Tuesday, September 21, 202112:55 AM(View: 46)
Nguồn: Mysticpost LM Livio tin rằng đây là thời giờ của các điều bí mật được tỏ lộ. “Thời giờ đã đến khi ma quỷ được quyền hành động với tất cả lực lượng và quyền lực của hắn. Giây phút hiện tại là giờ của Satan." “Hãy hoán cải! Sẽ là quá chậm trễ khi mà dấu hiệu đến. Trước đó, nhiều điều cảnh báo được ban cho thế giới. Mọi người hãy vội vàng hoán cải...
Friday, September 17, 202112:32 PM(View: 143)
Nguồn: Spiritdaily.com Câu chuyện này được đăng trên Marytv.tv và được giảng trong một bài giảng tiếng Anh ở làng Medjugorje vào tuần trước. Đây là câu chuyện thật xẩy ra: Cha Richard Walder đến từ thành phố Los Angeles, California.
Wednesday, September 15, 202112:19 PM(View: 83)
Khi đọc kinh 7 Sự Thương Khó Đức Mẹ là ta cho phép Mẹ an ủi trái tim chúng ta.
Wednesday, September 15, 202112:13 PM(View: 48)
https://catholicexchange.com/the-tender-solicitude-of-our-lady-of-sorrows Tác giả MAURA ROAN MCKEEGAN Vào đầu thập niên 1980s, Đức Mẹ hiện ra ở Kibeho, nước Rwanda, Phi Châu với 3 học sinh trẻ ở nước Rwanda và ban cho một trong 3 trẻ ấy là cô Marie Claire một nhiệm vụ đặc biệt: Đó là làm sống lại chuỗi 7 Sự Thương Khó Đức Mẹ.
Wednesday, September 15, 20214:00 AM(View: 65)
Nguồn: Glories Of The Precious Blood, LM Max Walz Năm 1830, khi Chân Phước Gaspar chịu nhiều đau khổ thì Chúa Giêsu đến an ủi ngài bằng một cách thức tuyệt vời. Khi Chân Phước đang dâng Thánh Lễ thì Chúa Giêsu chỉ cho ngài thấy hai dây xích bằng vàng bay lên từ Chén Thánh, rồi buộc chung quanh Chân Phước và kéo đưa ngài lên Thiên Đàng.
Wednesday, September 15, 20213:50 AM(View: 59)
Nguồn: Glories Of The Precious Blood, Lm Max Walz Một ngày kia linh mục Gaspar được lệnh trình diện trước Đức Giáo Hoàng Pio ViI. Ngài được Đức Giáo Hoàng sai đi truyền giáo. Ngài trả lời Đức Giáo Hoàng rằng: “Lạy Đức Thánh Cha, con sẽ vâng lời ngài.”
Wednesday, September 15, 20213:43 AM(View: 55)
Nguồn: Glories Of The Precious Blood, LM Max Walz Chân Phước Gaspar del Bufalo được phong Á Thánh bởi Đức Giáo Hoàng Pio X vào ngày 18/12/1904. Á Thánh Gaspar sinh ngày 6/1/1796 tại Roma, và chết ngày 28/12/1837 tại Roma, nước Ý. Trong năm đầu và năm thứ hai của cuộc đời, cậu bé rất ốm yếu và cậu bị đau nặng hai lần.
Tuesday, September 14, 20216:32 PM(View: 61)
Nguồn: Spiritdaily.net 1. Luôn cầu nguyện xin ơn Chúa Thánh Thần. Hướng về Thiên Đàng, đây là nguyên nhân chính khi ta còn ở trái đất.
Sunday, September 12, 20211:23 PM(View: 89)
Nguồn: Catholic Answers and Prayers Một người chia sẻ tâm tình: 1. Đừng lo lắng về ngày mai. 2. Hãy chấp nhận đau khổ, đừng tìm thoải mái trên trái đất.
Sunday, September 12, 202112:03 PM(View: 60)
Nguồn: Catholic Answers and Prayers Lạy Thiên Chúa trên Thiên Đàng, Chúa luôn nắm lấy tay con, Chúa không cho phép đôi chân con bị té ngã. Chúa luôn khuyến khích con tiếp tục đi trên con đường vui tươi. Trái tim con vững tin; Vì thế tất cả những vấn đề mà con có hôm nay sẽ không lấy đi tinh thần của con và con tiếp tục đứng vững.

CN 4873: LỜI NGUYỆN QUYỀN THẾ PHÁ LỜI NGUYỀN RỦA VÀ TÀ THẦN DO TỔ TIÊN ĐỂ LẠI

Tuesday, August 24, 202111:47 AM(View: 145)

god bless youCN 4873: LỜI NGUYỆN QUYỀN THẾ PHÁ LỜI NGUYỀN RỦA VÀ TÀ THẦN DO TỔ TIÊN ĐỂ LẠI

Hãy xin lễ giải thoát và chữa lành gia tộc và gia đình.
Request Holy Masses for Family Tree's Deliverance and Healing 

Lạy Chúa, trong Danh Thánh Chúa Giêsu, con xin bẻ gẫy tất cả những gì mà tổ tiên của con để lại:

Lời nguyền rủa của kiêu căng, dâm dục, truỵ lạc, đồi truỵ, nổi loạn, thuật phù thuỷ, thờ ngẫu tượng, nghèo đói, bị hắt hủi, lo sợ, bối rối, nghiện ngập, sự chết và mọi sự phá hoại.

Trong Danh Thánh Chúa Giêsu, ta ra lệnh cho các tà thần di truyền từ các thế hệ qua sự tạo thành trong cung lòng mẹ ta, trong tử cung và qua dây cuống rốn để được sinh ra đời.

Trong Danh Thánh Chúa Giêsu, ta bẻ gẫy những lời nguyền rủa được nói ra và những lời tiêu cực của chính ta và những người khác đã nói ra trong cuộc đời ta.

Trong Danh Thánh Chúa Giêsu và cũng là Đấng Cứu Độ, ta ra lệnh cho tất cả các tà khí, tà thần của tổ tiên ta, cả những kẻ theo Tam Điểm, thờ ngẫu tượng, phù thuỷ, tà đạo, đa thê, dâm dục và đồi truỵ, hãy xuất ra khỏi cuộc đời ta.

Trong Danh Thánh Chúa Giêsu, ta ra lệnh cho các tà thần di truyền, các tà thần dâm ô, bị hắt hủi, lo âu, bịnh tật, giận dữ, ganh ghét, bối rối, thất bại, nghèo khó, hãy ra khỏi cuộc đời ta.

Trong Danh Thánh Chúa Giê su, ta bẻ gẫy tất cả những tà thần của tổ tiên ta để lại, kể cả những kẻ điều khiển lời nguyền rủa. Và bây giờ các ngươi không có quyền điểu khiển cuộc đời ta.

Trong Danh Thánh Chúa Giêsu, ta ra lệnh cho các tà thần di truyền, các tà thần dâm ô, bị hắt hủi, lo âu, bịnh tật, giận dữ, ganh ghét, bối rối, thất bại, nghèo khó, hãy ra khỏi cuộc đời ta.

Trong Danh Thánh Chúa Giêsu, ta buộc chặt, ra lệnh và khiển trách tất cả các tà thần quen thuộc và những gì mà tà thần sai khiến, những kẻ xuất phát từ tổ tiên ta mà muốn điều khiển cuộc đời ta.

Trong Danh Thánh Chúa Giêsu, ta từ bỏ tất cả những sự tà đạo, các triết lý sai lầm mà tổ tiên ta đã tôn thờ.

Trong Danh Thánh Chúa Giêsu, ta bẻ gẫy những sự gian lận hay những sự gì làm hại cho tài chánh của ta.

Trong Danh Thánh Chúa Giêsu, ta bẻ gẫy tất cả những lời nguyền rủa đem lại bịnh tật hay di truyền của bịnh tật, các ngươi phải lập tức rời xa thân xác ta. Qua Chúa Giêsu Kito, gia đình ta được chúc phúc.

Trong Danh Thánh Chúa Giêsu, ta bẻ gẫy tất cả những sự nổi loạn trong gia tộc đã làm cho ta chống lại Chúa Thánh Thần.

Trong Danh Thánh Chúa Giêsu, ta từ bỏ mọi sự kiêu căng mà do tổ tiên ta để lại.

Chúng con cầu xin nhờ Danh Thánh Chúa Giêsu, Chúa chúng con. Amen.

Kim Hà, 24/8/2021


IN ENGLISH: POWERFUL PRAYER TO REMOVE GENERATIONAL CURSES AND GENERATIONAL EVIL SPIRITS.

I BREAK ALL GENERATIONAL CURSES OF PRIDE, LUST, PERVERSION, REBELLION, WITCHCRAFT, IDOLATRY, POVERTY, REJECTION, FEAR, CONFUSION, ADDICTION, DEATH, AND DESTRUCTION IN THE NAME OF JESUS. I COMMAND ALL GENERATIONAL SPIRITS THAT CAME INTO MY LIFE DURING CONCEPTION, IN THE WOMB, IN THE BIRTH CANAL, AND THROUGH THE UMBILICAL CORD TO COME OUT, IN THE NAME OF JESUS. I BREAK ALL SPOKEN CURSES AND NEGATIVE WORDS, SPOKEN BY ME OR BY OTHERS OVER MY LIFE, IN JESUS NAME.

I COMMAND ALL EVIL ANCESTRAL SPIRITS, INCLUDING THOSE OF FREEMASONRY, IDOLATRY, WITCHCRAFT, FALSE RELIGION, POLYGAMY, LUST, AND PERVERSION TO COME OUT OF MY LIFE IN THE NAME OF MY LORD AND SAVIOUR JESUS CHRIST. I COMMAND ALL HEREDITARY EVIL SPIRITS, INCLUDING THOSE OF LUST, REJECTION, FEAR, SICKNESS, INFIRMITY, DISEASE, ANGER, HATRED, CONFUSION, FAILURE, AND POVERTY, TO COME OUT OF MY LIFE IN THE NAME OF JESUS.

I BREAK THE LEGAL RIGHTS OF ALL GENERATIONAL SPIRITS, INCLUDING THOSE WHO ARE OPERATING BEHIND A CURSE, IN THE NAME OF JESUS. AND NOW YOU HAVE NO LEGAL RIGHT TO OPERATE IN MY LIFE.

I BIND AND REBUKE ALL FAMILIAR SPIRITS AND SPIRIT GUIDES, THAT WOULD TRY TO OPERATE IN MY LIFE FROM MY ANCESTORS, IN THE NAME OF JESUS. I RENOUNCE ALL FALSE BELIEFS AND PHILOSOPHIES, INHERITED BY MY ANCESTORS IN JESUS NAME. I BREAK ALL CURSES ON MY FINANCES FROM MY ANCESTORS, THAT CHEATED OR MISHANDLED MY FINANCES, IN THE NAME OF JESUS.

I BREAK ALL CURSES OF SICKNESS AND DISEASE, AND COMMAND ALL INHERITED SICKNESS TO LEAVE MY BODY, IN THE NAME OF JESUS. THROUGH JESUS CHRIST, MY FAMILY IS BLESSED. I BREAK ALL GENERATIONAL REBELLION THAT WOULD CAUSE ME TO RESIST THE HOLY SPIRIT, IN JESUS CHRIST NAME. I RENOUNCE ALL PRIDE INHERITED FROM MY ANCESTORS, IN THE NAME OF JESUS....