Friday, August 12, 20225:17 PM(View: 18)
Nguồn: Padre Pio's Spiritual Direction for Every Day, Cha Padre Pio gửi thư này cho con gái thiêng liêng của cha là cô Graziella Pannullo, ngày 30/12/1921:
Friday, August 12, 20221:06 PM(View: 15)
Lạy Chúa, giao ước thuở xưa, xin nhìn lại, đừng mãi mãi bỏ rơi mạng sống dân nghèo khổ của Ngài. Lạy Thiên Chúa, xin đứng lên biện hộ cho Ngài. Xin đừng quên tiếng những ai tìm kiếm Chúa. Bài đọc 1 : Ed 18,1-10.13b.30-32 Ta sẽ xét xử các ngươi : ai nấy theo đường lối...
Friday, August 12, 202212:51 PM(View: 16)
Nguồn: Internet Những người lính gác ra lệnh cho chúng tôi hãy để tay trên đầu. Tôi lấy can đảm và nói với vị linh hướng: "Tôi thuộc Dòng Phanxico." Hắn nhìn tôi một cách khinh bỉ và nói: "Anh là một người Đức dơ bẩn."
Friday, August 12, 202212:15 AM(View: 19)
Nguồn: "History of St. Philomena" by Fr. Charles Henry Bowden, Priest of the Congregation of the Oratory of St. Philip Neri (1896) Một lần kia, ma quỷ lại nhập vào một người phụ nữ khác nhưng bà này cũng được các Thánh Tử Đạo giải thoát. Các hình ảnh của các Thánh Tử Đạo đã giúp bà được giải thoát.
Thursday, August 11, 202211:38 PM(View: 18)
Nguồn: "History of St. Philomena" by Fr. Charles Henry Bowden, Priest of the Congregation of the Oratory of St. Philip Neri (1896) Năm 1830, có một phụ nữ đã lập gia đình tên là cô Mardia Fedele of Sesa.
Thursday, August 11, 20224:12 PM(View: 28)
https://thepathlesstaken7.blogspot.com Một phụ nữ kể cảm nghiệm của bà như sau: Vào tháng 3 vừa qua tôi chuẩn bị đi Lễ ngày Chúa Nhật. Tôi quyết định làm Tuần Cửu Nhật và kinh cầu dâng lên Thánh Philomena trước khi tôi chuẩn bị trang điểm. Tôi cầu nguyện rất sốt sắng ...
Thursday, August 11, 20222:56 PM(View: 23)
Lời kể của Kim Hà: 1. Trong nhóm cầu nguyện Mân Côi của tôi có một bà cụ già ngoan đạo. Bà luôn siêng năng đọc kinh, cầu nguyện dù trời mưa hay nắng, bà vẫn đi xe đẩy thay cho cái nạng đến nhà của chúng tôi để đọc kinh.
Thursday, August 11, 20222:12 PM(View: 24)
www.catholicnewsagency.com/ 1. Thông điệp Fatima Đức Mẹ tỏ lộ thông điệp Fatima trong nhiều cuộc hiện ra của Mẹ, đa số là ở nước Bồ Đào Nha, nhưng không phải tất cả các cuộc hiện ra đều xẩy ra tại đó. Đầu tiên thì có...
Thursday, August 11, 20221:05 PM(View: 32)
Lời kể của cô Sóng Biển, California: Cha Thánh Piô bảo một người Việt: Vô Tín Không Thuộc Kinh Tin Kính.
Wednesday, August 10, 20223:57 PM(View: 36)
1. Mề đay Huyền Nhiệm Mề đay Huyền Nhiệm xuất xứ từ một cuộc hiện ra của Đức Mẹ Maria tại Nguyện Đường Rue Du Bac, tại thành phố Paris vào năm 1830.

SUY NIỆM PHÚC ÂM, CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN NĂM C (13/02/2022) HẠNH PHÚC/BÂT HẠNH THEO QUAN ĐIỂM CỦA CHÚA KITÔ

Saturday, February 12, 202212:49 PM(View: 162)

14-1SUY NIỆM PHÚC ÂM, CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN NĂM C (13/02/2022)

HẠNH PHÚC/BÂT HẠNH THEO QUAN ĐIỂM CỦA CHÚA KITÔ

"Phúc cho các ngươi/Khốn cho các ngươi”

I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ


Không ai không muốn mình hạnh phúc cũng như không ai muốn mình phải khổ. Nhưng hạnh phúc và khốn khổ cũng không đơn giản chút nào. Hạnh phúc hay khốn khổ tùy thuộc vào nhiều yều tố: khách quan và chủ quan. Yếu tố khách quan là những gì chúng ta có trong tay, trong két, trong nhà (như tiền bạc, chức quyền, danh vọng). Yếu tố chủ quan là những gì chúng ta có trong tim, trong lòng. Đó là quan niệm hay định giá của chúng ta. Với Chúa Giêsu Kitô thì quan điểm củ Người về hạnh phúc và về bất hạnh hay đúng hơn là vể những người có phúc và về những người bất hạnh rất là rạch ròi.

Chúng ta hãy tìm hiểu nội dung bài Phúc âm Chúa Nhật VI Thường Niên hôm nay để thấy Chúa Giêsu Kitô nghĩ/nói gì về những người có phúc và những người bất hạnh.


II. LẰNG NGHE LỜI CHÚA TRONG BÀI PHÚC ÂM Lc 6,17.20-26: Khi ấy, Chúa Giêsu từ trên núi xuống cùng với mười hai tông đồ, và dừng lại trên một khoảng đất bằng; ở đó có đông môn đệ và một đám đông dân chúng từ Giuđêa, Giêrusalem, miền duyên hải Tyrô và Siđon kéo đến để nghe Người giảng và xin Người chữa bệnh tật. Bấy giờ Người đưa mắt nhìn các môn đệ và nói: "Phúc cho các ngươi là những kẻ nghèo khó, vì nước Thiên Chúa là của các ngươi. Phúc cho các ngươi là những kẻ bây giờ đói khát, vì các ngươi sẽ được no đầy. Phúc cho các ngươi là những kẻ bây giờ phải khóc lóc, vì các ngươi sẽ được vui cười. Phúc cho các ngươi, nếu vì Con Người mà người ta thù ghét, trục xuất và phỉ báng các ngươi, và loại trừ tên các ngươi như kẻ bất lương. Ngày ấy, các ngươi hãy hân hoan và reo mừng, vì như thế, phần thưởng các ngươi sẽ bội hậu trên trời. Chính cha ông họ cũng đã đối xử với các tiên tri y như thế.


"Nhưng khốn cho các ngươi là kẻ giàu có, vì các ngươi hiện đã được phần an ủi rồi. Khốn cho các ngươi là kẻ đã được no nê đầy đủ, vì các ngươi sẽ phải đói khát. Khốn cho các ngươi là kẻ hiện đang vui cười, vì các ngươi sẽ ưu sầu khóc lóc. Khốn cho các ngươi khi mọi người đều ca tụng các ngươi, vì chính cha ông họ cũng từng đối xử như vậy với các tiên tri giả".


III. SUY NIỆM LỜI CHÚA TRONG BÀI PHÚC ÂM Lc 6,17.20-26:

3.1 Chúa Giêsu tuyên bố ai là người có phúc và ai là người bất hạnh:


a) Những người có phúc (áp dụng cho Nhóm 12 và các môn đệ của Chúa Giêsu): những kẻ nghèo khó, - những kẻ bây giờ đói khát, - những kẻ bây giờ phải khóc lóc, - những kẻ vì Con Người mà bị người ta thù ghét, trục xuất và phỉ báng và loại trừ như kẻ bất lương. (Lc,6,20-23).

b) Những người bất hạnh (áp dụng cho những người không thuộc Nhóm 12 và không phải là môn đệ của Chúa Giêsu) : kẻ giàu có,- kẻ đã được no nê đầy đủ,- kẻ hiện đang vui cười,- kẻ được mọi người ca tụng. (Lc,6,24-26).


3.2 Chìa khóa để mở cánh cửa vào phần 1 (Lc 6,20-23) của bài giảng của Chúa Giêsu: “Khi ấy, Chúa Giêsu từ trên núi xuống cùng với mười hai tông đồ, và dừng lại trên một khoảng đất bằng; ở đó có đông môn đệ và một đám đông dân chúng từ Giuđêa, Giêrusalem, miền duyên hải Tyrô và Siđon kéo đến để nghe Người giảng và xin Người chữa bệnh tật”


a) Chìa khóa thứ nhất là bối cảnh về thời gian: Chúa Giêsu từ trên núi xuống: Núi là nơi Thiên Chúa ngự trị, Chúa Giêsu từ trên núi xuống có nghĩa là
Chúa Giêsu từ nơi Thiên Chúa xuống nên lời nói và hành động của Người là lời nói và hành động của Thiên Chúa.


b) Chìa khóa thứ hai là khung cảnh về không gian hay cử tọa: Chúa Giêsu đứng/ngồi trên một khoảng đất bằng, được nhóm Mười Hai và các môn đệ và rất đông dân chúng vây quanh. Những lời Chúa Giêsu nói là Người nói về, nói với Nhóm 12 và các môn đệ của Chúa.

(Xin phép được mở ngoặc là chúng ta nên dịch lại những lời của Chúa Giêsu: thay vì dịch là các ngươi thì nên dịch là anh em)


Bấy giờ Người đưa mắt nhìn các môn đệ và nói: "Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì nước Thiên Chúa là của anh em. Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đói khát, vì anh em sẽ được no đầy. Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ phải khóc lóc, vì anh em sẽ được vui cười. Phúc cho anh em, nếu vì Con Người mà người ta thù ghét, trục xuất và phỉ báng anh em và loại trừ tên anh em như kẻ bất lương. Ngày ấy, anh em hãy hân hoan và reo mừng, vì như thế, phần thưởng anh em sẽ bội hậu trên trời. Chính cha ông họ cũng đã đối xử với các tiên tri y như thế.

3.3 Phần 2 của bài giảng (Lc 6,24-26) là về những người không thuộc nhóm 12 và không phải là môn đệ Chúa Giêsu. Đó là những Pharisêu, những Biệt Phái, những quan chức chinh quyền và những lãnh đạo tôn giáo, những người giầu có, sống bất chính bất lương, làm giầu trên xương máu người nghèo, người thấp cổ bé miệng trong xã hội lúc bấy giờ:

"Nhưng khốn cho các ngươi là kẻ giàu có, vì các ngươi hiện đã được phần an ủi rồi. Khốn cho các ngươi là kẻ đã được no nê đầy đủ, vì các ngươi sẽ phải đói khát. Khốn cho các ngươi là kẻ hiện đang vui cười, vì các ngươi sẽ ưu sầu khóc lóc. Khốn cho các ngươi khi mọi người đều ca tụng các ngươi, vì chính cha ông họ cũng từng đối xử như vậy với các tiên tri giả".

IV. THỰC THI LỜI CHÚA TRONG BÀI PHÚC ÂM Lc 6,17.20-26:

4.1 Chúng ta hãy từ bỏ và chịu thiệt thòi vì Chúa Giêsu Kitô: Tiền bạc, chức quyền, danh vọng, lạc thú không đem lại cho chúng ta hạnh phúc thật vì những thứ ấy rất chóng qua và khi nhắm mắt xuôi tay chúng ta không mang chúng theo được. Chỉ những hy sinh, từ bỏ mà chúng ta làm vì Chúa Giêsu và vì Nước Trời mới đem lại hạnh phúc thật cho chúng ta vì Thiên Chúa sẽ trả công và tưởng thưởng bội hậu cho những hy sinh từ bỏ ấy!

4.2 Chúng ta hãy yêu thương, quý trọng và giúp đỡ những người nghèo là những người không được người đời yêu thương, quý trọng và giúp đỡ. Chúng ta hãy yêu thương, quý trọng và giúp đỡ những người ấy để chúng ta nên giống Thiên Chúa là Đấng yêu thương, quý trọng và giúp đỡ người nghèo.

V. CẦU NGUYỆN VỚI LỜI CHÚA TRONG BÀI PHÚC ÂM Lc 6,17.20-26:

Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con, chúng con cảm tạ, ngợi khen và chúc tụng Cha vì Cha đã ban cho chúng con Con Một Cha là Chúa Giêsu Kitô, là Đấng đã được Cha sai đến để rao giảng Tin Mừng cho mọi người. Người đã bật mí cho Nhóm Mười Hai niềm hạnh phúc mà họ sẽ được hưởng vì họ đã từ bỏ tất cả mà đi theo Người. Xin Cha nghe lời chúng con cầu xin.

Ý VÀ LỜI CẦU NGUYỆN

1.- «Bấy giờ Người đưa mắt nhìn các môn đệ và nói: "Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì Nước Thiên Chúa là của anh em» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Thiên Chúa ban Nước Trời cho những người hy sinh từ bỏ của cải vật chất danh vọng chức quyền lạc thú để đi theo Chúa Giêsu Kitô.

Xướng: Chúng ta cùn g cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

2.- «Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đói khát, vì anh em sẽ được no đầy» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Thiên Chúa cách riêng cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô, cho các Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục, Phó Tế và Tu Sĩ Nam Nữ để các vị ấy luôn khát khao sự thánh thiện và muốn nên giống Chúa Giêsu.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

3.- «Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ phải khóc lóc, vì anh em sẽ được vui cười» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho các Kitô hữu trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta và trong các cộng đoàn giáo xứ khác, để mọi Kitô hữu chấp nhận thiệt thòi vi Chúa và vì Tin Mừng.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

4.- «Phúc cho anh em, nếu vì Con Người mà người ta thù ghét, trục xuất và phỉ báng anh em và loại trừ tên anh em như kẻ bất lương. Ngày ấy, anh em hãy hân hoan và reo mừng, vì như thế, phần thưởng anh em sẽ bội hậu trên trời. Chính cha ông họ cũng đã đối xử với các tiên tri y như thế» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho tât cả các Kitô hữu đang bị bách hại, đàn áp, đe dọa vì họ đi theo Chúa Giêsu Kitô và sống theo Tun Mừng.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

LỜI KẾT:

Lạy Thiên Chúa là Cha của Chúa Giêsu và là Cha của chúng con, chúng con xin chúc tụng ngợi khen và cảm tạ Cha, vì Cha đã ban Con Một Cha là Chúa Giêsu Kitô cho nhân loại chúng con. Người đã chỉ cho các Tông đồ biết các ngài là người có phúc.

Chúng con xin Cha ban cho chúng con ánh sáng và sức mạnh của Thánh Thần để chúng con đủ sức hy sinh từ bỏ, chịu mất mát thịêt thòi vì Tin Mừng. Chúng con cầu xin vì danh Chúa Giêsu Kitô, Con Cha và Chúa chúng con Amen.

Sàigòn ngày 11 tháng 02 năm 2022

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội