Sunday, December 3, 20231:08 PM(View: 24)
https://www.spiritofmedjugorje.org/index.php?ArticleSeq=172#featuredArticle Bà June Klins kể: Bà Sylvia kể thêm một câu chuyện khác với nhiều ơn phúc: "Tôi đưa tặng một cây thánh giá cho ông John vào tháng 11 khi gia đình tôi mời ông ấy đến nhà để cùng ăn Lễ Tạ Ơn với gia đình tôi. Ông ấy kể cho chúng tôi câu chuyện thật buồn rằng: Ông ấy mất mẹ khi
Sunday, December 3, 202312:38 PM(View: 32)
https://www.spiritofmedjugorje.org/index.php?ArticleSeq=172#featuredArticle Bà June Klins kể: Cha Bob thì có những dấu hiệu của sự phục hồi sức khoẻ. Ngài có thể sử dụng được hai bàn tay và đã có khả năng nói trở lại. Ngài có thể tự đi đứng một mình được nhưng vẫn phải dùng cái nạng để giúp cho ngài đi đứng.
Sunday, December 3, 202312:05 PM(View: 23)
https://www.spiritofmedjugorje.org/index.php?ArticleSeq=172#featuredArticle Bà June Klins kể: "Chúng tôi xin kể một cảm nghiệm rất đánh động của ông Jim Browne. Khi còn nhỏ, ông Jim là một nạn nhân của sự bạo hành trong gia đình. Ông ở nước Ái Nhĩ Lan. Rồi ông mang chứng nghiện rượu. Sau đó, ông đi hành hương Medjugorje và được ơn hoán cải.
Saturday, December 2, 202310:48 AM(View: 29)
Gia đình tôi đã ở trên nước Hoa Kỳ được 43 năm. Các con tôi năm nào cũng mời vợ chồng tôi đi với họ để xem các nhà chăng đèn rực rỡ vào mùa Giáng Sinh. Tuy vậy, chúng tôi không bao giờ chịu đi vì ngại và không thấy thú vị.
Tuesday, November 28, 20238:26 PM(View: 65)
Trong Tuần Lễ Tạ Ơn này, tôi rất bận vì tíu tít với đại gia đình và bạn bè khắp nơi đến. Tôi cũng đã nhận được một số cú điện thoại từ các bạn cũ ở khắp nơi đến thăm nơi này. Trong số các bạn gọi phone cho tôi có cả một phụ nữ đã từng đi hành hương Medjugorje với nhóm của tôi vào năm 2004, tức là cách đây đã 19 năm.
Tuesday, November 28, 20237:51 PM(View: 59)
Nguồn: https://www.catholicexorcism.org/post/exorcist-diary-268-the-mystery-of-evil? Nhà trừ quỷ kể: Tôi tiếp tục ngạc nhiên trước thái độ của ma quỷ. Trong một buổi trừ quỷ, ma quỷ cứ la hét và la hét nhưng chúng không chịu xuất ra khỏi người bị chúng hành hạ. Đối với chúng thì cuộc trừ quỷ có thể xem là đổ dầu sôi trên chúng và đốt cháy chúng.
Tuesday, November 28, 20236:47 PM(View: 64)
https://www.spiritofmedjugorje.org/index.php?ArticleSeq=172#featuredArticle Sau đây là cảm nghiệm của LM Dan Rehill trong chương trình Fruit of Medjugorje (Episode #480, phát sóng 27/6/22). Xin mời mọi người lên TV Marytv.tv để nghe toàn bộ cảm nghiệm của cha Dan về cuộc hành trình cuộc đời kỳ diệu của cha:
Tuesday, November 28, 20236:14 PM(View: 54)
https://www.spiritofmedjugorje.org/index.php?ArticleSeq=172#featuredArticle Sau đây là cảm nghiệm của LM Fr. Dan Rehill trong chương trình Fruit of Medjugorje (Episode #480, phát sóng 27/6/22). Xin mời mọi người lên TV Marytv.tv để nghe toàn bộ cảm nghiệm của cha Dan về cuộc hành trình cuộc đời kỳ diệu của cha:
Tuesday, November 28, 20235:25 PM(View: 58)
https://www.spiritofmedjugorje.org/index.php?ArticleSeq=172#featuredArticle Sau đây là cảm nghiệm của LM Fr. Dan Rehill trong chương trình Fruit of Medjugorje (Episode #480, phát sóng 27/6/22). Xin mời mọi người lên TV Marytv.tv để nghe toàn bộ cảm nghiệm của cha Dan về cuộc hành trình cuộc đời kỳ diệu của cha:
Saturday, November 25, 20239:33 PM(View: 78)
Nguồn: Forums of the Virgin Mary [translated]: Một tác giả nổi tiếng tên là Rod Dreher, người Công Giáo đã viết về một cảm nghiệm xẩy ra cho một người bạn Công Giáo của ông như sau: Vài tuần sau đó, anh Pete và gia đình đi du lịch. Khi cả nhà họ đang đi thăm một cái hang động thì đứa bé trai 10 tháng tên Ed cứ khóc mãi dù cha mẹ đã dỗ dành rất nhiều.

THỨ BẢY TUẦN XXX THƯỜNG NIÊN SỐNG LỜI CHÚA

Friday, October 29, 20219:42 PM(View: 398)

30-10THỨ BẢY TUẦN XXX THƯỜNG NIÊN

SỐNG LỜI CHÚA

Bài đọc :

Bài đọc 1 : Rm 11,1-2a.11-12.25-29

Nếu vì người Do-thái mà thế giới được giao hoà với thiên Chúa, thì việc họ được thâu nhận lại là gì, nếu không phải là từ cõi chết bước vào cõi sống ?

Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Rô-ma.

1 Thưa anh em, tôi xin hỏi : Phải chăng Thiên Chúa đã ruồng bỏ dân Người ? Không phải thế ! Chính tôi đây cũng là người Ít-ra-en, thuộc dòng dõi Áp-ra-ham, thuộc chi tộc Ben-gia-min. 2a Thiên Chúa không ruồng bỏ dân Người, dân mà Người đã biết từ trước.

11 Vậy tôi xin hỏi : Phải chăng Ít-ra-en đã vấp đến mức phải ngã quỵ ? Không phải thế ! Nhưng vì họ sa ngã mà Thiên Chúa cho các dân ngoại hưởng ơn cứu độ, khiến họ phải ganh tị. 12 Nếu vì người Do-thái sa ngã mà thế giới được ơn phúc dồi dào, nếu vì họ suy vi mà các dân ngoại được ơn phúc dồi dào, thì khi họ trở về đông đủ, tình trạng còn tốt đẹp hơn biết mấy !

25 Thưa anh em, tôi không muốn anh em chẳng hay biết mầu nhiệm này, để anh em đừng tự cho mình là khôn, đó là : một phần dân Ít-ra-en đã ra cứng lòng, cho đến khi các dân ngoại gia nhập đông đủ. 26 Như vậy, toàn thể Ít-ra-en sẽ được cứu độ, như có lời chép : Từ núi Xi-on, vị Cứu Tinh sẽ đến, Người sẽ loại bỏ những điều vô đạo khỏi nhà Gia-cóp. 27 Đó sẽ là giao ước của Ta với chúng, khi Ta xoá bỏ tội lỗi chúng.

28 Đối chiếu với Tin Mừng thì họ là thù địch, điều đó có lợi cho anh em ; nhưng theo ơn tuyển chọn, họ là những người được yêu thương, và đó là nhờ các tổ phụ. 29 Quả thế, khi Thiên Chúa đã ban ơn và kêu gọi, thì Người không hề đổi ý.

Đáp ca : Tv 93,12-13a.14-15.17-18 (Đ. c.14a)

Đ. Chúa không ruồng rẫy dân Người.

12Lạy Chúa, hạnh phúc thay kẻ được Ngài giáo huấn,
được Ngài lấy luật mà dạy dỗ bảo ban.
13aNgài cho họ được bình an trong ngày hoạn nạn.

Đ. Chúa không ruồng rẫy dân Người.

14Vì Chúa không ruồng rẫy dân Người,
chẳng bỏ rơi dân Người chọn làm gia sản ;
15công lý rồi ra sẽ trở lại pháp đình,
mọi tâm hồn chính trực sẽ tuân theo.

Đ. Chúa không ruồng rẫy dân Người.

17Chúa mà đã chẳng thương phù trợ,
thì hồn tôi đã vào chốn thinh lặng ngàn thu.
18Lạy Chúa, khi con nói : “Này chân con lảo đảo”,
tình thương Ngài đã đỡ nâng con.

Đ. Chúa không ruồng rẫy dân Người.

Tung hô Tin Mừng : Mt 11,29ab

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Ha-lê-lui-a.

TIN MỪNG : Lc 14,1.7-11

Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống ; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

1 Một ngày sa-bát kia, Đức Giê-su đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pha-ri-sêu để dùng bữa : họ cố dò xét Người.

7 Người nhận thấy khách dự tiệc cứ chọn cỗ nhất mà ngồi, nên nói với họ dụ ngôn này : 8 “Khi anh được mời đi ăn cưới, thì đừng ngồi vào cỗ nhất, kẻo lỡ có nhân vật nào quan trọng hơn anh cũng được mời, 9 và rồi người đã mời cả anh lẫn nhân vật kia phải đến nói với anh rằng : ‘Xin ông nhường chỗ cho vị này.’ Bấy giờ anh sẽ phải xấu hổ mà xuống ngồi chỗ cuối. 10 Trái lại, khi anh được mời, thì hãy vào ngồi chỗ cuối, để cho người đã mời anh phải đến nói : ‘Xin mời ông bạn lên trên cho.’ Thế là anh sẽ được vinh dự trước mặt mọi người đồng bàn. 11 Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống ; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.”

SUY NIỆM-ĐỨC KHIÊM NHƯỜNG

Ngạn ngữ Pháp có câu: “Tính chân thật của đạo đức là khiêm tốn.”

Một trong những mối bận tâm của con người mọi thời là đạt được vinh quang hay danh tiếng. Thế nên, những người dự tiệc nhà ông thủ lãnh trong Tin Mừng hôm nay luôn muốn ngồi chỗ nhất. Trước thái độ của khách dự tiệc, Đức Giêsu đã đưa ra một bài học về cách ứng xử: chọn ghế thấp để được mời lên ghế đầu. Thật ra, Đức Giêsu muốn dùng dụ ngôn để nhắc nhở con người về lòng khiêm nhường. Con người cần khiêm nhường để biết thân phận yếu đuối của mình và vị trí của mình trong chương trình yêu thương của Thiên Chúa, ngõ hầu sống đẹp ý Người và đạt được một chỗ trong Nước Chúa.

Khiêm tốn giúp con người không quá tham danh vọng đời này, giữ gìn nhân cách và tôn trọng quyền lợi của người khác. Khi sống như thế, con người tìm được bình an và hạnh phúc trong tâm hồn, hơn nữa biết tôn trọng và bao dung hơn với mọi người.

(Chấm nối chấm – Học Viện Đaminh)

LỜI NGUYỆN TRONG NGÀY

Xin Chúa cho con luôn biết khiêm tốn và tin tưởng phó thác, ngõ hầu cho có thể sống theo ý Chúa và tôn trọng mọi người xung quanh. Amen.

TU ĐỨC SỐNG ĐẠO

Toàn văn Sứ điệp của ĐTC nói với thính giả đài BBC nhân Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu COP26

Ngày 29/10/2021, qua chuyên mục Thought of Day của BBC, Đức Thánh Cha gởi một sứ điệp video nhân Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu COP26 tại Glasgow. Trong sứ điệp ngài mời gọi các thính giả kết hợp các nỗ lực để bảo vệ ngôi nhà chung của chúng ta với ý thức chia sẻ trách nhiệm và liên đới dựa trên công bằng.

“Quý thính giả đài BBC thân mến, chào quý vị!

Biến đổi khí hậu và đại dịch Covid-19 đã phơi bày sự dễ bị tổn thương của chúng ta và tạo nên vô số nghi ngờ và lo lắng về các hệ thống kinh tế và cách thế chúng ta tổ chức xã hội của chúng ta.

Chúng ta đã mất cảm giác an toàn và đang cảm thấy bất lực và không thể kiểm soát cuộc sống của mình.

Chúng ta thấy mình ngày càng yếu hơn và thậm chí là sợ hãi, bị mắc kẹt trong một chuỗi những khủng hoảng trong lĩnh vực sức khoẻ, môi trường, cung ứng thực phẩm và kinh tế; đó là chưa kể đến các khủng hoảng xã hội, nhân đạo và đạo đức. Tất cả những khủng hoảng này liên kết với nhau cách chặt chẽ. Chúng cũng dự báo một “cơn bão hoàn hảo” có thể phá vỡ các mối liên kết đang kết nối xã hội của chúng ta lại với nhau trong món quà quý giá của công trình sáng tạo của Thiên Chúa.

Mọi cuộc khủng hoảng đều đòi hỏi tầm nhìn, khả năng hình thành kế hoạch và nhanh chóng áp dụng chúng, suy nghĩ lại về tương lai của thế giới, ngôi nhà chung của chúng ta và đánh giá lại mục đích chung của chúng ta.

Những cuộc khủng hoảng này cho chúng ta thấy cần phải đưa ra quyết định, những quyết định triệt để mà không phải lúc nào cũng dễ dàng. Đồng thời những lúc khó khăn như thế này cũng mang lại những cơ hội, mà chúng ta không được lãng phí.

Chúng ta có thể đương đầu với những cuộc khủng hoảng này bằng cách rút lui vào trong chủ nghĩa cô lập, bảo hộ và bóc lột; hoặc chúng ta có thể thấy nơi chúng một cơ hội thực sự để thay đổi, một thời khắc thật sự để hoán cải, và không chỉ theo nghĩa thiêng liêng.

Chỉ riêng cách tiếp cận cuối cùng này có thể dẫn chúng ta đến một chân trời tươi sáng hơn. Tuy nhiên nó chỉ có thể được theo đuổi thông qua một ý thức đổi mới về trách nhiệm chung đối với thế giới của chúng ta, và một sự liên đới hiệu quả dựa trên công bằng, một ý thức về vận mệnh chung và nhìn nhận sự thống nhất của gia đình nhân loại trong kế hoạch Thiên Chúa dành cho thế giới.

Tất cả điều này thể hiện một thách đố lớn về văn hoá. Nó có nghĩa là ưu tiên cho lợi ích chung, và nó đòi hỏi sự thay đổi về quan điểm, một cách nhìn mới, trong đó phẩm giá của mọi người, bây giờ và trong tương lai, sẽ hướng dẫn cách suy nghĩ và hành động của chúng ta.

Bài học quan trọng nhất mà chúng ta có thể rút ra từ những cuộc khủng hoảng này là chúng ta cần phải cùng nhau xây dựng, để không còn bất kỳ biên giới, rào cản hay bức tường chính trị nào để chúng ta ẩn náu đằng sau. Như chúng ta biết, chúng ta không bao giờ vượt qua khủng hoảng một mình mà không có người khác.

Cách đây vài ngày, ngày 4 tháng 10, tôi đã gặp các lãnh đạo tôn giáo và các nhà khoa học để ký một Lời Kêu gọi Chung, trong đó chúng tôi đã kêu gọi chính chúng tôi và các nhà lãnh đạo chính trị hành động cách có trách nhiệm và nhất quán hơn. Tôi được đánh động bởi điều mà một nhà khoa học đã trình bày trong cuộc gặp gỡ đó. Ông nói với tôi: “Đứa cháu gái của tôi mới sinh, trong 50 năm nữa sẽ phải sống trong một thế giới không thể sống được, nếu mọi sự cứ tiếp tục như thế này”.

Chúng ta không được để cho điều này xảy ra!

Điều thiết yếu là mỗi chúng ta phải cam kết thực hiện sự thay đổi khẩn cấp đường hướng này, được hỗ trợ bởi đức tin và tâm linh của chúng ta. Trong Lời kêu gọi chung, chúng tôi đã đề cập đến sự cần thiết phải làm việc có trách nhiệm hướng tới một “văn hóa chăm sóc” cho ngôi nhà chung của chúng ta, nhưng cũng cho chính chúng ta, và sự cần thiết phải làm việc không mệt mỏi để loại bỏ “mầm mống của những mâu thuẫn: tham lam, thờ ơ, thiếu hiểu biết, sợ hãi, bất công, bất an và bạo lực”.

Trước đây, nhân loại chưa bao giờ có nhiều phương tiện để đạt được mục tiêu này thế này. Các nhà hoạch định chính trị, sẽ gặp nhau tại COP26 ở Glasgow, được triệu tập khẩn cấp để đưa ra các biện pháp ứng phó hiệu quả với cuộc khủng hoảng sinh thái hiện nay và bằng cách này, mang lại hy vọng cụ thể cho các thế hệ tương lai. Và cũng cần nhắc lại rằng mỗi chúng ta – bất cứ ai trong chúng ta và ở bất cứ nơi đâu - đều có thể đóng góp vai trò của mình trong việc thay đổi phản ứng của tập thể trước mối đe dọa chưa từng có của biến đổi khí hậu và sự xuống cấp của ngôi nhà chung của chúng ta.

Theo https://www.vaticannews.va