Friday, July 1, 20225:59 AM(View: 1)
27. NHỜ Ở TÙ MÀ SAU ĐƯỢC GIÚP ĐỠ
Wednesday, June 29, 20222:44 PM(View: 18)
Nguồn: Internet LM Donald Calloway nói: “Khi tôi còn là một trẻ vị thành niên, nếu có ai đó bảo tôi là một ngày nào đó, em sẽ là một vị linh mục Công Giáo La Mã thì tôi sẽ bảo họ rằng: ‘Ông bà có điên không. Tôi chỉ biết hút cần sa mà thôi. Hãy cút đi khỏi mặt tôi.' Anh chàng tên Donald Calloway lớn lên mà không bao giờ biết về Chúa.
Wednesday, June 29, 20226:13 AM(View: 21)
25. Nhận Được Ơn Chúa Thánh Thần Năm 1997, gia đình tôi trải qua biến cố đau thương vì con tôi bị ma tuý hoành hành. Tôi cứ đưa cháu đi cai nghiện nhưng được ít lâu thì cháu lại vướng vào ma tuý lần nữa. Tôi khóc cả ngày lẫn đêm. Người bạn của tôi là chị Khanh rất thương xót tôi nên chị mời hai vợ chồng tôi gia nhập nhóm cầu nguyện...
Tuesday, June 28, 202212:46 PM(View: 28)
17. THOÁT TAI NẠN Trong suốt cuộc đời của tôi, đã có nhiều lần tôi suýt bị đụng xe trên xa lộ. Có một lần tôi đi trên lối đi nhanh của xa lộ. Bỗng dưng cả đoàn xe trước mặt tôi ngừng lại.
Tuesday, June 28, 202212:04 PM(View: 26)
8. YÊU MẾN LẦN CHUỖI MÂN CÔI Ngày trước, mỗi đêm tôi chỉ đọc 3 Kinh Kính Mừng mà thôi. Sau lần đi hành hương Medjugorje năm 1999, tôi cảm thấy mình yêu mến việc lần chuỗi Mân Côi rất nhiều.
Tuesday, June 28, 202211:36 AM(View: 28)
Đến muôn đời, con xin cảm tạ Chúa, qua lời cầu bầu mạnh thế của Đức Mẹ mà gia đình chúng con đã được Thiên Đàng cứu thoát khỏi rất nhiều tình trạng bi đát, khỏi bịnh tật và khỏi sự cầm giữ của ma quỷ. Con xin kể ra để vinh danh Chúa và Đức Mẹ.
Tuesday, June 28, 202210:47 AM(View: 28)
Nguồn: Letter from Franciscan Missions Có hai vị linh mục Dòng Phanxico rất can đảm. Các ngài đang phục vụ những người dân nghèo ở Syria, nơi đang có cuộc chiến tranh diễn ra từ hơn 10 năm qua.
Monday, June 27, 20228:30 PM(View: 32)
Trước đây, chúng tối đã kể về trường hợp khác thường của một người Nam Mỹ tên là ông Marino Restrepo. Ông Marino là một nhà sản xuất loại nhạc mới, chẳng hạn như loại nhạc rock and roll. Ông nối tiếng từ Âu Châu cũng như tại Hollywood. Cuộc đời của ông gồm toàn là các buổi tiệc tùng và lo việc trần thế. Một ngày kia, ông ta bị bắt cóc rồi kẻ dữ...
Sunday, June 26, 20229:33 PM(View: 42)
https://www.mysticsofthechurch.com/2022/06/the-end-of-roe-vs-wade-on-feast-of.html Vào ngày 24/6/2022, Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ đã bãi bỏ bộ luật phá thai Roe vs Wade sau 49 năm. Từ nay phá thai không còn hợp pháp nữa. Điều đặc biệt là luật bãi bỏ phá thai này xẩy ra vào đúng ngày Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, đánh dấu một chiến thắng lớn...
Sunday, June 26, 20228:37 PM(View: 33)
Tiểu bang California bị hạn hán suốt 22 năm qua. Trời rất hiếm có các cơn mưa. Các hồ chứa nước dự trữ đều khô cạn đến mức báo động. Vì thế nhà nước kêu gọi mọi người dân phải triệt để hạn chế việc dùng nước.

5 Healing Prayers

Friday, June 3, 202212:20 AM(View: 61)

dungso5 Healing Prayers

Prayer is not something mysterious and reserved for the chosen few, but it is something practical for all those who try to pray properly.

Many faithful can testify to having received special graces, after having recited every day, with faith, with confidence and humility the following prayers.


1. Prayer for physical healing

Lord Jesus, I believe you're alive and risen. I believe you are truly present in the Blessed Sacrament and in each of us who believe in you.

I praise and adore you. I thank you, Lord, for coming to me, as the Bread come down from heaven. You are the fullness of life, you are the resurrection and the life, You, Lord, are the health of the sick.

Today I want to present all my evils, for thou art the same yesterday, today and forever and that you join me where I am.

You are the eternal present and you know me. Now, I ask you Lord to have mercy on me.

Visit me for your gospel, so that everyone will recognize that you are alive, in your Church today, and that renewed my faith and my trust in thee, I beseech thee, Jesus.

Have compassion for the suffering of my body, my heart and my soul.

Have mercy on me, Lord, bless and bring it regain health.

To grow my faith and I'm open to the wonders of your love, that he was also witness to your power and your compassion.


I ask you, Jesus, for the power of your Holy Wounds for your holy Cross and for your Precious Blood.


Heal me, O Lord. Heal the body, heal the heart, heal the soul. Give me life, life in abundance. I ask for the intercession of Blessed Mary, Your Mother, the

Virgin of Sorrows, who was present, standing at your Cross, which was the first to contemplate your holy wounds, and that you have given to Mother.


You have revealed to have taken upon yourself our pains and for your holy wounds are healed. Today, Lord, meet with faith all my troubles and I ask you to heal completely.


I ask you, for the glory of the Father of heaven, even the sick to heal my family and my friends. Grant that they may grow in faith, hope and restoring their health for the glory of your name.


Why your kingdom continue to spread deeper into the hearts through the signs and wonders of your love.


All this, Jesus, I ask you because you are Jesus You are the Good Shepherd and we are all the sheep of your flock.


I am so sure of your love, that even before knowing the result of my prayers, I say with faith: Thank you, Jesus, for all that you do for me and for each of them. Thanks for the sick who are healed now, thanks to those who are visiting with your Mercy.


(P. Emiliano Tardif)


2. Prayer for inner healing

Father of goodness, Father of love, I bless you, I praise you and I thank you for the love you gave us Jesus.

Thank you, Father, for the light of your Spirit, we understand that He is the light, the truth, the Good Shepherd, who came so that we might have life and have it abundantly.

Today, Father, I want to present in front of you as your son. You know me by name.

Turn your eyes to a loving Father in my life. You know my heart and the wounds of my life. You know all I wanted to do and I did not, what I've done and the evil that I have done others. You know my limits, my mistakes and my sin. Been traumas and complexes of my life.

Today, Father, I ask you, for the love of your Son, Jesus Christ, to pour upon me thy Holy Spirit, because the heat of your saving love to penetrate into the depths of my heart. You that heal the broken-hearted and beams wounds, heal here and now, my soul, my mind, my memory and my whole spirit.

Join me, Lord Jesus, as you joined in that house, where were your disciples fearful. You appeared in their midst and said: "Peace be with you." Come into my heart and give me peace, fill me with love. We know that love casts out fear.

Passes in my life and heal my heart. We know, Lord Jesus, you always do when you ask it, and I'm asking you to Mary, our Mother, who was at the wedding at Cana when there was no more wine and you answered to his desire by changing the ' water into wine. Change my heart and give me a generous heart, a heart friendly, full of goodness, a new heart.

Makes me tick in the fruits of your presence. Give me the fruits of your Spirit which are love, peace and joy.

That upon me the spirit of the Beatitudes, so she can enjoy and seek God every day, living without complexes and traumas together with others, to my family, my brothers.

I thank you, Father, for what you are doing now in my life. I thank you with all my heart, because I heal, because it set me free, why break my chains and give me freedom.

Thank you, Lord Jesus, because they are the temple of your spirit and you can not destroy this temple, because it is the house of God I thank You, Holy Spirit, by faith, to the love that you put in my heart. How great you are, O Lord, the Triune God! May You be blessed and praised, O Lord.

(P. Emiliano Tardif)

3. For your own healing

Lord Jesus, I love you and I thank you for the faith you have given me in Baptism. You are the Son of God made man, You are the Master, You are the Messiah, the Savior. In this moment I want to tell you how Peter: "There is no other name under heaven given among men by which we must be saved.".

I welcome you and adore you, Lord Jesus, in my heart and in my life: You must always be my only Lord, my hope, my joy.

Forgive me my sins, as you forgive the sins of the paralytic, adultery and many others in the Gospel. Cleanse me with Your Blood live, inebriate me with your divine Spirit.

I lay at your feet my poverty, suffering and my illness. Heal me, O Lord, by the power of your mighty Word, for your glorious Wounds, by Your holy cross, for your precious Blood.

You are the Good Shepherd and I am one of the sheep of your flock: have mercy on me and save me.

You are the Jesus who said, "Ask and you shall receive" and "Have faith in me." Lord, the people of Galilee came to lay their sick to your feet and you will to cured. So I ask you the healing of my body and my soul.

You are always the same, You have the same power, because You live forever and you are always in our midst. I believe that you can heal because you have the same compassion you had for the sick who meet you. You are the resurrection and the life.

Thank you, Jesus, for what you do: I accept your plan of love for me, because all you do is good. I think I'd manifest your glory, and that will give me peace and salvation. Even before knowing how you will intervene, I thank you and praise you. You are the love of my life. Amen.

4. Prayer of Liberation

You are great, O Lord, You are God, You are our Father,
we pray for the intercession and with the help of
the Archangels Michael, Raphael, Gabriel,
because our brothers and sisters are freed from evil.

Anguish, sorrow, obsessions.
We pray, deliver us, O Lord.

Hatred, fornication, envy.
We pray, deliver us, O Lord.

From thoughts of jealousy, anger, death.
We pray, deliver us, O Lord.

Any thoughts of suicide and abortion.
We pray, deliver us, O Lord.

From all forms of sexuality bad.
We pray, deliver us, O Lord.

By the division of family, friendship from all evil.
We pray, deliver us, O Lord.

From every form of evil, invoice, and any evil witchcraft occult.
We pray, deliver us, O Lord.

5. PLEASE DELIVER ME FROM EVERY CURSES

O Lord, you said: "I leave you peace, my peace I give to you," through the intercession of the Virgin Mary,
grant that we may be delivered from every curse and enjoy more of your peace.

Through Christ our Lord. Amen