Wednesday, October 5, 20229:22 PM(View: 13)
Thánh Nữ Faustina viết trong tác phẩm Nhật Ký Lòng Thương Xót Chúa Trong Linh Hồn Tôi rằng khi bà cần xin Chúa một điều gì khẩn cấp thì bà làm tuần Cửu Nhật (9 ngày) cầu 1,000 Kinh Kính Mừng mỗi ngày. Trong 9 ngày thì bà cầu nguyện được 9,000 Kinh Kính Mừng và lời cầu nguyện của bà được nhậm lời. Còn linh mục John Corapi nói rằng ngài dâng 1,000 lời cầu nguyện...
Wednesday, October 5, 20228:59 PM(View: 8)
https://www.osvnews.com/2022/09/26/how-partaking-in-the-eucharist-daily-changed-my-life/ Cảm nghiệm của LM Robert J. Spitzer: Vậy điều gì là ảnh hưởng của Chúa Kito trong Bí Tích Thánh Thể?
Wednesday, October 5, 20228:35 PM(View: 8)
https://www.osvnews.com/2022/09/26/how-partaking-in-the-eucharist-daily-changed-my-life/ Cảm nghiệm của LM Robert J. Spitzer: Bí Tích Thánh Thể đã góp phần trong ơn gọi linh mục của tôi.
Wednesday, October 5, 20222:38 PM(View: 9)
www.pattimaguirearmstrong.com/2022/10/artists-eyesight-healed-through-st-lucy.html Cảm nghiệm được chữa lành đôi mắt của bà Jill Metz, một hoạ sĩ. Bà Jill có đôi mắt bị mờ. Một hôm người bạn của bà là chủ một đài Radio xin bà Metz vẽ một bức tranh để họ đấu giá.
Tuesday, October 4, 202211:55 AM(View: 27)
Hôm nay giáo hội Công Giáo mừng ngày lễ Thánh Phanxico Assisi, nước Ý. Tôi đã được đến viếng thăm Assisi nhiều lần khi đưa các phái đoàn hành hương đi thăm nước Ý và Medjugorje, nước Nam Tư.
Tuesday, October 4, 202211:08 AM(View: 23)
Nguồn: https://www.limerickleader.ie/news/ Cuộc hiện ra của Thánh Padre Pio ở một nhà thở tại Limerick là một cảm nghiệm tuyệt đẹp cho những giáo dân. Có một phụ nữ mô tả về cuộc hiện ra của Thánh Padre Pio. Bà Nelly Cosgrave, 92 tuổi nói rằng khi bà tập trung tư tưởng trong lúc truyền phép thì có một điều gì đó là cho bà chú ý.
Monday, October 3, 202212:48 PM(View: 32)
3. HÀNH THIỆN KHÔNG NGHỈ NGƠI Cha De Marchi mô tả về cách mà Jacinta đã hăng say làm việc lành mà không hề nghỉ ngơi. Đối với người anh và người chị họ, bé Jacinta dường như cảm thấy trái tim mình rung động và dường như bị đâm thâu. Họ đã có thể vén bức màn của Thiên Đàng để tránh khỏi hoả ngục.
Monday, October 3, 202212:36 PM(View: 32)
Nguồn: Internet Thị nhân Lucia kể lại cảm nghiệm về cuộc hiện ra tại Fatima: "Lúc ấy, chúng tôi nhìn lên Đức Mẹ. Mẹ nói với chúng tôi một cách dịu dàng và buồn bã:
Monday, October 3, 202211:27 AM(View: 33)
Năm 1710, Cha Louis De Monfort đã lập Dòng Ba Thánh Đaminh. Bề trên Cả Dòng, ban cho Cha được đặc quyền lập các họ Mân côi. Chỉ trong thời gian ngắn, Cha đã tổ chức hơn 200 họ tại các...
Monday, October 3, 202211:22 AM(View: 36)
Thánh Louis De Montfort đã nói: "Nếu các bạn đọc kinh Mân Côi một cách trung thành cho đến khi chết. Tôi bảo đảm với các bạn rằng dù bạn có tội lỗi gì đi nữa thì bạn sẽ nhận được triều thiên không lu mờ."

SUY NIỆM PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN NĂM C (26/6/2022) THEO CHÚA GIÊSU

Saturday, June 25, 202210:56 PM(View: 83)

cg12SUY NIỆM PHÚC ÂM

CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN NĂM C (26/6/2022)

THEO CHÚA GIÊSU

“Ai đã tra tay vào cày mà còn ngó lại sau lưng,

thì không xứng đáng với Nước Thiên Chúa"

I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Sau khi Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ vạn vật, Thiên Chúa đã giao cho con người sứ mạng quản lý công trình tạo dựng vĩ đại và tuyệt vời ấy của Người. Khi Chúa Giêsu Kitô, Con Một Thiên Chúa, rảo khắp các làng mạc thành thị để rao giảng Nước Trời, Chúa Giêsu đã kêu gọi nhiều người đến với Người, đi theo Người, cộng tác với Người. Thiên Chúa thật hảo sảng và coi trọng con người, Nhưng không phải người nào cũng đáp ứng được sự chợ đợi của Thiên Chúa. Đọc bài Phúc âm Chúa Nhật XIII Thường Niên hôm nay chúng ta sẽ thấy Chúa Giêsu đòi hỏi gì ở những người muốn đi theo Người, muốn cộng tác với Người. Từ đó chúng ta rút được bài học cho riêng mình.

II. LẰNG NGHE LỜI CHÚA TRONG BÀI PHÚC ÂM Lc 9,51-62:

Vì gần tới thời gian Chúa Giêsu phải cất khỏi đời này, Người cương quyết lên đường đi Giêrusalem, và sai những người đưa tin đi trước Người. Những người này lên đường vào một làng Samaria để chuẩn bị mọi sự cho Người. Nhưng ở đó người ta không đón tiếp Người, bởi Người đi lên Giêrusalem. Thấy vậy, hai môn đệ Giacôbê và Gioan thưa Người rằng: "Lạy Thầy, Thầy muốn chúng con khiến lửa bởi trời xuống thiêu huỷ chúng không?" Nhưng Người quay lại, quở trách các ông rằng: "Các con không biết thần trí nào xúi giục mình. Con Người đến, không phải để giết, nhưng để cứu chữa người ta". Và các Ngài đi tới một làng khác.

Đang khi đi đường có kẻ thưa Người rằng: "Dù Thầy đi đâu tôi cũng sẽ theo Thầy". Chúa Giêsu bảo người ấy rằng: "Con chồn có hang, chim trời có tổ, Con Người không có chỗ gối đầu". Người bảo một kẻ khác rằng: "Hãy theo Ta". Người ấy thưa: "Xin cho phép tôi đi chôn cha tôi trước đã". Nhưng Người đáp: "Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết; phần con, hãy đi rao giảng Nước Thiên Chúa". Một người khác thưa Người rằng: "Lạy Thầy, tôi sẽ theo Thầy, nhưng cho phép tôi về từ giã gia đình trước đã". Nhưng Chúa Giêsu đáp: "Ai đã tra tay vào cày mà còn ngó lại sau lưng, thì không xứng đáng với Nước Thiên Chúa".

III. SUY NIỆM LỜI CHÚA TRONG BÀI PHÚC ÂM Lc 9,51-62:

3.1 Cách sống của Chúa Giêsu: Sau khoảng ba mươi năm sống ẩn dật tại Nagiaret, Chúa Giêsu đã từ gĩa cha mẹ Người là thánh Giuse và mẹ Maria để công khai thực hiện sứ vụ của Đấng Cứu Thế (Mêsia). Người sống nay đây mai đó cùng với Nhóm Mười Hai và nhiều môn đệ khác, nhờ tiền dâng cúng của một số người giầu của và giầu lòng bác ái. Bản thân Chúa sống rất nghèo và phó thác cho Thiên Chúa. Chính Chúa Giêsu đã nói về cách sống ấy của Người: "Con chồn có hang, chim trời có tổ, Con Người không có chỗ gối đầu".

3.2 Chúa Giêsu muốn những ai đi theo Chúa thì phải theo Chúa một cách dứt khoát và triệt để. Trong bài Phúc âm có ba người hay ba hạng người muốn đi theo Chúa Giêsu nhưng đã không đáp ứng đủ yêu cầu của Chúa: Người thứ nhất tuyên bố hùng hồn: "Dù Thầy đi đâu tôi cũng sẽ theo Thầy"; nhưng khi nghe Chúa Giêsu bảo:"Con chồn có hang, chim trời có tổ, Con Người không có chỗ gối đầu" thì người ấy êm re (và rút lui). Người thứ hai khi nghe Chúa Giêsu bảo: “Hãy theo Ta” thì người ấy trì hoãn: "Xin cho phép tôi đi chôn cha tôi trước đã". Người thứ ba thưa với Chúa: "Lạy Thầy, tôi sẽ theo Thầy, nhưng cho phép tôi về từ giã gia đình trước đã".

IV. THỰC THI LỜI CHÚA TRONG BÀI PHÚC ÂM Lc 9,51-62:

4.1 Tôi là hạng người nào? Chúa Giêsu đã chọn và gọi tôi d0i theo Người, cộng tác với Người. Nhưng tôi có đáp lại như Chúa chời đợi không? Tôi có giống như một trong ba người trong bài Phúc âm không? Tôi có là người chỉ có bô bô cái miệng mà chẳng dám động chân động tay. Hay tôi nại lý do này lý do nọ để trì hoãn việc cất bước theo Chúa? Hay tôi quyến luyến gia đình, bạn bè,nghề nghiệp mà từ chối khéo lời mời của Chúa Giêsu?

4.2 Theo Chúa là phải dứt khoát và triệt để: Tiếng Chúa Giêsu gọi là tiếng gọi cấp bách, nên phải đáp lại ngay lập tức, không chần chừ. Tiếng Chúa gọi là tiếng gọi quyết liệt nên phải đáp lại cách dứt khoát và triệt để. Đọc lại câu chuyện các môn đệ đầu tiên, chúng ta thấy khi được Chúa gọi các ngài liển bỏ tất cả (gia đình, nghề nghiệp) mà đi theo Người.

V. CẦU NGUYỆN VỚI LỜI CHÚA TRONG BÀI PHÚC ÂM Lc 9,51-62:

Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con, chúng con cảm tạ, ngợi khen và chúc tụng Cha vì Cha đã ban Con Một Cha là Chúa Giêsu Kitô cho chúng con, Người đã dậy chúng con cách theo Người một cách dứt khoát và triệt để. Xin Cha nghe lời chúng con cầu xin.

Ý VÀ LỜI CẦU NGUYỆN GIÁO DÂN:

1.- «Vì gần tới thời gian Chúa Giêsu phải cất khỏi đời này, Người cương quyết lên đường đi Giêrusalem, và sai những người đưa tin đi trước Người» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Thiên Chúa cho ngày càmg có nhiều người được nghe nói về Chúa Giêsu và về công việc của Người.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

2.- «Những người này lên đường vào một làng Samaria để chuẩn bị mọi sự cho Người. Nhưng ở đó người ta không đón tiếp Người, bởi Người đi lên Giêrusalem» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Thiên Chúa cách riêng cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô, cho các Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục, Phó Tế và Tu Sĩ Nam Nữ để các vị ấy vượt qua mọi rào cản thành kiến của người đời mà đi theo con đường của Con Thiên Chúa là Chúa Giêsu Kitô.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

3.-«Thấy vậy, hai môn đệ Giacôbê và Gioan thưa Người rằng: "Lạy Thầy, Thầy muốn chúng con khiến lửa bởi trời xuống thiêu huỷ chúng không? Nhưng Người quay lại, quở trách các ông rằng: "Các con không biết thần trí nào xúi giục mình. Con Người đến, không phải để giết, nhưng để cứu chữa người ta» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho các Kitô hữu trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta và trong các cộng đoàn giáo xứ khác, để mọi Kitô hữu có được tinh thần của Chúa Giêsu Kitô.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

4.- «Chúa Giêsu đáp: "Ai đã tra tay vào cày mà còn ngó lại sau lưng, thì không xứng đáng với Nước Thiên Chúa» Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho tất cả các Kitô hữu can đảm bước theo Chúa một cách dứt khoát và triệt để.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

LỜI KẾT:

Lạy Thiên Chúa là Cha của Chúa Giêsu và là Cha của chúng con, chúng con xin chúc tụng ngợi khen và cảm tạ Cha, vì Cha đã ban Con Một Cha là Chúa Giêsu Kitô cho chúng con. Người đã sống từ bỏ, khó nghèo và phó thác trọn vẹn cho Thiên Chúa. Người đã mời gọi chúng con đi theo Người một cách dứt khoát và triệt để. Chúng con xin Cha ban cho chúng con sức mạnh của tình yêu để chúng con đáp lại lời mời gọi của Chùa Giêsu Kitô, Con Cha, Chúa chúng con Amen.

Sàigòn ngày 25 tháng 6 năm 2022
Giêrônimô Nguyễn Văn Nội