Wednesday, July 24, 20241:32 PM(View: 20)
Nguồn: Spiritdaily.com Năm 1981, thị nhân Jakov ở Medjugorje vốn là một em bé trai 10 tuổi khi Đức Mẹ Maria chọn em và thêm 5 thị nhân khác để hiện ra tại đó. Em này rất ham chơi. Khi Đức Mẹ dặn dò em hãy luôn cầu nguyện thì em có một ý nghĩ trong đầu...
Wednesday, July 24, 202412:49 AM(View: 27)
Nguồn:Mysticpost
Tuesday, July 23, 20249:04 PM(View: 29)
Nguồn: Ecclesiasticus CN 6969: THÁNH CHARBEL CHỮA LÀNH SƠ MARIE KAMARI LỜI DỊCH GIẢ: NGÀY 24/7/2024 LÀ NGÀY LỄ THÁNH CHARBEL. Cầu xin Thánh Charbel chúc phúc và ban ơn chữa lành cho gia đình của quý vị. (KH)
Tuesday, July 23, 202412:02 PM(View: 38)
Nguồn: Spiritdaily.com Sau đây là lời nguyện của Thánh Teresa Avila: Lạy Chúa là Suối Nguồn Lòng Thương Xót, Con tôn thờ quyền năng Tối Cao của Chúa.
Tuesday, July 23, 202411:40 AM(View: 38)
Nguồn: Spiritdialy.com Hãy suy nghĩ về số phận và số mệnh của mình. Liệu có bao giờ mà bạn nghĩ đến con đường mà Chúa muốn bạn phải đi không? Liệu bạn có đi lạc đường không? Liệu Chúa Kito có muốn chúng ta trở lại không?
Monday, July 22, 202412:52 PM(View: 41)
Nguồn: Catholic Tradition Sau đây là lời khuyên của người bà dành cho các cháu nội, ngoại: 1. Cháu hãy luôn nhớ rằng không ai trên trái đất này mà không có những vấn đề. Cháu không phải là người duy nhất mà có vấn đề. 2. Những thử thách là một phần của cuộc sống. Chỉ có người chết mới không có thử thách.
Sunday, July 21, 202412:33 PM(View: 51)
Nguồn: Divine Mercy Page Lạy Chúa Giêsu Kito, Chúa là Vị Bác Sĩ thật và là Đấng Chữa Lành, Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa giúp đỡ chúng con trong lúc khó khăn này, Xin Chúa chữa lành mọi tật bịnh và mọi vết thương của dân Chúa. Xin Chúa xua đuổi mọi bịnh tật trong linh hồn và thể xác của chúng con, Xin Chúa giải thoát chúng con khỏi mọi bịnh dịch.
Sunday, July 21, 202412:05 PM(View: 42)
Nguồn: ChildrenofMedjugorje.com Một đứa trẻ la lớn. Việc này xẩy ra tại trung tâm Magnificat Retreat Center, trong một nhà nguyện nhỏ nối liền với một phòng lớn ở dưới hầm. Một gia đình người địa phương được mời đến tham dự buổi Hiện Ra của Đức Mẹ khi Mẹ hiện ra với thị nhân Marija.
Sunday, July 21, 20245:59 AM(View: 45)
Nguồn: ChildrenofMedjugorje.com Sr. Emmanuel kể cảm nghiệm của Sr. như sau: Bởi vì tôi đã già nên không thể leo lên Đồi Hiện Ra trong 9 đêm liên tiếp được. Điều này làm cho tôi buồn lắm. Tôi bèn thưa với Đức Mẹ rằng: “Thưa Mẹ, ít nhất xin Mẹ giúp con bước vài bước ở...
Saturday, July 20, 20246:07 PM(View: 46)
Nguồn: ChildrenofMedjugorje.com 1. Chúng ta đừng bao giờ quên điều này: Hãy tha thứ! Chính Chúa tha thứ cho chúng ta. Lòng tha thứ không phải là điều dễ dàng đối với chúng ta.

SUY NIỆM PHÚC ÂM, CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN NĂM C (20/02/2022) YÊU KẺ THÙ VÀ THA THỨ CHO NGƯỜI XÚC PHẠM HÃM HẠI MÌNH

Saturday, February 19, 20228:58 PM(View: 605)

24-7sSUY NIỆM PHÚC ÂM, CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN NĂM C (20/02/2022)

YÊU KẺ THÙ VÀ THA THỨ CHO NGƯỜI XÚC PHẠM HÃM HẠI MÌNH

"Các con hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn cho những kẻ ghét mình, hãy chúc phúc cho những kẻ nguyền rủa mình, hãy cầu nguyện cho những kẻ vu khống mình”.

I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

“Mắt đền mắt, răng đền răng” là cách trả thù mà người đời thường thực hiện trong xã hội. Nhưng yêu kẻ thù và tha thứ cho kẻ xúc phạm và hãm hại mình thì chỉ có Chúa Kitô Giêsu mới dậy các môn đệ phải sống như thế. Lý do sâu xa là vì Thiên Chúa của Kitô giáo là Thiên Chúa Tình Yêu, là vì Thiên Chúa của Kitô giáo là Đấng từ bi, nhân hậu, thương xót hết mọi người, nhất là những người tội lỗi yếu đuối. Chính Chúa Giêsu đã khuyên các tông đồ: ”Vậy các con hãy ở nhân từ như Cha các con là Đấng nhân từ”

Chúng ta được Lời Chúa của Phụng Vụ Chúa Nhật VII Thường Niên Năm C hôm nay mời gọi hãy kiếm điểm xem mình đã ăn ở nhân từ với mọi người sống bên cạnh chúng ta như thế nào? Nếu cần thì chúng ta hãy mau chóng sửa đổi để sớm trở thành con cái của Cha chúng ta ở trên trời.

II. LẰNG NGHE LỜI CHÚA TRONG BÀI PHÚC ÂM Lc 6,27-38:

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thầy bảo các con đang nghe Thầy đây: Các con hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn cho những kẻ ghét mình, hãy chúc phúc cho những kẻ nguyền rủa mình, hãy cầu nguyện cho những kẻ vu khống mình. Ai vả má con bên này, thì đưa cả má bên kia; ai lột áo ngoài của con, thì con cũng đừng cản nó lấy áo trong. Ai xin, thì con hãy cho và ai lấy gì của con, thì đừng đòi lại. Các con muốn người ta làm điều gì cho các con, thì hãy làm cho người ta như vậy. Nếu các con yêu những kẻ yêu các con, thì còn ân nghĩa gì nữa? Vì cả những người tội lỗi cũng yêu những ai yêu họ. Và nếu các con làm ơn cho những kẻ làm ơn cho các con, thì còn ân nghĩa gì? Cả những người tội lỗi cũng làm như vậy. Và nếu các con cho ai vay mượn mà trông người ta trả lại, thì còn ân nghĩa gì? Cả những người tội lỗi cũng cho những kẻ tội lỗi vay mượn để rồi được trả lại sòng phẳng.

Vậy các con hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn, và cho vay mượn mà không trông báo đền. Phần thưởng của các con bấy giờ sẽ lớn lao, và các con sẽ là con cái Đấng Tối Cao, vì Người nhân hậu với những kẻ bội bạc và những kẻ gian ác.

Vậy các con hãy ở nhân từ như Cha các con là Đấng nhân từ. Đừng xét đoán, thì các con sẽ khỏi bị xét đoán; đừng kết án, thì các con khỏi bị kết án. Hãy tha thứ, thì các con sẽ được tha thứ. Hãy cho, thì sẽ cho lại các con; người ta sẽ lấy đấu hảo hạng, đã dằn, đã lắc và đầy tràn mà đổ vào vạt áo các con. Vì các con đong đấu nào, thì cũng sẽ được đong trả lại bằng đấu ấy".

III. SUY NIỆM LỜI CHÚA TRONG BÀI PHÚC ÂM Lc 6,17.20-26:

3.1 Giáo huấn của Chúa Giêsu về cách sống với người khác, nhất là với những người thù ghét và hãm hại chúng ta: "Thầy bảo các con đang nghe Thầy đây: Các con hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn cho những kẻ ghét mình, hãy chúc phúc cho những kẻ nguyền rủa mình, hãy cầu nguyện cho những kẻ vu khống mình. Ai vả má con bên này, thì đưa cả má bên kia; ai lột áo ngoài của con, thì con cũng đừng cản nó lấy áo trong. Ai xin, thì con hãy cho và ai lấy gì của con, thì đừng đòi lại. Các con muốn người ta làm điều gì cho các con, thì hãy làm cho người ta như vậy".

"Vậy các con hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn, và cho vay mượn mà không trông báo đền"

"Đừng xét đoán, thì các con sẽ khỏi bị xét đoán; đừng kết án, thì các con khỏi bị kết án. Hãy tha thứ, thì các con sẽ được tha thứ. Hãy cho, thì sẽ cho lại các con".

Nhũng lời của Chúa Kitô ở trên rất rành mạch dễ hiểu. Chỉ khó thực hiện thôi. Nhưng “không có gì là không có thể” vì với sức mạnh của Chúa mọi việc đều có thể, kể cả những việc không thể theo sức loài người.

3.2 Lý do hay động lực của cách sống trên là nên giống Cha trên trời, được làm con cái của Người là Đấng nhân hậu với hết mọi người không phân biệt tốt xấu:

“Vậy các con hãy ở nhân từ như Cha các con là Đấng nhân từ”.

“Phần thưởng của các con bấy giờ sẽ lớn lao, và các con sẽ là con cái Đấng Tối Cao, vì Người nhân hậu với những kẻ bội bạc và những kẻ gian ác”

Lý do hay động lực của cách sống của các môn đệ Chúa Giêsu là rất cao cả là nên giống, tức nên con cái của Cha trên trời là Đấng từ bi nhân hậu.

IV. THỰC THI LỜI CHÚA TRONG BÀI PHÚC ÂM Lc 6,17.20-26:

4.1 Chúng ta hãy nghe Chúa Giêsu Kitô mà thực thi giáo huấn của Người: Đó là điều đầu tiên mà chúng ta phải và nên làm. Vì chỉ khi chúng ta nghe và thực hành những điều Chúa Giêsu dậy, chúng ta mới là môn đệ đích thực của Chúa Giêsu Kitô. Chúa Giêsu đã quả quyết điềiu đó nhiều lần trong Phúc âm! Các Tông đồ và các môn đệ đầu tiên đã xem trọng việc nghe Chúa Giêsu giảng dậy hết ngày này qua ngày khác; rồi các ngài đã mạnh dạn “thực nghiệm” những giáo huấn của Thầy xem chúng có đúng là Thầy dậy không? Và các ngài đã thấy quả thật là như thế. Chúng ta cũng chỉ có cách nào khác để làm cho Lời giáo huấn của Chúa Kitô thành hiện thực là thực thi những ghỉ gì chúng ta đã nghe được từ miệng của chính Chúa chúng ta!

4.2 Chúng ta hãy tập yêu thương, quý trọng và giúp đỡ những người mà chúng ta không ưa, những người không ưa chúng ta, những người thù ghét chúng ta , những người làm hại chúng ta. Việc đó không hề dễ dàng chút nào nhưng chúng ta phải vượt qua chính mình mà yêu thương, quý trọng và giúp đỡ những người ấy. Đó là điều chúng ta không thể không làm để nên giống (nên con cái của) Thiên Chúa là Đấng từ bi nhân hậu với mọi người, nhất là với những người xúc phạm đến Người.

V. CẦU NGUYỆN VỚI LỜI CHÚA TRONG BÀI PHÚC ÂM Lc 6,17.20-26:

Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con, chúng con cảm tạ, ngợi khen và chúc tụng Cha vì Cha đã ban cho chúng con Con Một Cha là Chúa Giêsu Kitô, là Đấng đã được Cha sai đến để rao giảng Tin Mừng cho mọi người. Người đã dậy chúng con sống yêu thương tha thứ cho kẻ thù để xứng đáng làm con cái Thiên Chúa là Đấng từ bi thương xót hết mọi người. Xin Cha nghe lời chúng con cầu xin.

Ý VÀ LỜI CẦU NGUYỆN

1.- «Thầy bảo các con đang nghe Thầy đây: Các con hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn cho những kẻ ghét mình, hãy chúc phúc cho những kẻ nguyền rủa mình, hãy cầu nguyện cho những kẻ vu khống mình» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Thiên Chúa cho hết mọi người đang sống trên thế gian này để họ biết yêu thương và chúc phúc cho những kẻ làm hại mình.

Xướng: Chúng ta cùn g cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

2.- «Các con muốn người ta làm điều gì cho các con, thì hãy làm cho người ta như vậy» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Thiên Chúa cách riêng cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô, cho các Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục, Phó Tế và Tu Sĩ Nam Nữ để các vị ấy luôn sống hiến dâng phục vụ một cách vô vị lợi với hết mọi người.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

3.- «Nếu các con yêu những kẻ yêu các con, thì còn ân nghĩa gì nữa? Vì cả những người tội lỗi cũng yêu những ai yêu họ. Và nếu các con làm ơn cho những kẻ làm cho các con, thì còn ân nghĩa gì? Cả những người tội lỗi cũng làm như vậy» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho các Kitô hữu trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta và trong các cộng đoàn giáo xứ khác, để mọi Kitô hữu cố gắng sống tử tế, tốt lành, thánh thiện hơn những ngưòi xung quanh.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

4.- «Vậy các con hãy ở nhân từ như Cha các con là Đấng nhân từ» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho tât cả mọi người biêt được rằng Thiên Chúa là Cha nhân từ của mọi người, rằng Thiên Chúa muốn mọi người yêu thương tha thứ cho nhau.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

LỜI, thánh thiện hơn những người.

KẾT:

Lạy Thiên Chúa là Cha của Chúa Giêsu và là Cha của chúng con, chúng con xin chúc tụng ngợi khen và cảm tạ Cha, vì Cha đã ban Con Một Cha là Chúa Giêsu Kitô cho nhân loại chúng con. Người đã dậy cho các Tông đồ và chúng con phải sống như thế nào để được gọi là con cái của Cha nhân từ.

Chúng con xin Cha ban cho chúng con ánh sáng và sức mạnh của Thánh Thần để chúng con đủ sức yêu thương, tha thứ, tọn trọng và giúp đỡ những kẻ thù ghét và làm hại chúng con. Chúng con cầu xin vì danh Chúa Giêsu Kitô, Con Cha và Chúa chúng con Amen.

Sàigòn ngày 18 tháng 02 năm 2022

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội