Wednesday, May 29, 20248:58 PM(View: 6)
Nguồn: Forums of the Virgin Mary Mọi sự huỷ hoại và tuỵệt vọng sẽ xảy ra cho toàn thế giới. Không còn sự hy vọng nào nữa cả. Thầy Martinez được nhìn thấy nhiều binh lính từ các quốc gia đến ở trên đất nước Hoa Kỳ. Đó là một cơn ác mộng lớn lao.
Wednesday, May 29, 20248:33 PM(View: 8)
Nguồn: Forums of the Virgin Mary Thầy phó tế John được Đức Mẹ cho thấy trước các biến cố sẽ xẩy đến. Thầy xin Mẹ kể thêm cho thầy biết về các nơi trú ẩn. Đức Mẹ bèn bảo thầy hãy nhìn lên cao. Lúc đó, thấy đã nhìn thấy hàng trăm thiên thần đang bay cao và đem theo nhiều đồ vật linh thiêng đến những nhà trú ẩn.
Wednesday, May 29, 20247:59 PM(View: 6)
Nguồn: Forums of the Virgin Mary Có khi nào chúng ta lo âu đến những nơi trú ẩn khi có những biến cố lớn lao xẩy ra cho thế giới và cho chúng ta không?
Wednesday, May 29, 20247:14 PM(View: 6)
Nguồn: America Needs Fatima Ai cũng thừa biết rằng nền văn hoá của nước Mỹ đang lâm nguy và đem lại nhiều đau khổ cho dân tộc Mỹ. Mỗi khi chúng ta nghe tin tức trên các đài TV, các đài radio và các trang mạng xã hội thì luôn có các bản tin giật gân và làm cho chúng ta lo âu và sợ hãi.
Wednesday, May 29, 20245:16 PM(View: 6)
Nguồn: Ecclesiasticus Cor Iesu Sacratissimum Đức Mẹ Maria đã từng nói với Thánh Đa Minh và Chân Phước Alan dela Roche rằng: "Tất cả những ai quảng bá việc đọc chuỗi Kinh Mân Côi thì sẽ được Mẹ trợ giúp trong những khi họ cần giúp."
Wednesday, May 29, 20244:31 PM(View: 6)
Nguồn: Ecclesiasticus Cor Iesu Sacratissimum Việc thành lập Cộng Đoàn Các Linh mục Cầu Nguyện (The Congregation of the Priests of the Oratory) thành tựu chỉ vài năm sau đó. Các thành viên được khuyến khích để hướng dẫn những người khác vững mạnh thêm đức tin.
Wednesday, May 29, 20241:53 PM(View: 6)
Nguồn: Ecclesiasticus Cor Iesu Sacratissimum Thánh Philip Neri là một linh mục truyền giáo và đấng Sáng Lập của Cộng Đồng Cầu Nguyện (Congregation of the Oratory). Đó là một cộng đoàn gồm có các linh mục Công Giáo và các giáo dân hoạt động.
Wednesday, May 29, 20241:50 PM(View: 8)
1. Lời cầu nguyện làm cho cuộc đời bạn thăng bằng.
Tuesday, May 28, 20249:00 PM(View: 19)
Nguồn: Spiritdaily.com Nếu các bậc tổ tiên của chúng ta đã từng là kẻ trộm, kẻ sát nhân, kẻ nghiện rượu, kẻ ngoại tình, kẻ thực hành tà thuật thì có thể chúng ta sẽ phải đền tội thay cho họ. Những tội lỗi này được thể hiện trong nhiều...
Tuesday, May 28, 20248:08 PM(View: 20)
Nguồn: Ecclesiasticus Cor Iesu Sacratissimum Bậc Đáng Kinh Mary thành AGREDA là một trong những nhà thần bí lớn lao nhất của thế kỷ thứ 17. Bà là một nữ tu Dòng Phanxico, nước Tây Ban Nha. Bà được ơn là có nhiều thị kiến Thiên Đàng và nhiều cảm nghiệm thần bí cao trọng.

CN 5197: ĐÔI CÁNH TAY THÁNH NICHOLAS BỊ MẤT (bh3)

Saturday, April 23, 20228:57 PM(View: 802)

Thanh-KinhCN 5197: ĐÔI CÁNH TAY THÁNH NICHOLAS BỊ MẤT (BH3)

Nguồn: Bleeding Hands, Weeping Stone


Thánh Nicholas thành Tolentino (xin đừng lộn với Thánh Nicholas của mùa Giáng Sình), sinh năm 1245. Ngay từ khi ngài còn nhỏ, ngài đã biết rằng mình có ơn gọi làm linh mục. Do đó, ngài xin vào tu viện Dòng Augustimo khi còn rất trẻ.

Rồi ngài giảng dạy, chăm sóc người bịnh, và ngồi toả giải tội. Khi về già, ngài trở nên bịnh nhiều. Lúc đó, Đức Mẹ Maria hiện ra bên cạnh giường ngài và dạy ngài hãy lấy mẩu bánh mì, ngâm trong nước và ăn. Vị linh mục đang đau yếu vội làm điều này và ngài được chữa lành.

Sau đó, ngài chúc phúc cho bánh mì, ngâm trong nước và chia cho mọi người. Có nhiều người được ơn chữa lành. Từ đó, bánh Thánh Nicholas nổi tiếng, vẫn còn được phân chia tại đền thánh ngay vào lúc này.

Sau 40 năm khi ngài qua đời, thân xác của Thánh Nicholas được khai quật để giáo hội có thể làm thủ tục phong thánh. Xác của ngài vẫn còn nguyên vẹn, không hư hoại. Thuở đó, nếu những thân xác không hư hoại thì đó là dấu chỉ như là xương thánh. Người ta có thể lấy từng phần của xác ấy để gửi cho các nơi khác. Như thế các tín hữu có thể đến viếng xác Thánh và cầu nguyện.
 

Trong lúc mọi người đến viếng xác ngài thì hai cánh tay của ngài bị ai đó bí mật ăn cắp mà không xin phép. Thế rồi đến cả một thế kỷ sau đó thì người ta mới tìm được đôi cánh tay của ngài. Thật là kinh ngạc khi thân xác ngài bị thối rữa nhưng đôi cánh tay ngài thì còn nguyên vẹn và còn chẩy máu tươi. Bây giờ đôi cánh tay của ngài vẫn còn được giữ lại ở nhà nguyện Chapel of the Holy Arms tại Vương Cung Thánh Đường St. Nicholas nơi thủ đô Madrid của nước Tây Ban Nha.

Có ít nhất là 20 lần khác nhau trong lịch sử mà đôi tay của ngài đã chẩy máu tươi.

Kim Hà, 23/4/2022