Wednesday, May 29, 20248:58 PM(View: 2)
Nguồn: Forums of the Virgin Mary Mọi sự huỷ hoại và tuỵệt vọng sẽ xảy ra cho toàn thế giới. Không còn sự hy vọng nào nữa cả. Thầy Martinez được nhìn thấy nhiều binh lính từ các quốc gia đến ở trên đất nước Hoa Kỳ. Đó là một cơn ác mộng lớn lao.
Wednesday, May 29, 20248:33 PM(View: 5)
Nguồn: Forums of the Virgin Mary Thầy phó tế John được Đức Mẹ cho thấy trước các biến cố sẽ xẩy đến. Thầy xin Mẹ kể thêm cho thầy biết về các nơi trú ẩn. Đức Mẹ bèn bảo thầy hãy nhìn lên cao. Lúc đó, thấy đã nhìn thấy hàng trăm thiên thần đang bay cao và đem theo nhiều đồ vật linh thiêng đến những nhà trú ẩn.
Wednesday, May 29, 20247:59 PM(View: 4)
Nguồn: Forums of the Virgin Mary Có khi nào chúng ta lo âu đến những nơi trú ẩn khi có những biến cố lớn lao xẩy ra cho thế giới và cho chúng ta không?
Wednesday, May 29, 20247:14 PM(View: 5)
Nguồn: America Needs Fatima Ai cũng thừa biết rằng nền văn hoá của nước Mỹ đang lâm nguy và đem lại nhiều đau khổ cho dân tộc Mỹ. Mỗi khi chúng ta nghe tin tức trên các đài TV, các đài radio và các trang mạng xã hội thì luôn có các bản tin giật gân và làm cho chúng ta lo âu và sợ hãi.
Wednesday, May 29, 20245:16 PM(View: 5)
Nguồn: Ecclesiasticus Cor Iesu Sacratissimum Đức Mẹ Maria đã từng nói với Thánh Đa Minh và Chân Phước Alan dela Roche rằng: "Tất cả những ai quảng bá việc đọc chuỗi Kinh Mân Côi thì sẽ được Mẹ trợ giúp trong những khi họ cần giúp."
Wednesday, May 29, 20244:31 PM(View: 6)
Nguồn: Ecclesiasticus Cor Iesu Sacratissimum Việc thành lập Cộng Đoàn Các Linh mục Cầu Nguyện (The Congregation of the Priests of the Oratory) thành tựu chỉ vài năm sau đó. Các thành viên được khuyến khích để hướng dẫn những người khác vững mạnh thêm đức tin.
Wednesday, May 29, 20241:53 PM(View: 6)
Nguồn: Ecclesiasticus Cor Iesu Sacratissimum Thánh Philip Neri là một linh mục truyền giáo và đấng Sáng Lập của Cộng Đồng Cầu Nguyện (Congregation of the Oratory). Đó là một cộng đoàn gồm có các linh mục Công Giáo và các giáo dân hoạt động.
Wednesday, May 29, 20241:50 PM(View: 8)
1. Lời cầu nguyện làm cho cuộc đời bạn thăng bằng.
Tuesday, May 28, 20249:00 PM(View: 19)
Nguồn: Spiritdaily.com Nếu các bậc tổ tiên của chúng ta đã từng là kẻ trộm, kẻ sát nhân, kẻ nghiện rượu, kẻ ngoại tình, kẻ thực hành tà thuật thì có thể chúng ta sẽ phải đền tội thay cho họ. Những tội lỗi này được thể hiện trong nhiều...
Tuesday, May 28, 20248:08 PM(View: 20)
Nguồn: Ecclesiasticus Cor Iesu Sacratissimum Bậc Đáng Kinh Mary thành AGREDA là một trong những nhà thần bí lớn lao nhất của thế kỷ thứ 17. Bà là một nữ tu Dòng Phanxico, nước Tây Ban Nha. Bà được ơn là có nhiều thị kiến Thiên Đàng và nhiều cảm nghiệm thần bí cao trọng.

CN 5141: ĐỀN TẠ TRONG 5 NGÀY THỨ BẨY ĐẦU THÁNG LIÊN TIẾP

Friday, March 18, 20222:17 PM(View: 771)

fatCN 5141: ĐỀN TẠ TRONG 5 NGÀY THỨ BẨY ĐẦU THÁNG LIÊN TIẾP

By Fr. Donald Calloway, MIC

Người bạn linh mục Dòng Marian của tôi là cha Seraphim Michalenko đã kể một câu chuyện mà một vị linh mục đang phục vụ tại Nhật Bản đã chia sẻ với ngài khi cả hai cùng ở Roma. Vị linh mục này đang ở trong một cuộc họp của người Kito hữu trên thế giới, trong đó có nhiều nhân vật quốc tế quan trọng tham dự. 

Có một vị đại sứ từ nước Nhật Bản tiến đến gặp vị linh mục. Khi biết được vị linh mục đang phục vụ tại Nhật Bản và là một linh mục Công Giáo thì ông ta nói:

“Có chiến tranh là do lỗi của các bạn."


Vị linh mục ngạc nhiên và hỏi vị đại sứ xem điều mà ông vừa nói có ý nghĩa gì. Vị đại sứ đáp:

“ Hỡi tất cả các người Công Giáo, chúng tôi không có hoà bình trên thế giới, vì đó là lỗi lầm của quý vị."


Vị linh mục trả lời:


“Thưa ngài Đại Sứ, tại sao ông lại đổ lỗi cho chúng tôi?"

Vị đại sứ bảo:

“Tôi đã đọc về điều này. Đức Mẹ Maria đã đến với quý vị tại làng Fatima. Quý vị tin điều ấy mà. Đức Mẹ bảo quý vị cách làm như thế nào để bảo đảm có hoà bình trên thế giới. Bây giờ không có hoà bình trên thế giới là bởi vì những người Công Giáo không làm trọn điều ấy."

Cuối cùng vị linh mục phải công nhận rằng vị đại sứ nói đúng. Nhưng ngài vẫn chống chế:

“Chẳng phải hoà bình là trách nhiệm của mọi người phải không?"

"Thưa không, Đức Mẹ đến với những người Công Giáo, không phải đến với người Phật Giáo, cũng không đến với người Ấn Độ Giáo. Mẹ đến với quý vị, và đó là trách nhiệm của quý vị."

Thật sự vị đại sứ kia có đức tin nhiều hơn những người Công Giáo. Và ông ta nói đúng. Đức Mẹ Maria đã đến và xin chúng ta làm những điều cụ thể ở Fatima. Nếu chúng ta lắng nghe lời Mẹ và làm những gì mà Mẹ nhắn nhủ thì sẽ có hoà bình trên thế giới.

Sau đây là một số những điều mà Đức Mẹ đòi hỏi:

1. Cầu nguyện hàng ngày bằng chuỗi Kinh Mân Côi cho hoà bình thế giới.
2. Thánh hiến nước Nga và mỗi người chúng ta cho Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ.
3. Chu toàn bổn phận hàng ngày với tình yêu.
4. Dâng mọi sự cho Chúa.
5. Và đền tạ những tội lỗi chống lại Mẫu Tâm Vô Nhiễm Mẹ Maria bằng cách giữ cách "Đền Tạ trong Năm Ngày Thứ Bẩy Đầu Tháng."

Kim Hà, 18/3/2022