ta lo âu và sợ hãi.
Wednesday, May 29, 20245:16 PM(View: 6)
Nguồn: Ecclesiasticus Cor Iesu Sacratissimum Đức Mẹ Maria đã từng nói với Thánh Đa Minh và Chân Phước Alan dela Roche rằng: "Tất cả những ai quảng bá việc đọc chuỗi Kinh Mân Côi thì sẽ được Mẹ trợ giúp trong những khi họ cần giúp."
Wednesday, May 29, 20244:31 PM(View: 6)
Nguồn: Ecclesiasticus Cor Iesu Sacratissimum Việc thành lập Cộng Đoàn Các Linh mục Cầu Nguyện (The Congregation of the Priests of the Oratory) thành tựu chỉ vài năm sau đó. Các thành viên được khuyến khích để hướng dẫn những người khác vững mạnh thêm đức tin.
Wednesday, May 29, 20241:53 PM(View: 6)
Nguồn: Ecclesiasticus Cor Iesu Sacratissimum Thánh Philip Neri là một linh mục truyền giáo và đấng Sáng Lập của Cộng Đồng Cầu Nguyện (Congregation of the Oratory). Đó là một cộng đoàn gồm có các linh mục Công Giáo và các giáo dân hoạt động.
Wednesday, May 29, 20241:50 PM(View: 8)
1. Lời cầu nguyện làm cho cuộc đời bạn thăng bằng.
Tuesday, May 28, 20249:00 PM(View: 20)
Nguồn: Spiritdaily.com Nếu các bậc tổ tiên của chúng ta đã từng là kẻ trộm, kẻ sát nhân, kẻ nghiện rượu, kẻ ngoại tình, kẻ thực hành tà thuật thì có thể chúng ta sẽ phải đền tội thay cho họ. Những tội lỗi này được thể hiện trong nhiều...
Tuesday, May 28, 20248:08 PM(View: 20)
Nguồn: Ecclesiasticus Cor Iesu Sacratissimum Bậc Đáng Kinh Mary thành AGREDA là một trong những nhà thần bí lớn lao nhất của thế kỷ thứ 17. Bà là một nữ tu Dòng Phanxico, nước Tây Ban Nha. Bà được ơn là có nhiều thị kiến Thiên Đàng và nhiều cảm nghiệm thần bí cao trọng.

Thứ Sáu sau Chúa Nhật III Phục Sinh Bài Đọc I: Cv 9, 1-20

Friday, April 23, 202112:26 PM(View: 875)
7-6cttThứ Sáu sau Chúa Nhật III Phục Sinh
Bài Đọc I: Cv 9, 1-20

"Người này là lợi khí Ta chọn, để mang danh Ta đến trước mặt các dân tộc".
Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, Saolô còn mải say mê hăm doạ giết các môn đồ Chúa, ông đến thượng tế, xin chứng minh thư gởi đến hội đường ở Đamas, để nếu gặp ai theo đạo ấy bất luận nam nữ, ông trói đem về Giêrusalem. Đang khi đi đường lúc đến gần Đamas, bỗng nhiên một luồng ánh sáng từ trời chiếu xuống bao phủ lấy ông, ông ngã xuống đất và nghe tiếng phán rằng: "Saolô, Saolô, sao ngươi bắt bớ Ta?" Ông thưa: "Lạy Ngài, Ngài là ai?" Chúa đáp: "Ta là Giêsu mà ngươi đang bắt bớ; giơ chân đạp mũi nhọn thì khổ cho ngươi". Saolô run sợ và kinh hoàng hỏi rằng: "Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì?" Chúa phán: "Hãy chỗi dậy, vào thành, và ở đó người ta sẽ nói cho ngươi phải làm gì". Những kẻ đồng hành với ông đứng lại, hoảng hốt; họ nghe rõ tiếng mà không thấy ai. Saolô chỗi dậy khỏi đất, mắt ông vẫn mở, mà không trông thấy gì. Người ta cầm tay dẫn ông vào thành Đamas; ông ở lại đấy ba ngày mà không thấy, không ăn, cũng không uống.

Bấy giờ ở Đamas, có một môn đồ tên là Anania; trong một thị kiến, Chúa gọi ông rằng: "Anania". Ông thưa: "Lạy Chúa, này con đây". Chúa phán: "Hãy chỗi dậy và đến phố kia gọi là phố "Thẳng", và tìm tại nhà Giuđa một người tên là Saolô, quê ở Tarsê; ông ta đang cầu nguyện". (Saolô cũng thấy một người tên Anania bước vào, và đặt tay trên ông để ông được sáng mắt). Anania thưa: "Lạy Chúa, con đã nghe nhiều người nói về người này rằng: ông đã gây nhiều tai ác cho các thánh của Chúa tại Giêrusalem; tại đây, ông đã được các vị thượng tế cho phép bắt trói tất cả những ai kêu cầu danh Chúa". Nhưng Chúa phán: "Cứ đi, vì người này là lợi khí Ta đã chọn, để mang danh Ta đến trước dân ngoại, vua quan và con cái Israel. Ta sẽ tỏ cho nó biết phải chịu nhiều đau khổ vì danh Ta". Anania ra đi, bước vào nhà, và đặt tay trên Saolô mà nói: "Anh Saolô, Chúa Giêsu, Đấng hiện ra với anh trên đường đi đến đây, sai tôi đến cùng anh, để anh được thấy và được tràn đầy Thánh Thần". Tức thì có thứ gì như những cái vảy rơi khỏi mắt ông, và ông được sáng mắt; ông chỗi dậy chịu phép rửa, và sau khi ăn uống, ông được lại sức. Ông ở lại ít ngày cùng với các môn đồ thành Đamas. Và lập tức ông rao giảng trong các hội đường rằng: Đức Giêsu là Con Thiên Chúa.

Đó là lời Chúa.
Đáp Ca: Tv 116, 1. 2

Đáp: Hãy đi rao giảng Tin Mừng khắp thế gian (Mc 16, 15).
Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: 1) Toàn thể chư dân, hãy khen ngợi Chúa! Hết thảy các nước, hãy chúc tụng Người. - Đáp.
2) Vì tình thương Chúa dành cho chúng tôi thực là mãnh liệt, và lòng trung thành của Chúa tồn tại muôn đời. - Đáp.
Alleluia: Ga 14, 16
Alleluia, alleluia! - Thầy sẽ xin Chúa Cha, và Người sẽ ban cho các con một Đấng Phù Trợ khác, để ở cùng các con luôn mãi. - Alleluia.

Phúc Âm: Ga 6, 53-60
"Thịt Ta thật là của ăn, Máu Ta thật là của uống".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, những người Do-thái tranh luận với nhau rằng: "Làm sao ông này có thể lấy thịt mình mà cho chúng ta ăn được?"

Bấy giờ Chúa Giêsu nói với họ: "Thật, Ta bảo thật các ngươi: Nếu các ngươi không ăn thịt Con Người và uống máu Ngài, các ngươi sẽ không có sự sống trong các ngươi. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì có sự sống đời đời, và Ta, Ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết. Vì thịt Ta thật là của ăn, và máu Ta thật là của uống. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta, thì ở trong Ta, và Ta ở trong kẻ ấy. Cũng như Cha là Đấng hằng sống đã sai Ta, nên Ta sống nhờ Cha, thì kẻ ăn Ta, chính người ấy cũng sẽ sống nhờ Ta. Đây là bánh bởi trời xuống, không phải như cha ông các ngươi đã ăn manna và đã chết. Ai ăn bánh này sẽ sống đời đời".

Người giảng dạy những điều này tại Hội đường Caphar-naum.

Đó là lời Chúa.

Suy Niệm

Chủ đề "Thày là sự sống" của ngày Thứ Sáu trong Tuần III Phục Sinh về khía cạnh "Sự Sống - Tái Sinh Thần Linh" được tỏ hiện trong bài Phúc Âm liên quan đến lời Chúa Giêsu khẳng định về máu thịt ban sự sống của Người, vì máu thịt của Người đã Vượt Qua, đã tử giá để tiêu diệt tội lỗi cùng sự chết và phục sinh để thông ban Thánh Linh và sự sống, đặc biệt cho những ai "ăn thịt" và "uống máu" của Người, nghĩa là cho những ai tin vào Người là Đấng Tử Giá và Phục Sinh, tức cho những ai nhờ Người mà được tái sinh thần linh:

"Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì có sự sống đời đời, và Ta, Ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết. Vì thịt Ta thật là của ăn, và máu Ta thật là của uống. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta, thì ở trong Ta, và Ta ở trong kẻ ấy. Cũng như Cha là Đấng hằng sống đã sai Ta, nên Ta sống nhờ Cha, thì kẻ ăn Ta, chính người ấy cũng sẽ sống nhờ Ta".

Thật vậy, ở đây, trong bài Phúc Âm về Bánh Hằng Sống này, chúng ta có thể hiểu và vẫn hiểu rằng Chúa Giêsu ám chỉ đến Bí Tích Thánh Thể hay báo trước Bí Tích Thánh Thể được Chúa Kitô thiết lập trong Bữa Tiệc Ly với các môn đệ của Người: "Bánh Tôi sẽ ban chính là thỉt Tôi cho thế gian được sự sống", câu cuối cùng của Bài Phúc Âm hôm qua (Gioan 6:51). Tuy nhiên, cũng chính trong câu này, nếu hiểu theo nghĩa ngặt Thánh Thể chỉ được Chúa Kitô thiết lập cho Giáo Hội mà thôi, nên ai đã lãnh nhận Phép Rửa mới được hưởng, như dân Do Thái ai chịu phép cắt bì mới được dự Lễ/Bữa Vượt Qua (xem Xuất Hành 12:43-51), thì tại sao ngay trong câu này, Chúa Kitô lại nói chung "cho thế gian được sự sống"?

Như thế không phải là Người ám chỉ Người là Bánh Hằng Sống đây là tấm bánh bẻ ra nơi cuộc khổ nạn và tử giá của Người để cứu chuộc tất cả nhân loại nói chung hay sao, nhất là những ai tin vào Người. Bằng không, nếu chỉ có ai lãnh nhận Bí Tích Thánh Thể trong Hội Thánh của Người mới được sống đời đời và sống lại trong ngày sau hết: "Nếu các ngươi không ăn thịt Con Người và uống máu Ngài, các ngươi sẽ không có sự sống trong các ngươi. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì có sự sống đời đời, và Ta, Ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết", thì đa số sẽ hư đi đời đời và sẽ không được sống lại?

Mà nếu hiểu "ngày sau hết" đây không phải chỉ là ngày Người đến chung thẩm mà là ở ngay thời điểm của Người trên thế gian, mở màn cho thời cánh chung: "thời sau hết", "thời viên trọn" (Do Thái 1:2 và Galata 4:4), thì những ai "ăn thịt" và "uống máu" của Người mới được sự sống đây thật sự là những kẻ tin vào Người, "những ai chấp nhận Người thì Người ban cho họ quyền làm con Thiên Chúa" (Gioan 1:12), điển hình nhất là một trong hai người trộm tử giá với Người và viên đại đội trưởng Roma trong giây phút trước và ngay sau sự kiện tử giá của Người trên Đồi Canvê.

Đúng là phải được hiệp thông với Người nơi Nhiệm Thể của Người là Giáo Hội bằng Bí Tích mới được cứu độ, được sự sống (xem Marco 16:16), nhưng quan trọng nhất và chính yếu nhất vẫn là tin Người, một cách nào đó chỉ có Người biết, chẳng hạn như nhờ Đức Tin của Giáo Hội và bằng Đức Tin của Giáo Hội, khi Giáo Hội cầu nguyện cho họ, khi Kitô hữu cầu nguyện cho họ, nhất là khi Giáo Hội Cử Hành Thánh Thể, nhờ đó Hy Tế Yêu Thương của Đấng Thiên Sai Cứu Thế được hiện thực ngay trên bàn thờ và gây tác dụng cứu độ trên trần gian vào ngay lúc bấy giờ, nghĩa là họ được cứu độ gián tiếp qua đức tin của chính Nhiệm Thể Chúa Kitô.

Đó là lý do đức tin của Giáo Hội, của Kitô hữu có tác dụng cứu độ nữa, chẳng những bản thân mình mà cả tha nhân, vì thế cho nên, dù có lãnh nhận Phép Rửa và có thực sự được diễm phúc ăn uống Mình Thánh và Máu Thánh vô cùng cao trọng của Chúa Kitô Vượt Qua mà không có đức tin, hay thiếu "đức tin được thể hiện qua đức ái" (Galata 5:6), thì chính Kitô hữu vẫn có thể tự đánh mất sự sống của chính mình, như cuộc chung thẩm (xem Mathêu 25) chứng thức: "Quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt Ta mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên Ác Quỷ và các sứ thần của nó" (Mathêu 25:41).

Cho dù bấy giờ họ có chứng mình rằng họ đã nghe Lời Chúa và rước Thánh Thể, nghĩa là đã từng tham dự phụng vụ thánh chăng nữa: “'Chúng tôi đã ăn uống trước mặt ngài và ngài đã giảng dạy giữa các công trường chúng tôi'. Nhưng chủ sẽ trả lời các ngươi rằng: 'Ta không biết các ngươi tự đâu mà tới, hỡi những kẻ làm điều gian ác, hãy lui ra khỏi mặt ta, khi các ngươi sẽ thấy Abraham, Isaac, Giacób và tất cả các tiên tri ở trong nước Thiên Chúa, còn các ngươi bị loại ra ngoài, nơi đó các ngươi sẽ khóc lóc nghiến răng. Và người ta sẽ từ đông chí tây, từ bắc chí nam đến dự tiệc trong nước Thiên Chúa." (Luca 13:26-27)

Do đó, trong cuộc chung thẩm, Người không phán xét họ có lãnh nhận Phép Rửa hay không, có lãnh nhận Thánh Thể của Người hay không, mà là có thương xót hay chăng, dù không nhìn thấy Người nơi những người anh chị em hèn mọn nhất của Người, nghĩa là bác ái yêu thương đến độ thương xót xuất phát từ lòng tin vào Người, Đấng đã tỏ hết lòng thương xót ra trong cuộc khổ nạn và tử giá, một lòng thương xót đã trở thành cảm nghiệm của những ai biết xót thương như Ngài, và đó là lý do Người đã ám chỉ thành phần này qua lời phán trong bài Phúc Âm hôm nay: "Thịt Ta thật là của ăn, và máu Ta thật là của uống. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta, thì ở trong Ta, và Ta ở trong kẻ ấy. Cũng như Cha là Đấng hằng sống đã sai Ta, nên Ta sống nhờ Cha, thì kẻ ăn Ta, chính người ấy cũng sẽ sống nhờ Ta".

Và cũng chính vì "sống nhờ Ta" bằng việc "ăn thịt Ta và uống máu Ta, thì ở trong Ta, và Ta ở trong kẻ ấy" nơi Bí Tích Thánh Thể như thế mà thành phần Kitô hữu không thể nào tỏ ra coi thường "những người anh chị em hèn mọn nhất của Ta", thành phần được Người đồng hóa với chính bản thân Người (xem Mathêu 25:40,45), tức họ cũng là "thịt Ta" và "máu Ta" mà Kitô hữu cần phải "ăn" và phải "uống", bằng việc trân trọng họ và đáp ứng phục vụ họ thì mới được thật là có sự sống và mới được sống!

Bài Đọc (Tông Vụ 9:1-20)

Điển hình của thành phần được tái sinh thần linh là trường hợp của một nhân vật biệt phái hết sức nhiệt tình với Do Thái giáo trong bài đọc 1 hôm nay, một nhân vật được tái sinh thần linh bởi một người môn đệ tên là Anania ở Damasco, và ngay sau khi được chữa lành cái mù lòa về cả thể xác lẫn tâm linh của mình, nhân vật tên Saolê ấy liền công khai rao giảng về Đấng vừa mới bị chàng bách hại trước đó:

"Anania ra đi, bước vào nhà, và đặt tay trên Saolô mà nói: 'Anh Saolô, Chúa Giêsu, Đấng hiện ra với anh trên đường đi đến đây, sai tôi đến cùng anh, để anh được thấy và được tràn đầy Thánh Thần'. Tức thì có thứ gì như những cái vảy rơi khỏi mắt ông, và ông được sáng mắt; ông chỗi dậy chịu phép rửa, và sau khi ăn uống, ông được lại sức. Ông ở lại ít ngày cùng với các môn đồ thành Đamas. Và lập tức ông rao giảng trong các hội đường rằng: Đức Giêsu là Con Thiên Chúa".