Sunday, June 16, 20247:56 PM(View: 13)
Là con gái của cha mẹ phật tử người Trung hoa di cư qua Thái Lan, cô Orawan Larpppipitmongkol bây giờ là nữ tu Anastasia và sống ở tu viện đa sắc tộc của các sơ Dòng Kín Capuxinô Clara khó nghèo Garbatella ở Rôma.
Sunday, June 16, 20247:53 PM(View: 10)
Những người quen thân tôi đều biết rằng tôi là người mới làm lễ quy y theo Đạo Phật cách đây khoảng hơn 2 năm.
Sunday, June 16, 20247:29 PM(View: 8)
Nguồn: https://catholicexchange.com/a-fathers-day-tale/ Cha Al là vị linh mục đã chiến đấu với du đãng để bảo vệ đàn chiên. Cha Al đến phục vụ ở vùng Busan, Đại Hàn vào năm 1957. Cha Al luôn chăm sóc tốt cho đàn chiên. Cha đã từng chạm trán với những thầy giáo có tinh thần du đãng...
Sunday, June 16, 202411:15 AM(View: 16)
Nguồn: https://catholicexchange.com/a-fathers-day-tale/ Vị linh mục đã chiến đấu với du đãng để bảo vệ đàn chiên. Năm 1955, một tu sinh người Mỹ đã theo học ở vùng Louvain, nước Bỉ. Ngài đã đọc được một bài thơ mà làm cho cuộc đời ngài thay đổi từ đấy.
Saturday, June 15, 20245:09 PM(View: 19)
Nguồn: Opus Sanctorum Angelorum Một nữ tu tên Maria Gemma kể cảm nghiệm:
Saturday, June 15, 20244:59 PM(View: 18)
Nguồn: Opus Sanctorum Angelorum Một người đàn bà kể cảm nghiệm: Tôi đi hành hương tại làng Medjugorje. Khi tôi từ núi Krizevac đi xuống. Tôi nghe người ta cảnh cáo rằng khi xuống núi thì nguy hiểm hơn là khi trèo lên núi.
Saturday, June 15, 20244:23 PM(View: 21)
Nguồn: Opus Sanctorum Angelorum Một người đàn ông kể cảm nghiệm: Một ngày kia, vợ tôi và tôi quyết định thánh hiến bản thân cho vị Thiên Thần Bản Mệnh của mình. Chúng tôi sẽ được thánh hiến trong Thánh Lễ mà Cha Wolfgang làm chủ tế. Tôi phải đi mua hai...
Saturday, June 15, 20243:53 PM(View: 18)
Nguồn: Internet 1. Vào ngày 25/5/ 2024, thị nhân của Medjugorje là cô Marija, nhận được thông điệp hàng tháng từ Đức Mẹ Maria:
Friday, June 14, 20248:50 PM(View: 25)
Nguồn: Spiritdaily.com Ông André Levet kể tiếp về cảm nghiệm của mình: Rồi một ngày kia, vị linh mục gửi cho tôi một cuốn sách lớn và nói:
Friday, June 14, 20248:18 PM(View: 28)
Nguồn: Spiritdaily.com Ông André Levet kể cảm nghiệm của mình: Tôi tên là André Levet, người Pháp. Tôi sinh vào năm 1932 trong một gia đình vô thần. Tôi chưa bao giờ được nghe đến Chúa.

LƯƠNG THỰC HẰNG NGÀY LỜI CHÚA THỨ TƯ TUẦN V MÙA CHAY

Tuesday, April 5, 20228:49 PM(View: 478)

5-4cLƯƠNG THỰC HẰNG NGÀY
LỜI CHÚA THỨ TƯ TUẦN V MÙA CHAY

https://www.youtube.com/watch?v=yCq99UD82-s

5 Phút Thứ Tư Tuần 5 MC

Chương Trình 5 Phút Lời Chúa Hàng Ngày. Của TRUNG TÂM MỤC VỤ ĐA MINH Tại Houston, Texas. Hoa Kỳ.
www.youtube.com

SỐNG LỜI CHÚA

BÀI ĐỌC

Bài đọc 1 : Đn 3,14-20.24-25.28

Thiên Chúa đã sai thiên sứ đến giải thoát các tôi tớ của Người.

Bài trích sách ngôn sứ Đa-ni-en.

14 Ngày ấy, vua Na-bu-cô-đô-nô-xo cất tiếng nói rằng : “Này Sát-rác, Mê-sác và A-vết Nơ-gô, các ngươi không phụng sự các thần của ta và không thờ lạy pho tượng vàng ta đã dựng nên, có đúng như vậy không ? 15 Bây giờ khi nghe tiếng tù và, tiếng sáo, tiếng đàn giây, đàn sắt, đàn cầm, tiếng kèn và đủ thứ nhạc cụ, các ngươi có sẵn sàng sấp mình thờ lạy pho tượng ta đã làm không ? Nếu các ngươi không thờ lạy thì tức khắc các ngươi sẽ bị ném vào lò lửa đang cháy phừng phực, liệu có Thiên Chúa nào cứu được các ngươi khỏi tay ta chăng ?” 16 Sát-rác, Mê-sác và A-vết Nơ-gô trả lời vua Na-bu-cô-đô-nô-xo rằng : “Chúng tôi không cần trả lời ngài về chuyện này. 17 Nếu Thiên Chúa chúng tôi thờ có sức cứu chúng tôi thì tâu đức vua, Người sẽ cứu chúng tôi khỏi lò lửa đang cháy phừng phực và khỏi tay ngài. 18 Còn nếu Người không cứu, thì xin đức vua biết cho rằng chúng tôi cũng không phụng sự các thần của ngài, và cũng không thờ lạy pho tượng vàng ngài đã dựng đâu !” 19 Bấy giờ vua Na-bu-cô-đô-no-xo đổi sắc mặt, nổi cơn lôi đình với Sát-rác, Mê-sác và A-vết Nơ-gô. Vua lên tiếng truyền đốt lò lửa mạnh hơn mọi khi gấp bảy lần. 20 Rồi vua ra lệnh cho những người lực lưỡng nhất trong quân đội của vua trói Sát-rác, Mê-sác và A-vết Nơ-gô và quăng họ vào lò lửa đang cháy phừng phực.

24 Vua Na-bu-cô-đô-nô-xo ngạc nhiên đứng bật dậy và cất tiếng nói với các quan cố vấn : “Chẳng phải chúng ta đã quăng ba người bị trói vào lửa sao ?” Họ đáp rằng : “Tâu đức vua, đúng thế !” 25 Vua cất tiếng nói : “Nhưng ta thấy có bốn người đang tự do đi lại trong lò lửa mà không hề hấn gì, và dáng vẻ người thứ tư giống như con của thần minh.”

28 Vua Na-bu-cô-đô-nô-xo cất tiếng nói : “Chúc tụng Thiên Chúa của Sát-rác, Mê-sác và A-vết Nơ-gô, Người đã sai thiên sứ đến giải thoát các tôi tớ của Người là những kẻ đã tin tưởng vào Người. Họ đã cưỡng lại lời vua, hy sinh tính mạng để khỏi phụng sự và thờ lạy một thần nào khác ngoài Thiên Chúa của họ.”

Đáp ca : Đn 3,52.53-54.55-56 (Đ. c.52b)

Đ. Xin dâng lời khen ngợi suy tôn muôn đời.

52Lạy Chúa, chúc tụng Ngài
là Thiên Chúa tổ tiên chúng con,
chúc tụng danh thánh Ngài vinh hiển.

Đ. Xin dâng lời khen ngợi suy tôn muôn đời.

53Chúc tụng Chúa trong thánh điện vinh quang,
54chúc tụng Chúa trên ngôi báu cửu trùng.

Đ. Xin dâng lời khen ngợi suy tôn muôn đời.

55Chúc tụng Chúa, Đấng ngự trên các thần hộ giá
mà thấu nhìn vực thẳm,
56chúc tụng Chúa trên vòm trời tận chốn cao xanh.

Đ. Xin dâng lời khen ngợi suy tôn muôn đời.

Tung hô Tin Mừng : x. Lc 8,15

Hạnh phúc thay người thành tâm thiện chí, hằng ấp ủ lời Chúa trong lòng, nhờ kiên nhẫn mà sinh hoa kết quả.

TIN MỪNG : Ga 8,31-42

Nếu người Con có giải phóng các ông, thì các ông mới thực sự là những người tự do.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.

31 Khi ấy, Đức Giê-su nói với những người Do-thái đã tin Người rằng : “Nếu các ông ở lại trong lời của tôi, thì các ông thật là môn đệ tôi ; 32 các ông sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải phóng các ông.” 33 Họ đáp : “Chúng tôi là dòng dõi ông Áp-ra-ham. Chúng tôi không hề làm nô lệ cho ai bao giờ. Làm sao ông lại nói : các ông sẽ được tự do ?” 34 Đức Giê-su trả lời : “Thật, tôi bảo thật các ông : hễ ai phạm tội thì làm nô lệ cho tội. 35 Mà kẻ nô lệ thì không được ở trong nhà luôn mãi, người con mới được ở luôn mãi. 36 Vậy, nếu người Con có giải phóng các ông, thì các ông mới thực sự là những người tự do. 37 Tôi biết các ông là dòng dõi ông Áp-ra-ham, nhưng các ông tìm cách giết tôi, vì lời tôi không thấm vào lòng các ông. 38 Phần tôi, tôi nói những điều đã thấy nơi Cha tôi ; còn các ông, các ông làm những gì đã nghe cha các ông nói.” 39 Họ đáp : “Cha chúng tôi là ông Áp-ra-ham.” Đức Giê-su nói : “Giả như các ông là con cái ông Áp-ra-ham, hẳn các ông phải làm những việc ông Áp-ra-ham đã làm. 40 Thế mà bây giờ các ông lại tìm giết tôi, là người đã nói cho các ông sự thật mà tôi đã nghe biết từ Thiên Chúa. Điều đó, ông Áp-ra-ham đã không làm. 41 Còn các ông, các ông làm những việc cha các ông làm.”

Họ mới nói : “Chúng tôi đâu phải là con hoang. Chúng tôi chỉ có một Cha : đó là Thiên Chúa !” 42 Đức Giê-su bảo họ : “Giả như Thiên Chúa là Cha các ông, hẳn các ông phải yêu mến tôi, vì tôi phát xuất từ Thiên Chúa và bởi Thiên Chúa mà đến. Thật thế, tôi không tự mình mà đến, nhưng chính Người đã sai tôi.”

SUY NIỆM-ĐƯỢC GIẢI THOÁT

Trong buổi tiếp kiến chung ngày 12.09.2018, Đức Thánh Cha Phanxicô nhận định có những thứ nô lệ bên trong và bên ngoài, nhưng sự nô lệ tồi tệ nhất là nô lệ chính mình… Còn tự do đích thật là tình yêu thương mà Chúa Kitô chịu đóng đinh mang lại cho chúng ta.

Quả thế, con người có thể mang lấy nhiều ách nô lệ của ma quỷ và thế gian: tiền tài, danh vọng, đam mê… Trong cuộc đối thoại với người Dothái, nhiều lần Đức Giêsu khẳng định Người đến để giải thoát con người khỏi tội lỗi, để họ có thể biết sự thật và hưởng hạnh phúc muôn đời. Và điều kiện tiên quyết đó là “ở lại” trong lời của Người.

Ở lại trong lời của Đức Giêsu là tuân giữ và thực thi những gì Người đã nói. Nhưng làm sao để “ở lại”? Chắc chắn không thể chỉ thoáng nghe bài Tin Mừng hôm nay là chúng ta có thể đạt được. Hành trình ấy đòi hỏi sự hoán cải và nỗ lực của cả một cuộc đời. Đó cũng là đích điểm của người Kitô hữu: ở lại trong lời của Chúa để được giải thoát khỏi mọi tội lỗi và phù phiếm thế gian, để mai sau được hưởng hạnh phúc muôn đời.

(Chấm nối chấm – Học Viện Đaminh)

LỜI NGUYỆN TRONG NGÀY

Lạy Chúa Thánh Thần, xin nhắc nhớ chúng con biết thi hành những lệnh truyền của Chúa Kitô. Amen.

TU ĐỨC SỐNG ĐẠO

Đức Thánh Cha thăm Hầm Thánh Phaolô ở Rabat

Ngày thứ hai cũng là ngày cuối trong chuyến tông du của Đức Thánh Cha đến Malta được bắt đầu bằng buổi gặp gỡ ngắn với các tu sĩ Dòng Tên tại Toà Sứ thần ở Rabat. Sau đó lúc 8 giờ 30, Đức Thánh Cha đến kính viếng Hầm Thánh Phaolô ở Vương cung thánh đường thánh Phaolô tại Rabat cách đó 1,3 km.

Hầm Thánh Phaolô

Hầm Thánh Phaolô nằm ở thành phố Rabat ngay bên ngoài các bức tường của Medina. Mặc dù rất nhỏ, thành phố này có bề dày lịch sử lâu đời. Theo truyền thống, đây là nơi Thánh Phaolô đã lưu lại vào năm 60 sau Công nguyên sau vụ đắm tàu do một cơn bão khủng khiếp, khi Thánh nhân được đưa đến Roma để chịu xét xử. Cùng với Thánh Phaolô còn có Thánh sử Luca, người đã thuật lại các sự kiện trong sách Tông đồ Công vụ (27,21-44; 28, 1-11). Vị Tông Đồ Dân Ngoại lưu lại Malta ba tháng, rao giảng, rửa tội và chữa lành bệnh tật. Cùng với Thánh Phaolô, Kitô giáo đã đến đảo. Ngày nay, người ta có thể đến Hầm Thánh Phaolô từ nhà thờ dâng kính Thánh Tông đồ qua một cầu thang.

Nơi thờ phượng cổ kính vẫn còn giữ được những bức tường đá, xen kẽ các yếu tố kiến trúc theo phong cách Baroque. Hầm Thánh Phaolô đã được Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II viếng thăm vào ngày 27/5/1990 và Đức nguyên Giáo hoàng Biển Đức XVI ngày 17/4/2010, dịp kỷ niệm 1950 năm vụ đắm tàu của Thánh Phaolô.

Khi đến nơi, Đức Thánh Cha được chào đón tại lối vào bên hông của Vương cung thánh đường Thánh Phaolô bởi Quản đốc và Kinh sĩ đoàn của Vương cung thánh đường, sau đó ngài đi xuống Hầm Thánh Phaolô.

Đức Thánh Cha cầu nguyện

Tại đây, Đức Thánh Cha đã dâng lời cầu nguyện:

Lạy Thiên Chúa nhân từ, trong sự quan phòng kỳ diệu của Chúa, Chúa muốn Tông đồ Phaolô loan báo tình yêu Chúa cho cư dân Malta, những người chưa biết Chúa. Thánh Tông đồ đã công bố Lời Chúa và chữa lành các bệnh tật cho họ.

Được cứu khỏi nạn đắm tàu, ở đây Thánh Phaolô và các bạn đồng hành đã được dân ngoại có tấm lòng nhân hậu đón tiếp, đối xử một cách nhân đạo hiếm có, họ nhận ra rằng Thánh Phaolô và các bạn đồng hành cần nơi trú ngụ an toàn và cần được trợ giúp. Không ai biết tên, nguồn gốc hoặc địa vị xã hội của những người gặp tai nạn đắm tàu; họ chỉ biết một điều: đây là những người cần được giúp đỡ.

Không có thời gian để thảo luận, để phán đoán, phân tích và tính toán: vì lúc này những người gặp nạn phải được trợ giúp; cư dân ở đây đã bỏ lại công việc để cứu giúp những người gặp nạn.

Họ đã đốt một ngọn lửa lớn, để Thánh Phaolô và các bạn đồng hành được sưởi ấm. Cư dân ở đây đã chào đón Thánh Tông đồ với một tâm hồn rộng mở và cùng với Púpliô, viên quan lớn nhất đảo và lòng thương xót, họ đã cho Thánh Phaolô và các bạn đồng hành nơi trú ngụ.

Lạy Cha nhân lành, xin ban cho chúng con ân sủng của một trái tim nhân hậu có nhịp đập vì tình thương dành cho anh chị em. Xin giúp chúng con nhận ra nhu cầu từ xa của những người đang vật lộn giữa sóng biển, bị ném vào tảng đá của bờ biển xa lạ.

Xin làm cho lòng trắc ẩn của chúng con không chỉ là những lời nói suông, nhưng thắp lên ngọn lửa chào đón, để có thể xoá tan ký ức về cơn bão, sưởi ấm những con tim và gắn kết chúng lại với nhau: lò sưởi của ngôi nhà xây trên đá, một gia đình duy nhất của những người con cùng một Cha, tất cả là anh chị em. Cha yêu họ không phân biệt và Cha muốn họ nên một với Con Cha, Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con, nhờ sức mạnh của lửa được gửi đến từ trời, Thánh Thần của Cha, đốt cháy mọi thù nghịch, và trong bóng tối đêm, chiếu soi đường đi hướng tới vương quốc tình yêu và hòa bình. Amen.

Cầu nguyện xong, Đức Thánh Cha thắp đèn và ghi vào sổ vàng lưu niệm.

Sau đó, khi đi qua nhà thờ Thánh Púpliô nằm phía trong Vương cung Thánh đường, Đức Thánh Cha chào thăm 14 vị lãnh đạo tôn giáo.

Đức Thánh Cha vào bên trong Vương cung thánh đường Thánh Phaolô, nơi có một số người bệnh hiện diện. Đức Thánh Cha đã cầu nguyện trước Thánh Thể:

Lạy Thiên Chúa, lòng thương xót Chúa vô biên
và kho tàng tốt lành Chúa vô tận:
xin gia tăng đức tin của dân tộc được thánh hiến cho Chúa,
để tất cả hiểu được, bằng sự khôn ngoan

tình yêu đã tạo dựng nên họ,
Máu đã cứu chuộc họ,
Thần Khí đã tái sinh họ.
Chúng con cầu xin nhờ Chúa Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Ngọc Yến - Vatican News