Tuesday, September 21, 202112:55 AM(View: 37)
Nguồn: Mysticpost LM Livio tin rằng đây là thời giờ của các điều bí mật được tỏ lộ. “Thời giờ đã đến khi ma quỷ được quyền hành động với tất cả lực lượng và quyền lực của hắn. Giây phút hiện tại là giờ của Satan." “Hãy hoán cải! Sẽ là quá chậm trễ khi mà dấu hiệu đến. Trước đó, nhiều điều cảnh báo được ban cho thế giới. Mọi người hãy vội vàng hoán cải...
Friday, September 17, 202112:32 PM(View: 138)
Nguồn: Spiritdaily.com Câu chuyện này được đăng trên Marytv.tv và được giảng trong một bài giảng tiếng Anh ở làng Medjugorje vào tuần trước. Đây là câu chuyện thật xẩy ra: Cha Richard Walder đến từ thành phố Los Angeles, California.
Wednesday, September 15, 202112:19 PM(View: 79)
Khi đọc kinh 7 Sự Thương Khó Đức Mẹ là ta cho phép Mẹ an ủi trái tim chúng ta.
Wednesday, September 15, 202112:13 PM(View: 48)
https://catholicexchange.com/the-tender-solicitude-of-our-lady-of-sorrows Tác giả MAURA ROAN MCKEEGAN Vào đầu thập niên 1980s, Đức Mẹ hiện ra ở Kibeho, nước Rwanda, Phi Châu với 3 học sinh trẻ ở nước Rwanda và ban cho một trong 3 trẻ ấy là cô Marie Claire một nhiệm vụ đặc biệt: Đó là làm sống lại chuỗi 7 Sự Thương Khó Đức Mẹ.
Wednesday, September 15, 20214:00 AM(View: 61)
Nguồn: Glories Of The Precious Blood, LM Max Walz Năm 1830, khi Chân Phước Gaspar chịu nhiều đau khổ thì Chúa Giêsu đến an ủi ngài bằng một cách thức tuyệt vời. Khi Chân Phước đang dâng Thánh Lễ thì Chúa Giêsu chỉ cho ngài thấy hai dây xích bằng vàng bay lên từ Chén Thánh, rồi buộc chung quanh Chân Phước và kéo đưa ngài lên Thiên Đàng.
Wednesday, September 15, 20213:50 AM(View: 55)
Nguồn: Glories Of The Precious Blood, Lm Max Walz Một ngày kia linh mục Gaspar được lệnh trình diện trước Đức Giáo Hoàng Pio ViI. Ngài được Đức Giáo Hoàng sai đi truyền giáo. Ngài trả lời Đức Giáo Hoàng rằng: “Lạy Đức Thánh Cha, con sẽ vâng lời ngài.”
Wednesday, September 15, 20213:43 AM(View: 51)
Nguồn: Glories Of The Precious Blood, LM Max Walz Chân Phước Gaspar del Bufalo được phong Á Thánh bởi Đức Giáo Hoàng Pio X vào ngày 18/12/1904. Á Thánh Gaspar sinh ngày 6/1/1796 tại Roma, và chết ngày 28/12/1837 tại Roma, nước Ý. Trong năm đầu và năm thứ hai của cuộc đời, cậu bé rất ốm yếu và cậu bị đau nặng hai lần.
Tuesday, September 14, 20216:32 PM(View: 60)
Nguồn: Spiritdaily.net 1. Luôn cầu nguyện xin ơn Chúa Thánh Thần. Hướng về Thiên Đàng, đây là nguyên nhân chính khi ta còn ở trái đất.
Sunday, September 12, 20211:23 PM(View: 88)
Nguồn: Catholic Answers and Prayers Một người chia sẻ tâm tình: 1. Đừng lo lắng về ngày mai. 2. Hãy chấp nhận đau khổ, đừng tìm thoải mái trên trái đất.
Sunday, September 12, 202112:03 PM(View: 57)
Nguồn: Catholic Answers and Prayers Lạy Thiên Chúa trên Thiên Đàng, Chúa luôn nắm lấy tay con, Chúa không cho phép đôi chân con bị té ngã. Chúa luôn khuyến khích con tiếp tục đi trên con đường vui tươi. Trái tim con vững tin; Vì thế tất cả những vấn đề mà con có hôm nay sẽ không lấy đi tinh thần của con và con tiếp tục đứng vững.

SUY NIỆM PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN NĂM B (29/08/2021)

Friday, August 27, 20219:42 AM(View: 48)

chuacuulhSUY NIỆM PHÚC ÂM

CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN NĂM B (29/08/2021)

NHÌN NHẬN CHÍNH XÁC & SỐNG CHÂN THẬT

“Vì từ bên trong, từ tâm trí người ta xuất phát những tư tưởng xấu: ngoại tình, dâm ô, giết người, trộm cắp, tham lam, độc ác, xảo trá, lăng loàn, ganh tị, vu khống, kiêu căng, ngông cuồng. Tất cả những sự xấu đó đều ở trong mà ra, và làm cho người ta ra ô uế“.

I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Sống lương thiện và chân thực trong một xã hội dối trá như xã hội Việt Nam ta hiện nay thật không phải là chuyện dễ. Rất nhiều người đã bị tiêm nhiễm bởi lối sống hai mặt, giả hình, không chỉ với người chung quanh mà với cả bản thân mình. Đó là vì xã hội chúng ta đã và đang thoái hóa về mặt đạo đức cách trầm trọng.

Câu chuyện được kể lại trong Phúc âm Mác-cô chương 7 của Chúa Nhật 22 Thường Niên B cho thấy người Do-thái thời Chúa Giêsu cũng chẳng khác gì người thời nay. Những người Do-thái nói chung và nhóm người Pharisêu nói riêng cũng sống hai mặt, chẳng những với người đồng đạo mà với cả Thiên Chúa nữa. Trong một bối cảnh như thế thì những lời phân tích cặn kẽ và chính xác của Chúa Giêsu về cái gì làm cho con người ra xấu xa thật có giá trị, chẳng những cho người Pharisêu xưa mà cho tất cả chúng ta ngày nay nữa.

II. LẰNG NGHE LỜI CHÚA TRONG BÀI PHÚC ÂM

Mc 7,1-8a.14-15.21-23: Khi ấy, những người biệt phái và mấy luật sĩ từ Giêrusalem tụ tập lại bên Chúa Giêsu, và họ thấy vài môn đệ Người dùng bữa với những bàn tay không tinh sạch, nghĩa là không rửa trước. Vì theo đúng tập tục của tiền nhân, những người biệt phái và mọi người Do-thái không dùng bữa mà không rửa tay trước, và ở nơi công cộng về, họ không dùng bữa mà không tắm rửa trước. Họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa, như rửa chén, rửa bình, rửa các đồ đồng. Vậy những người biệt phái và luật sĩ hỏi Người:

"Sao môn đệ ông không giữ tập tục của tiền nhân mà lại dùng bữa với những bàn tay không tinh sạch?"

Người đáp: "Hỡi bọn giả hình, Isaia thật đã nói tiên tri rất chí lý về các ngươi, như lời chép rằng: 'Dân này kính Ta ngoài môi miệng, nhưng lòng chúng ở xa Ta. Nó sùng kính Ta cách giả dối, bởi vì nó dạy những giáo lý và những luật lệ loài người'. Vì các ngươi bỏ qua các giới răn Thiên Chúa, để nắm giữ tập tục loài người".

Và Người lại gọi dân chúng mà bảo rằng: "Hết thảy hãy nghe và hiểu rõ lời Ta. Không có gì từ bên ngoài vào trong con người mà có thể làm cho họ ra ô uế. Chỉ có những gì từ con người xuất ra, chính những cái đó mới làm cho họ ra ô uế. Vì từ bên trong, từ tâm trí người ta xuất phát những tư tưởng xấu: ngoại tình, dâm ô, giết người, trộm cắp, tham lam, độc ác, xảo trá, lăng loàn, ganh tị, vu khống, kiêu căng, ngông cuồng. Tất cả những sự xấu đó đều ở trong mà ra, và làm cho người ta ra ô uế".

III. SUY NIỆM LỜI CHÚA TRONG BÀI PHÚC ÂM Mc 7,1-8a.14-15.21-23:

3.1 Tội dối trá của người Pharisêu trong Phúc âm Mác-cô chương 7: Những người Pharisêu quan tâm đến việc giữ sạch tay và chén bát thì cũng là việc tốt về mặt vệ sinh. Những người Pharisêu tôn trọng tập quán của cha ông họ để lại thì cũng chẳng có gì đáng trách. Nhưng rõ ràng là người Pharisêu đã làm quá, đã vượt quá xa khi biến việc tuân thủ tập tục của cha ông thành giới luật bất khả xâm phạm. Vì tế mà Chúa Giêsu mới quở trách họ: "Hỡi bọn giả hình, Isaia thật đã nói tiên tri rất chí lý về các ngươi, như lời chép rằng:

'Dân này kính Ta ngoài môi miệng, nhưng lòng chúng ở xa Ta. Nó sùng kính Ta cách giả dối, bởi vì nó dạy những giáo lý và những luật lệ loài người'. Vì các ngươi bỏ qua các giới răn Thiên Chúa, để nắm giữ tập tục loài người".

Thế có nghĩa là những người Pharisêu thắc mắc về việc vài môn đệ của Chúa Giêsu không rửa tay trước khi dùng bữa chỉ là thói giả hình, với mục đích là bắt bẻ và kết án vài môn đệ ấy và chính Chúa Giêsu. Những “vi phạm” nho nhỏ ấy của vài môn đệ Chúa Giêsu không đáng kể gì so với những xúc phạm Thiên Chúa của những người Pharisêu và luật sĩ Do-thái.

3.2 Phân tích và diễn giải chí lý của Chúa Giêsu Kitô: Các loại thực phẩm được con người đưa vào bụng sẽ được nghiền nát trong dạ dầy và biến thành chất bổ dưỡng cho cơ thể con người. Chúng không làm cho con người ra xấu xa hèn hạ. Nhưng những tư tưởng, ý nghĩ xu xa trong lòng con người, một khi tác động trên hành vi cỉua con người thì khiến con người ấy có hành động xấu xa: ngoại tình, dâm ô, giết người, trộm cắp, tham lam, độc ác, xảo trá, lăng loàn, ganh tị, vu khống, kiêu căng, ngông cuồng… Vì thế mà con người cần phải thanh lọc tư tưởng, ý nghĩ của mình.

IV. THỰC THI LỜI CHÚA TRONG BÀI PHÚC ÂM Mc 7,1-8a.14-15.21-23:

4.1 Nhận định cho chính xác là việc đầu tiên mỗi Kitô hữu chúng ta nên và phải làm, vì mọi chuyện bắt nguồn từ nhận định của mỗi người. Muốn có nhận định chính xác trước hết chúng ta phải có lương tâm ngay thẳng. Lương tâm ngay thẳng sẽ dậy chúng ta làm lành lãnh dữ và nói cho chúng ta biết việc nào là việc tốt (nên làm) và việc nào là việc xấu (phải tránh). Lương tâm là tiếng nói của Thiên Chúa trong mỗi người. Ngoài lương tâm thì các Kitô hữu còn có giáo lý của Đạo, giới răn của Chúa.

4.2 Sống chân thật là công việc tiếp theo mà mỗi Kitô hữu nên và phải làm vì Thiên Chúa của Kitô giáo là Chân Lý, là Sự Thật, là Đấng không có gì dối trá. Cũng vì Chúa Giêsu Kitô đã dậy các môn đệ của Người là “có thì nói có, không thì nói không”.

Sống chân thật (trung thực) trong xã hội ngày nay là chuyện rất khó, vì môi trường chung quanh tràn đầy dối trá, lươn lẹo, lừa lọc, giả hình. Sống chân thật (trung thực) quả là một cuộc chiến cam go. Nhưng không có con đường nào khác để chúng ta trở thành con cái của Sự Thật, con cái của Chân Lý.

V. CẦU NGUYỆN VỚI LỜI CHÚA TRONG BÀI PHÚC ÂM Mc 7,1-8a.14-15.21-23:

KHAI MỞ: Lạy Thiên Chúa là Cha của Chúa Giêsu Kitô và là Cha của chúng con, chúng con cảm tạ, ngợi khen và chúc tụng Cha vì Cha đã ban cho chúng con Con Một Cha là Chúa Giêsu Kitô. Người đã dậy chúng con sống chân thật và thợ phượng Cha bằng cả tâm hồn chứ, không chỉ bằng môi bằng miệng. Xin Cha nghe lời chúng con cầu xin.

Ý VÀ LỜI CẦU NGUYỆN

1.- «Khi ấy, những người biệt phái và mấy luật sĩ từ Giêrusalem tụ tập lại bên Chúa Giêsu, và họ thấy vài môn đệ Người dùng bữa với những bàn tay không tinh sạch, nghĩa là không rửa trước» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Thiên Chúa cho ngày càng có nhiều người sống chân thật với chính mình và vớ người chung quanh.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

2.- «Sao môn đệ ông không giữ tập tục của tiền nhân mà lại dùng bữa với những bàn tay không tinh sạch?» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Thiên Chúa cách riêng cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô, cho các Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục, Phó Tế và Tu Sĩ Nam Nữ để các vị tích cực giúp mọi người phân biệt đúng sai, chính phụ của cuộc sống.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

3.- «Người đáp: "Hỡi bọn giả hình, Isaia thật đã nói tiên tri rất chí lý về các ngươi, như lời chép rằng: 'Dân này kính Ta ngoài môi miệng, nhưng lòng chúng ở xa Ta. Nó sùng kính Ta cách giả dối, bởi vì nó dạy những giáo lý và những luật lệ loài người'. Vì các ngươi bỏ qua các giới răn Thiên Chúa, để nắm giữ tập tục loài người» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho các Kitô hữu trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta và trong các cộng đoàn giáo xứ khác, để mọi Kitô hữu biết trân quý và sùng kính Thiên Chúa bằng cả tâm hồn, chứ không chỉ bằng môi miệng.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! háp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

4.- «Và Người lại gọi dân chúng mà bảo rằng: "Hết thảy hãy nghe và hiểu rõ lời Ta. Không có gì từ bên ngoài vào trong con người mà có thể làm cho họ ra ô uế. Chỉ có những gì từ con người xuất ra, chính những cái đó mới làm cho họ ra ô uế. Vì từ bên trong, từ tâm trí người ta xuất phát những tư tưởng xấu: ngoại tình, dâm ô, giết người, trộm cắp, tham lam, độc ác, xảo trá, lăng loàn, ganh tị, vu khống, kiêu căng, ngông cuồng» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Thiên Chúa cho những người thành tâm thiện chí đón nhận sự chỉ dậy của Chúa Giêsu Kitô mà quan tâm đến việc thanh lọc bên trong con người của mình, tức thanh loc suy nghĩ tư tưởng quan điểm, lấp trường của mình về mọi vấn đề của cuộc sống.

LỜI KẾT:

Lạy Thiên Chúa là Cha của Chúa Giêsu và là Cha của chúng con, chúng con xin chúc tụng ngợi khen và cảm tạ Cha, vì Cha đã ban Con Một Cha là Chúa Giệsu cho chúng con. Người đã dậy bảo chúng con phải sống chân thật (trung thực) với chính mình và với Thiên Chúa, phải thờ kính Thiên Chúa với cả tấm lòng thảo hiếu.

Chúng con xin Cha ban cho chúng con nhiều sức mạnh để chúng con vượt thắng những gian dối lươn lẹo của cuộc đời. Chúng con cầu xin vì Danh Chúa Giêsu Kitô, Con Cha, Chúa chúng con. Amen.

Sàigòn ngày 27 tháng 08 năm 2021

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội