Wednesday, May 31, 20232:00 PM(View: 22)
Today is May 31, 2023, the last day of the month of May, the end of The Blessed Mother's Flower month. It is also the day that Our Blessed Mother visits St. Elizabeth. Today is also the date that 38 years ago we moved into our new home in the city of Garden Grove, California.
Tuesday, May 30, 20238:42 PM(View: 38)
Thánh Andre Bessette qua đời năm 1937. Ngài được biết đến là người có lòng sùng kính cao độ đối với Thánh Giuse.
Tuesday, May 30, 20238:07 PM(View: 35)
Nguồn: Mysteries, Marvels, Miracles Thánh Rosa thành Lima qua đời năm 1617. Cô là một nữ tu Dòng Đa Minh. Cô sống thánh thiện và được ở ngoài để hoạt động. Một nhà viết tiểu sử của cô đã ghi chép rằng:
Monday, May 22, 20233:55 PM(View: 90)
Cố Linh mục Robert DeGrandis đã viết trong một tác phẩm chữa lành của ngài rằng: "Nếu trong gia đình có một người bịnh và một linh mục thì gia đình ấy được Chúa ban nhiều ơn lành."
Sunday, May 21, 20238:50 PM(View: 67)
Nguồn: Mysteries, Marvels, Miracles Thánh Gerard Majella qua đời năm 1755 là vị Thánh biết nói tiên tri rất chính xác.
Sunday, May 21, 20232:02 PM(View: 73)
Nguồn: Mysteries, Marvels, Miracles Thánh Francis thành Paola, qua đời năm 1507. Ngài từng là một vị Thánh làm các phép lạ lớn lao.
Sunday, May 21, 20231:34 PM(View: 80)
Nguồn: Mysteries, Marvels, Miracles Thánh Philip Neri, qua đời năm 1595, được mọi người biết đến như một Vị Tông Đồ của thành phố Roma. Ngài cũng là Đấng Sáng Lập ra Cộng Đoàn Oratory. Ngài được Chúa ban cho ơn đọc được linh hồn và trái tim của những người khác.
Saturday, May 20, 202312:46 PM(View: 86)
https://catholicconvert.com/a-true-story-the-hail-mary-is-a-powerful-prayer/ Người chị Tin Lành của chàng thanh niên đã từng nói cách quả quyết rằng:
Saturday, May 20, 202312:13 PM(View: 87)
https://catholicconvert.com/a-true-story-the-hail-mary-is-a-powerful-prayer/ Có một cậu bé 6 tuổi, theo đạo Tin Lành nhưng thường nghe bạn bè đọc kinh Kính Mừng. Cậu thích kinh này nên học thuộc lòng và đọc kinh này mỗi ngày. Cậu nói với người mẹ rằng: "Mẹ à, đây là một lời kinh đẹp đẽ."
Friday, May 19, 20234:51 PM(View: 97)
Nguồn: Spiritdaily.com Bà Sondra Abrahams là một cư dân của vùng Sulphur, tiểu bang Louisiana. Bà đã có một cảm nghiệm cận tử vào năm 1970. Chúa Giêsu đã cho bà thấy một phần của tương lai nhân loại. Bà viết vào ngày 20/9/2009 như sau:

LỜI CẦU TRONG CƠN THỬ THÁCH

Wednesday, June 2, 20214:15 PM(View: 568)

7oncttLỜI CẦU TRONG CƠN THỬ THÁCH

Lạy Chúa Giêsu Kito, Chúa là Bác Sĩ và là Đấng Chữa Lành thật của chúng con,
Xin Chúa thương xót chúng con và trợ giúp chúng con trong lúc khó khăn này.
Xin Chúa chữa lành mọi bịnh tật và mọi thương tích của dân Ngài.

Xin Chúa xua trừ bịnh tật khỏi linh hồn và thể xác chúng con,

Giải thoát chúng con khỏi mọi bịnh tật và đặc biệt khỏi cơn đại dịch này.

Chúng con đặt Thánh Tâm Dịu Hiền của Chúa nơi
những người già cả, ốm yếu,
những người tàn tật, trẻ thơ,
những người trẻ và các gia đình,
những người bản xứ,
những người nghèo khổ, cô độc và bị bỏ rơi.

Khi Chúa bước đi với chúng con,
Xin giải thoát mọi người khỏi sợ hãi .
Và xin ban cho chúng con sự kiên nhẫn,
Và niềm hy vọng cùng sự chăm sóc thương yêu của Chúa.

Với lòng thương xót của Chúa,
Xin Chúa trừ khử nguyên nhân của tình trạng đáng thương này.
Xin Chúa cũng chữa lành đức tin và sự yếu đuối thiêng liêng của chúng con,
Xin Chúa chữa sạch mọi bịnh tật của thể xác chúng con.

Chúng con đặt niềm tin nơi Chúa,
Chúa Phục Sinh luôn sống và ngự trị mãi mãi đến muôn đời. Amen.

Kim Hà, 2/6/2021

PRAYER IN THIS CHALLENGING TIME

Lord Jesus Christ, our true physician and healer, be merciful to us and bring us your aid in this troubled times. Heal all our sickness and every affliction of your people.

Drive out our infirmities of soul and body, free us from all diseases and especially from this pestilence.

We place from your gentle heart the elderly, the frail, people with disability, children, young people and families, our indigenous peoples, those who are poor, lonely and isolated. As you walk with us, free them from fear and give the patience and hope together with loving care.

In your mercy deal also with the causes of our pitiful condition, that in curing our lack of faith and spiritual weakness, you may also remedy our bodily ills. We place our trust in you, the Risen Lord who lives and reigns forever and ever.AMEN.


The End