Tuesday, September 28, 20215:39 PM(View: 1)
1. Người hấp hối lần chuỗi Thương Xót: "Linh hồn nào đọc chuỗi Tình thương này, sẽ được Tình thương Cha ôm ấp trong cả cuộc sống và nhất là trong giờ chết. (754, 848)
Tuesday, September 28, 20211:23 PM(View: 6)
Nguồn: Internet Một linh mục chia sẻ tâm tình: "Phần trong sạch nhất của các linh mục sẽ thể hiện, trong thời khó khăn, thử thách và khủng hoảng.
Tuesday, September 28, 202112:23 PM(View: 8)
https://www.catholicexorcism.org/post/exorcist-diary-157-no-water-in-hell Gần đây, người ta hỏi tôi về hiệu quả của nước phép khi trừ quỷ. Có khi người ta tưởng rằng đó là một sự dị đoan của người Công Giáo, vậy chúng ta hãy nhìn kỹ lại.
Monday, September 27, 20212:25 PM(View: 47)
Nguồn: Mysticpost Xin quý vị cẩn thận cầu nguyện để biết đây là sự thật hay không phải là sự thật. (Kim Hà) Ông Daniel Oconner nhận được thư của cha Michel Rodrigue về một thông điệp mà ngài nhận được từ Tổng Lãnh Thiên Thần Gabriel vào tháng 3 năm 2021. Ngài nghĩ rằng đây là thông điệp cuối cùng dành cho thế giới.
Sunday, September 26, 20217:13 PM(View: 42)
Nguồn: Spiritdaily.com Ngày 29/9 là ngày lễ của các Tổng Lãnh Thiên Thần, đặc biệt là Thánh Michael; vì thế chúng ta hãy suy gẫm về những gì đã từng xẩy ra trong giáo hội kể từ khi lời nguyện Tổng Lãnh Thiên Thần Michael bị cắt đi mỗi cuối Lễ.
Friday, September 24, 202111:26 AM(View: 60)
Vị linh mục trừ quỷ nổi tiếng là cha Amorth đã viết một tác phẩm vể Thánh Padre Pio vì ngài biết rất rõ về Thánh Padre Pio, một nhà thần bí mang vết thương thánh tại vùng Gargano, nước Ý.
Tuesday, September 21, 202112:55 AM(View: 90)
Nguồn: Mysticpost LM Livio tin rằng đây là thời giờ của các điều bí mật được tỏ lộ. “Thời giờ đã đến khi ma quỷ được quyền hành động với tất cả lực lượng và quyền lực của hắn. Giây phút hiện tại là giờ của Satan." “Hãy hoán cải! Sẽ là quá chậm trễ khi mà dấu hiệu đến. Trước đó, nhiều điều cảnh báo được ban cho thế giới. Mọi người hãy vội vàng hoán cải...
Friday, September 17, 202112:32 PM(View: 202)
Nguồn: Spiritdaily.com Câu chuyện này được đăng trên Marytv.tv và được giảng trong một bài giảng tiếng Anh ở làng Medjugorje vào tuần trước. Đây là câu chuyện thật xẩy ra: Cha Richard Walder đến từ thành phố Los Angeles, California.
Wednesday, September 15, 202112:19 PM(View: 111)
Khi đọc kinh 7 Sự Thương Khó Đức Mẹ là ta cho phép Mẹ an ủi trái tim chúng ta.
Wednesday, September 15, 202112:13 PM(View: 70)
https://catholicexchange.com/the-tender-solicitude-of-our-lady-of-sorrows Tác giả MAURA ROAN MCKEEGAN Vào đầu thập niên 1980s, Đức Mẹ hiện ra ở Kibeho, nước Rwanda, Phi Châu với 3 học sinh trẻ ở nước Rwanda và ban cho một trong 3 trẻ ấy là cô Marie Claire một nhiệm vụ đặc biệt: Đó là làm sống lại chuỗi 7 Sự Thương Khó Đức Mẹ.

SUY NIỆM PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN NĂM B (01/08/2021) BÁNH BAN SỰ SỐNG

Sunday, August 1, 202112:00 PM(View: 69)

20-7SUY NIỆM PHÚC ÂM
CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN NĂM B (01/08/2021)
BÁNH BAN SỰ SỐNG

“Chính Ta là bánh ban sự sống.

Ai đến với Ta, sẽ không hề đói;

ai tin vào Ta, sẽ không hề khát bao giờ“

I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Chắc hẳn trong thế giới Do thái xưa cũng như thế giới ngày nay có rất nhiều người đói khát mà không biết làm thế nào cho hết đói và hết khát. Bài Phúc Âm Chúa Nhật XVIII Thường Niên Năm B hôm nay có câu trả lời cho những người ấy: “Chính Ta là bánh ban sự sống. Ai đến với Ta, sẽ không hề đói: Ai tin vào Ta, sẽ không hề khát bao giờ” Nếu tin vào tuyên bố trên của Chúa Giêsu thì chúng ta phải đến với Chúa Giêsu, phải tin vào Người để không còn đói, không còn khát nữa. Cụ thể là như thế nào?

II. LẰNG NGHE LỜI CHÚA TRONG BÀI PHÚC ÂM Ga 6,24-35: Khi ấy, lúc đám đông thấy không có Chúa Giêsu ở đó, và môn đệ cũng không, họ liền xuống các thuyền và đến Capharnaum tìm Chúa Giêsu. Khi gặp Người ở bờ biển bên kia, họ nói với Người rằng: "Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ?" Chúa Giê-su đáp: "Thật, Ta bảo thật các ngươi, các ngươi tìm Ta, không phải vì các ngươi đã thấy những dấu lạ, nhưng vì các ngươi đã được ăn bánh no nê. Các ngươi hãy ra công làm việc không phải vì của ăn hay hư nát, nhưng vì của ăn tồn tại cho đến cuộc sống muôn đời, là của ăn Con Người sẽ ban cho các ngươi. Người là Đấng mà Thiên Chúa Cha đã ghi dấu".

Họ liền thưa lại rằng: "Chúng tôi phải làm gì để gọi là làm việc của Thiên Chúa?" Chúa Giêsu đáp: "Đây là công việc của Thiên Chúa là các ngươi hãy tin vào Đấng Ngài sai đến".

Họ thưa Chúa Giêsu: "Ngài sẽ làm dấu lạ gì để chúng tôi thấy mà tin Ngài? Ngài làm được việc gì? Cha ông chúng tôi đã ăn manna trong sa mạc, như đã chép rằng: "Người đã ban cho họ ăn bánh bởi trời". Chúa Giêsu đáp: "Thật, Ta bảo thật các ngươi, không phải Môsê đã ban cho các ngươi bánh bởi trời, mà chính Cha Ta mới ban cho các ngươi bánh bởi trời đích thực. Vì bánh của Thiên Chúa phải là vật tự trời xuống, và ban sự sống cho thế gian".

Họ liền thưa Người rằng: "Thưa Ngài, xin cho chúng tôi bánh đó luôn mãi". Chúa Giêsu nói: "Chính Ta là bánh ban sự sống. Ai đến với Ta, sẽ không hề đói; ai tin vào Ta, sẽ không hề khát bao giờ".

III. SUY NIỆM LỜI CHÚA TRONG BÀI PHÚC ÂM Ga 6,24-35

3.1 Chúa Giêsu là Bánh ban sự sống, là Bánh từ trời: Khẳng định trên của Chúa Giêsu rất rõ ràng và dễ hiểu. Thiên Chúa đã ban manna do dân Israel trong sa mạc la hình bóng của Manna-Giêsu mà Thiên Chúa ban cho toàn nhân lọai. Bánh và cá Chúa Giêsu làm phép lạ ra nhiều để cho hơn năm ngàn người ăm no nê cũng chỉ là hình bóng của việc Chúa nuôi sống những ai đang bị đói tren cõi đời này.

3.2 Tin và đón nhận Chúa Giêsu Kitô chúng ta hết đói và hết khát: Là Kitô hữu chúng đã tin và đón nhận Chúa Giêsu Kitô. Nhưng chúng ta đã tin và đón nhận Người thực sự chưa? Tin Chúa Giêsu Kitô không chỉ là tin một cách hời hợt mà phải là sống chết với niềm tin ấy. Đón nhận Chúa Giêsu Kitô không chỉ là nhận biết Người một cách hình thức qua loa sơ sài mà phải trở thành máu thịt với Người, phải biến đổi cuộc đời mình cách triệt để cho nên giống với Chúa Giêsu Kitô. Ở mức độ ấy chúng ta phải thú nhận rằng mình chưa thực sự tin và đón nhận Chúa Giêsu Kitô.

3.3 Gíup người xung quanh tin và đón nhận Chúa Giêsu Kitô: Các Kitô hữu còm có nhiệm vụ cao cả là giúp người xung quanh tin và đón nhận Chúa Giêsu Kitô. Trong nhiệm vụ quan trọng này chúng ta cũng phải thú nhận rằng mình chưa làm tròn, vì chung quanh chúng ta còn rất nhiều người chưa biết, chưa tin và chưa đón nhận Chúa Giêsu Kitô.

IV. THỰC THI LỜI CHÚA TRONG BÀI PHÚC ÂM Ga 6,24-35:

4.1 Tăng cường niềm tin và việc đón nhận Chúa Giêsu Kitô: Đó là công việc mà mỗi Kitô hữu phải làm hằmg ngày. Bằng cầu nguyện, hoc hỏi và thực hành Thánh Kinh trong đời sống cá nhân và xã hội.

4.2 Tích cực sống Đạo và lôi kéo người xung quanh đến với Chúa Kitô, với Hội Thánh: Muôn giúp người xung quanh tin và đón nhận Chúa Giêsu Kitô, mỗi Kitô hữu phải là một ngọn đèn, một tấm gương, một cục nam châm trong cuộc sống đời thường để soi sáng, gợi ý và lôi kéo người xung quanh đến với cách sống tử tế, thánh thiện, đến với Hội Thánh và với Chúa Kitô. Lý thuyết là thế. Điều còn thiếu là mỗi Kitô hữu thực thi những điều ấy.

V. CẦU NGUYỆN VỚI LỜI CHÚA TRONG BÀI PHÚC ÂM Ga 6,24-35

KHAI MỞ: Lạy Thiên Chúa là Cha của Chúa Giêsu Kitô và là Cha của chúng con, chúng con cảm tạ, ngợi khen và chúc tụng Cha vì Cha đã ban cho chúng con Con Một Cha là Chúa Giêsu Kitô là Đấng đã mạc khải cho chúng con biết Người là bánh ban sự sống, là bánh từ trời; bánh ấy làm thỏa cơn đói cơn khat của loài người. Xin Cha nghe lời chúng con cầu xin.

Ý VÀ LỜI CẦU NGUYỆN

1.- «Khi ấy, lúc đám đông thấy không có Chúa Giêsu ở đó, và môn đệ cũng không, họ liền xuống các thuyền và đến Capharnaum tìm Chúa Giêsu. Khi gặp Người ở bờ biển bên kia, họ nói với Người rằng: "Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ?» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Thiên Chúa làm cho nhiều người được ơn khát khao gặp được Chúa Giêsu Kitô như đám đông Do-thái trong Phúc âm.
Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!


2.- «Chúa Giê-su đáp: "Thật, Ta bảo thật các ngươi, các ngươi tìm Ta, không phải vì các ngươi đã thấy những dấu lạ, nhưng vì các ngươi đã được ăn bánh no nê. Các ngươi hãy ra công làm việc không phải vì của ăn hay hư nát, nhưng vì của ăn tồn tại cho đến cuộc sống muôn đời, là của ăn Con Người sẽ ban cho các ngươi. Người là Đấng mà Thiên Chúa Cha đã ghi dấu» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Thiên Chúa cách riêng cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô, cho các Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục, Phó Tế và Tu Sĩ Nam Nữ để các vị tích cực giúp người khác tìm kiếm Chúa Giêsu Kitô là bánh ban sự sống, là bánh bởi trời.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!


3.- «Họ liền thưa lại rằng: "Chúng tôi phải làm gì để gọi là làm việc của Thiên Chúa?" Chúa Giêsu đáp: "Đây là công việc của Thiên Chúa là các ngươi hãy tin vào Đấng Ngài sai đến» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho các Kitô hữu trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta và trong các cộng đoàn giáo xứ khác, để mọi Kitô hữu biết làm công việc của Thiên Chúa là tin và đón nhận Chúa Giêsu Kitô một cách sâu sắc và dấn thân.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! háp: Xin Chúa nhận lời chúng con!


4.- «Chúa Giêsu nói: "Chính Ta là bánh ban sự sống. Ai đến với Ta, sẽ không hề đói; ai tin vào Ta, sẽ không hề khát bao giờ» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Thiên Chúa cho càng ngày càng có nhiều người tin và đón nhận Chúa Giêsu Thánh Thể để họ không cón phải đói phải khát nữa.


LỜI KẾT:

Lạy Thiên Chúa là Cha của Chúa Giêsu và là Cha của chúng con, chúng con xin chúc tụng ngợi khen và cảm tạ Cha, vì Cha đã ban Con rất yêu dầu của Cha cho chúng con để Người yêu thương, dậy dỗ, chữa lành cho và nuôi dữong chúng con bằng Thịt Máu Châu Báu của Người.


Chúng con xin Cha ban cho chúng con một lòng biết ơn đối với ân ban của Bí Tích Thánh Thể. Chúng con cũng xin Cha ban cho chúng con một lòng bác ái yêu thương và san sẻ những ơn huê chúng con đã nhận từ Cha. Chúng con cầu xin vì Danh Chúa Giêsu Kitô, Con Cha, Chúa chúng con. Amen.


Sàigòn ngày 31 tháng 07 năm 2021

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội