Monday, January 30, 20231:21 PM(View: 3)
Nguồn: Spiritdaily.com Hãy cầu nguyện để xin Chúa cho chúng ta có đôi mắt của Thiên Đàng. Xin Chúa Giêsu ban cho bạn thấy những tội lỗi của bạn như Chúa đang nhìn thấy.
Monday, January 30, 202312:45 PM(View: 6)
Nguồn: Spiritdaily.com Hãy cầu nguyện để xin Chúa cho chúng ta có đôi mắt của Thiên Đàng. Xin Chúa Giêsu ban cho bạn thấy những tội lỗi của bạn như Chúa đang nhìn thấy. Hãy luôn nhớ rằng cuộc đời của bạn luôn được Chúa nhìn rõ. Vì thế hãy xin Chúa cho bạn nhìn thấy tội lỗi của mình để quyết tâm ăn năn, xưng thú và xin Chúa tha tội cho mình.
Monday, January 30, 202311:55 AM(View: 4)
https://aleteia.org Thánh John Bosco là một vị linh mục thánh thiện người Ý. Ngài được ơn thấy các thị kiến thiêng liêng mà do Chúa ban cho. Có lần ngài đã thấy thị kiến về Giáo Hội đang ở trong một cơn thử thách lớn lao. Giáo Hội có rất nhiều kẻ thù tấn công.
Saturday, January 28, 20236:55 PM(View: 33)
Từ ngày Tết đến nay là đúng 7 ngày. Gia đình tôi bận rộn mừng đón Tết, sum họp bên nhau, đùa chơi, thử thời vận và đi tham dự các tang lễ mà cầu cho những người chết và an ủi gia đình họ.
Saturday, January 28, 20236:27 PM(View: 33)
Nguồn: Spiritdaily.com Xin mọi người yên tâm vì Chúa không bao giờ cạn hết cá. Chúa có muôn triệu ơn lành và Ngài sẵn sàng ban phát cho những kẻ kính sợ và tin tưởng nơi Ngài.
Saturday, January 28, 20235:48 PM(View: 23)
Nguồn: Spiritdaily.com Chúa luôn để dành ơn phúc cho tất cả chúng ta. có thể Ngài đang đợi chờ chúng ta để: "Thả lưới ở bên phải của chiếc thuyền." Đó là phía mà Chúa bảo các môn đệ của Ngài, theo Tin Mừng Thánh Gioan 21.
Sunday, January 22, 202312:16 PM(View: 88)
Đêm Giao Thừa đến thì lòng tôi nôn nao nên không ngủ được. Tôi đợi đúng 12 giờ khuya, khi phảo nổ tưng bừng thì ra phòng làm việc, rước tượng Chúa Giêsu Lòng Thương Xót, Đức Mẹ Maria và Thánh Giuse rồi đi từ phòng làm việc đi ra cửa chính.
Sunday, January 22, 20231:32 AM(View: 58)
Nguồn: Spiritdaily.com "Mẹ có thể thấy các thiên thần rồi. Mẹ đi đây!"
Sunday, January 22, 202312:58 AM(View: 66)
Nguồn: Spiritdaily.com 1. Thiên thần bản mệnh của tôi đã đến và ban cho tôi một dấu hiệu của niềm hy vọng “Vợ chồng tôi gặp rất nhiều sự khó khăn trong hôn nhân. Tôi cảm thấy thất vọng, không thể giải quyết những vấn đề nan giải, không được chồng tôn trọng, không được chồng lắng nghe.
Saturday, January 21, 20232:30 PM(View: 62)
Hôm nay là ngày 30 Tết, ngày cuối cùng của năm Nhâm Dần. Tôi muốn nhân dịp này để xả xui những gì không tốt của năm Nhâm Dần. Sáng ngày 5/1/2023, tôi ra sân lượm rác thì mới phát giác ra là có kẻ trộm ăn cắp hai cay hoa Mai rất lớn của tôi.

SUY NIỆM PHÚC ÂM, CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH NĂM C (8/5/2022) ƠN LÀM CHIÊN

Friday, May 6, 20226:48 PM(View: 240)

20-7SUY NIỆM PHÚC ÂM, CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH NĂM C (8/5/2022)

ƠN LÀM CHIÊN

"Chiên Ta thì nghe tiếng Ta, Ta biết chúng và chúng theo Ta.

Ta cho chúng được sống đời đời”

I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Vì dân Do-thái là một dân du mục sống với nghề chăn nuôi nên các tác gia Thánh Kinh thường dùng mối tương quan giữa con chiên và người chăn chiên để diễn tả mối tương quan mật thiết giữa Thiên Chúa và người tín hữu. Thiên Chúa là Chúa Chiên Lành, chăm lo săn sóc bảo vê từng con chiên. Chúa Chăn biết rõ từng con chiên. Ngược lại mỗi con chiên cũng biết rõ chủ chăn của mình, nghe tiếng chủ chăn gọi và đi theo tiếng gọi ấy.

Chúng ta hãy đọc kỹ và tự hỏi xem giữa Thiên Chúa với mình có mối quan hệ thân tình gắn bó như thế nào.

II. LẰNG NGHE LỜI CHÚA TRONG BÀI PHÚC ÂM Ga 10,27-30: Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Chiên Ta thì nghe tiếng Ta, Ta biết chúng và chúng theo Ta. Ta cho chúng được sống đời đời; chúng sẽ không bao giờ hư mất, và không ai có thể cướp được chúng khỏi tay Ta. Điều mà Cha Ta ban cho Ta, thì cao trọng hơn tất cả, và không ai có thể cướp được khỏi tay Cha Ta. Ta và Cha Ta là một".

III. SUY NIỆM LỜI CHÚA TRONG BÀI PHÚC ÂM Ga 10,27-30:

3.1 Chiên Ta nghe tiếng Ta, Ta biết chúng và chúng theo Ta: Vậy thì (a) BIẾT Chúa Giêsu, biết Thiên Chúa là đặc điểm hay điều kiện đầu tiên của chiên. Biết Chúa Giêsu, biết Thiên Chúa không chỉ là thuộc lòng mấy câu giáo lý về Chúa Giêsu, về Thiên Chúa mà là có kinh nghiệm cá nhân riêng tư về Chúa Giêsu, về Thiên Chúa, là có mối tương quan mật thiết cá vị với Chúa Giêsu, vớiThiên Chúa.

(b) THEO Chúa Giêsu, theo Thiên Chúa là đặc điểm hay điều kiện thứ hai của chiên. Theo là đi theo, là sống theo tinh thần, giáo lý, đường lối của Chúa Giêsu, của Thiên Chúa.

3.2 Ta cho chúng được sống đời đời; chúng không bao gờ hư mất và không ai có thể cướp được chúng khỏi tay Ta: Khi chiên đã biết vả đã theo Chúa Giêsu, theo Thiên Chúa thì Chúa Giêsu và Thiên Chúa sẽ ban cho chiên điều quý giá nhất là sự sống vĩnh cửu, sự sống đời đời và sự sống gắn liền với Chúa Giêsu, với Thiên Chúa.

3.3 Điều mà Cha Ta ban cho Ta thì cao trọng hơn tất cả và không ai có thể cướp khỏi tay Cha Ta. Ta và Cha Ta là một: (a) Trước mắt Thiên Chúa thì chiên là vật cao trọng hơn tất cả mọi thứ khác mà Chúa Cha đã ban cho Chúa Giêsu. Không ai có thể cướp chiên ra khỏi tay Chúa Cha. (b) Chúa Giêsu và Chúa Cha là một tức Chúa Giêsu là Thiên Chúa.

IV. THỰC THI LỜI CHÚA TRONG BÀI PHÚC ÂM Ga 10,27-30:

4.1 Chúng ta hãy tìm biết và theo Chúa Giêsu và Thiên Chúa bằng (a) việc nghe giảng và đọc sách, nhất là đọc Sách Thánh (Thánh Kinh). Thánh Giêrônimô đã để lại cho chúng ta phương châm: KHÔNG BIẾT THÁNH KINH LÀ KHÔNG BIẾT CHÚA KITÔ, CŨNG LÀ KHÔNG BIẾT THIÊN CHÚA (b) thi hành giáo huấn của Chúa Giêsu, của Thiên Chúa.

4.2 Chúng ta hãy chúc tụng ngợi khen và cảm tạ Chúa Giêsu và Thiên Chúa về ơn được làm chiên của Chúa Giêsu của Thiên Chúa bằng lời nói việc làm mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng, vì đó là ơn rất trọng đại mà Chúa Giêsu và Thiên Chúa đa ban cho chúng ta một cách “nhưng không” (chúng ta không có công gì cả).

V. CẦU NGUYỆN VỚI LỜI CHÚA TRONG BÀI PHÚC ÂM Ga 10,27-30:

Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con, chúng con cảm tạ, ngợi khen và chúc tụng Cha con thứ cũng như người con cả đều Cha sai đến để rao giảng Tin Mừng cho mọi người. Chúa Giêsu Kitô đã chết và đã phục sinh. Người đã tỏ lộ cho các môn đệ và chúng con biết là chúng con được làm chiên của Người và của Thiên Chúa. Xin Cha nghe lời chúng con cầu xin.

Ý VÀ LỜI CẦU NGUYỆN GIÁO DÂN:

1.- «Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Chiên Ta thì nghe tiếng Ta, Ta biết chúng và chúng theo Ta» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Thiên Chúa cho càng ngày càng có nhiều người được làm chiên của Chúa Giêsu Kitô, của Thiên Chúa

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

2.- «Ta cho chúng được sống đời đời; chúng sẽ không bao giờ hư mất, và không ai có thể cướp được chúng khỏi tay Ta» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Thiên Chúa cách riêng cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô, cho các Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục, Phó Tế và Tu Sĩ Nam Nữ để các vị ấy tích cực giúp đỡ mọi ngươi đón nhận được hồng ân mà Chúa Giêsu và Thiên Chúa ban cho chiên của Người.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

3.-«Điều mà Cha Ta ban cho Ta, thì cao trọng hơn tất cả, và không ai có thể cướp được khỏi tay Cha Ta» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho các Kitô hữu trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta và trong các cộng đoàn giáo xứ khác, để mọi Kitô hữu biết trân quý ơn làm Kitô hữu, ơn làm chiên của Chúa Giêsu, của Thiên Chúa.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

4.- «Ta và Cha Ta là một » Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho mọi người nhận ra Chúa Giêsu là một với Chúa Cha, Chúa Giêsu là Thiên Chúa.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

LỜI KẾT:

Lạy Thiên Chúa là Cha của Chúa Giêsu và là Cha của chúng con, chúng con xin chúc tụng ngợi khen và cảm tạ Cha, vì Cha đã ban Con Một Cha là Chúa Giêsu Kitô cho nhân loại chúng con. Người đã chết và sống lại. Người đã mặc khải cho loài người biết nhiều người đã được chọn làm chiên của Người và của Thiên Chúa.

Chúng con xin Cha ban cho chúng con sự sáng suốt để chúng con biết trân quý ơn gọi làm chiên của Chúa Giêsu, của Thiên Chúa mà chúng con đã nhận được cách ”nhưng không”. Chúng con cầu xin vì danh Chúa Giêsu Kitô, Con Cha và Chúa chúng con. Amen.

Sàigòn ngày 6 tháng 5 năm 2022

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội