Tuesday, September 21, 202112:55 AM(View: 38)
Nguồn: Mysticpost LM Livio tin rằng đây là thời giờ của các điều bí mật được tỏ lộ. “Thời giờ đã đến khi ma quỷ được quyền hành động với tất cả lực lượng và quyền lực của hắn. Giây phút hiện tại là giờ của Satan." “Hãy hoán cải! Sẽ là quá chậm trễ khi mà dấu hiệu đến. Trước đó, nhiều điều cảnh báo được ban cho thế giới. Mọi người hãy vội vàng hoán cải...
Friday, September 17, 202112:32 PM(View: 140)
Nguồn: Spiritdaily.com Câu chuyện này được đăng trên Marytv.tv và được giảng trong một bài giảng tiếng Anh ở làng Medjugorje vào tuần trước. Đây là câu chuyện thật xẩy ra: Cha Richard Walder đến từ thành phố Los Angeles, California.
Wednesday, September 15, 202112:19 PM(View: 79)
Khi đọc kinh 7 Sự Thương Khó Đức Mẹ là ta cho phép Mẹ an ủi trái tim chúng ta.
Wednesday, September 15, 202112:13 PM(View: 48)
https://catholicexchange.com/the-tender-solicitude-of-our-lady-of-sorrows Tác giả MAURA ROAN MCKEEGAN Vào đầu thập niên 1980s, Đức Mẹ hiện ra ở Kibeho, nước Rwanda, Phi Châu với 3 học sinh trẻ ở nước Rwanda và ban cho một trong 3 trẻ ấy là cô Marie Claire một nhiệm vụ đặc biệt: Đó là làm sống lại chuỗi 7 Sự Thương Khó Đức Mẹ.
Wednesday, September 15, 20214:00 AM(View: 61)
Nguồn: Glories Of The Precious Blood, LM Max Walz Năm 1830, khi Chân Phước Gaspar chịu nhiều đau khổ thì Chúa Giêsu đến an ủi ngài bằng một cách thức tuyệt vời. Khi Chân Phước đang dâng Thánh Lễ thì Chúa Giêsu chỉ cho ngài thấy hai dây xích bằng vàng bay lên từ Chén Thánh, rồi buộc chung quanh Chân Phước và kéo đưa ngài lên Thiên Đàng.
Wednesday, September 15, 20213:50 AM(View: 55)
Nguồn: Glories Of The Precious Blood, Lm Max Walz Một ngày kia linh mục Gaspar được lệnh trình diện trước Đức Giáo Hoàng Pio ViI. Ngài được Đức Giáo Hoàng sai đi truyền giáo. Ngài trả lời Đức Giáo Hoàng rằng: “Lạy Đức Thánh Cha, con sẽ vâng lời ngài.”
Wednesday, September 15, 20213:43 AM(View: 51)
Nguồn: Glories Of The Precious Blood, LM Max Walz Chân Phước Gaspar del Bufalo được phong Á Thánh bởi Đức Giáo Hoàng Pio X vào ngày 18/12/1904. Á Thánh Gaspar sinh ngày 6/1/1796 tại Roma, và chết ngày 28/12/1837 tại Roma, nước Ý. Trong năm đầu và năm thứ hai của cuộc đời, cậu bé rất ốm yếu và cậu bị đau nặng hai lần.
Tuesday, September 14, 20216:32 PM(View: 60)
Nguồn: Spiritdaily.net 1. Luôn cầu nguyện xin ơn Chúa Thánh Thần. Hướng về Thiên Đàng, đây là nguyên nhân chính khi ta còn ở trái đất.
Sunday, September 12, 20211:23 PM(View: 88)
Nguồn: Catholic Answers and Prayers Một người chia sẻ tâm tình: 1. Đừng lo lắng về ngày mai. 2. Hãy chấp nhận đau khổ, đừng tìm thoải mái trên trái đất.
Sunday, September 12, 202112:03 PM(View: 57)
Nguồn: Catholic Answers and Prayers Lạy Thiên Chúa trên Thiên Đàng, Chúa luôn nắm lấy tay con, Chúa không cho phép đôi chân con bị té ngã. Chúa luôn khuyến khích con tiếp tục đi trên con đường vui tươi. Trái tim con vững tin; Vì thế tất cả những vấn đề mà con có hôm nay sẽ không lấy đi tinh thần của con và con tiếp tục đứng vững.

CN 4893: NHỮNG ĐIỀU QUAN TRỌNG VỀ CHUỖI MÂN CÔI

Sunday, September 12, 202110:19 AM(View: 50)

cmc199CN 4893: NHỮNG ĐIỀU QUAN TRỌNG VỀ CHUỖI MÂN CÔI

1. Đức Mẹ Fatima nói với Sr. Luica, thị nhân Fatima:

“Con hãy tiếp tục cầu nguyện chuỗi Mân Côi hàng ngày."

2. Thánh Louis de Montfort nói:

"Không một ai đọc kinh Mân Côi mỗi ngày mà bị đi sai đường. Đây là lời chứng mà tôi vui vẻ ký tên với máu của tôi.”

3. Đức Mẹ nói với Chân Phước Alan de la Roche:

“Con sẽ nhận được tất cả những gì mà con xin Mẹ nesu con đọc kinh Mân Côi."

4. Đức Giáo Hoàng Pio IX:

“Hãy cho tôi một đạo quân đọc kinh Mân Côi, và tôi sẽ chiến thắng thế giới."

5. Chân Phước Alan de la Roche:

“Nếu bạn bền tâm đọc kinh Mân Côi, đó sẽ là dấu chỉ chắc chắn nhất là bạn được ơn cứu rỗi đời đời."

6. Thánh Francis de Sales:

“Phương cách cầu nguyện lớn lao nhất là cầu nguyện bằng chuỗi Mân Côi."

7. Thánh Louis de Montfort:

“Khi Chuỗi Mân Côi được đọc lên một cách trang trọng thì Chúa Giê su và Đức Mẹ Maria được tôn vinh nhiều hơn và đáng khen thưởng hơn những lời cầu nguyện khác."

8. Chân Phước Alan de la Roche:

“Chuỗi Mân Côi là nhà kho của các ơn lành không thể đếm được."

9. Thánh Đa Minh:

“Có một ngày, qua chuỗi Mân Côi và Áo Đức Bà, Đức Mẹ sẽ cứu thế giới."

Kim Hà dịch, 12/9/2021

IMPORTANT QUOTES ABOUT THE MOST HOLY ROSARY

1. “Continue to pray the Rosary every day.”
Our Lady of Fatima to Sister Lucia

2. “Never will anyone who says his Rosary every day be led astray. This is a statement that I would gladly sign with my blood.”
Saint Louis de Montfort

3. “You shall obtain all you ask of me by the recitation of the Rosary.”
Our Lady to Blessed Alan de la Roche

4. “Give me an army saying the Rosary and I will conquer the world.”
Pope Pius IX

5. “If you persevere in reciting the Rosary, this will be a most probable sign of your eternal salvation.”
Blessed Alan de la Roche

6. “The greatest method of praying is to pray the Rosary.”
Saint Francis de Sales

7. “When the Holy Rosary is said well, it gives Jesus and Mary more glory and is more meritorious than any other prayer.”
Saint Louis de Montfort

8. “The Holy Rosary is the storehouse of countless blessing.”
Blessed Alan de la Roche

9. “One day, through the Rosary and the Scapular, Our Lady will save the world.”
Saint Dominic