Thursday, September 21, 20236:18 PM(View: 21)
Nguồn: Sisters of the Indwelling Trinity Lời kể của Sr. Mildred Mary Neuzil viêt trong Nhật Ký của bà về Our Lady of America:
Thursday, September 21, 20231:50 AM(View: 26)
Nhân Danh Thánh Chúa Giêsu Kito, giờ đây ta khiển trách, bẻ gẫy và giải thoát ta và gia đình ta khỏi tất cả những lời nguyền rủa độc dữ, tôn sùng, bùa ngải, những lời khích bác, bùa yêu, xui xẻo, tất cả những quyền lực đồng bóng, ma thuật, bùa mê, phù thuỷ, nước bùa tình yêu, và những lời cầu tâm linh đă được đặt trên ta, và đi ngược về 10 thế hệ về trước...
Thursday, September 21, 20231:07 AM(View: 25)
1. Làm cách nào để giải thoát bạn khỏi ma quỷ? 2. Lời nguyện để trấn át sự lo âu, nỗi lo sợ và bị cơn sợ hãi tấn công.
Thursday, September 21, 20231:04 AM(View: 18)
Lạy Cha Trên Trời, con đến với Cha trong Danh Thánh Cực Châu Báu Chúa Giêsu Kito, và con được Máu Thánh Chúa Giêsu che chở vì Chúa đã đổ máu đào để cứu chuộc con. Con đứng trong đức tin và xưng thú rằng Chúa Giêsu Kito là Chúa của con và là Đấng Cứu Độ của con. Con hối lỗi về mọi hành động của con, về thái độ, cách sống và thói quen xấu đã không đem vinh quang...
Tuesday, September 19, 20238:56 PM(View: 25)
https://catholicstand.com Thiên Chúa hứa rằng chúng ta sẽ không chịu đau khổ nếu chúng ta dâng hiến cuộc đời của mình cho Ngài. Chúng ta sẽ không có gì phải lo âu vào lúc cuối đời khi mà chúng ta thần phục trọn vẹn cho Ngài.
Tuesday, September 19, 20238:23 PM(View: 31)
https://www.khou.com/article/news/crime/priest-beaten-by-robbery-suspects... LM Desmond Ohankwere ở tiểu bang Houston có một cảm nghiệm khủng khiếp như sau:
Tuesday, September 19, 20237:55 PM(View: 30)
https://catholicstand.com/will-you-be-known-as-a-torchbearer-of-the-queen Thư thứ nhất 1 Corinthians 14:1 dạy: “Bạn phải muốn tình yêu hơn mọi sự khác."
Monday, September 18, 202312:59 PM(View: 47)
https://catholicexchange.com/st-hildegards-encounter-with-angels-their-music/ LỜI CẦU NGUYỆN 1:
Monday, September 18, 202312:19 PM(View: 44)
https://catholicexchange.com/st-hildegards-encounter-with-angels-their-music/ Liệu bạn có biết cách nào để đếm ơn sủng của Chúa như lời Thánh Kinh đã mời gọi chúng ta không? Xin hãy nhìn lại tất cả những ơn lành nào mà chúng ta đã nhận được từ Thiên Chúa.
Monday, September 18, 202311:37 AM(View: 41)
https://catholicexchange.com/st-hildegards-encounter-with-angels-their-music/ Thiên Chúa hỏi ông Job: “Con ở đâu khi Ta tạo thành trái đất, khi các ngôi sao mai cùng nhau ca hát và tất cả các con cái của Chúa kêu lên vì vui mừng?" (Job 38:4, 7)

LƯƠNG THỰC HẰNG NGÀY LỜI CHÚA THỨ NĂM TUẦN XXX THƯỜNG NIÊN

Thursday, October 27, 20226:47 AM(View: 217)

LƯƠNG THỰC HẰNG NGÀY

LỜI CHÚA THỨ NĂM TUẦN XXX THƯỜNG NIÊN

https://www.youtube.com/watch?v=WVo3TBFybzA

5 Phút Lời Chúa - Thứ Năm Tuần 30 TN - 2.
Chương Trình của TRUNG TÂM MỤC VỤ ĐA MINH Tại Houston, Texas. Hoa Kỳ Phụ Tỉnh Thánh VINH SƠN LIÊM DÒNG ĐA MINH.
www.youtube.com

SỐNG LỜI CHÚA

LỄ và CÁC BÀI ĐỌC

Ca nhập lễ : Tv 104,3-4

Tâm hồn những ai tìm kiếm Chúa,

nào hoan hỷ.

Hãy tìm Chúa và sức mạnh của Người,

chẳng khi ngừng tìm kiếm Thánh Nhan.

Bài đọc 1 : Ep 6,10-20

Anh em hãy nhận lấy toàn bộ binh giáp vũ khí của Thiên Chúa, để có thể đối phó và đứng vững.

Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-xô.

10 Thưa anh em, anh em hãy tìm sức mạnh trong Chúa và trong uy lực toàn năng của Người. 11 Hãy mang toàn bộ binh giáp vũ khí của Thiên Chúa, để có thể đứng vững trước những mưu chước của ma quỷ. 12 Vì chúng ta chiến đấu không phải với phàm nhân, nhưng là với những quyền lực thần thiêng, với những bậc thống trị thế giới tối tăm này, với những thần linh quái ác chốn trời cao. 13 Bởi đó, anh em hãy nhận lấy toàn bộ binh giáp vũ khí của Thiên Chúa ; như thế, anh em có thể vận dụng toàn lực để đối phó và đứng vững trong ngày đen tối.

14 Vậy hãy đứng vững : lưng thắt đai là chân lý, mình mặc áo giáp là sự công chính, 15 chân đi giày là lòng hăng say loan báo tin mừng bình an ; 16 hãy luôn cầm khiên mộc là đức tin, nhờ đó anh em sẽ có thể dập tắt mọi tên lửa của ác thần. 17 Sau cùng, hãy đội mũ chiến là ơn cứu độ và cầm gươm của Thần Khí ban cho, tức là Lời Thiên Chúa.

18 Theo Thần Khí hướng dẫn, anh em hãy dùng mọi lời kinh và mọi tiếng van nài mà cầu nguyện luôn mãi. Để được như vậy, anh em hãy chuyên cần tỉnh thức và cầu xin cho toàn thể dân thánh. 19 Anh em cũng hãy cầu xin cho tôi nữa, để khi tôi mở miệng nói, thì Thiên Chúa ban lời cho tôi, hầu tôi mạnh dạn loan báo mầu nhiệm của Tin Mừng ; 20 tôi là sứ giả của Tin Mừng này cả khi tôi đang bị xiềng xích. Anh em hãy cầu xin cho tôi để khi rao giảng Tin Mừng tôi nói năng mạnh dạn, như bổn phận tôi phải nói.

Đáp ca : Tv 143,1.2.9-10 (Đ. c.1a)

Đ. Chúc tụng Chúa là núi đá cho tôi nương ẩn.

1Chúc tụng Chúa là núi đá cho tôi nương ẩn,
là Đấng dạy tôi nên người thiện chiến,
luyện thành tay võ nghệ cao cường.

Đ. Chúc tụng Chúa là núi đá cho tôi nương ẩn.

2Chúa là đồng minh, là đồn luỹ che chở,
là thành trì bảo vệ, là Đấng giải thoát tôi.
Chúa là khiên mộc cho tôi ẩn núp,
Người bắt chư dân quy phục quyền tôi.

Đ. Chúc tụng Chúa là núi đá cho tôi nương ẩn.

9Lạy Chúa Trời, xin dâng Chúa một bài ca mới,
thập huyền cầm, con gảy đôi cung.
10Chính Ngài cho các vua thắng trận,
cứu mạng Đa-vít, kẻ trung thần,
khỏi lưỡi gươm ác nghiệt.

Đ. Chúc tụng Chúa là núi đá cho tôi nương ẩn.

Tung hô Tin Mừng : x. Lc 19,38 ; 2,14

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúc tụng Đức Vua, Đấng ngự đến nhân danh Chúa ! Bình an trên cõi trời cao, và vinh quang trên các tầng trời. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng : Lc 13,31-35

Ngôn sứ mà chết ngoài thành Giê-ru-sa-lem thì không được.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

31 Khi ấy, tại Giê-ru-sa-lem, có mấy người Pha-ri-sêu đến thưa Đức Giê-su rằng : “Xin ông đi ra khỏi đây, vì vua Hê-rô-đê đang muốn giết ông !” 32 Người bảo họ : “Các ông hãy đi nói với con cáo ấy thế này : ‘Hôm nay và ngày mai tôi trừ quỷ và chữa lành bệnh tật, ngày thứ ba tôi hoàn tất. 33 Tuy nhiên, hôm nay, ngày mai và ngày mốt, tôi phải tiếp tục đi, vì một ngôn sứ mà chết ngoài thành Giê-ru-sa-lem thì không được.’

34 “Giê-ru-sa-lem, Giê-ru-sa-lem ! Ngươi giết các ngôn sứ và ném đá những kẻ được sai đến cùng ngươi ! Đã bao lần Ta muốn tập họp con cái ngươi lại, như gà mẹ tập họp gà con dưới cánh, mà các ngươi không chịu. 35 Thì này, nhà các ngươi sẽ bị bỏ mặc cho các ngươi. Mà Ta nói cho các ngươi hay : các ngươi sẽ không còn thấy Ta nữa cho đến thời các ngươi nói : Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa !”

Ca hiệp lễ : Tv 19,6

Chúng ta hãy vui mừng vì ơn Chúa cứu độ,

phất cao cờ mừng danh Chúa chúng ta.

SUY NIỆM-THIÊN TÌNH LÀ CHÚA YÊU

Trong Thông điệp Thiên Chúa là tình yêu, Đức Giáo hoàng Bênêđíctô XVI đã viết: “Cái nhìn vào cạnh sườn bị đâm thâu của Đức Giêsu mà thánh Gioan nói đến (x. Ga 19,37) giúp chúng ta hiểu ý nghĩa mà Thông điệp muốn nói: ‘Thiên Chúa là tình yêu’ (1 Ga 4,8)”. (Số 12)

Chân lý ấy được Đức Giêsu sánh ví với hình ảnh gà mẹ che chở đàn gà con trong đoạn Tin Mừng hôm nay. Bản năng của gà mẹ là che chở, ủ ấp đàn gà con dưới cánh của nó trước các mối nguy hiểm luôn rình rập. Đức Giêsu đã dùng hình ảnh đẹp đẽ này để minh họa cho tình yêu trọn vẹn mà Chúa dành cho dân Người. Tiếc thay, họ lại ngoan cố, cứng lòng trước những lần Chúa tỏ lộ tình yêu thương. Và rồi, chính Đức Giêsu – hiện thân của tình yêu Thiên Chúa – đã bị họ thẳng thừng khước từ đến độ kết án tử cho Người.

“Thiên Chúa là tình yêu” không phải là định nghĩa đạo lý giáo điều nhưng chính Chúa là thực tại hằng hiện hữu sống động. Bởi lẽ, Đức Giêsu chính là Thiên Chúa của tình yêu đã trở thành xác phàm; từ nguồn mạch Giêsu, chảy tràn hai dòng suối tình thương trong cuộc đời mỗi Kitô hữu: Ấy là mến Chúa và yêu người.

(Chấm nối chấm – Học Viện Đaminh)

LỜI NGUYỆN TRONG NGÀY

Lạy Chúa, xin cho chúng con sống lời Ngài đã nói: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết” (Ga 3,16). Amen.

TU ĐỨC SỐNG ĐẠO

ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ BỔ NHIỆM
CHA GIOAN NHÂN TRẦN LÀM GIÁM MỤC PHỤ TÁ
TỔNG GIÁO PHẬN ATLANTA

Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm Cha Gioan Nhân Trần làm Giám mục Phụ tá Tổng Giáo phận Atlanta. Giám mục Trần, là người gốc Việt, sẽ đến Atlanta từ Tổng giáo phận New Orleans, nơi ngài hiện đang làm Linh Mục Chánh Xứ của Giáo Xứ Đức Mẹ Maria, Nữ Vương Hòa bình ở Mandeville, Louisiana. Lễ tấn phong sẽ diễn ra vào ngày 23 tháng 1 năm 2023.

Đức Tổng Giám mục Gregory J. Hartmayer, OFM Conv., sẽ chào đón Đức Giám mục - chỉ định Gioan Trần tại một cuộc họp báo ở Atlanta hôm nay, Thứ Ba, ngày 25 tháng 10, lúc 10 giờ sáng, tại Chancery, nằm ở 2401 Lake Park Drive, Smyrna, Ga, 30080. Đối với những người không thể đến trực tiếp sẽ được xem livestream trên Facebook của Tổng giáo phận và các trang livestream.

Đức Cha Gregory J. Hartmayer, OFM Conv., Tổng Giám mục Atlanta, nói: “Tôi rất vui mừng được chào đón Đức Giám mục – chỉ định Gioan Trần đến Atlanta. Tổng giáo phận của chúng tôi được may mắn có một cộng đồng người Công giáo đa dạng từ khắp nơi trên thế giới. Giám mục Trần phản ánh và tôn vinh sự đa dạng này. Đức cha Ned, Đức cha Konzen và tôi mong muốn được hợp tác với ngài để chăn dắt cộng đoàn dân Chúa ở Georgia".

Giám mục - chỉ định Gioan Nhân Trần sinh tại Việt Nam năm 1966. Ngài và gia đình rời quê hương và nhận quy chế tị nạn tại Hoa Kỳ sau Chiến tranh Việt Nam. Định cư ở New Orleans, Ngài theo học trường Edna Karr Jr. High ở New Orleans trước khi chuyển đến New York để hoàn thành chương trình trung học. Sau đó, theo học tại trường Cao đẳng Don Bosco ở New Jersey trước khi trở lại khu vực New Orleans để hoàn thành chương trình học tại Đại Chủng viện Thánh Giuse và Chủng viện Đức Bà (Notre Dame Seminary). Đức Giám mục - chỉ định Gioan Trần tốt nghiệp Thạc sĩ Thần học tại Đại chủng viện Đức Bà năm 1992 và được truyền chức Linh Mục cho Tổng Giáo phận New Orleans ngay sau đó vào ngày 30 tháng 5 năm 1992.

Giám mục - chỉ định Trần cho biết: “Cuộc gọi mà tôi nhận được từ Sứ thần Tòa thánh, Đức Tổng Giám mục Christophe Pierre, khiến tôi không nói nên lời và run sợ. Sau nhiều ngày cầu nguyện và tin tưởng rằng Chúa sẽ sắp đặt mọi thứ, tôi đã có thể chấp nhận sự bổ nhiệm của Đức Thánh Cha Phanxicô. Tôi thực sự khiêm tốn khi được phục vụ với tư cách là Giám mục Phụ tá tại Tổng Giáo phận Atlanta.”

Đức Tổng Giám mục Hartmayer nói: “Chúng tôi cảm ơn Đức Giám mục Trần đã nói lời đồng ý với tiếng gọi của Chúa và lời mời từ Đức Thánh Cha Phanxicô đến tham gia cùng chúng tôi tại đây”.

Giám mục - chỉ định Trần từng giữ vai trò cha phó và cha sở tại nhiều giáo xứ thuộc Tổng giáo phận New Orleans. Từ năm 2014, ngài là cha sở của Giáo Xứ Đức Mẹ Maria, Nữ Vương Hòa bình ở Mandeville. Giám mục - chỉ định Trần cũng đã phục vụ trong một số hội đồng và ủy ban địa phương bao gồm Ban Nhân sự Linh mục, Hội đồng Linh mục, nơi ngài làm chủ tịch, và Hội đồng Trưởng khoa với tư cách là Hiệu trưởng trường St. John-St. Charles Deanery. Ngài là thành viên của Hiệp sĩ Columbus và đã hoạt động tích cực trong Bộ hỗ trợ Cộng đồng Người Việt tại Louisiana.

Đức cha Gregory Aymond, Tổng Giám mục New Orleans cho biết: “Đức Giám mục - chỉ định Trần đã trung thành phục vụ người dân của Tổng Giáo phận New Orleans trong suốt sứ vụ linh mục của mình. Ngài rất được các giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân của Tổng giáo phận New Orleans kính trọng. Ngài là một nhà lãnh đạo trong số các linh mục của chúng tôi. Chúng tôi chúc mừng ngài ấy, và đảm bảo với ngài rằng chúng sẽ dâng lời cầu nguyện của chúng tôi khi ngài ấy đảm nhận chức vụ mới của mình. Thật là buồn vui lẫn lộn vì chúng tôi sẽ luôn nhớ đến ngài”.

Nguồn: georgiabulletin