Wednesday, May 29, 20248:58 PM(View: 6)
Nguồn: Forums of the Virgin Mary Mọi sự huỷ hoại và tuỵệt vọng sẽ xảy ra cho toàn thế giới. Không còn sự hy vọng nào nữa cả. Thầy Martinez được nhìn thấy nhiều binh lính từ các quốc gia đến ở trên đất nước Hoa Kỳ. Đó là một cơn ác mộng lớn lao.
Wednesday, May 29, 20248:33 PM(View: 8)
Nguồn: Forums of the Virgin Mary Thầy phó tế John được Đức Mẹ cho thấy trước các biến cố sẽ xẩy đến. Thầy xin Mẹ kể thêm cho thầy biết về các nơi trú ẩn. Đức Mẹ bèn bảo thầy hãy nhìn lên cao. Lúc đó, thấy đã nhìn thấy hàng trăm thiên thần đang bay cao và đem theo nhiều đồ vật linh thiêng đến những nhà trú ẩn.
Wednesday, May 29, 20247:59 PM(View: 6)
Nguồn: Forums of the Virgin Mary Có khi nào chúng ta lo âu đến những nơi trú ẩn khi có những biến cố lớn lao xẩy ra cho thế giới và cho chúng ta không?
Wednesday, May 29, 20247:14 PM(View: 6)
Nguồn: America Needs Fatima Ai cũng thừa biết rằng nền văn hoá của nước Mỹ đang lâm nguy và đem lại nhiều đau khổ cho dân tộc Mỹ. Mỗi khi chúng ta nghe tin tức trên các đài TV, các đài radio và các trang mạng xã hội thì luôn có các bản tin giật gân và làm cho chúng ta lo âu và sợ hãi.
Wednesday, May 29, 20245:16 PM(View: 6)
Nguồn: Ecclesiasticus Cor Iesu Sacratissimum Đức Mẹ Maria đã từng nói với Thánh Đa Minh và Chân Phước Alan dela Roche rằng: "Tất cả những ai quảng bá việc đọc chuỗi Kinh Mân Côi thì sẽ được Mẹ trợ giúp trong những khi họ cần giúp."
Wednesday, May 29, 20244:31 PM(View: 6)
Nguồn: Ecclesiasticus Cor Iesu Sacratissimum Việc thành lập Cộng Đoàn Các Linh mục Cầu Nguyện (The Congregation of the Priests of the Oratory) thành tựu chỉ vài năm sau đó. Các thành viên được khuyến khích để hướng dẫn những người khác vững mạnh thêm đức tin.
Wednesday, May 29, 20241:53 PM(View: 6)
Nguồn: Ecclesiasticus Cor Iesu Sacratissimum Thánh Philip Neri là một linh mục truyền giáo và đấng Sáng Lập của Cộng Đồng Cầu Nguyện (Congregation of the Oratory). Đó là một cộng đoàn gồm có các linh mục Công Giáo và các giáo dân hoạt động.
Wednesday, May 29, 20241:50 PM(View: 8)
1. Lời cầu nguyện làm cho cuộc đời bạn thăng bằng.
Tuesday, May 28, 20249:00 PM(View: 19)
Nguồn: Spiritdaily.com Nếu các bậc tổ tiên của chúng ta đã từng là kẻ trộm, kẻ sát nhân, kẻ nghiện rượu, kẻ ngoại tình, kẻ thực hành tà thuật thì có thể chúng ta sẽ phải đền tội thay cho họ. Những tội lỗi này được thể hiện trong nhiều...
Tuesday, May 28, 20248:08 PM(View: 20)
Nguồn: Ecclesiasticus Cor Iesu Sacratissimum Bậc Đáng Kinh Mary thành AGREDA là một trong những nhà thần bí lớn lao nhất của thế kỷ thứ 17. Bà là một nữ tu Dòng Phanxico, nước Tây Ban Nha. Bà được ơn là có nhiều thị kiến Thiên Đàng và nhiều cảm nghiệm thần bí cao trọng.

Chúa Đã Phục Sinh: “Allelluia - Hãy Vui Lên”

Saturday, April 16, 20224:27 PM(View: 557)

16-4aChúa Đã Phục Sinh: “Allelluia - Hãy Vui Lên”

Vào ngày lễ Phục Sinh một từ được lặp đi lặp lại nhiều nhất, đó là từ: “Alleluia hoặc Halleluja” Alleluia có nghĩa là gì? Allelu: có nghĩa là ngợi khen Thiên Chúa, hãy vui lên; ia là tên của Chúa. Tiếng Anh: Hallelu: praise; Jia: Yahweh (Praised God). Chính vì thế chúng ta phải ca ngợi, chúc tụng Chúa vì biết bao nhiều việc Chúa đã làm cho chúng ta. Điều này còn nói lên rằng, Thiên Chúa là Đấng khởi đầu và kết thúc trong vũ trụ, là Đấng toàn năng mà chính các thiên thần ca hát chúc tụng Thiên Chúa trên trời.

Chúa sống là một mầu nhiệm vượt ngoài sức tưởng tượng của con người. Nhưng chính việc Chúa Phục sinh đã mở ra chân lý đức tin cho chúng ta, Ngài đã chiến thắng sự chết, chiến thắng tội lỗi và sự dữ. Lời Chúa nói được ứng nghiệm. Như lời thánh Paul nói: “Nếu Đức Kitô không sống lại thì đức tin của chúng ta thật hão huyền.” Thật vậy, Chúa Giê-su sống lại là một minh chứng cho chân lý và sự thật những gì con người ta kiếm tìm và tin vào sự sống đời sau, con người sẽ đi về đâu sau khi chết.

Nào chúng ta hãy nghe thánh Gioan thuật lại trong đoạn Tin Mừng sau đây: “Ngày đầu tuần, Maria Mađalêna đi ra mồ từ sáng sớm lúc trời còn tối. Bà thấy tảng đá đã được lăn ra khỏi mồ, bà liền chạy về tìm ông Phêrô và người môn đệ kia được Chúa Giêsu yêu mến, bà nói với các ông rằng: "Người ta đã lấy xác Thầy khỏi mồ, và chúng tôi không biết người ta đã để Thầy ở đâu".

Phêrô và Gioan đi ra mồ. Cả hai cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy nhanh hơn Phêrô, và ông đến mồ trước. Ông cúi mình xuống thấy những khăn liệm để đó. Phêrô theo sau cũng tới nơi, ông vào trong mồ và thấy những dây băng nhỏ để đó, và khăn liệm che đầu Người trước đây, khăn này không để lẫn với dây băng, nhưng cuộn lại để riêng một chỗ. Bấy giờ môn đệ kia mới vào, dù ông đã tới mồ trước. Ông thấy và ông tin, các ông vẫn chưa hiểu rằng, theo Kinh Thánh, thì Người phải sống lại từ cõi chết.” Các tông là những nhân chứng cho chúng ta.

Nhân chứng thứ nhất, Maria Mađalêna là người đầu tiên chạy đi ra mồ từ sáng sớm lúc trời còn tối. Bà thấy tảng đá đã được lăn ra khỏi mồ,bà chạy về loan báo cho các tông đồ.

Nhân chứng thứ hai, người môn đệ kia được Chúa Giêsu yêu mến là Gioan tông đồ, ông khỏe chạy nhanh hơn Phê-rô đến mồ trước, nhưng không dám vào trong mồ, ông thấy tấm khăn liệm xác của Chúa Giê-su ở đó.


Nhân chứng thứ ba là Phê-ro, ông chạy tới sau, nhưng vào trong mồ, nên ông nhìn thấy những dây băng nhỏ để đó, và khăn liệm che đầu.

Rõ ràng, Chúa nhờ người phụ nữ đầu tiên đi truyền giáo để loan báo tin mừng Chúa đã sống lại. Thông tin được loan rất nhanh khắp các vùng lân cận và mọi nơi, cũng có thể là vì lo sợ, hoảng hốt không dám vào mồ Chúa khi bà không nhìn thấy xác Chúa đâu. Tất cả nhân chứng và sự kiện trên đã minh chứng Chúa đã sống lại và ra khỏi mồ. Ngài phục sinh vinh hiển.Ngài đã nhiều lần hiện ra với các môn đệ, và Ngài còn đưa dấu đinh và vết thương cho Toma sờ và xem. Chúa còn nói: “Phúc cho những ai không thấy mà tin.” Vậy chúng ta có tin không?


Nào chúng ta hãy vui lên, hãy ngợi khen và cảm tạ Chúa vì Ngài cứu độ chúng ta khỏi chết đời đời. Alleluia. Alleluia.


Lm John Nguyễn