Friday, October 7, 202211:12 AM(View: 0)
Nguồn: Internet Hãy ghi nhớ từ ngữ: “Memento mori” là từ ngữ Latin, có nghĩa là: “remember thou art mortal”. Đó là: "Hãy luôn nhớ rằng ta sẽ phải chết."
Friday, October 7, 20224:19 AM(View: 9)
https://aleteia.org/2022/08/28/the-incredible-story-of-the-baptism-of-bao-dai-the-last-emperor-of-vietnam/ Vua Bảo Đại là vị vua cuối cùng của nước Việt Nam. Cuối đời, ngài đã được rửa tội và chết trong ân nghĩa với Chúa.
Friday, October 7, 20223:51 AM(View: 8)
Nguồn: Aleteia.com Thánh Bruno là vì Thánh Quan Thầy trừ quỷ cho những kẻ bị quỷ ám.
Friday, October 7, 20223:18 AM(View: 12)
Nguồn: Aleteia.com Thánh Padre Pio đã tin rằng khi chúng ta ở trên thánh giá với Chúa Giêsu thì tốt hơn là khi chúng ta chỉ chiêm ngắm Chúa Giêsu từ đàng xa...
Wednesday, October 5, 20229:22 PM(View: 28)
Thánh Nữ Faustina viết trong tác phẩm Nhật Ký Lòng Thương Xót Chúa Trong Linh Hồn Tôi rằng khi bà cần xin Chúa một điều gì khẩn cấp thì bà làm tuần Cửu Nhật (9 ngày) cầu 1,000 Kinh Kính Mừng mỗi ngày. Trong 9 ngày thì bà cầu nguyện được 9,000 Kinh Kính Mừng và lời cầu nguyện của bà được nhậm lời. Còn linh mục John Corapi nói rằng ngài dâng 1,000 lời cầu nguyện...
Wednesday, October 5, 20228:59 PM(View: 20)
https://www.osvnews.com/2022/09/26/how-partaking-in-the-eucharist-daily-changed-my-life/ Cảm nghiệm của LM Robert J. Spitzer: Vậy điều gì là ảnh hưởng của Chúa Kito trong Bí Tích Thánh Thể?
Wednesday, October 5, 20228:35 PM(View: 19)
https://www.osvnews.com/2022/09/26/how-partaking-in-the-eucharist-daily-changed-my-life/ Cảm nghiệm của LM Robert J. Spitzer: Bí Tích Thánh Thể đã góp phần trong ơn gọi linh mục của tôi.
Wednesday, October 5, 20222:38 PM(View: 19)
www.pattimaguirearmstrong.com/2022/10/artists-eyesight-healed-through-st-lucy.html Cảm nghiệm được chữa lành đôi mắt của bà Jill Metz, một hoạ sĩ. Bà Jill có đôi mắt bị mờ. Một hôm người bạn của bà là chủ một đài Radio xin bà Metz vẽ một bức tranh để họ đấu giá.
Tuesday, October 4, 202211:55 AM(View: 36)
Hôm nay giáo hội Công Giáo mừng ngày lễ Thánh Phanxico Assisi, nước Ý. Tôi đã được đến viếng thăm Assisi nhiều lần khi đưa các phái đoàn hành hương đi thăm nước Ý và Medjugorje, nước Nam Tư.
Tuesday, October 4, 202211:08 AM(View: 33)
Nguồn: https://www.limerickleader.ie/news/ Cuộc hiện ra của Thánh Padre Pio ở một nhà thở tại Limerick là một cảm nghiệm tuyệt đẹp cho những giáo dân. Có một phụ nữ mô tả về cuộc hiện ra của Thánh Padre Pio. Bà Nelly Cosgrave, 92 tuổi nói rằng khi bà tập trung tư tưởng trong lúc truyền phép thì có một điều gì đó là cho bà chú ý.

Danh Người là Thánh trên trời (03.01.2022 – Thứ Hai sau lễ Hiển Linh) ✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu (Mt 4,12-17.23-25)

Sunday, January 2, 20228:50 PM(View: 207)

3-12aDanh Người là Thánh trên trời

(03.01.2022 – Thứ Hai sau lễ Hiển Linh)

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu (Mt 4,12-17.23-25)

12 Khi ấy, Đức Giê-su nghe tin ông Gio-an đã bị nộp, Người lánh qua miền Ga-li-lê. 13 Rồi Người bỏ Na-da-rét, đến ở Ca-phác-na-um, một thành ven biển hồ Ga-li-lê, thuộc địa hạt Dơ-vu-lun và Náp-ta-li, 14 để ứng nghiệm lời ngôn sứ I-sai-a đã nói : 15 Này đất Dơ-vu-lun, và đất Náp-ta-li, hỡi con đường ven biển, và vùng tả ngạn sông Gio-đan, hỡi Ga-li-lê, miền đất của dân ngoại ! 16 Đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng, những kẻ đang ngồi trong vùng bóng tối của tử thần nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi.

17 Từ lúc đó, Đức Giê-su bắt đầu rao giảng và nói rằng : “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần.”

23 Thế rồi Đức Giê-su đi khắp miền Ga-li-lê, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa hết mọi kẻ bệnh hoạn tật nguyền trong dân. 24 Danh tiếng Người đồn ra khắp xứ Xy-ri. Thiên hạ đem đến cho Người mọi kẻ ốm đau, mắc đủ thứ bệnh hoạn tật nguyền : những kẻ bị quỷ ám, kinh phong, bại liệt ; và Người đã chữa họ. 25 Từ miền Ga-li-lê, vùng Thập Tỉnh, thành Giê-ru-sa-lem, miền Giu-đê và vùng bên kia sông Gio-đan, dân chúng lũ lượt kéo đến đi theo Người.

Danh Người là Thánh trên trời

Danh tiếng của một con người được thể hiện bởi chính sức mạnh và những việc làm của chính họ, như là đánh đuổi quân dịch, chữa lành bệnh tật, cứu nhân độ thế.

Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa có câu chuyện thuật lại sự việc sợ hãi Trương Phi mà Tào Tháo luống cuống bỏ chạy thục mạng. Truyện kể rằng, Trương Phi đứng trên cầu Trường Bản quát to tới mức làm viên tướng Hạ Hầu Kiệt của Tào Tháo sợ hãi ngã ngựa mà chết, bản thân Tào Tháo cũng sợ luống cuống bỏ chạy rơi cả mão trên đầu. Quân Tào phải rút lui. Chính vì danh tiếng uy hùng võ lực vô song của Trương Phi mà làm cho Tào Tháo khi nghe Trương Phi hét mà chạy rơi cả mão xuống đất.

Trong thời gian vừa qua nổi lên một danh tiếng lẫy lừng vang khắp đất Việt, đó là lương y thần y Võ Hoàng Yên, ông ta bảo có thể chữa bách bệnh, câm nói được, bất toại có thể đi, điếc có thể nghe… nghe đến danh của ông ở đâu thì người ta kéo đến thật đông cầu mong ông cứu chữa. Những ai được ông sờ đến thì hạnh phúc vì được chữa khỏi bệnh. Nhưng rồi cái danh giả dối ấy đã tố giác con người gian dối của ông, ông chỉ là hư danh.

Danh tiếng của Trương Phi, của Võ Hoàng yên chỉ là hư danh, vì danh không có thật. trương Phi chỉ là một con người hư cấu, Hoàng Yên chỉ là một con người lừa đảo, danh tàn lụi, danh phàm trần.

Danh thơm tiếng tốt hay danh hư lưu truyền thì danh của người nổi tiếng luôn ảnh hưởng đến nhiều người, ảnh hưởng đến hậu thế và còn ảnh hưởng đến muôn đời. Những danh xưng trong thế gian chỉ là hư vô qua đi nếu nó không thuộc về Đấng từ trời cao ban cho, hoặc cậy dựa vào những tà thần hay ma quỷ thì cũng không tòn tại.

Trong Cựu ước đã chứng minh như thế trong Sách các 1 Vua (1V 18, 20-39), một cuộc thách đố cậy nhờ vào thần vô minh Ba-an của các ngôn sứ theo thần Ba-an và với ông Ông Êlia Đức Chúa là Thiên Chúa. Cuộc thách thức bằng cách, mỗi bên giết một con bò mộng, đặt trên củi nhưng không châm lửa, đoạn cầu cùng với thần của mình để được giúp đỡ thiêu đốt con bò làm của lễ tế. Sau cả ngày cầu cùng thần Ba-an, các ngôn sứ theo thàn Ba-an đã chẳng được gì, đến lượt ông Êlia cầu cùng Đức Chúa là Thiên Chúa của ông, thì lửa từ trời xuống đốt cháy củi và thiêu chín con bò mộng làm của lễ toàn thiêu. Lúc này toàn dân đã thay lòng và tin theo Đức Chúa là Thiên Chúa của ông Êlia.

“Danh của Đức Chúa là Khôn ngoan”, trong Sách Huấn ca, (Hc 1, 1-10) miêu tả danh khôn ngoan như sau:

“8 Chỉ có một Đấng khôn ngoan rất đáng sợ, ngự trên ngai của Người.

9 Đó chính là Đức Chúa.”

Danh Đức Chúa là Thánh. Trong sách Isaia nói về danh Thánh của Đức Chúa là, “2a Phía bên trên Người, có các thần Xêraphim đứng chầu.

3 Các vị ấy đối đáp tung hô:

“Thánh! Thánh! Chí Thánh!

Đức Chúa các đạo binh là Đấng Thánh!” (Ia 6, 2a-3)

Danh Đức Chúa là sự sống. Trong sách 1 Vua có đoạn, ông Êlia kêu cầu Danh Đức Chúa thì đứa trẻ được sống: “22 Đức Chúa nghe tiếng ông Êlia kêu cầu, hồn vía đứa trẻ trở về với nó, và nó sống” (1V 17, 22).

Đó là Danh Thánh của Thiên Chúa đã có từ ngàn xưa, cũng chính là Danh Thánh của Chúa Giêsu, vì Người là Con Thiên Chúa, vì Người chính là Thiên Chúa. Danh Thánh của Chúa Giêsu là Đấng Khôn ngoan, Đấng Chí Thánh, Đấng hằng sống đời đời, là Vua vũ trụ, Vua muôn loài.

Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu Kitô, Các tiên tri, các ngôn sứ và tổ phụ của chúng con đã luôn tin tưởng vào Danh Thánh của Chúa mà làm sáng danh Chúa, làm nên biết bao điều kỳ diệu và được kể là người công chính. Xin cho con luôn biết vững tin và kêu câu Danh Thánh Chúa Giêsu để con được trở nên công chính trước mặt Thiên Chúa, và cả trong khi tội lỗi con cũng luôn biết kêu cầu Danh Thánh Chúa.

Hư Vô