Wednesday, May 31, 20232:00 PM(View: 22)
Today is May 31, 2023, the last day of the month of May, the end of The Blessed Mother's Flower month. It is also the day that Our Blessed Mother visits St. Elizabeth. Today is also the date that 38 years ago we moved into our new home in the city of Garden Grove, California.
Tuesday, May 30, 20238:42 PM(View: 37)
Thánh Andre Bessette qua đời năm 1937. Ngài được biết đến là người có lòng sùng kính cao độ đối với Thánh Giuse.
Tuesday, May 30, 20238:07 PM(View: 34)
Nguồn: Mysteries, Marvels, Miracles Thánh Rosa thành Lima qua đời năm 1617. Cô là một nữ tu Dòng Đa Minh. Cô sống thánh thiện và được ở ngoài để hoạt động. Một nhà viết tiểu sử của cô đã ghi chép rằng:
Monday, May 22, 20233:55 PM(View: 90)
Cố Linh mục Robert DeGrandis đã viết trong một tác phẩm chữa lành của ngài rằng: "Nếu trong gia đình có một người bịnh và một linh mục thì gia đình ấy được Chúa ban nhiều ơn lành."
Sunday, May 21, 20238:50 PM(View: 67)
Nguồn: Mysteries, Marvels, Miracles Thánh Gerard Majella qua đời năm 1755 là vị Thánh biết nói tiên tri rất chính xác.
Sunday, May 21, 20232:02 PM(View: 71)
Nguồn: Mysteries, Marvels, Miracles Thánh Francis thành Paola, qua đời năm 1507. Ngài từng là một vị Thánh làm các phép lạ lớn lao.
Sunday, May 21, 20231:34 PM(View: 80)
Nguồn: Mysteries, Marvels, Miracles Thánh Philip Neri, qua đời năm 1595, được mọi người biết đến như một Vị Tông Đồ của thành phố Roma. Ngài cũng là Đấng Sáng Lập ra Cộng Đoàn Oratory. Ngài được Chúa ban cho ơn đọc được linh hồn và trái tim của những người khác.
Saturday, May 20, 202312:46 PM(View: 86)
https://catholicconvert.com/a-true-story-the-hail-mary-is-a-powerful-prayer/ Người chị Tin Lành của chàng thanh niên đã từng nói cách quả quyết rằng:
Saturday, May 20, 202312:13 PM(View: 87)
https://catholicconvert.com/a-true-story-the-hail-mary-is-a-powerful-prayer/ Có một cậu bé 6 tuổi, theo đạo Tin Lành nhưng thường nghe bạn bè đọc kinh Kính Mừng. Cậu thích kinh này nên học thuộc lòng và đọc kinh này mỗi ngày. Cậu nói với người mẹ rằng: "Mẹ à, đây là một lời kinh đẹp đẽ."
Friday, May 19, 20234:51 PM(View: 97)
Nguồn: Spiritdaily.com Bà Sondra Abrahams là một cư dân của vùng Sulphur, tiểu bang Louisiana. Bà đã có một cảm nghiệm cận tử vào năm 1970. Chúa Giêsu đã cho bà thấy một phần của tương lai nhân loại. Bà viết vào ngày 20/9/2009 như sau:

Ngày 8 tháng 6, Chân Phước Xê-xi-li-a Trinh nữ (+1290)

Tuesday, June 8, 202112:06 PM(View: 427)

8-5sNgày 8 tháng 6, Chân Phước Xê-xi-li-a Trinh nữ (+1290)

Chân phước Xê-xi-li-a, sinh tại Rô-ma vào khoảng đầu thế kỷ XIII. Chị lãnh tu phục từ tay thánh Đa Minh tại tu viện thánh Xít-tô ở Rô-ma. Cùng với chị A-mê An-đa-lô, chị được gởi đến tu viện ở Bô-lô-ni-a. Năm 1221, chị được chuyển từ tu viện “Đức Ma-ri-a trong đền thánh” đến nữ đan viện thánh Xít-tô. Tại đây, chị được tiếp xúc thường xuyên với thánh Đa Minh, nên đã mô tả rất trung thực chân dung và tinh thần của Thánh Phụ.

Về sau, khoảng cuối năm 1223, hoặc đầu năm 1224, Đức Hô-nô-ri-ô III đã phái chị cùng ba nữ tu khác đến Bô-lô-ni-a truyền đạt tinh thần thánh phụ Đa Minh cho các chị em tại đan viện thánh A-nê do chân phước Đi-a-na xây cất. Chị qua đời tại nữ đan viện này năm 1290. Ngày 24-12-1891, Đức Lê-ô XIII đã chuẩn y việc tôn kính chân phước Xê-xi-li-a.

Bài đọc : Cl 3,1-4 ; Kh 19,1.5-9 ; Tin Mừng : Mt 25,1-13

Lời nguyện : Lạy Thiên Chúa giàu lòng thương xót, Chúa đã cho chúng con được hân hoan mừng lễ kính chân phước Xê-xi-li-a. Nhờ lời người chuyển cầu, xin cho chúng con luôn sống bác ái huynh đệ và khao khát rao giảng lời Chân Lý. Chúng con cầu xin...