Thursday, May 26, 20224:19 PM(View: 12)
Nguồn: Internet Thánh Philip luôn có lòng sùng kính đối với các linh hồn luyện ngục. Ngài dạy dỗ các tu sĩ của ngài rằng: -Hãy luôn cầu nguyện cho các linh hồn luyện ngục.
Thursday, May 26, 20223:01 PM(View: 7)
Nguồn: Internet 3. Thánh Philip được nhận một vết thương là Lửa Tình Yêu Thánh Philip Neri có một cảm nghiệm thiêng lieeng, giống như cảm nghiệm của Thánh Padre Pio, Thánh Teresa thành Avila và Thánh Gioan Thánh Giá. Đó là lửa đốt cháy Trái tim của họ. Họ thấy một thiên thần đâm thâu trái tim của họ. Trong suốt cuộc sống còn lại, họ đưọc cháy lửa tình yêu của Chúa.
Thursday, May 26, 20221:59 PM(View: 12)
Nguồn: Internet 2. Thánh Philip đến thành phố Roma Ngài đi đến Roma mà không mang theo một thứ gì bên mình cả. Khi đến đó, ngài được một vị Bá Tước cũng đến từ vùng Florence, cho ngài được ăn ở trong nhà ông ta.
Thursday, May 26, 20221:09 PM(View: 10)
Nguồn: Internet 1. Tông đồ tại thành phố Roma Trong thời đại của Thánh Philip thì giáo hội ở thời điểm rất khó khăn. Các lãnh chúa trở nên hoàng tử của các vùng đất. Nền văn hoá trở nên thế tục và ngoại giáo.
Thursday, May 26, 202212:13 PM(View: 8)
Nguồn: Internet Trái tim của Thánh Philip Neri được nở to ra một cách kỳ diệu. Các bác sĩ làm thử nghiệm và xác nhận rằng trái tim của ngài đã nở to ra sau khi ngài lãnh nhận các đặc sủng của Chúa Thánh Thần.
Thursday, May 26, 202211:36 AM(View: 10)
Nguồn: Internet Hôm nay, 26/5.2022, Hội Thánh mừng lễ Thánh Philip Neri. Ngài nổi tiếng là làm nhiều phép lạ khi ngài còn sống. Ngài được ơn lưỡng tại, tức là xuất hiện cùng lúc ở hai nơi khác nhau.
Monday, May 23, 202212:20 PM(View: 49)
Một nữ tu chia sẻ: "Có một trường hợp là người vợ ngoại tình nhưng người chồng không làm lớn chuyện. Anh ta không tìm giết tình địch mà anh ta cắn răng để cho người vợ đi theo người tình của chị ta. Anh còn có hai người con nhỏ, đứa lớn phải chăm sóc cho đứa nhỏ. Giờ ăn trưa, anh ta đi về nhà để thay tã cho con và cho con bú sữa.
Monday, May 23, 202212:10 PM(View: 32)
Một nữ tu chia sẻ: "Cách đây khoảng hơn 10 năm, lúc đó chưa có cell phone, vào khoảng 10 giờ đêm bỗng chuông điện thoại của nhà Dòng tôi reo lên thật to. Tôi vội vàng bốc phone lên thì ra đó là cú điện thoại của một thanh niên đang dạy giáo lý cho nhà Thờ St. Barbara. Anh ta kể lể:
Monday, May 23, 202211:06 AM(View: 36)
Như đã có đôi lần tôi kể thì bắt đầu từ ngày 17/3/2020, vì có nạn dịch COVID-19 hoành hành trên nước Mỹ và trên thế giới, nhà thờ chúng tôi đóng cửa, mọi người tham dự Thánh Lễ qua youtube...
Sunday, May 22, 20224:07 PM(View: 59)
Nguồn: Internet Nếu bạn có một thứ vũ khí bí mật mà có thể giải quyết được những vấn đề nan giải của cá nhân thì đó là chuỗi Mân Côi. Đọc chuỗi kinh này thì làm cho cuộc sống thiêng liêng của bạn sâu đậm hơn.

LỜI CHÚA THỨ HAI TUẦN I MÙA CHAY SỐNG LỜI CHÚA BÀI ĐỌC Bài đọc 1 : Lv 19,1-2.11-18

Sunday, March 6, 20228:59 PM(View: 93)

image (18)LỜI CHÚA THỨ HAI TUẦN I MÙA CHAY

SỐNG LỜI CHÚA

BÀI ĐỌC

Bài đọc 1 : Lv 19,1-2.11-18

Hãy xét xử công minh cho người đồng bào.

Bài trích sách Lê-vi.


1 Đức Chúa phán với ông Mô-sê rằng : 2 “Hãy nói với toàn thể cộng đồng con cái Ít-ra-en và bảo chúng : Các ngươi phải thánh thiện, vì Ta, Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi, Ta là Đấng Thánh.


11 “Các ngươi không được trộm cắp, không được nói dối, không được lừa gạt đồng bào mình. 12 Các ngươi không được lấy danh Ta mà thề gian : làm thế là các ngươi xúc phạm đến danh Thiên Chúa của các ngươi. Ta là Đức Chúa. 13 Ngươi không được bóc lột người đồng loại, không được cướp của ; tiền công người làm thuê, ngươi không được giữ lại qua đêm cho đến sáng. 14 Ngươi không được rủa người điếc, đặt chướng ngại cho người mù vấp chân, nhưng phải kính sợ Thiên Chúa của ngươi. Ta là Đức Chúa. 15 Các ngươi không được làm điều bất công khi xét xử : không được thiên vị người yếu thế, cũng không được nể mặt người quyền quý, nhưng hãy xét xử công minh cho người đồng bào. 16 Ngươi không được vu khống những người trong dòng họ, không được ra toà đòi người đồng loại phải chết. Ta là Đức Chúa. 17 Ngươi không được để lòng ghét người anh em, nhưng phải mạnh dạn quở trách người đồng bào, như thế, ngươi sẽ khỏi mang tội vì nó. 18 Ngươi không được trả thù, không được oán hận những người thuộc về dân ngươi. Ngươi phải yêu đồng loại như chính mình. Ta là Đức Chúa.”


Đáp ca : Tv 18B,8.9.10.15 (Đ. x. Ga 6,63c)


Đ. Lạy Chúa, Lời Chúa là thần khí và là sự sống.

8Luật pháp Chúa quả là hoàn thiện,
bổ sức cho tâm hồn.
Thánh ý Chúa thật là vững chắc,
cho người dại nên khôn.


Đ. Lạy Chúa, Lời Chúa là thần khí và là sự sống.

9Huấn lệnh Chúa hoàn toàn ngay thẳng,
làm hoan hỷ cõi lòng.
Mệnh lệnh Chúa xiết bao minh bạch,
cho đôi mắt rạng ngời.


Đ. Lạy Chúa, Lời Chúa là thần khí và là sự sống.

10Lòng kính sợ Chúa luôn trong trắng,
tồn tại đến muôn đời.
Quyết định Chúa phù hợp chân lý,
hết thảy đều công minh.


Đ. Lạy Chúa, Lời Chúa là thần khí và là sự sống.

15Lạy Chúa là núi đá cho con trú ẩn,
là Đấng cứu chuộc con, cúi xin Ngài vui nhận
bấy nhiêu lời miệng lưỡi thân thưa,
và bao tiếng lòng con thầm thĩ
mong được thấu đến Ngài.


Đ. Lạy Chúa, Lời Chúa là thần khí và là sự sống.

Tung hô Tin Mừng : 2 Cr 6,2b

Đây là thời Thiên Chúa thi ân, đây là ngày Thiên Chúa cứu độ.

TIN MỪNG : Mt 25,31-46

Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.


31 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người. 32 Các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt Người, và Người sẽ tách biệt họ với nhau, như mục tử tách biệt chiên với dê. 33 Người sẽ cho chiên đứng bên phải Người, còn dê ở bên trái. 34 Bấy giờ Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng : ‘Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. 35 Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn ; Ta khát, các ngươi đã cho uống ; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước ; 36 Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc ; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng ; Ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han.’

37 Bấy giờ những người công chính sẽ thưa rằng : ‘Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống ; 38 có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước ; hoặc trần truồng mà cho mặc ? 39 Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù, mà đến hỏi han đâu ?’ 40 Đức Vua sẽ đáp lại rằng : ‘Ta bảo thật các ngươi : mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy.’ 41 Rồi Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên trái rằng : ‘Quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt Ta mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên Ác Quỷ và các sứ thần của nó. 42 Vì xưa Ta đói, các ngươi đã không cho ăn ; Ta khát, các ngươi đã không cho uống ; 43 Ta là khách lạ, các ngươi đã không tiếp rước ; Ta trần truồng, các ngươi đã không cho mặc ; Ta đau yếu và ngồi tù, các ngươi đã chẳng thăm viếng.’

44 Bấy giờ những người ấy cũng sẽ thưa rằng : ‘Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói, khát, hoặc là khách lạ, hoặc trần truồng, đau yếu hay ngồi tù, mà không phục vụ Chúa đâu ?’ 45 Bấy giờ Người sẽ đáp lại họ rằng : ‘Ta bảo thật các ngươi : mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất đây, là các ngươi đã không làm cho chính Ta vậy.’ 46 Thế là họ ra đi để chịu cực hình muôn kiếp, còn những người công chính ra đi để hưởng sự sống muôn đời.”

SUY NIỆM- PHỤC VỤ LÀ HẠNH PHÚC

Mẹ thánh Têrêsa Calcutta đã thấy hình ảnh Đức Kitô nơi những người nghèo khổ, bé nhỏ ở Ấn Độ, nên mẹ đã phục vụ họ một cách trân trọng như đang phục vụ Đức Kitô. Mẹ đã sống Lời Chúa một cách triệt để là phục vụ những người nghèo khổ, bất hạnh nhất trong xã hội.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu dạy chúng ta rằng ai phục vụ những người bé nhỏ nhất, là phục vụ chính Chúa. Phục vụ là vượt thắng sự ươn lười và tính ích kỷ, dám vứt bỏ cái tôi để cúi xuống giúp đỡ những người nghèo khổ, bất hạnh, đem lại cho họ niềm vui, hạnh phúc.

Đối với người Kitô hữu, phục vụ còn là sự thúc đẩy chúng ta cộng tác với tha nhân để xây dựng một thế giới tốt đẹp và một xã hội công bình hơn.

(Chấm nối chấm – Học Viện Đaminh)

LỜI NGUYỆN TRONG NGÀY

Lạy Chúa, xin cho con thắng được sự lười biếng và tính ích kỷ, để con biết mở rộng đôi tay phục vụ tha nhân. Và xin cho con biết mở rộng con tim để yêu thương giúp đỡ tha nhân với tấm lòng chân thành. Vì con biết rằng, khi con phục vụ những người bé nhỏ nghèo hèn là con đang phục vụ chính Chúa. Amen.

TU ĐỨC SỐNG ĐẠO

Lãnh đạo Công giáo Ba Lan thúc giục lãnh đạo Chính Thống Nga
yêu cầu Tổng thống Putin ngừng chiến tranh ở Ucraina

Trong thư đề ngày 2/3/2022, Đức tổng giám mục Stanisław Gądecki, Chủ tịch Hội đồng giám mục Ba Lan, đề nghi Đức Thượng phụ Kirill của Mátxcơva và Toàn Nga, lãnh đạo Chính Thống Nga, yêu cầu Tổng thống Vladimir Putin ngừng chiến tranh ở Ucraina.

Đức tổng giám mục Gądecki viết: "Tôi yêu cầu hiền huynh kêu gọi Vladimir Putin dừng cuộc chiến tranh vô nghĩa chống lại người dân Ucraina, trong đó những người vô tội đang bị giết và đau khổ đang ảnh hưởng không chỉ binh lính mà còn cả dân thường - đặc biệt là phụ nữ và trẻ em."

Ngài khẳng định: “Một người có thể ngăn chặn sự đau khổ của hàng ngàn người bằng một lời nói - người đó là Tổng thống Liên bang Nga. Tôi khiêm tốn yêu cầu hiền huynh kêu gọi Nga rút quân khỏi quốc gia có chủ quyền là Ucraina.”

Đức Thượng phụ Kirill, người được cho là thân cận với tổng thống Putin, đã lãnh đạo Giáo hội Chính thống Nga từ năm 2009. Hôm 27/2/2022, bình luận về cuộc chiến tranh ở Ucraina, Đức Thượng phụ cầu xin Chúa bảo vệ những dân tộc là một phần của không gian thống nhất của Giáo hội Chính Thống Nga khỏi sự xung đột giữa các bên."

Trong thư của mình, lãnh đạo Công giáo Ba Lan nói rằng ngài chia sẻ cùng quan điểm với Đức Thượng phụ, đó là "sự thù địch đối với bất kỳ quốc gia nào luôn không thể chấp nhận được." Ngài khẳng định: "Tất cả chúng ta đều là anh em, đó là lý do tại sao chúng ta coi mọi bất hạnh của người dân Ucraina hoặc của người Nga như của chính chúng ta. Vì vậy, chúng ta hết lòng cầu nguyện cho hòa bình ở Ucraina.”

Đức tổng giám mục của Ba Lan nói một cách mạnh mẽ: “Tuy nhiên, để lời cầu nguyện của chúng ta không thể bị coi là biểu hiện của đạo đức giả, nó phải đi kèm với hành động. Thưa ngài, tôi tin rằng ngài là một con người của hòa bình. Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta đã dạy: 'Phúc cho ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa' (Mt 5,9)."

Ngài cũng yêu cầu Đức Thượng phụ Kirill kêu gọi những người lính Nga không tham gia vào cuộc chiến phi nghĩa này, từ chối thực hiện các mệnh lệnh dẫn đến nhiều tội ác chiến tranh. Ngài nói: "Từ chối làm theo mệnh lệnh trong tình huống như vậy là một nghĩa vụ đạo đức”.

Lưu ý rằng các tín hữu Công giáo Ba Lan đã ăn chay cầu nguyện cho Ucraina vào ngày 2/3, Đức tổng giám mục Gądecki yêu cầu Đức Thượng phụ của Nga kêu gọi tất cả anh chị em Chính thống giáo ở Nga tham gia vào hành động thiêng liêng tương tự. Ngài nói: “Tôi tin rằng Chúa sẽ không thờ ơ với những lời cầu nguyện và hy sinh của chúng ta. Tôi tin rằng việc ăn chay và cầu nguyện sẽ thay đổi trái tim của một người”. (CNA 02/03/2022)

Hồng Thủy - Vatican News