Tuesday, September 28, 20215:39 PM(View: 1)
1. Người hấp hối lần chuỗi Thương Xót: "Linh hồn nào đọc chuỗi Tình thương này, sẽ được Tình thương Cha ôm ấp trong cả cuộc sống và nhất là trong giờ chết. (754, 848)
Tuesday, September 28, 20211:23 PM(View: 6)
Nguồn: Internet Một linh mục chia sẻ tâm tình: "Phần trong sạch nhất của các linh mục sẽ thể hiện, trong thời khó khăn, thử thách và khủng hoảng.
Tuesday, September 28, 202112:23 PM(View: 9)
https://www.catholicexorcism.org/post/exorcist-diary-157-no-water-in-hell Gần đây, người ta hỏi tôi về hiệu quả của nước phép khi trừ quỷ. Có khi người ta tưởng rằng đó là một sự dị đoan của người Công Giáo, vậy chúng ta hãy nhìn kỹ lại.
Monday, September 27, 20212:25 PM(View: 48)
Nguồn: Mysticpost Xin quý vị cẩn thận cầu nguyện để biết đây là sự thật hay không phải là sự thật. (Kim Hà) Ông Daniel Oconner nhận được thư của cha Michel Rodrigue về một thông điệp mà ngài nhận được từ Tổng Lãnh Thiên Thần Gabriel vào tháng 3 năm 2021. Ngài nghĩ rằng đây là thông điệp cuối cùng dành cho thế giới.
Sunday, September 26, 20217:13 PM(View: 44)
Nguồn: Spiritdaily.com Ngày 29/9 là ngày lễ của các Tổng Lãnh Thiên Thần, đặc biệt là Thánh Michael; vì thế chúng ta hãy suy gẫm về những gì đã từng xẩy ra trong giáo hội kể từ khi lời nguyện Tổng Lãnh Thiên Thần Michael bị cắt đi mỗi cuối Lễ.
Friday, September 24, 202111:26 AM(View: 61)
Vị linh mục trừ quỷ nổi tiếng là cha Amorth đã viết một tác phẩm vể Thánh Padre Pio vì ngài biết rất rõ về Thánh Padre Pio, một nhà thần bí mang vết thương thánh tại vùng Gargano, nước Ý.
Tuesday, September 21, 202112:55 AM(View: 91)
Nguồn: Mysticpost LM Livio tin rằng đây là thời giờ của các điều bí mật được tỏ lộ. “Thời giờ đã đến khi ma quỷ được quyền hành động với tất cả lực lượng và quyền lực của hắn. Giây phút hiện tại là giờ của Satan." “Hãy hoán cải! Sẽ là quá chậm trễ khi mà dấu hiệu đến. Trước đó, nhiều điều cảnh báo được ban cho thế giới. Mọi người hãy vội vàng hoán cải...
Friday, September 17, 202112:32 PM(View: 203)
Nguồn: Spiritdaily.com Câu chuyện này được đăng trên Marytv.tv và được giảng trong một bài giảng tiếng Anh ở làng Medjugorje vào tuần trước. Đây là câu chuyện thật xẩy ra: Cha Richard Walder đến từ thành phố Los Angeles, California.
Wednesday, September 15, 202112:19 PM(View: 112)
Khi đọc kinh 7 Sự Thương Khó Đức Mẹ là ta cho phép Mẹ an ủi trái tim chúng ta.
Wednesday, September 15, 202112:13 PM(View: 71)
https://catholicexchange.com/the-tender-solicitude-of-our-lady-of-sorrows Tác giả MAURA ROAN MCKEEGAN Vào đầu thập niên 1980s, Đức Mẹ hiện ra ở Kibeho, nước Rwanda, Phi Châu với 3 học sinh trẻ ở nước Rwanda và ban cho một trong 3 trẻ ấy là cô Marie Claire một nhiệm vụ đặc biệt: Đó là làm sống lại chuỗi 7 Sự Thương Khó Đức Mẹ.

CN 4788: THỊ NHÂN NÓI CHÚT ÍT VỀ ĐIỀU BÍ MẬT #160

Wednesday, June 23, 20212:46 PM(View: 154)
medu7CN 4788: THỊ NHÂN NÓI CHÚT ÍT VỀ ĐIỀU BÍ MẬT #160

Nguồn: Mysticpost

Trong những năm qua, thị nhân Medjugorje là cô Mirjana, đã từng nói về tầm quan trọng của ngày 18 tháng 3 hàng năm. Những người quan sát về Medjugorje thường chú ý đến các thông điệp hàng năm của Đức Mẹ. Năm nay, Đức Mẹ nói với thế giới rằng các biến cố sắp đến sẽ là những thách đố cho nhân loại. Đức Mẹ nói rằng: “Trận chiến của các con thì khó khăn. Sẽ khó khăn hơn."

Liệu có phải các điều bí mật của Medjugorje rất gần kề và sắp được tiết lộ không?
Cô thị nhân Mirjana nhắc đến những điều sau đây:

1. “Đức Mẹ bảo tôi về nhiều điều mà tôi không thể tiết lộ được. Tôi chỉ có thể nói mấp mé những gì sẽ xẩy ra trong tương lai nhưng tôi thấy có dấu chỉ là các biến cố đang xẩy ra."

Cô Mirjana tỏ ra rất rõ ràng, sinh động khi nói về tầm quan trọng của ngày 18 tháng 3. Trong cuốn sách bán rất chạy của cô là: “My Heart Will Triumph”, Trái Tim Mẹ Sẽ Toàn Thắng, cô nỏi rằng:

“Chỉ khi mọi sự trong điều bí mật bắt đầu xẩy ra thì thế giới sẽ hiểu tại sao Đức Mẹ lại chọn ngày 18 tháng 3. Tầm quan trọng của ngày ấy sẽ trở nên rõ ràng, tại sao ngày thứ Tư và ngày Thứ Sáu là ngày ăn chay, mọi sự sẽ sáng tỏ."

2. “Đây là lúc để tôi kể câu chuyện của mình." Khi cô Mirjana xuất bản cuốn sách, cô nói rằng điều quan trọng là cô phải cho cuốn sách ra đời bây giờ mà không để chậm trễ được. Cô kể rằng sẽ có một thời kỳ trong tương lai sắp đến mà các biến cố của thế giới xẩy ra sẽ chạm trán với những biến cố tâm linh quan trọng.

3. Cô Mirjana nói vào năm ngoái rằng:

“Tôi không thế nói nhiều về các điều bí mật nhưng tôi có thể nói rằng Đức Mẹ đang muốn thay đổi thế giới. Mẹ không đến để tuyên bố sự huỷ diệt; Mẹ đến để cứu chúng ta và cùng với Con của Mẹ, Mẹ sẽ chiến thắng trên sự dữ."

4. Cô Mirjana biết rõ ngày tháng chính xác khi các điều bí mật được tiết lộ:

“Đức Mẹ nói về các điều bí mật, giải thích rõ ràng về mọi sự sẽ xẩy ra và chuẩn bị tôi cho vai trò của mình. Vào ngầy 13/9/1984, Mẹ hiện ra lần nữa và Mẹ bảo tôi về ngày giờ mà tôi phải nói các chi tiết của bí mật thứ nhất cho vị linh mục. Điều này làm cho tôi bớt căng thẳng và cho tôi sức mạnh."

5. "Các điều bí mật có nhiều ơn lành nhưng cũng thanh tẩy thế giới.”

Không có một thị nhân nào tiết lộ cho người khác về các điều bí mật. Các thị nhân cảnh cáo rằng dù cho Đức Mẹ kêu gọi cầu nguyện hay ăn chay để giảm thiểu tai hoạ. Các bí mật sẽ được tỏ lộ cho thế giới biết như sau:

“Mười ngày trước khi bí mật thứ nhất ra đời, cô Mirjana sẽ tỏ lộ về những điều sắp xẩy ra cho một cha Dòng Phanxico là LM Petar Ljubicic ở tại Medjugorje. Cha Petar Ljubicic sẽ ăn chay và cầu nguyện trong 7 ngày. Rồi ba ngày trước khi bí mật xẩy ra cha Petar sẽ tuyên bố cho thế giới những sự gì sẽ xẩy ra và ở tại đâu.

Xin mọi người hãy đọc về tầm quan trọng do Đức Mẹ ban cho thị nhân Mirjana vào ngày 18/3/2018:

“Các con thân mến, cuộc sống của Mẹ khi còn ở trần gian rất đơn sơ. Mẹ yêu mến và vui mừng trong những điều bé nhỏ. Mẹ yêu cuộc sống, những món quà từ Thiên Chúa. Ngay cả khi đau buồn và nỗi thống khổ đâm qua trái tim Mẹ."

"Hỡi các con của Mẹ, Mẹ có sức mạnh của đức tin và có lòng tín thác vô biên nơi tình yêu Thiên Chúa. Tất cả những ai có sức mạnh của đức tin thì mạnh mẽ hơn. Đức tin làm cho cuộc đời các con theo những gì thiện hảo và rồi ánh sáng của tình yêu Chúa luôn đến trong phút ta mong muốn nhất. Đó là sức mạnh chịu đựng trong đau buồn và thống khổ."

"Hỡi các con của Mẹ, hãy cầu nguyện để có sức mạnh trong đức tin, hãy tín thác nơi Chúa Cha, và không sợ hãi gì. Hãy biết rằng không có một tạo vật nào thuộc về Chúa sẽ phải mất đi nhưng được sống mãi mãi. Mọi sự đau khổ có ngày tận cùng của chúng và rồi cuộc sống trong tự do bắt đầu nơi ấy khi tất cả các con cùng đến nơi mà mọi sự đều trở về."

"Hỡi các con của Mẹ, trận chiến của các con thì khó khăn. Sẽ còn khó khăn hơn, nhưng hãy noi gương Mẹ. Hãy cầu nguyện cho được mạnh mẽ trong đức tin, tín thác nơi tình yêu của Chúa Cha. Mẹ ở với các con. Mẹ tỏ lộ chính Mẹ cho các con. Mẹ đang khích lệ các con. Với tình yêu Mẫu Tử vô biên, Mẹ đang âu yếm ôm ấp linh hồn các con. Cám ơn các con."

Kim Hà, 23/6/2021