Wednesday, May 29, 20248:58 PM(View: 6)
Nguồn: Forums of the Virgin Mary Mọi sự huỷ hoại và tuỵệt vọng sẽ xảy ra cho toàn thế giới. Không còn sự hy vọng nào nữa cả. Thầy Martinez được nhìn thấy nhiều binh lính từ các quốc gia đến ở trên đất nước Hoa Kỳ. Đó là một cơn ác mộng lớn lao.
Wednesday, May 29, 20248:33 PM(View: 8)
Nguồn: Forums of the Virgin Mary Thầy phó tế John được Đức Mẹ cho thấy trước các biến cố sẽ xẩy đến. Thầy xin Mẹ kể thêm cho thầy biết về các nơi trú ẩn. Đức Mẹ bèn bảo thầy hãy nhìn lên cao. Lúc đó, thấy đã nhìn thấy hàng trăm thiên thần đang bay cao và đem theo nhiều đồ vật linh thiêng đến những nhà trú ẩn.
Wednesday, May 29, 20247:59 PM(View: 6)
Nguồn: Forums of the Virgin Mary Có khi nào chúng ta lo âu đến những nơi trú ẩn khi có những biến cố lớn lao xẩy ra cho thế giới và cho chúng ta không?
Wednesday, May 29, 20247:14 PM(View: 6)
Nguồn: America Needs Fatima Ai cũng thừa biết rằng nền văn hoá của nước Mỹ đang lâm nguy và đem lại nhiều đau khổ cho dân tộc Mỹ. Mỗi khi chúng ta nghe tin tức trên các đài TV, các đài radio và các trang mạng xã hội thì luôn có các bản tin giật gân và làm cho chúng ta lo âu và sợ hãi.
Wednesday, May 29, 20245:16 PM(View: 6)
Nguồn: Ecclesiasticus Cor Iesu Sacratissimum Đức Mẹ Maria đã từng nói với Thánh Đa Minh và Chân Phước Alan dela Roche rằng: "Tất cả những ai quảng bá việc đọc chuỗi Kinh Mân Côi thì sẽ được Mẹ trợ giúp trong những khi họ cần giúp."
Wednesday, May 29, 20244:31 PM(View: 6)
Nguồn: Ecclesiasticus Cor Iesu Sacratissimum Việc thành lập Cộng Đoàn Các Linh mục Cầu Nguyện (The Congregation of the Priests of the Oratory) thành tựu chỉ vài năm sau đó. Các thành viên được khuyến khích để hướng dẫn những người khác vững mạnh thêm đức tin.
Wednesday, May 29, 20241:53 PM(View: 6)
Nguồn: Ecclesiasticus Cor Iesu Sacratissimum Thánh Philip Neri là một linh mục truyền giáo và đấng Sáng Lập của Cộng Đồng Cầu Nguyện (Congregation of the Oratory). Đó là một cộng đoàn gồm có các linh mục Công Giáo và các giáo dân hoạt động.
Wednesday, May 29, 20241:50 PM(View: 8)
1. Lời cầu nguyện làm cho cuộc đời bạn thăng bằng.
Tuesday, May 28, 20249:00 PM(View: 19)
Nguồn: Spiritdaily.com Nếu các bậc tổ tiên của chúng ta đã từng là kẻ trộm, kẻ sát nhân, kẻ nghiện rượu, kẻ ngoại tình, kẻ thực hành tà thuật thì có thể chúng ta sẽ phải đền tội thay cho họ. Những tội lỗi này được thể hiện trong nhiều...
Tuesday, May 28, 20248:08 PM(View: 20)
Nguồn: Ecclesiasticus Cor Iesu Sacratissimum Bậc Đáng Kinh Mary thành AGREDA là một trong những nhà thần bí lớn lao nhất của thế kỷ thứ 17. Bà là một nữ tu Dòng Phanxico, nước Tây Ban Nha. Bà được ơn là có nhiều thị kiến Thiên Đàng và nhiều cảm nghiệm thần bí cao trọng.

CN 5199: THÁNH VINCENT FERRER TIÊN TRI VỀ TẬN THẾ (1)

Monday, April 25, 20221:26 PM(View: 1166)

vincenteCN 5199: THÁNH VINCENT FERRER TIÊN TRI VỀ TẬN THẾ (1)

https://www.ncregister.com/blog/the-prophetic-saint-who-foretold-what-the-end-of-the-world-will-be-like

Khi vị Giáo Hoàng sử dụng từ ngữ : “Thiên Thần của Khải Huyền” trong thời Trung Cổ thì người ta hiểu ngay là ngài nói về Thánh Vincent Ferrer.

Thánh Vincent Ferrer giảng Thánh Kinh rất hay và rất thuyết phục. Ngài nói về việc Phán Xét và sự xuất hiện của tên Phản Kito.

Đức GH Pio II gọi Thánh Vincent Ferrer là: “Vị Thiên Thần của Khải Huyền'".

Thánh Vincent bay trên trời cao để tuyên bố ngày Phán Xét Cuối  và ngài truyền giáo cho tất cả các cư dân của trái đất.

Năm 2019 đánh dấu 600 năm ngày Thánh Vincent Ferrer chết vào ngày 5/4/1419, tuy nhiên lời của Ngài vẫn còn có giá trị vạn năng và vẫn còn rất cần thiết luôn mãi. Trước khi nghe ngài giảng dạy về Cuộc Phán Xét Cuối, kẻ phản Kito và tận thế ghi chúng ta hãy hiểu rằng ngài là vị thuyết giảng đại tài và đầy quyền năng ở khắp Âu Châu. Bắt đầu từ nước của ngài là Tây Ban Nha trở đi mà ngài làm nhiều phép lạ cả thể.

Là một vị linh mục Dòng Đa Minh, Thánh Vincent Ferrer giảng dạy bằng tiếng mẹ đẻ, rồi bằng tiếng Latinh. Mỗi khi ngài đi đến đâu thì ai ai cũng hiểu lời giảng của ngài bằng tiếng mẹ đẻ của họ. 

Hàng ngàn kẻ tội lỗi đã ăn năn thống hối dủ rằng họ phạm nhiều tội lỗi đến đâu đi nữa.

Ngay cả vua Hồi giáo người Moorish đến nghe lời ngài giảng. Thánh Vincent Ferrer chỉ giảng có 3 bài giảng mà có hơn 8,000 người Hồi giáo Moors được ơn hoán cải và muốn được rửa tội theo đạo Công Giáo. Ngài hoán cải khoảng 25 ngàn người người Do Thái Giáo ở Tây Ban Nha.

Trong một đại hội lớn của giáo hội, Thánh Vincent giảng. Đã có từ 14 đến 16 thầy giảng hoán cải tại chỗ. Tại vùng Toledo, nhiều người Do Thái Giáo trở lại đạo đến nỗi họ biến các hội đường của họ thành Nhà Thờ để tôn vinh Chúa và Đức Mẹ Maria.

Giống như Chúa Giêsu đã làm cho con bà goá Naim được sống lại, qua quyền năng của Chúa Kito, Thánh Vincent bảo cho một đám tang ngừng lại và ra lệnh cho xác chết sống lại. Thế là người chết ngồi ngay lên. Ngài đã làm cho 28 người chết sống lại. Sau khi ngài chết, có hai xác người chết đặt trên mộ của ngài cũng được sống lại.

Thánh Vincente chữa lành rất nhiều bịnh nhân, làm nhiều phép lạ trong Danh Thánh Chúa Giêsu và qua việc làm Dấu Thánh Giá. Trong một lần, ngài làm cho một em trai tàn tật có thêm chân tay. Em ấy sau trở nên một vị giám mục của thành phố Barcelona.

Trong lúc ngồi toà giải tội, Thánh Vincent có thể đọc được các linh hồn. Ngài nói về Thiên Đàng và các biến cố trong tương lai.

Ngài bảo một bà mẹ rằng con trai nhỏ của bà sẽ trở nên Đức Giáo Hoàng và sẽ phong thánh cho ngài. Thế rồi em trai ấy trở nên ĐGH Callixtus III.

Trong lúc Thánh Nhân được phong thánh thì thân xác ngài vẫn còn nguyên vẹn.
 

Trước đó, trong nạn đói ở thành phố Barcelona, ngài tiên tri rằng có 2 chiếc tầu sẽ đến và đem nhiều trái bắp đến cứu đói. Không ai tin điều đó. Cùng một ngày, hai tầu cứu đói đã đến cứu trợ.

Thánh Vincent có lòng sùng kính Đức Mẹ Maria. Ngài rao giảng và nói về quyền năng của chuỗi Mân Côi, về việc Chuỗi Mân Côi hoán cải những ai cầu nguyện chuỗi này.

Kim Hà, 25/4/2022