Tuesday, September 21, 202112:55 AM(View: 27)
Nguồn: Mysticpost LM Livio tin rằng đây là thời giờ của các điều bí mật được tỏ lộ. “Thời giờ đã đến khi ma quỷ được quyền hành động với tất cả lực lượng và quyền lực của hắn. Giây phút hiện tại là giờ của Satan." “Hãy hoán cải! Sẽ là quá chậm trễ khi mà dấu hiệu đến. Trước đó, nhiều điều cảnh báo được ban cho thế giới. Mọi người hãy vội vàng hoán cải...
Friday, September 17, 202112:32 PM(View: 119)
Nguồn: Spiritdaily.com Câu chuyện này được đăng trên Marytv.tv và được giảng trong một bài giảng tiếng Anh ở làng Medjugorje vào tuần trước. Đây là câu chuyện thật xẩy ra: Cha Richard Walder đến từ thành phố Los Angeles, California.
Wednesday, September 15, 202112:19 PM(View: 71)
Khi đọc kinh 7 Sự Thương Khó Đức Mẹ là ta cho phép Mẹ an ủi trái tim chúng ta.
Wednesday, September 15, 202112:13 PM(View: 44)
https://catholicexchange.com/the-tender-solicitude-of-our-lady-of-sorrows Tác giả MAURA ROAN MCKEEGAN Vào đầu thập niên 1980s, Đức Mẹ hiện ra ở Kibeho, nước Rwanda, Phi Châu với 3 học sinh trẻ ở nước Rwanda và ban cho một trong 3 trẻ ấy là cô Marie Claire một nhiệm vụ đặc biệt: Đó là làm sống lại chuỗi 7 Sự Thương Khó Đức Mẹ.
Wednesday, September 15, 20214:00 AM(View: 54)
Nguồn: Glories Of The Precious Blood, LM Max Walz Năm 1830, khi Chân Phước Gaspar chịu nhiều đau khổ thì Chúa Giêsu đến an ủi ngài bằng một cách thức tuyệt vời. Khi Chân Phước đang dâng Thánh Lễ thì Chúa Giêsu chỉ cho ngài thấy hai dây xích bằng vàng bay lên từ Chén Thánh, rồi buộc chung quanh Chân Phước và kéo đưa ngài lên Thiên Đàng.
Wednesday, September 15, 20213:50 AM(View: 50)
Nguồn: Glories Of The Precious Blood, Lm Max Walz Một ngày kia linh mục Gaspar được lệnh trình diện trước Đức Giáo Hoàng Pio ViI. Ngài được Đức Giáo Hoàng sai đi truyền giáo. Ngài trả lời Đức Giáo Hoàng rằng: “Lạy Đức Thánh Cha, con sẽ vâng lời ngài.”
Wednesday, September 15, 20213:43 AM(View: 51)
Nguồn: Glories Of The Precious Blood, LM Max Walz Chân Phước Gaspar del Bufalo được phong Á Thánh bởi Đức Giáo Hoàng Pio X vào ngày 18/12/1904. Á Thánh Gaspar sinh ngày 6/1/1796 tại Roma, và chết ngày 28/12/1837 tại Roma, nước Ý. Trong năm đầu và năm thứ hai của cuộc đời, cậu bé rất ốm yếu và cậu bị đau nặng hai lần.
Tuesday, September 14, 20216:32 PM(View: 53)
Nguồn: Spiritdaily.net 1. Luôn cầu nguyện xin ơn Chúa Thánh Thần. Hướng về Thiên Đàng, đây là nguyên nhân chính khi ta còn ở trái đất.
Sunday, September 12, 20211:23 PM(View: 85)
Nguồn: Catholic Answers and Prayers Một người chia sẻ tâm tình: 1. Đừng lo lắng về ngày mai. 2. Hãy chấp nhận đau khổ, đừng tìm thoải mái trên trái đất.
Sunday, September 12, 202112:03 PM(View: 56)
Nguồn: Catholic Answers and Prayers Lạy Thiên Chúa trên Thiên Đàng, Chúa luôn nắm lấy tay con, Chúa không cho phép đôi chân con bị té ngã. Chúa luôn khuyến khích con tiếp tục đi trên con đường vui tươi. Trái tim con vững tin; Vì thế tất cả những vấn đề mà con có hôm nay sẽ không lấy đi tinh thần của con và con tiếp tục đứng vững.

SUY NIỆM PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN NĂM B (12/09/2021) KITÔ HỮU LÀ NHỮNG NGƯỜI THUỘC VỀ CHÚA KITÔ

Monday, September 13, 20216:54 AM(View: 15)

2-5SUY NIỆM PHÚC ÂM
CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN NĂM B (12/09/2021)

KITÔ HỮU LÀ NHỮNG NGƯỜI THUỘC VỀ CHÚA KITÔ

(Christian ß Christ)

“Người ta bảo Thầy là ai?" - "Còn các con, các con bảo Thầy là ai?“

I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Người xưa có câu: “Cha nào con nấy” và câu “Thầy nào Trò nấy” để nói lên mối tương quan mât thiết giữa cha và con, giữa thầy và trò. Hai câu nói trên áp dụng vào đời sống tôn giáo cũng rất chính xác. Các Kitô hữu là môn đệ Chúa Giêsu, là trò của Sư thầy Giêsu, là những người thuộc về Chúa Kitô. Vì thế mà các Kitô hữu phải nên giống Thầy và Chúa Giêsu của mình. Muốn nên giống thì trước hết phải biết Chúa Kitô là ai? Chúa đi con đường nào?

Hai câu hỏi, nhất là câu hỏi thứ hai, mà Chúa Giêsu Kitô đặt ra cho các Tông đồ trong Bài Phúc âm Chúa Nhật XXIV Thường Niên năm B hôm nay cũng là câu hỏi mà mỗi Kitô hữu phải trả lời: “Người ta bảo Thầy là ai?" - "Còn các con, các con bảo Thầy là ai?“

II. LẰNG NGHE LỜI CHÚA TRONG BÀI PHÚC ÂM Mc 8,27-35: Khi ấy, Chúa Giêsu cùng các môn đệ đi về phía những làng nhỏ miền Cêsarê thuộc quyền Philipphê. Dọc đường, Người hỏi các ông rằng: "Người ta bảo Thầy là ai?" Các ông đáp lại rằng: "Thưa là Gioan tẩy giả. Một số bảo là Êlia, một số khác lại cho là một trong các vị tiên tri". Bấy giờ Người hỏi: "Còn các con, các con bảo Thầy là ai?" Phêrô lên tiếng đáp: "Thầy là Đấng Kitô". Người liền nghiêm cấm các ông không được nói về Người với ai cả.

Và Người bắt đầu dạy các ông biết Con Người sẽ phải chịu đau khổ nhiều, sẽ bị các kỳ lão, các trưởng tế, các luật sĩ chối bỏ và giết đi, rồi sau ba ngày sẽ sống lại. Người công khai tuyên bố các điều đó. Bấy giờ Phêrô kéo Người lui ra mà can trách Người. Nhưng Người quay lại nhìn các môn đệ và quở trách Phêrô rằng: "Satan, hãy lui đi! vì ngươi không biết việc Thiên Chúa, mà chỉ biết việc loài người".

Người tập họp dân chúng cùng các môn đệ lại, và phán: "Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo Ta. Quả thật, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất. Còn ai chịu mất mạng sống mình vì Ta và vì Tin Mừng, thì sẽ cứu được mạng sống mình".

III. SUY NIỆM LỜI CHÚA TRONG BÀI PHÚC ÂM Mc 8,27-35

3.1 Chúa Giêsu là Đấng Kitô: Chúa Giêsu là một người xuất thân từ Nazarét, con bà Maria và con ông Giuse, thuộc dòng dõi vua Đavít. Nhưng Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, là Thiên Chúa nhập thể làm người, là Đấng được Thiên Chúa xức dầu tấn phong là Cứu Chúa, là sứ giả của Thiên Chúa được gửi đến trần gian để cứu độ loài người tội lỗi. Lời tuyên xưng của Phêrô là chính xác: "Thầy là Đấng Kitô".

3.2 Chúa Giêsu Kitô đã chọn con đường Thập giá: Chúa Giêsu là Đấng được Thiên Chúa xức dầu tấn phong để cứu chuộc loài người. Nhưng Chúa cứu chuộc dân Israel và loài người bằng cách nào? – Bằng cách tụ tập quân đội và xưng vương, dùng vũ lực chống lại quân Roma, dành lại độc lập cho Israel? Hay bằng cách hiến mạng sống mình làm của lễ đền tội cho loài người? Và Người bắt đầu dạy các ông biết Con Người sẽ phải chịu đau khổ nhiều, sẽ bị các kỳ lão, các trưởng tế, các luật sĩ chối bỏ và giết đi, rồi sau ba ngày sẽ sống lại. Người công khai tuyên bố các điều đó.

3.3 Chúa Giêsu Kitô đã mời gọi các môn đệ đi theo Người: "Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo Ta. Quả thật, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất. Còn ai chịu mất mạng sống mình vì Ta và vì Tin Mừng, thì sẽ cứu được mạng sống mình".

IV. THỰC THI LỜI CHÚA TRONG BÀI PHÚC ÂM Mc 8,27-35:

4.1 Các Kitô hữu ai?: Trong ngôn ngư Tây Phương một tĩnh từ xuất phát từ một danh từ tò có nghĩa là thuộc về. Thí dụ: Vietnamese (người Việt Nam) là từ xuất phát từ danh từ Việt Nam (Nước Việt Nam); Christian (Kitô hữu) là từ xuất phát từ danh từ Christ (Đấng Kitô). Vậy Kitô hữu là những người thuộc về Chúa Kitô, là các môn đệ, học trò của Chúa Kitô, là những người đi theo Chúa Kitô, thưc thi giới răn của Chúa Kitô. Vì thế các Kitô hữu phải trở nên giống Chúa Kitô.

4.2 Các Kitô hữu phải đi con đường thập giá: vì đó là con đường mà Chúa Kitô đã chọn cho bản thân Người và cho tất cả những ai muốn di theo Người. Con d0ường thập giá là con đường tự nguyện, tự hạ, tự hủy và hy sinh từ bỏ. Càng tự nguyện, tự hạ, tự hủy và hy sinh từ bỏ nhiều, các Kitô hữu càng nên giống Chúa Kitô, càng trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Đó là lúc chính Chúa Kitô sống trong người Kitô hữu.

V. CẦU NGUYỆN VỚI LỜI CHÚA TRONG BÀI PHÚC ÂM Mc 8,27-35:

KHAI MỞ: Lạy Thiên Chúa là Cha của Chúa Giêsu Kitô và là Cha của chúng con, chúng con cảm tạ, ngợi khen và chúc tụng Cha vì Cha đã ban cho chúng con Con Một Cha là Chúa Giêsu Kitô, Người đã chọn con đường tự nguyện, tự hạ, tự hủy và hy sinh từ bỏ để cứu chuộc chúng sinh. Xin Cha nghe lời chúng con cầu xin.

Ý VÀ LỜI CẦU NGUYỆN

1.- «Dọc đường, Người (Chúa Giêsu) hỏi các ông (các môn đệ) rằng: "Người ta bảo Thầy là ai?» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Thiên Chúa cho ngày càng có nhiều người tìm biết Chúa Giêsu Kitô là Ai?

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

2.- «Các ông đáp lại rằng: "Thưa là Gioan tẩy giả. Một số bảo là Êlia, một số khác lại cho là một trong các vị tiên tri» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Thiên Chúa cách riêng cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô, cho các Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục, Phó Tế và Tu Sĩ Nam Nữ để các vị tích cực giúp những người khác khám phá ra chân dung đích thực của Chúa Giêsu Kitô mà tin theo.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

3.- ”Bấy giờ Người hỏi: "Còn các con, các con bảo Thầy là ai?» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho các Kitô hữu trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta và trong các cộng đoàn giáo xứ khác, để mọi Kitô hữu có câu trả lời cho chính Chúa Giêsu là Đấng đặt câu hỏi cho mỗi người.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! háp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

4.- «Phêrô lên tiếng đáp: "Thầy là Đấng Kitô» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Thiên Chúa cho tất cả các Kitô hữu và những người thành tâm thiện chí nhận ra chân dung đích thực của Chúa Giêsu Kitô mà tôn kính và đi theo.

LỜI KẾT:

Lạy Thiên Chúa là Cha của Chúa Giêsu và là Cha của chúng con, chúng con xin chúc tụng ngợi khen và cảm tạ Cha, vì Cha đã ban Con Một Cha là Chúa Giệsu cho chúng con. Người đã chọn con đường và cách sốn tự hạ, tự hủy, tự hiến và hy sinh từ bỏ để cứu chuộc chúng con và nhân loai tội lỗi. Người đã mời gọi những ai muốn làm môn đệ Người hãy bước theo Người trên con đường tự hạ, tự hủy, tự hiến và hy sinh từ bỏ mà Người đã đi.

Chúng con xin Cha ban cho chúng con lòng tin và sức mạnh để chúng con dám bước theo chân Chúa Giêsu Kitô Con Cha, Chúa chúng con. Amen.

Sàigòn ngày 10 tháng 09 năm 2021

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội