Saturday, July 20, 20245:01 PM(View: 0)
Nguồn: ChildrenofMejdugorje.com Có một linh mục người Mỹ có 15 năm phục vụ là cha Rock. Cha đã chiến thắng được một trở ngại lớn mà cha đã nghĩ rằng mình không bao giờ có thể làm được. Kể từ khi cha bắt đầu mục vụ linh mục thì cha Rock chịu đau khổ vì bị đối xử bất công. Có một số người đã loan truyền những điều tiêu cực và sai lầm về danh tiếng của cha.
Thursday, July 18, 20244:12 PM(View: 30)
Nguồn: Internet Một vị linh mục trẻ vào bịnh viện đi thăm những bịnh nhân. Khi ngài đang đi trong hành lang thì có một nữ tu xin ngài dừng lại, chị nói: “Thưa cha, xin cha...
Thursday, July 18, 20243:35 PM(View: 25)
Nguồn: Internet Người mẹ viết chúc thư cho các con:
Wednesday, July 17, 20246:24 PM(View: 43)
Nguồn: Catholic Saint Cảm nghiệm của một phụ nữ được Chúa chữa lành bịnh thận. Hôm nay là ngày 18/7/2024, cũng là đúng 10 năm kể từ khi Chúa Giêsu Kito chữa lành cho tôi hoàn toàn hết bịnh thận. Tôi tưởng mình sắp chết vì bị bịnh thận nặng nề. Tôi đã đi dự một Thánh Lễ chữa lành.
Wednesday, July 17, 20242:50 PM(View: 33)
From: Forums of the Virgin Mary Cuối cùng thì ĐGH Hickey đã đến Roma. Ngài kể cho Đức GH nghe tất cả những gì mà ngài đã nhìn thấy tại trại tập trung Auschwitz nổi tiếng ở nước Ba Lan. Khi ĐGH John Paul II nghe hết câu chuyện thì ngài nói với ĐHY Hickey rằng:
Wednesday, July 17, 20242:23 PM(View: 37)
From: Forums of the Virgin Mary Hôm nay nhóm Forums từ nước Peru muốn nói về một biến cố đáng tin do một vị Hồng Y kể lại. Câu chuyện xẩy ra khi ngài đến thăm trại tù Auschwitz nổi tiếng ở nước Ba Lan. Cảm nghiệm thiêng liêng này do Đức Hồng Y James Hickey kể lại cho ĐGH John Paul II nghe. Cuối cùng thì ngài đã chết vào năm 2004.
Wednesday, July 17, 20241:42 PM(View: 33)
From: Forums of the Virgin Mary ĐGH John Paul II đã từng nhìn thấy các linh hồn người chết ở trại tù Auschwitz, nước Ba Lan. Trong trại tù hay là trại tập trung Auschwitz đã có những linh hồn người chết hiện về. Trại tập trung Auschwitz rất nổi tiếng vì là trại giam giữ những tù nhân chiến tranh ở nước Ba Lan và do lực lượng Nazis thuộc nước Đức cai
Wednesday, July 17, 20247:40 AM(View: 31)
Nguồn: Spiritdaily.com Đức Mẹ hiện ra với tước hiệu Our Lady of Family Values, tạm dịch là Đức Mẹ của Giá Trị Gia Đình, ở vùng Ghiaie di Bonate, nước Ý vào năm 1944.
Wednesday, July 17, 20246:47 AM(View: 27)
Đức Mẹ hiện ra với tước hiệu Our Lady of Family Values, tạm dịch là Đức Mẹ của Giá Trị Gia Đình, ở tại vùng Ghiaie di Bonate, nước Ý vào năm 1944.

SUY NIỆM PHÚC ÂM, CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN NĂM C (13/02/2022) HẠNH PHÚC/BÂT HẠNH THEO QUAN ĐIỂM CỦA CHÚA KITÔ

Saturday, February 12, 202212:49 PM(View: 539)

14-1SUY NIỆM PHÚC ÂM, CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN NĂM C (13/02/2022)

HẠNH PHÚC/BÂT HẠNH THEO QUAN ĐIỂM CỦA CHÚA KITÔ

"Phúc cho các ngươi/Khốn cho các ngươi”

I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ


Không ai không muốn mình hạnh phúc cũng như không ai muốn mình phải khổ. Nhưng hạnh phúc và khốn khổ cũng không đơn giản chút nào. Hạnh phúc hay khốn khổ tùy thuộc vào nhiều yều tố: khách quan và chủ quan. Yếu tố khách quan là những gì chúng ta có trong tay, trong két, trong nhà (như tiền bạc, chức quyền, danh vọng). Yếu tố chủ quan là những gì chúng ta có trong tim, trong lòng. Đó là quan niệm hay định giá của chúng ta. Với Chúa Giêsu Kitô thì quan điểm củ Người về hạnh phúc và về bất hạnh hay đúng hơn là vể những người có phúc và về những người bất hạnh rất là rạch ròi.

Chúng ta hãy tìm hiểu nội dung bài Phúc âm Chúa Nhật VI Thường Niên hôm nay để thấy Chúa Giêsu Kitô nghĩ/nói gì về những người có phúc và những người bất hạnh.


II. LẰNG NGHE LỜI CHÚA TRONG BÀI PHÚC ÂM Lc 6,17.20-26: Khi ấy, Chúa Giêsu từ trên núi xuống cùng với mười hai tông đồ, và dừng lại trên một khoảng đất bằng; ở đó có đông môn đệ và một đám đông dân chúng từ Giuđêa, Giêrusalem, miền duyên hải Tyrô và Siđon kéo đến để nghe Người giảng và xin Người chữa bệnh tật. Bấy giờ Người đưa mắt nhìn các môn đệ và nói: "Phúc cho các ngươi là những kẻ nghèo khó, vì nước Thiên Chúa là của các ngươi. Phúc cho các ngươi là những kẻ bây giờ đói khát, vì các ngươi sẽ được no đầy. Phúc cho các ngươi là những kẻ bây giờ phải khóc lóc, vì các ngươi sẽ được vui cười. Phúc cho các ngươi, nếu vì Con Người mà người ta thù ghét, trục xuất và phỉ báng các ngươi, và loại trừ tên các ngươi như kẻ bất lương. Ngày ấy, các ngươi hãy hân hoan và reo mừng, vì như thế, phần thưởng các ngươi sẽ bội hậu trên trời. Chính cha ông họ cũng đã đối xử với các tiên tri y như thế.


"Nhưng khốn cho các ngươi là kẻ giàu có, vì các ngươi hiện đã được phần an ủi rồi. Khốn cho các ngươi là kẻ đã được no nê đầy đủ, vì các ngươi sẽ phải đói khát. Khốn cho các ngươi là kẻ hiện đang vui cười, vì các ngươi sẽ ưu sầu khóc lóc. Khốn cho các ngươi khi mọi người đều ca tụng các ngươi, vì chính cha ông họ cũng từng đối xử như vậy với các tiên tri giả".


III. SUY NIỆM LỜI CHÚA TRONG BÀI PHÚC ÂM Lc 6,17.20-26:

3.1 Chúa Giêsu tuyên bố ai là người có phúc và ai là người bất hạnh:


a) Những người có phúc (áp dụng cho Nhóm 12 và các môn đệ của Chúa Giêsu): những kẻ nghèo khó, - những kẻ bây giờ đói khát, - những kẻ bây giờ phải khóc lóc, - những kẻ vì Con Người mà bị người ta thù ghét, trục xuất và phỉ báng và loại trừ như kẻ bất lương. (Lc,6,20-23).

b) Những người bất hạnh (áp dụng cho những người không thuộc Nhóm 12 và không phải là môn đệ của Chúa Giêsu) : kẻ giàu có,- kẻ đã được no nê đầy đủ,- kẻ hiện đang vui cười,- kẻ được mọi người ca tụng. (Lc,6,24-26).


3.2 Chìa khóa để mở cánh cửa vào phần 1 (Lc 6,20-23) của bài giảng của Chúa Giêsu: “Khi ấy, Chúa Giêsu từ trên núi xuống cùng với mười hai tông đồ, và dừng lại trên một khoảng đất bằng; ở đó có đông môn đệ và một đám đông dân chúng từ Giuđêa, Giêrusalem, miền duyên hải Tyrô và Siđon kéo đến để nghe Người giảng và xin Người chữa bệnh tật”


a) Chìa khóa thứ nhất là bối cảnh về thời gian: Chúa Giêsu từ trên núi xuống: Núi là nơi Thiên Chúa ngự trị, Chúa Giêsu từ trên núi xuống có nghĩa là
Chúa Giêsu từ nơi Thiên Chúa xuống nên lời nói và hành động của Người là lời nói và hành động của Thiên Chúa.


b) Chìa khóa thứ hai là khung cảnh về không gian hay cử tọa: Chúa Giêsu đứng/ngồi trên một khoảng đất bằng, được nhóm Mười Hai và các môn đệ và rất đông dân chúng vây quanh. Những lời Chúa Giêsu nói là Người nói về, nói với Nhóm 12 và các môn đệ của Chúa.

(Xin phép được mở ngoặc là chúng ta nên dịch lại những lời của Chúa Giêsu: thay vì dịch là các ngươi thì nên dịch là anh em)


Bấy giờ Người đưa mắt nhìn các môn đệ và nói: "Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì nước Thiên Chúa là của anh em. Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đói khát, vì anh em sẽ được no đầy. Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ phải khóc lóc, vì anh em sẽ được vui cười. Phúc cho anh em, nếu vì Con Người mà người ta thù ghét, trục xuất và phỉ báng anh em và loại trừ tên anh em như kẻ bất lương. Ngày ấy, anh em hãy hân hoan và reo mừng, vì như thế, phần thưởng anh em sẽ bội hậu trên trời. Chính cha ông họ cũng đã đối xử với các tiên tri y như thế.

3.3 Phần 2 của bài giảng (Lc 6,24-26) là về những người không thuộc nhóm 12 và không phải là môn đệ Chúa Giêsu. Đó là những Pharisêu, những Biệt Phái, những quan chức chinh quyền và những lãnh đạo tôn giáo, những người giầu có, sống bất chính bất lương, làm giầu trên xương máu người nghèo, người thấp cổ bé miệng trong xã hội lúc bấy giờ:

"Nhưng khốn cho các ngươi là kẻ giàu có, vì các ngươi hiện đã được phần an ủi rồi. Khốn cho các ngươi là kẻ đã được no nê đầy đủ, vì các ngươi sẽ phải đói khát. Khốn cho các ngươi là kẻ hiện đang vui cười, vì các ngươi sẽ ưu sầu khóc lóc. Khốn cho các ngươi khi mọi người đều ca tụng các ngươi, vì chính cha ông họ cũng từng đối xử như vậy với các tiên tri giả".

IV. THỰC THI LỜI CHÚA TRONG BÀI PHÚC ÂM Lc 6,17.20-26:

4.1 Chúng ta hãy từ bỏ và chịu thiệt thòi vì Chúa Giêsu Kitô: Tiền bạc, chức quyền, danh vọng, lạc thú không đem lại cho chúng ta hạnh phúc thật vì những thứ ấy rất chóng qua và khi nhắm mắt xuôi tay chúng ta không mang chúng theo được. Chỉ những hy sinh, từ bỏ mà chúng ta làm vì Chúa Giêsu và vì Nước Trời mới đem lại hạnh phúc thật cho chúng ta vì Thiên Chúa sẽ trả công và tưởng thưởng bội hậu cho những hy sinh từ bỏ ấy!

4.2 Chúng ta hãy yêu thương, quý trọng và giúp đỡ những người nghèo là những người không được người đời yêu thương, quý trọng và giúp đỡ. Chúng ta hãy yêu thương, quý trọng và giúp đỡ những người ấy để chúng ta nên giống Thiên Chúa là Đấng yêu thương, quý trọng và giúp đỡ người nghèo.

V. CẦU NGUYỆN VỚI LỜI CHÚA TRONG BÀI PHÚC ÂM Lc 6,17.20-26:

Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con, chúng con cảm tạ, ngợi khen và chúc tụng Cha vì Cha đã ban cho chúng con Con Một Cha là Chúa Giêsu Kitô, là Đấng đã được Cha sai đến để rao giảng Tin Mừng cho mọi người. Người đã bật mí cho Nhóm Mười Hai niềm hạnh phúc mà họ sẽ được hưởng vì họ đã từ bỏ tất cả mà đi theo Người. Xin Cha nghe lời chúng con cầu xin.

Ý VÀ LỜI CẦU NGUYỆN

1.- «Bấy giờ Người đưa mắt nhìn các môn đệ và nói: "Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì Nước Thiên Chúa là của anh em» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Thiên Chúa ban Nước Trời cho những người hy sinh từ bỏ của cải vật chất danh vọng chức quyền lạc thú để đi theo Chúa Giêsu Kitô.

Xướng: Chúng ta cùn g cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

2.- «Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đói khát, vì anh em sẽ được no đầy» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Thiên Chúa cách riêng cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô, cho các Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục, Phó Tế và Tu Sĩ Nam Nữ để các vị ấy luôn khát khao sự thánh thiện và muốn nên giống Chúa Giêsu.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

3.- «Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ phải khóc lóc, vì anh em sẽ được vui cười» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho các Kitô hữu trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta và trong các cộng đoàn giáo xứ khác, để mọi Kitô hữu chấp nhận thiệt thòi vi Chúa và vì Tin Mừng.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

4.- «Phúc cho anh em, nếu vì Con Người mà người ta thù ghét, trục xuất và phỉ báng anh em và loại trừ tên anh em như kẻ bất lương. Ngày ấy, anh em hãy hân hoan và reo mừng, vì như thế, phần thưởng anh em sẽ bội hậu trên trời. Chính cha ông họ cũng đã đối xử với các tiên tri y như thế» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho tât cả các Kitô hữu đang bị bách hại, đàn áp, đe dọa vì họ đi theo Chúa Giêsu Kitô và sống theo Tun Mừng.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

LỜI KẾT:

Lạy Thiên Chúa là Cha của Chúa Giêsu và là Cha của chúng con, chúng con xin chúc tụng ngợi khen và cảm tạ Cha, vì Cha đã ban Con Một Cha là Chúa Giêsu Kitô cho nhân loại chúng con. Người đã chỉ cho các Tông đồ biết các ngài là người có phúc.

Chúng con xin Cha ban cho chúng con ánh sáng và sức mạnh của Thánh Thần để chúng con đủ sức hy sinh từ bỏ, chịu mất mát thịêt thòi vì Tin Mừng. Chúng con cầu xin vì danh Chúa Giêsu Kitô, Con Cha và Chúa chúng con Amen.

Sàigòn ngày 11 tháng 02 năm 2022

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội