Wednesday, May 29, 20248:58 PM(View: 7)
Nguồn: Forums of the Virgin Mary Mọi sự huỷ hoại và tuỵệt vọng sẽ xảy ra cho toàn thế giới. Không còn sự hy vọng nào nữa cả. Thầy Martinez được nhìn thấy nhiều binh lính từ các quốc gia đến ở trên đất nước Hoa Kỳ. Đó là một cơn ác mộng lớn lao.
Wednesday, May 29, 20248:33 PM(View: 8)
Nguồn: Forums of the Virgin Mary Thầy phó tế John được Đức Mẹ cho thấy trước các biến cố sẽ xẩy đến. Thầy xin Mẹ kể thêm cho thầy biết về các nơi trú ẩn. Đức Mẹ bèn bảo thầy hãy nhìn lên cao. Lúc đó, thấy đã nhìn thấy hàng trăm thiên thần đang bay cao và đem theo nhiều đồ vật linh thiêng đến những nhà trú ẩn.
Wednesday, May 29, 20247:59 PM(View: 6)
Nguồn: Forums of the Virgin Mary Có khi nào chúng ta lo âu đến những nơi trú ẩn khi có những biến cố lớn lao xẩy ra cho thế giới và cho chúng ta không?
Wednesday, May 29, 20247:14 PM(View: 6)
Nguồn: America Needs Fatima Ai cũng thừa biết rằng nền văn hoá của nước Mỹ đang lâm nguy và đem lại nhiều đau khổ cho dân tộc Mỹ. Mỗi khi chúng ta nghe tin tức trên các đài TV, các đài radio và các trang mạng xã hội thì luôn có các bản tin giật gân và làm cho chúng ta lo âu và sợ hãi.
Wednesday, May 29, 20245:16 PM(View: 6)
Nguồn: Ecclesiasticus Cor Iesu Sacratissimum Đức Mẹ Maria đã từng nói với Thánh Đa Minh và Chân Phước Alan dela Roche rằng: "Tất cả những ai quảng bá việc đọc chuỗi Kinh Mân Côi thì sẽ được Mẹ trợ giúp trong những khi họ cần giúp."
Wednesday, May 29, 20244:31 PM(View: 6)
Nguồn: Ecclesiasticus Cor Iesu Sacratissimum Việc thành lập Cộng Đoàn Các Linh mục Cầu Nguyện (The Congregation of the Priests of the Oratory) thành tựu chỉ vài năm sau đó. Các thành viên được khuyến khích để hướng dẫn những người khác vững mạnh thêm đức tin.
Wednesday, May 29, 20241:53 PM(View: 6)
Nguồn: Ecclesiasticus Cor Iesu Sacratissimum Thánh Philip Neri là một linh mục truyền giáo và đấng Sáng Lập của Cộng Đồng Cầu Nguyện (Congregation of the Oratory). Đó là một cộng đoàn gồm có các linh mục Công Giáo và các giáo dân hoạt động.
Wednesday, May 29, 20241:50 PM(View: 8)
1. Lời cầu nguyện làm cho cuộc đời bạn thăng bằng.
Tuesday, May 28, 20249:00 PM(View: 20)
Nguồn: Spiritdaily.com Nếu các bậc tổ tiên của chúng ta đã từng là kẻ trộm, kẻ sát nhân, kẻ nghiện rượu, kẻ ngoại tình, kẻ thực hành tà thuật thì có thể chúng ta sẽ phải đền tội thay cho họ. Những tội lỗi này được thể hiện trong nhiều...
Tuesday, May 28, 20248:08 PM(View: 20)
Nguồn: Ecclesiasticus Cor Iesu Sacratissimum Bậc Đáng Kinh Mary thành AGREDA là một trong những nhà thần bí lớn lao nhất của thế kỷ thứ 17. Bà là một nữ tu Dòng Phanxico, nước Tây Ban Nha. Bà được ơn là có nhiều thị kiến Thiên Đàng và nhiều cảm nghiệm thần bí cao trọng.

CN 5183: CHUẨN BỊ CHO CUỘC SOI SÁNG LƯƠNG TÂM (2)

Monday, April 18, 20225:20 AM(View: 508)

cg6CN 5183: CHUẨN BỊ CHO CUỘC SOI SÁNG LƯƠNG TÂM (2)

Nguồn: CountdowntotheKingdom.com  

Có ít nhất là 12 cách sống để chuẩn bị cho cuộc soi sáng lương tâm trong tương lai.

V. Sống trọn trách nhiệm và ơn gọi.

Có nhiều người được gọi nhưng chỉ có ít người được chọn (Mat 22:14)

1. Giữ các giới răng của Đức Tin Công Giáo một cách nghiêm túc.
2. Bớt các trò giải trí và vui thú.
3. Sống ơn gọi mà Chúa đã gọi riêng chúng ta.
4. Kiên trì canh tân đời sống.
5. Chuẩn bị với các quyết định vững chắc.

6. Vững thâm với ơn gọi của mình.
7. Không thờ ơ.
8. Không lười biếng
9. Các linh hồn sống với ơn gọi sẽ sống sót.
10. Trung thành với những điều mà Chúa Thánh Thần hướng dẫn.

11. Sống bình an.
12. Sông là con cái của Chúa.
13. Từ bỏ chính mình mà theo sự soi sáng của Chúa Thánh Thần.
14. Chúa Thánh Thần sẽ giúp bạn làm theo Thánh Ý Chúa.
15. Tin vào Thánh Kinh.
16. Sống cuộc đời tốt lành, công chính và đơn giản

VI. Học Thánh Kinh.

Lời Chúa sống động và hữu hiệu, sắc bén như dao hai lưỡi, phân biện giứa linh hồn và thần trí, xương tuỷ, và có thể phản chiếu tư tưởng của trái tim (Do Thái 4:12)

1. Học hỏi tình yêu Chúa dành cho chúng ta qua việc học Thánh Kinh.
2. Điều quan trọng là học hỏi và tìm hiểu về Thánh Kinh.

VII. Xem xét lương tâm.

1. Không sợ điều gì hay ai cả. (2 Tim 1:7)
2. Xét lương tâm một cách kỹ càng.
3. Tìm ra những khuyết điểm của mình.
4. Xin Chúa Giê su mở mắt ta để có thể thấy khuyết điểm của mình.

5. Đừng phán xét các hành động của mình.
6. Đừng phán xét các hành động của người khác.
7. Cố gắng trở nên tốt hơn mỗi ngày vì Chúa.

VIII. Từ bỏ thế gian.

1. Đừng quá dính bén với lối sống của thế gian hay của cải của thế gian.
2. Luôn nghĩ rằng chúng ta ở thế gian để lên Thiên Đàng và trở thành Thánh.
3. Hãy nhận biết sự khác biệt giữa dính bén và tách rời.

(Sẽ còn tiếp)

Kim Hà, 18/4/2022