Tuesday, September 28, 20215:39 PM(View: 1)
1. Người hấp hối lần chuỗi Thương Xót: "Linh hồn nào đọc chuỗi Tình thương này, sẽ được Tình thương Cha ôm ấp trong cả cuộc sống và nhất là trong giờ chết. (754, 848)
Tuesday, September 28, 20211:23 PM(View: 6)
Nguồn: Internet Một linh mục chia sẻ tâm tình: "Phần trong sạch nhất của các linh mục sẽ thể hiện, trong thời khó khăn, thử thách và khủng hoảng.
Tuesday, September 28, 202112:23 PM(View: 8)
https://www.catholicexorcism.org/post/exorcist-diary-157-no-water-in-hell Gần đây, người ta hỏi tôi về hiệu quả của nước phép khi trừ quỷ. Có khi người ta tưởng rằng đó là một sự dị đoan của người Công Giáo, vậy chúng ta hãy nhìn kỹ lại.
Monday, September 27, 20212:25 PM(View: 48)
Nguồn: Mysticpost Xin quý vị cẩn thận cầu nguyện để biết đây là sự thật hay không phải là sự thật. (Kim Hà) Ông Daniel Oconner nhận được thư của cha Michel Rodrigue về một thông điệp mà ngài nhận được từ Tổng Lãnh Thiên Thần Gabriel vào tháng 3 năm 2021. Ngài nghĩ rằng đây là thông điệp cuối cùng dành cho thế giới.
Sunday, September 26, 20217:13 PM(View: 44)
Nguồn: Spiritdaily.com Ngày 29/9 là ngày lễ của các Tổng Lãnh Thiên Thần, đặc biệt là Thánh Michael; vì thế chúng ta hãy suy gẫm về những gì đã từng xẩy ra trong giáo hội kể từ khi lời nguyện Tổng Lãnh Thiên Thần Michael bị cắt đi mỗi cuối Lễ.
Friday, September 24, 202111:26 AM(View: 61)
Vị linh mục trừ quỷ nổi tiếng là cha Amorth đã viết một tác phẩm vể Thánh Padre Pio vì ngài biết rất rõ về Thánh Padre Pio, một nhà thần bí mang vết thương thánh tại vùng Gargano, nước Ý.
Tuesday, September 21, 202112:55 AM(View: 91)
Nguồn: Mysticpost LM Livio tin rằng đây là thời giờ của các điều bí mật được tỏ lộ. “Thời giờ đã đến khi ma quỷ được quyền hành động với tất cả lực lượng và quyền lực của hắn. Giây phút hiện tại là giờ của Satan." “Hãy hoán cải! Sẽ là quá chậm trễ khi mà dấu hiệu đến. Trước đó, nhiều điều cảnh báo được ban cho thế giới. Mọi người hãy vội vàng hoán cải...
Friday, September 17, 202112:32 PM(View: 203)
Nguồn: Spiritdaily.com Câu chuyện này được đăng trên Marytv.tv và được giảng trong một bài giảng tiếng Anh ở làng Medjugorje vào tuần trước. Đây là câu chuyện thật xẩy ra: Cha Richard Walder đến từ thành phố Los Angeles, California.
Wednesday, September 15, 202112:19 PM(View: 112)
Khi đọc kinh 7 Sự Thương Khó Đức Mẹ là ta cho phép Mẹ an ủi trái tim chúng ta.
Wednesday, September 15, 202112:13 PM(View: 71)
https://catholicexchange.com/the-tender-solicitude-of-our-lady-of-sorrows Tác giả MAURA ROAN MCKEEGAN Vào đầu thập niên 1980s, Đức Mẹ hiện ra ở Kibeho, nước Rwanda, Phi Châu với 3 học sinh trẻ ở nước Rwanda và ban cho một trong 3 trẻ ấy là cô Marie Claire một nhiệm vụ đặc biệt: Đó là làm sống lại chuỗi 7 Sự Thương Khó Đức Mẹ.

LM NGUYỄN THẾ THUẤN: BA THÁNH VỊNH XIN IN RA ĐỂ ĐỌC THƯỜNG XUYÊN

Friday, August 27, 202110:53 AM(View: 82)

chuachanchienLM NGUYỄN THẾ THUẤN: BA THÁNH VỊNH

XIN IN RA ĐỂ ĐỌC THƯỜNG XUYÊN

1. Thánh Vịnh 023 (022) Chúa Chiên Lành

1 Yavê chăn dắt tôi,

tôi không thiếu gì.

2 Trong đồng cỏ xanh, Người ràn tôi lại.

bên nước nôi an nghỉ,

Người dẫn tôi đến.

3 Hồn vía tôi, Người cho lại sức,

Người dẫn tôi trên đường nẽo chính, vì Danh Người

4 Dẫu phải qua ghềnh u tối,

họa tai tôi chẳng sợ.

Vì đã có người ở với tôi,

côn của Người, gậy của Người làm tôi an dạ.

5 Cỗ bàn Người bày trước mặt tôi,

chọc mắt địch thù.

Đầu tôi, Người xức đượm dầu,

chén tôi trào rượu.

6 Vâng, những phúc cùng onn dõi dỡi theo tôi,

suốt mọi ngày đời tôi.

Nơi nhà Yavê, tôi sẽ ở lại những ngày trường miên…


2. Thánh Vịnh 091 (090) Dưới cánh Đấng Tối Cao

1 Ai ngụ cung cấm của Đấng Tối Cao,

và trọ dưới bóng của Đấng Toàn năng,

2 hãy thưa với Yavê:

"Chốn tôi trú ẩn và là thành lũy tôi,

Thiên Chúa của tôi, Đấng tôi tin cậy!"

3 Vì chính Người sẽ giật ngươi khỏi lưới săn,

và cho khỏi tai vạ diệt vong.

4 Vũ dực của Người sẽ ấp ủ ngươi,

dưới cánh của Người, ngươi được ẩn náu,

sự thật của Người là khiên mộc giáp binh.

5 Ngươi sẽ không sợ hãi hùng đêm tối,

mũi tên bay giữa lúc ban ngày,

6 ôn thần mò mẫm trong đêm tối,

dịch tể hoành hành giữa ban trưa.

7 Bên cạnh ngươi, ngã gục từng ngàn,

và bên phải ngươi thì hàng vạn,

nhưng mảy may chẳng đụng tới ngươi,

8 Chỉ cần ngước mắt mà xem,

ngươi sẽ thấy quả báo trên phường ác nhân.

9 Vì ngươi đã nhận Yavê làm nơi ẩn náu,

Đấng Tối Cao làm chốn dung thân,

10 hoạn nạn, ngươi sẽ không phải mắc,

tai ương sẽ chẳng hề bén mảng lều ngươi,

11 Vì ngươi, Người ra lệnh cho cac thiên thần,

để giữ gìn ngươi trên mọi lối ngươi đi,

12 họ sẽ nâng ngươi lên trên bàn tay họ,

kẻo chân ngươi vấp nhằm phải đá.

13 Ngươi sẽ dẫm lên hùm beo, rắn độc,

ngươi sẽ chà đạp sư tử, thuồng luồng.

14 "Ta sẽ cứu người, vì người khăng khít với Ta.

Ta sẽ hộ người, vì người nhìn biết Danh Ta.

15 Người kêu đến Ta và Ta đáp lại,

Ta sẽ ở cùng người trong lúc ngặt nghèo,

Ta sẽ giải thoát và sẽ tôn vinh.

16 Ta sẽ cho no đầy những ngày trường miên,

và cho người thấy ơn cứu độ của Ta".

3. Thánh Vịnh 136 (135) Kinh Cầu Tạ Ơn

1 Hãy cảm tạ Yavê, vì Người tốt lành,

vì ơn Người miên man vạn đại!

2 Hãy cảm tạ Thần của cả chư dân,

vì ơn Người miên man vạn đại!

3 Hãy cảm tạ Chúa của các chúa,

vì ơn Người miên man vạn đại!

4 Một mình Người, Đấng làm ra những kỳ công vĩ đại,

vì ơn Người miên man vạn đại!

5 Đấng đã khôn khéo làm ra từng trời,

vì ơn Người miên man vạn đại!

6 Đấng đã căng đất trên mặt nước,

vì ơn Người miên man vạn đại!

7 Đấng đã tạo ra những chiếc đèn lớn lao,

vì ơn Người miên man vạn đại!

8 Vừng Thái dương để cai ban ngày,

vì ơn Người miên man vạn đại!

9 Và trăng sao để cai ban đêm,

vì ơn Người miên man vạn đại!

10 Đấng đã đánh Ai Cập nơi các con đầu lòng,

vì ơn Người miên man vạn đại!

11 Đấng đã dedm Israel ra khỏi xứ đó,

vì ơn Người miên man vạn đại!

12 Một cách thẳng cánh mạnh tay,

vì ơn Người miên man vạn đại!

13 Đấng đã xẻ Biển Sậy làm hai,

vì ơn Người miên man vạn đại!

14 Đấng đã cho Israel băng qua biển,

vì ơn Người miên man vạn đại!

15 Đấng đã lật nhào Pharaô cùng binh tướng trong biển Sậy,

vì ơn Người miên man vạn đại!

16 Đấng đã dẫn đường cho dân Người trong sa mạc,

vì ơn Người miên man vạn đại!

17 Đấng đã đánh phạt những vua lớn,

vì ơn Người miên man vạn đại!

18 Và Người đã giết những vua uy thế,

vì ơn Người miên man vạn đại!

19 Sikhôn, vua Amôri,

vì ơn Người miên man vạn đại!

20 Và Og, xứ Basan,

vì ơn Người miên man vạn đại!

21 Và Người đã ban đất đai chúng làm cơ nghiệp,

vì ơn Người miên man vạn đại!

22 Làm cơ nghiệp cho Israel, tôi tớ của Người,

vì ơn Người miên man vạn đại!

23 Đấng đã nhớ tới chúng tôi trong thời đọa lạc,

vì ơn Người miên man vạn đại!

24 Và đạ giựt chúng tôi khỏi tay địch thù,

vì ơn Người miên man vạn đại!

25 Người ban bánh ăn cho mọi xác phàm,

vì ơn Người miên man vạn đại!

26 Hãy cảm tạ Chúa cả trên trời,

vì ơn Người miên man vạn đại!