Sunday, July 21, 20245:59 AM(View: 5)
Nguồn: ChildrenofMedjugorje.com Sr. Emmanuel kể cảm nghiệm của Sr. như sau: Bởi vì tôi đã già nên không thể leo lên Đồi Hiện Ra trong 9 đêm liên tiếp được. Điều này làm cho tôi buồn lắm. Tôi bèn thưa với Đức Mẹ rằng: “Thưa Mẹ, ít nhất xin Mẹ giúp con bước vài bước ở...
Saturday, July 20, 20246:07 PM(View: 14)
Nguồn: ChildrenofMedjugorje.com 1. Chúng ta đừng bao giờ quên điều này: Hãy tha thứ! Chính Chúa tha thứ cho chúng ta. Lòng tha thứ không phải là điều dễ dàng đối với chúng ta.
Saturday, July 20, 20245:46 PM(View: 10)
Nguồn: ChildrenofMedjugorje.com Có một phụ nữ trẻ là cô Anna đã cho người chị em họ mượn ngôi nhà của cô mà không tính tiền nhà hàng tháng. Như thế thì người chị họ có thể chăm sóc cho người bà của cô này. Ba năm sau đó, người bà chết. Cô Anna muốn lấy lại căn nhà của mình. Cô ấy muốn bán căn nhà này để trả nợ vì đã mua được một căn nhà khác.
Saturday, July 20, 20245:01 PM(View: 10)
Nguồn: ChildrenofMejdugorje.com Có một linh mục người Mỹ có 15 năm phục vụ là cha Rock. Cha đã chiến thắng được một trở ngại lớn mà cha đã nghĩ rằng mình không bao giờ có thể làm được. Kể từ khi cha bắt đầu mục vụ linh mục thì cha Rock chịu đau khổ vì bị đối xử bất công. Có một số người đã loan truyền những điều tiêu cực và sai lầm về danh tiếng của cha.
Thursday, July 18, 20244:12 PM(View: 40)
Nguồn: Internet Một vị linh mục trẻ vào bịnh viện đi thăm những bịnh nhân. Khi ngài đang đi trong hành lang thì có một nữ tu xin ngài dừng lại, chị nói: “Thưa cha, xin cha...
Thursday, July 18, 20243:35 PM(View: 30)
Nguồn: Internet Người mẹ viết chúc thư cho các con:
Wednesday, July 17, 20246:24 PM(View: 45)
Nguồn: Catholic Saint Cảm nghiệm của một phụ nữ được Chúa chữa lành bịnh thận. Hôm nay là ngày 18/7/2024, cũng là đúng 10 năm kể từ khi Chúa Giêsu Kito chữa lành cho tôi hoàn toàn hết bịnh thận. Tôi tưởng mình sắp chết vì bị bịnh thận nặng nề. Tôi đã đi dự một Thánh Lễ chữa lành.
Wednesday, July 17, 20242:50 PM(View: 35)
From: Forums of the Virgin Mary Cuối cùng thì ĐGH Hickey đã đến Roma. Ngài kể cho Đức GH nghe tất cả những gì mà ngài đã nhìn thấy tại trại tập trung Auschwitz nổi tiếng ở nước Ba Lan. Khi ĐGH John Paul II nghe hết câu chuyện thì ngài nói với ĐHY Hickey rằng:
Wednesday, July 17, 20242:23 PM(View: 37)
From: Forums of the Virgin Mary Hôm nay nhóm Forums từ nước Peru muốn nói về một biến cố đáng tin do một vị Hồng Y kể lại. Câu chuyện xẩy ra khi ngài đến thăm trại tù Auschwitz nổi tiếng ở nước Ba Lan. Cảm nghiệm thiêng liêng này do Đức Hồng Y James Hickey kể lại cho ĐGH John Paul II nghe. Cuối cùng thì ngài đã chết vào năm 2004.
Wednesday, July 17, 20241:42 PM(View: 35)
From: Forums of the Virgin Mary ĐGH John Paul II đã từng nhìn thấy các linh hồn người chết ở trại tù Auschwitz, nước Ba Lan. Trong trại tù hay là trại tập trung Auschwitz đã có những linh hồn người chết hiện về. Trại tập trung Auschwitz rất nổi tiếng vì là trại giam giữ những tù nhân chiến tranh ở nước Ba Lan và do lực lượng Nazis thuộc nước Đức cai

SUY NIỆM PHÚC ÂM, CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH NĂM C (8/5/2022) ƠN LÀM CHIÊN

Friday, May 6, 20226:48 PM(View: 736)

20-7SUY NIỆM PHÚC ÂM, CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH NĂM C (8/5/2022)

ƠN LÀM CHIÊN

"Chiên Ta thì nghe tiếng Ta, Ta biết chúng và chúng theo Ta.

Ta cho chúng được sống đời đời”

I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Vì dân Do-thái là một dân du mục sống với nghề chăn nuôi nên các tác gia Thánh Kinh thường dùng mối tương quan giữa con chiên và người chăn chiên để diễn tả mối tương quan mật thiết giữa Thiên Chúa và người tín hữu. Thiên Chúa là Chúa Chiên Lành, chăm lo săn sóc bảo vê từng con chiên. Chúa Chăn biết rõ từng con chiên. Ngược lại mỗi con chiên cũng biết rõ chủ chăn của mình, nghe tiếng chủ chăn gọi và đi theo tiếng gọi ấy.

Chúng ta hãy đọc kỹ và tự hỏi xem giữa Thiên Chúa với mình có mối quan hệ thân tình gắn bó như thế nào.

II. LẰNG NGHE LỜI CHÚA TRONG BÀI PHÚC ÂM Ga 10,27-30: Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Chiên Ta thì nghe tiếng Ta, Ta biết chúng và chúng theo Ta. Ta cho chúng được sống đời đời; chúng sẽ không bao giờ hư mất, và không ai có thể cướp được chúng khỏi tay Ta. Điều mà Cha Ta ban cho Ta, thì cao trọng hơn tất cả, và không ai có thể cướp được khỏi tay Cha Ta. Ta và Cha Ta là một".

III. SUY NIỆM LỜI CHÚA TRONG BÀI PHÚC ÂM Ga 10,27-30:

3.1 Chiên Ta nghe tiếng Ta, Ta biết chúng và chúng theo Ta: Vậy thì (a) BIẾT Chúa Giêsu, biết Thiên Chúa là đặc điểm hay điều kiện đầu tiên của chiên. Biết Chúa Giêsu, biết Thiên Chúa không chỉ là thuộc lòng mấy câu giáo lý về Chúa Giêsu, về Thiên Chúa mà là có kinh nghiệm cá nhân riêng tư về Chúa Giêsu, về Thiên Chúa, là có mối tương quan mật thiết cá vị với Chúa Giêsu, vớiThiên Chúa.

(b) THEO Chúa Giêsu, theo Thiên Chúa là đặc điểm hay điều kiện thứ hai của chiên. Theo là đi theo, là sống theo tinh thần, giáo lý, đường lối của Chúa Giêsu, của Thiên Chúa.

3.2 Ta cho chúng được sống đời đời; chúng không bao gờ hư mất và không ai có thể cướp được chúng khỏi tay Ta: Khi chiên đã biết vả đã theo Chúa Giêsu, theo Thiên Chúa thì Chúa Giêsu và Thiên Chúa sẽ ban cho chiên điều quý giá nhất là sự sống vĩnh cửu, sự sống đời đời và sự sống gắn liền với Chúa Giêsu, với Thiên Chúa.

3.3 Điều mà Cha Ta ban cho Ta thì cao trọng hơn tất cả và không ai có thể cướp khỏi tay Cha Ta. Ta và Cha Ta là một: (a) Trước mắt Thiên Chúa thì chiên là vật cao trọng hơn tất cả mọi thứ khác mà Chúa Cha đã ban cho Chúa Giêsu. Không ai có thể cướp chiên ra khỏi tay Chúa Cha. (b) Chúa Giêsu và Chúa Cha là một tức Chúa Giêsu là Thiên Chúa.

IV. THỰC THI LỜI CHÚA TRONG BÀI PHÚC ÂM Ga 10,27-30:

4.1 Chúng ta hãy tìm biết và theo Chúa Giêsu và Thiên Chúa bằng (a) việc nghe giảng và đọc sách, nhất là đọc Sách Thánh (Thánh Kinh). Thánh Giêrônimô đã để lại cho chúng ta phương châm: KHÔNG BIẾT THÁNH KINH LÀ KHÔNG BIẾT CHÚA KITÔ, CŨNG LÀ KHÔNG BIẾT THIÊN CHÚA (b) thi hành giáo huấn của Chúa Giêsu, của Thiên Chúa.

4.2 Chúng ta hãy chúc tụng ngợi khen và cảm tạ Chúa Giêsu và Thiên Chúa về ơn được làm chiên của Chúa Giêsu của Thiên Chúa bằng lời nói việc làm mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng, vì đó là ơn rất trọng đại mà Chúa Giêsu và Thiên Chúa đa ban cho chúng ta một cách “nhưng không” (chúng ta không có công gì cả).

V. CẦU NGUYỆN VỚI LỜI CHÚA TRONG BÀI PHÚC ÂM Ga 10,27-30:

Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con, chúng con cảm tạ, ngợi khen và chúc tụng Cha con thứ cũng như người con cả đều Cha sai đến để rao giảng Tin Mừng cho mọi người. Chúa Giêsu Kitô đã chết và đã phục sinh. Người đã tỏ lộ cho các môn đệ và chúng con biết là chúng con được làm chiên của Người và của Thiên Chúa. Xin Cha nghe lời chúng con cầu xin.

Ý VÀ LỜI CẦU NGUYỆN GIÁO DÂN:

1.- «Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Chiên Ta thì nghe tiếng Ta, Ta biết chúng và chúng theo Ta» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Thiên Chúa cho càng ngày càng có nhiều người được làm chiên của Chúa Giêsu Kitô, của Thiên Chúa

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

2.- «Ta cho chúng được sống đời đời; chúng sẽ không bao giờ hư mất, và không ai có thể cướp được chúng khỏi tay Ta» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Thiên Chúa cách riêng cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô, cho các Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục, Phó Tế và Tu Sĩ Nam Nữ để các vị ấy tích cực giúp đỡ mọi ngươi đón nhận được hồng ân mà Chúa Giêsu và Thiên Chúa ban cho chiên của Người.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

3.-«Điều mà Cha Ta ban cho Ta, thì cao trọng hơn tất cả, và không ai có thể cướp được khỏi tay Cha Ta» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho các Kitô hữu trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta và trong các cộng đoàn giáo xứ khác, để mọi Kitô hữu biết trân quý ơn làm Kitô hữu, ơn làm chiên của Chúa Giêsu, của Thiên Chúa.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

4.- «Ta và Cha Ta là một » Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho mọi người nhận ra Chúa Giêsu là một với Chúa Cha, Chúa Giêsu là Thiên Chúa.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

LỜI KẾT:

Lạy Thiên Chúa là Cha của Chúa Giêsu và là Cha của chúng con, chúng con xin chúc tụng ngợi khen và cảm tạ Cha, vì Cha đã ban Con Một Cha là Chúa Giêsu Kitô cho nhân loại chúng con. Người đã chết và sống lại. Người đã mặc khải cho loài người biết nhiều người đã được chọn làm chiên của Người và của Thiên Chúa.

Chúng con xin Cha ban cho chúng con sự sáng suốt để chúng con biết trân quý ơn gọi làm chiên của Chúa Giêsu, của Thiên Chúa mà chúng con đã nhận được cách ”nhưng không”. Chúng con cầu xin vì danh Chúa Giêsu Kitô, Con Cha và Chúa chúng con. Amen.

Sàigòn ngày 6 tháng 5 năm 2022

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội