Wednesday, May 29, 20247:59 PM(View: 0)
Nguồn: Forums of the Virgin Mary Có khi nào chúng ta lo âu đến những nơi trú ẩn khi có những biến cố lớn lao xẩy ra cho thế giới và cho chúng ta không?
Wednesday, May 29, 20247:14 PM(View: 4)
Nguồn: America Needs Fatima Ai cũng thừa biết rằng nền văn hoá của nước Mỹ đang lâm nguy và đem lại nhiều đau khổ cho dân tộc Mỹ. Mỗi khi chúng ta nghe tin tức trên các đài TV, các đài radio và các trang mạng xã hội thì luôn có các bản tin giật gân và làm cho chúng ta lo âu và sợ hãi.
Wednesday, May 29, 20245:16 PM(View: 4)
Nguồn: Ecclesiasticus Cor Iesu Sacratissimum Đức Mẹ Maria đã từng nói với Thánh Đa Minh và Chân Phước Alan dela Roche rằng: "Tất cả những ai quảng bá việc đọc chuỗi Kinh Mân Côi thì sẽ được Mẹ trợ giúp trong những khi họ cần giúp."
Wednesday, May 29, 20244:31 PM(View: 4)
Nguồn: Ecclesiasticus Cor Iesu Sacratissimum Việc thành lập Cộng Đoàn Các Linh mục Cầu Nguyện (The Congregation of the Priests of the Oratory) thành tựu chỉ vài năm sau đó. Các thành viên được khuyến khích để hướng dẫn những người khác vững mạnh thêm đức tin.
Wednesday, May 29, 20241:53 PM(View: 5)
Nguồn: Ecclesiasticus Cor Iesu Sacratissimum Thánh Philip Neri là một linh mục truyền giáo và đấng Sáng Lập của Cộng Đồng Cầu Nguyện (Congregation of the Oratory). Đó là một cộng đoàn gồm có các linh mục Công Giáo và các giáo dân hoạt động.
Wednesday, May 29, 20241:50 PM(View: 8)
1. Lời cầu nguyện làm cho cuộc đời bạn thăng bằng.
Tuesday, May 28, 20249:00 PM(View: 18)
Nguồn: Spiritdaily.com Nếu các bậc tổ tiên của chúng ta đã từng là kẻ trộm, kẻ sát nhân, kẻ nghiện rượu, kẻ ngoại tình, kẻ thực hành tà thuật thì có thể chúng ta sẽ phải đền tội thay cho họ. Những tội lỗi này được thể hiện trong nhiều...
Tuesday, May 28, 20248:08 PM(View: 19)
Nguồn: Ecclesiasticus Cor Iesu Sacratissimum Bậc Đáng Kinh Mary thành AGREDA là một trong những nhà thần bí lớn lao nhất của thế kỷ thứ 17. Bà là một nữ tu Dòng Phanxico, nước Tây Ban Nha. Bà được ơn là có nhiều thị kiến Thiên Đàng và nhiều cảm nghiệm thần bí cao trọng.
Monday, May 27, 202411:51 AM(View: 44)
Nguồn: Catholic Saint Of The Day Thánh Philip bị ma quỷ tấn công hàng ngày, nhưng Đức Mẹ Maria luôn trợ giúp ngài thoát khỏi nanh vuốt của ma quỷ. Thánh Philip Neri vốn là một vị linh mục thánh thiện trong thế kỷ thứ 16. Ngài nổi tiếng vì sự thánh thiện của ngài.
Sunday, May 26, 20248:20 PM(View: 39)
Ngày hôm qua, 25/5/2024, một người bạn gái thời Trung Học đã cùng chồng bạn đến thăm gia đình tôi. Cô bạn tôi đang ở tiểu bang Ohio và ở nơi một vùng quê hẻo lánh và yên bình.

Thầy đến cùng Chúa Cha (26.05.2022 – Thứ Năm Tuần VI Phục Sinh) Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an (Ga 16,16-20)

Thursday, May 26, 202210:33 AM(View: 523)

26-5bThầy đến cùng Chúa Cha

(26.05.2022 – Thứ Năm Tuần VI Phục Sinh)

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an (Ga 16,16-20)

16 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Ít lâu nữa, anh em sẽ không còn trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy.”

17 Bấy giờ vài người trong nhóm môn đệ của Đức Giê-su hỏi nhau : “Người muốn nói gì khi bảo chúng ta : ‘Ít lâu nữa, anh em sẽ không trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy’ và ‘Thầy đến cùng Chúa Cha’ ?” 18 Vậy các ông nói : “’Ít lâu nữa’ nghĩa là gì ? Chúng ta không hiểu Người nói gì !” 19 Đức Giê-su biết là các ông muốn hỏi mình, nên bảo các ông : “Anh em bàn luận với nhau về lời Thầy nói : ‘Ít lâu nữa, anh em sẽ không trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy’. 20 Thật, Thầy bảo thật anh em : anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. 

Thầy đến cùng Chúa Cha

Tin Mừng hôm nay trích trong những chương cuối của Tin Mừng Gioan, nói lên những lời đàm đạo thật là tâm huyết của Chúa Giêsu với các môn đệ trước khi thầy trò ly biệt: “Ít lâu nữa anh em sẽ không còn trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa anh em sẽ lại thấy Thầy”.

Do chưa hiểu được công trình cứu chuộc của Chúa Giêsu, nên các môn đệ cũng chẳng hiểu được câu nói của Chúa vừa đàm đạo nên các ông đã bàn luận với nhau: “Ít lâu nữa nghĩa là gì? Chúng ta không hiểu Người nói gì?”.Chúa Giêsu vì biết những thắc mắc của các ông nên Người đã khẳng định thêm: “Thầy bảo thật anh em, anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, niềm nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui”.Lời căn dặn của Chúa đã thành lời tiên báo về sứ mệnh của Chúa, của các môn đệ và cả Hội Thánh cho đến ngày tận thế.

Lời Chúa khi ấy các môn đệ chưa hiểu, nhưng sau này nhờ Thánh Thần mở trí các ông đã nhận ra: “Ít lâu nữa” là chính đến lúc các ông tan tác mỗi người một ngả, bỏ Chúa, chối Thầy và rồi quyền lực của tội ác đã làm li biệt thầy trò. Nhưng rồi quyền năng của Thiên Chúa đã thắng quyền lực của ma quỷ để tình thầy trò được tái hợp ngày Chúa phục sinh, các ông “lại được thấy Thầy”.

“Ít lâu nữa anh em sẽ không còn trông thấy Thầy”, Hội Thánh ngày nay cũng hiểu rằng, Chúa Giêsu khi hoàn tất công cuộc, Người sẽ trở về cùng Thiên Chúa Cha mà có lúc Người đã nói: “Thầy đi để dọn chỗ cho anh em để Thầy ở đâu anh em cũng được ở đó với Thầy”. Một “ lúc” của Chúa nói bằng cả mấy ngàn năm nhân loại đang đợi chờ.

“Một ít lâu nữa”còn như một lời hứa, dỗ dành của người mẹ yêu thương đối với đàn con khi mình sắp phải đi xa vì công việc. Ra đi có thể chóng hay lâu song vẫn nói là chóng để chúng khỏi buồn, nhưng nhất định sẽ đem nhiều bánh, nhiều quà về cho chúng.

Quan trọng nữa là Chúa đã tiên báo cho các ông sẽ gặp phải điều mà người đời chẳng mấy ai muốn:“Anh em sẽ khóc lóc và than van còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui”.

Thế gian sẽ vui mừng vì họ có quyền lực trần thế, họ lắm tiền nhiều của được thế gian yêu mến tôn thờ.

Anh em sẽ khóc lóc, than van, lo buồn… vì người theo Chúa bị thế gian ghét bỏ, khinh chê, vì họ thấp cổ bé miệng nơi trần thế, họ chẳng biết xu nịnh ai mà chỉ biết yêu mến, kính sợ và trông cậy vào trên hết một mình Thiên Chúa. Nhưng Chúa lại tiên báo “nỗi buồn của anh em sẽ thành niềm vui”. Thành niềm vui vì Chúa hứa ban sức mạnh Thánh Thần cho các ông, vì Chúa hứa ban cho các ông bình an của Người mà không ai có thể lấy đi được. Chúa rời bỏ, không ở với các ông bằng xương bằng thịt nữa, nhưng đã ban ơn, tôi luyện các ông bằng sức mạnh Thần Tính để các ông luôn được ở với Người.

Lạy Chúa xin luôn ban sức mạnh của Chúa cho con. Để dù lâu, dù chóng, dù an vui hay khổ đau nơi trần gian này, con vẫn kiên tâm vững dạ đợi chờ ngày Chúa trở lại. Ngày ấy con sẽ được về với Người mà hưởng hạnh phúc muôn đời- Amen.

Giuse Ngọc Năng