Friday, October 7, 202211:50 AM(View: 0)
Tồi vừa nghe một người bạn trong nhóm cầu nguyện kể về cái chết thình lình của người bạn chung. Anh ấy vốn là một vị luật sư có lòng giúp đỡ mọi người trong khả năng của anh.
Friday, October 7, 202211:12 AM(View: 2)
Nguồn: Internet Hãy ghi nhớ từ ngữ: “Memento mori” là từ ngữ Latin, có nghĩa là: “remember thou art mortal”. Đó là: "Hãy luôn nhớ rằng ta sẽ phải chết."
Friday, October 7, 20224:19 AM(View: 12)
https://aleteia.org/2022/08/28/the-incredible-story-of-the-baptism-of-bao-dai-the-last-emperor-of-vietnam/ Vua Bảo Đại là vị vua cuối cùng của nước Việt Nam. Cuối đời, ngài đã được rửa tội và chết trong ân nghĩa với Chúa.
Friday, October 7, 20223:51 AM(View: 8)
Nguồn: Aleteia.com Thánh Bruno là vì Thánh Quan Thầy trừ quỷ cho những kẻ bị quỷ ám.
Friday, October 7, 20223:18 AM(View: 12)
Nguồn: Aleteia.com Thánh Padre Pio đã tin rằng khi chúng ta ở trên thánh giá với Chúa Giêsu thì tốt hơn là khi chúng ta chỉ chiêm ngắm Chúa Giêsu từ đàng xa...
Wednesday, October 5, 20229:22 PM(View: 28)
Thánh Nữ Faustina viết trong tác phẩm Nhật Ký Lòng Thương Xót Chúa Trong Linh Hồn Tôi rằng khi bà cần xin Chúa một điều gì khẩn cấp thì bà làm tuần Cửu Nhật (9 ngày) cầu 1,000 Kinh Kính Mừng mỗi ngày. Trong 9 ngày thì bà cầu nguyện được 9,000 Kinh Kính Mừng và lời cầu nguyện của bà được nhậm lời. Còn linh mục John Corapi nói rằng ngài dâng 1,000 lời cầu nguyện...
Wednesday, October 5, 20228:59 PM(View: 20)
https://www.osvnews.com/2022/09/26/how-partaking-in-the-eucharist-daily-changed-my-life/ Cảm nghiệm của LM Robert J. Spitzer: Vậy điều gì là ảnh hưởng của Chúa Kito trong Bí Tích Thánh Thể?
Wednesday, October 5, 20228:35 PM(View: 20)
https://www.osvnews.com/2022/09/26/how-partaking-in-the-eucharist-daily-changed-my-life/ Cảm nghiệm của LM Robert J. Spitzer: Bí Tích Thánh Thể đã góp phần trong ơn gọi linh mục của tôi.
Wednesday, October 5, 20222:38 PM(View: 19)
www.pattimaguirearmstrong.com/2022/10/artists-eyesight-healed-through-st-lucy.html Cảm nghiệm được chữa lành đôi mắt của bà Jill Metz, một hoạ sĩ. Bà Jill có đôi mắt bị mờ. Một hôm người bạn của bà là chủ một đài Radio xin bà Metz vẽ một bức tranh để họ đấu giá.
Tuesday, October 4, 202211:55 AM(View: 36)
Hôm nay giáo hội Công Giáo mừng ngày lễ Thánh Phanxico Assisi, nước Ý. Tôi đã được đến viếng thăm Assisi nhiều lần khi đưa các phái đoàn hành hương đi thăm nước Ý và Medjugorje, nước Nam Tư.

Những vị thánh ở Hoa Kỳ Giáo Hội Công Giáo có cả chục ngàn vị thánh, nhưng những vị thánh ở Hoa Kỳ cho tới nay mới chỉ có 11 vị,

Tuesday, January 4, 20229:35 PM(View: 260)

1-1-21Những vị thánh ở Hoa Kỳ

Giáo Hội Công Giáo có cả chục ngàn vị thánh, nhưng những vị thánh ở Hoa Kỳ cho tới nay mới chỉ có 11 vị, hầu hết là thành phần di dân, chứ không phải chính gốc Mỹ quốc, chỉ trừ 3 vị được sinh tại Hoa Kỳ: trước hết là Thánh Kateri Tekawitha, sinh năm 1656, một người dân bản xứ duy nhất được sinh ra tại Hoa Kỳ, ở Iroquois mà nay là Auriesville Bang New York, sau là 2 vị thuộc gia đình di dân những sinh tại Hoa Kỳ là Thánh Elizabeth Ann Seton ở New York City ngày 28/8/1774, và Thánh Katherine Drexel ở Philadelphia ngày 28/11/1858, và hầu hết các vị thánh ở Hoa Kỳ này, theo niên lịch phụng vụ ghi chú rõ chỉ ở U.S, nghĩa là chỉ được tưởng nhớ ở Hoa Kỳ thôi, chứ không phải trong Giáo Hội hoàn vũ, (như một số lễ về Đức Mẹ chỉ cử hành ở địa phương), ngoại trừ 2 vị thánh trong số 11 vị thánh ở Hoa Kỳ được cả Giáo Hội hoàn vũ tưởng nhó, đó là Thánh Gioan Neumann lễ ngày 5/1 và Thánh Damien lễ ngày 10/5.

Sau đây là danh sách toàn bộ 11 vị thánh ở Hoa Kỳ, trong đó có 7 nữ và 4 nam, 1 giám mục, và 1 giáo dân, còn toàn là tu sĩ, 3 vị thánh nữ lập dòng, 3 sinh ở Hoa Kỳ, 1 ở Tiệp Khắc, 1 ở Đức, 1 ở Bỉ, 1 ở Tây Ban Nha, 1 ở Ý và 3 ở Pháp, vị thánh nào cũng bao gồm 5 chi tiết chính yếu liên quan đến các vị: 1- quốc tịch, 2- ngày sinh tử, 3- vai trò của từng vị trong Giáo Hội, 4- ngày được Giáo Hội tuyên phong hiển thánh và 5- ngày lễ trong phụng niên.

1· Thánh Elizabeth Ann Seton:

Sinh ngày 28/8/1774 ở New York City, qua đời ngày 4/1/1821.

Lập dòng Chị Em Bác Ái Thánh Giuse / The Sisters of Charity of St. Joseph (S.C.), và được coi là vị sáng lập hệ thống trường Công Giáo ở Hoa Kỳ,

Giáo Hội tuyên phong hiển thánh ngày 14/9/1975 bởi ĐTC Phaolô VI. Lễ nhớ ở Hoa Kỳ hằng năm vào ngày 4/1.

2· Thánh John Neumann:

Sinh ngày 28/3/1811 ở Tiệp Khắc, qua đời ngày 5/1/1860.

Thụ phong Linh mục ở GP New York, nhập dòng Chúa Cứu Thế / Congregatio Sanctissimi Redemptoris (CSsR) và là vị Giám Mục thứ 4 ở Philadelphia, vị sáng lập hệ thống trường Công Giáo cấp giáo phận tiên khởi ở Hoa Kỳ,

Giáo Hội tuyên phong hiển thánh năm 1977 bởi ĐTC Phaolô VI.

Lễ nhớ trong Giáo Hội hoàn vũ hằng năm vào ngày 5/1.

3· Thánh Marianne Cope:

Sinh ngày 23/1/1838 ở Đức quốc, qua đời ngày 9/8/1818.

Dòng Thánh Phanxicô O.S.F (Order of Saint Francis) Thừa sai phục vụ người phong cùi ở Molokai Hawaii.

Giáo Hội tuyên phong hiển thánh ngày 21/10/2012 bởi ĐTC Biển Đức XVI.

Lễ nhớ ở Hoa Kỳ hằng năm vào ngày 23/1.

4· Thánh Katharine Drexel:

Sinh ngày 26/11/1858 ở Philadelphia Hoa Kỳ, qua đời ngày 3/3/1955.

Lập dòng Chị Em Bí Tích Thánh S.B.S (Sisters of Blessed Sacrament) cho những người dân Da Đỏ và Da Mầu,

Giáo Hội tuyên phong hiển thánh ngày 2/12/ 2014 bởi ĐTC Phanxicô.

Lễ nhớ ở Hoa Kỳ hằng năm vào ngày 3/3.

5· Thánh Damien de Veuster of Molokai:

Sinh ngày 3/3/1840 ở Bí, qua đời ngày 15/4/1889.

Dòng Thánh Tâm Chúa Giêsu và Mẹ Maria SS.CC (Sacrorum Cordium) - Thừa sai phục vụ người phong cùi ở Molokai Hawaii.

Giáo Hội tuyên phong hiển thánh ngày 11/10/ 2009 bởi ĐTC Biển Đức XVI.

Lễ nhớ trong Giáo Hội hoàn vũ hằng năm vào ngày 10/5.

6· Thánh Junipero Serra:

Sinh ngày 24/11/1713 ở Tây Ban Nha, qua đời ngày 28/8/1784.

Dòng Anh Em Hèn Mọn Thánh Phanxicô, O.F.M. (Order of Friar Minor), thành lập các khu truyền giáo ở California.

Giáo Hội tuyên phong hiển thánh ngày 23/9/2015 bởi ĐTC Phanxicô.

Lễ nhớ ở Hoa Kỳ hằng năm vào ngày 1/7.

7. Thánh Kateri Tekakwitha:

Người bản xứ duy nhất trong 11 thánh ở Hoa Kỳ, sinh năm 1656 ở xứ Iroquois mà nay là Auriesville Bang New York, qua đời ngày 17/4/1680.

Sống đời trinh nữ thánh hiến consecrated virgin.

Giáo Hội tuyên phong hiển thánh ngày 21/10/2012 bởi ĐTC Biển Đức XVI.

Lễ nhớ ở Hoa Kỳ hằng năm vào ngày 14/7.

8.  Thánh Mother Theodore Guerin:  

Sinh ngày 2/10/1798 ở Pháp, qua đời ngày 14/5/1856.

Nhà thừa sai kiêm lập dòng Chị Em Chúa Quan Phòng của Thánh Mary the Woods / The Sisters of Providence of St. Mary-of-the-Woods (S.P.).

Giáo Hội tuyên phong hiển thánh ngày 15/10/2006 bởi ĐTC Biển Đức XVI.

Lễ nhớ ở Hoa Kỳ hằng năm vào ngày 3/10.

9· Thánh Issac Jogues:

Sinh ngày 10/1/1607 ở Pháp, qua đời ngày 18/10/1646.

Linh mục Dòng Tên / Society of Jesus (S.J), một vị thừa sai và tử đạo ở Bắc Mỹ.

Giáo Hội tuyên phong hiển thánh năm 1930 bởi ĐTC Piô XI.

Lễ nhớ ở Hoa Kỳ hằng năm vào ngày 19/10.

10· Thánh Frances Xavier Cabrini:

Sinh ngày 15/7/1850 ở Ý, qua đời ngày 22/12/1917.

Nhà thừa sai kiêm lập dòng Chị Em Thừa Sai Thánh Tâm Chúa Giêsu / The Missionary Sisters of the Sacred Heart of Jesus (M.S.C).

Giáo Hội tuyên phong hiển thánh năm 1946 by Pope Pius XII.

Lễ nhớ ở Hoa Kỳ hằng năm vào ngày 13/11.

11· Thánh Rose Philippine Duchesne:

Sinh ngày 29/8/1769 ở Pháp, qua đời ngày 18/11/1852.

Hội Dòng Thánh Tâm Chúa Giêsu R.S.C.J. (Religiosae Sanctissimi Cordis Jesu), Thừa sai truyền giáo cho người dân bản xứ Mỹ.

Giáo Hội tuyên phong hiển thánh ngày 3/7/1988 bởi ĐTC Gioan Phaolô II.

Lễ nhớ ở Hoa Kỳ hằng năm vào ngày 18/11.

ST