Monday, January 17, 20222:35 PM(View: 35)
Nguồn: Spiritdaily.com LM Scott Randall Paine là một linh mục của Tổng Giáo Phận Brasilía, nước Brazil. Ngài có trình độ Tiến Sĩ Triết Học. Ngài đã phát hành tác phẩm của ngài là: "The Other World We Live In" tạm dịch là "Thế Giới Khác Mà Chúng Ta Sống".
Monday, January 17, 20222:22 AM(View: 32)
Nguồn: Forums of the Virgin Mary 3. Một câu chuyện đáng kinh ngạc nữa là có tượng Chúa Giêsu Hài Đồng May Mắn.
Monday, January 17, 20221:57 AM(View: 36)
Nguồn: Forums of the Virgin Mary 2. Hiện tượng siêu nhiên khác xẩy ra vào năm 1950 tại nước Hung Gia Lợi, ở giữa một vùng gồm toàn người dân Cộng Sản vô thần, tại một thành phố nhỏ bé.
Monday, January 17, 202212:58 AM(View: 41)
Nguồn: Forums of the Virgin Mary Sự xuất hiện thiêng liêng: Chúa Giêsu Hài Đồng thường tỏ lộ nhiều lần trong lịch sử, ngay cả trong những Mình Thánh đã được thánh hiến. Có những sự xuất hiện lạ thường nên người ta làm thành video.
Saturday, January 15, 20229:03 PM(View: 37)
Trong họ hàngcủa gia đình tôi ở Huế thì có gia đình ông Tham Trí cư ngụ tại vùng Cầu Lòn, giữa đường đi lên Vùng Long Thọ. Ông làm xếp lớn cho sở Xã Hội Huế nên được nhà nước cấp cho một ngôi nhà 3 tầng, ở ngay sát bờ sông Hương. Ông Tham rất lặng lẽ. Đi làm về thì ông đọc báo và nghe radio. Ông bà ít nói chuyện với nhau.
Wednesday, January 12, 20224:04 PM(View: 63)
Nhóm cầu nguyện của Huynh Đoàn Đa Minh chúng hàng ngày gặp nhau trên Zoom đến 3 lần: 10 g sáng, 3 g chiều và 7:30 g tối. Ngoài việc đọc kinh Thần Vụ, Kinh Lòng Chúa Thương Xót, Kinh Mân Côi và Kinh Kính Máu Thánh Cực Châu Báu Chúa Giêsu, chúng tôi còn trao đổi các tin tức, kể cả tin của từng gia đình: người bịnh, người chết, ngày giỗ, ngày sinh nhật,
Tuesday, January 11, 20223:55 PM(View: 66)
Ngày thứ hai, 10/1/2022, Đài Truyền Hinh NBC News, Hoa Kỳ đã báo cáo là có đến 1 triệu 340 ngàn người bị mắc bịnh COVID-19 trong một ngày tại Mỹ. So với ngày 3/1/2022 thì có 1,044,970 trường hợp, tức là có thêm gần 300 ngàn người mắc bịnh.
Sunday, January 9, 20229:29 PM(View: 98)
1. Trong cơn bão tuyết vào tháng 1 năm 2022, có một thanh niên 29 tuổi bị chết giữa cơn bão tuyết tại tiểu bang Virginia, Hoa Kỳ.
Sunday, January 9, 20222:49 PM(View: 100)
Nguồn: Spiritdaily.com Trong một cuốn sách có tên là: Appointments with Heaven, tạm dịch là: Cuộc Hẹn với Thiên Đàng, có một vị bác sĩ tên là Reggie Anderson thuộc tiểu bang Alabama nhận được một ơn lành...
Sunday, January 9, 20222:26 PM(View: 96)
Có một người phụ nữ tên là A. A. Carpenter, bà ta có một người con trai 19 tuổi tên là Wallace. Người con bà chết sau thế chiến thứ nhất. Theo lời kể của người chị của người chết là bà Marianna Carpenter Wieck thì anh Wallace đóng quân ở thành phố Iowa City, tiểu bang Iowa. Anh ta bị bịnh sưng phổi.

Những vị thánh ở Hoa Kỳ Giáo Hội Công Giáo có cả chục ngàn vị thánh, nhưng những vị thánh ở Hoa Kỳ cho tới nay mới chỉ có 11 vị,

Tuesday, January 4, 20229:35 PM(View: 44)

1-1-21Những vị thánh ở Hoa Kỳ

Giáo Hội Công Giáo có cả chục ngàn vị thánh, nhưng những vị thánh ở Hoa Kỳ cho tới nay mới chỉ có 11 vị, hầu hết là thành phần di dân, chứ không phải chính gốc Mỹ quốc, chỉ trừ 3 vị được sinh tại Hoa Kỳ: trước hết là Thánh Kateri Tekawitha, sinh năm 1656, một người dân bản xứ duy nhất được sinh ra tại Hoa Kỳ, ở Iroquois mà nay là Auriesville Bang New York, sau là 2 vị thuộc gia đình di dân những sinh tại Hoa Kỳ là Thánh Elizabeth Ann Seton ở New York City ngày 28/8/1774, và Thánh Katherine Drexel ở Philadelphia ngày 28/11/1858, và hầu hết các vị thánh ở Hoa Kỳ này, theo niên lịch phụng vụ ghi chú rõ chỉ ở U.S, nghĩa là chỉ được tưởng nhớ ở Hoa Kỳ thôi, chứ không phải trong Giáo Hội hoàn vũ, (như một số lễ về Đức Mẹ chỉ cử hành ở địa phương), ngoại trừ 2 vị thánh trong số 11 vị thánh ở Hoa Kỳ được cả Giáo Hội hoàn vũ tưởng nhó, đó là Thánh Gioan Neumann lễ ngày 5/1 và Thánh Damien lễ ngày 10/5.

Sau đây là danh sách toàn bộ 11 vị thánh ở Hoa Kỳ, trong đó có 7 nữ và 4 nam, 1 giám mục, và 1 giáo dân, còn toàn là tu sĩ, 3 vị thánh nữ lập dòng, 3 sinh ở Hoa Kỳ, 1 ở Tiệp Khắc, 1 ở Đức, 1 ở Bỉ, 1 ở Tây Ban Nha, 1 ở Ý và 3 ở Pháp, vị thánh nào cũng bao gồm 5 chi tiết chính yếu liên quan đến các vị: 1- quốc tịch, 2- ngày sinh tử, 3- vai trò của từng vị trong Giáo Hội, 4- ngày được Giáo Hội tuyên phong hiển thánh và 5- ngày lễ trong phụng niên.

1· Thánh Elizabeth Ann Seton:

Sinh ngày 28/8/1774 ở New York City, qua đời ngày 4/1/1821.

Lập dòng Chị Em Bác Ái Thánh Giuse / The Sisters of Charity of St. Joseph (S.C.), và được coi là vị sáng lập hệ thống trường Công Giáo ở Hoa Kỳ,

Giáo Hội tuyên phong hiển thánh ngày 14/9/1975 bởi ĐTC Phaolô VI. Lễ nhớ ở Hoa Kỳ hằng năm vào ngày 4/1.

2· Thánh John Neumann:

Sinh ngày 28/3/1811 ở Tiệp Khắc, qua đời ngày 5/1/1860.

Thụ phong Linh mục ở GP New York, nhập dòng Chúa Cứu Thế / Congregatio Sanctissimi Redemptoris (CSsR) và là vị Giám Mục thứ 4 ở Philadelphia, vị sáng lập hệ thống trường Công Giáo cấp giáo phận tiên khởi ở Hoa Kỳ,

Giáo Hội tuyên phong hiển thánh năm 1977 bởi ĐTC Phaolô VI.

Lễ nhớ trong Giáo Hội hoàn vũ hằng năm vào ngày 5/1.

3· Thánh Marianne Cope:

Sinh ngày 23/1/1838 ở Đức quốc, qua đời ngày 9/8/1818.

Dòng Thánh Phanxicô O.S.F (Order of Saint Francis) Thừa sai phục vụ người phong cùi ở Molokai Hawaii.

Giáo Hội tuyên phong hiển thánh ngày 21/10/2012 bởi ĐTC Biển Đức XVI.

Lễ nhớ ở Hoa Kỳ hằng năm vào ngày 23/1.

4· Thánh Katharine Drexel:

Sinh ngày 26/11/1858 ở Philadelphia Hoa Kỳ, qua đời ngày 3/3/1955.

Lập dòng Chị Em Bí Tích Thánh S.B.S (Sisters of Blessed Sacrament) cho những người dân Da Đỏ và Da Mầu,

Giáo Hội tuyên phong hiển thánh ngày 2/12/ 2014 bởi ĐTC Phanxicô.

Lễ nhớ ở Hoa Kỳ hằng năm vào ngày 3/3.

5· Thánh Damien de Veuster of Molokai:

Sinh ngày 3/3/1840 ở Bí, qua đời ngày 15/4/1889.

Dòng Thánh Tâm Chúa Giêsu và Mẹ Maria SS.CC (Sacrorum Cordium) - Thừa sai phục vụ người phong cùi ở Molokai Hawaii.

Giáo Hội tuyên phong hiển thánh ngày 11/10/ 2009 bởi ĐTC Biển Đức XVI.

Lễ nhớ trong Giáo Hội hoàn vũ hằng năm vào ngày 10/5.

6· Thánh Junipero Serra:

Sinh ngày 24/11/1713 ở Tây Ban Nha, qua đời ngày 28/8/1784.

Dòng Anh Em Hèn Mọn Thánh Phanxicô, O.F.M. (Order of Friar Minor), thành lập các khu truyền giáo ở California.

Giáo Hội tuyên phong hiển thánh ngày 23/9/2015 bởi ĐTC Phanxicô.

Lễ nhớ ở Hoa Kỳ hằng năm vào ngày 1/7.

7. Thánh Kateri Tekakwitha:

Người bản xứ duy nhất trong 11 thánh ở Hoa Kỳ, sinh năm 1656 ở xứ Iroquois mà nay là Auriesville Bang New York, qua đời ngày 17/4/1680.

Sống đời trinh nữ thánh hiến consecrated virgin.

Giáo Hội tuyên phong hiển thánh ngày 21/10/2012 bởi ĐTC Biển Đức XVI.

Lễ nhớ ở Hoa Kỳ hằng năm vào ngày 14/7.

8.  Thánh Mother Theodore Guerin:  

Sinh ngày 2/10/1798 ở Pháp, qua đời ngày 14/5/1856.

Nhà thừa sai kiêm lập dòng Chị Em Chúa Quan Phòng của Thánh Mary the Woods / The Sisters of Providence of St. Mary-of-the-Woods (S.P.).

Giáo Hội tuyên phong hiển thánh ngày 15/10/2006 bởi ĐTC Biển Đức XVI.

Lễ nhớ ở Hoa Kỳ hằng năm vào ngày 3/10.

9· Thánh Issac Jogues:

Sinh ngày 10/1/1607 ở Pháp, qua đời ngày 18/10/1646.

Linh mục Dòng Tên / Society of Jesus (S.J), một vị thừa sai và tử đạo ở Bắc Mỹ.

Giáo Hội tuyên phong hiển thánh năm 1930 bởi ĐTC Piô XI.

Lễ nhớ ở Hoa Kỳ hằng năm vào ngày 19/10.

10· Thánh Frances Xavier Cabrini:

Sinh ngày 15/7/1850 ở Ý, qua đời ngày 22/12/1917.

Nhà thừa sai kiêm lập dòng Chị Em Thừa Sai Thánh Tâm Chúa Giêsu / The Missionary Sisters of the Sacred Heart of Jesus (M.S.C).

Giáo Hội tuyên phong hiển thánh năm 1946 by Pope Pius XII.

Lễ nhớ ở Hoa Kỳ hằng năm vào ngày 13/11.

11· Thánh Rose Philippine Duchesne:

Sinh ngày 29/8/1769 ở Pháp, qua đời ngày 18/11/1852.

Hội Dòng Thánh Tâm Chúa Giêsu R.S.C.J. (Religiosae Sanctissimi Cordis Jesu), Thừa sai truyền giáo cho người dân bản xứ Mỹ.

Giáo Hội tuyên phong hiển thánh ngày 3/7/1988 bởi ĐTC Gioan Phaolô II.

Lễ nhớ ở Hoa Kỳ hằng năm vào ngày 18/11.

ST