Sunday, June 16, 20247:56 PM(View: 13)
Là con gái của cha mẹ phật tử người Trung hoa di cư qua Thái Lan, cô Orawan Larpppipitmongkol bây giờ là nữ tu Anastasia và sống ở tu viện đa sắc tộc của các sơ Dòng Kín Capuxinô Clara khó nghèo Garbatella ở Rôma.
Sunday, June 16, 20247:53 PM(View: 10)
Những người quen thân tôi đều biết rằng tôi là người mới làm lễ quy y theo Đạo Phật cách đây khoảng hơn 2 năm.
Sunday, June 16, 20247:29 PM(View: 8)
Nguồn: https://catholicexchange.com/a-fathers-day-tale/ Cha Al là vị linh mục đã chiến đấu với du đãng để bảo vệ đàn chiên. Cha Al đến phục vụ ở vùng Busan, Đại Hàn vào năm 1957. Cha Al luôn chăm sóc tốt cho đàn chiên. Cha đã từng chạm trán với những thầy giáo có tinh thần du đãng...
Sunday, June 16, 202411:15 AM(View: 16)
Nguồn: https://catholicexchange.com/a-fathers-day-tale/ Vị linh mục đã chiến đấu với du đãng để bảo vệ đàn chiên. Năm 1955, một tu sinh người Mỹ đã theo học ở vùng Louvain, nước Bỉ. Ngài đã đọc được một bài thơ mà làm cho cuộc đời ngài thay đổi từ đấy.
Saturday, June 15, 20245:09 PM(View: 19)
Nguồn: Opus Sanctorum Angelorum Một nữ tu tên Maria Gemma kể cảm nghiệm:
Saturday, June 15, 20244:59 PM(View: 18)
Nguồn: Opus Sanctorum Angelorum Một người đàn bà kể cảm nghiệm: Tôi đi hành hương tại làng Medjugorje. Khi tôi từ núi Krizevac đi xuống. Tôi nghe người ta cảnh cáo rằng khi xuống núi thì nguy hiểm hơn là khi trèo lên núi.
Saturday, June 15, 20244:23 PM(View: 21)
Nguồn: Opus Sanctorum Angelorum Một người đàn ông kể cảm nghiệm: Một ngày kia, vợ tôi và tôi quyết định thánh hiến bản thân cho vị Thiên Thần Bản Mệnh của mình. Chúng tôi sẽ được thánh hiến trong Thánh Lễ mà Cha Wolfgang làm chủ tế. Tôi phải đi mua hai...
Saturday, June 15, 20243:53 PM(View: 18)
Nguồn: Internet 1. Vào ngày 25/5/ 2024, thị nhân của Medjugorje là cô Marija, nhận được thông điệp hàng tháng từ Đức Mẹ Maria:
Friday, June 14, 20248:50 PM(View: 25)
Nguồn: Spiritdaily.com Ông André Levet kể tiếp về cảm nghiệm của mình: Rồi một ngày kia, vị linh mục gửi cho tôi một cuốn sách lớn và nói:
Friday, June 14, 20248:18 PM(View: 28)
Nguồn: Spiritdaily.com Ông André Levet kể cảm nghiệm của mình: Tôi tên là André Levet, người Pháp. Tôi sinh vào năm 1932 trong một gia đình vô thần. Tôi chưa bao giờ được nghe đến Chúa.

SUY NIỆM PHÚC ÂM ĐẠI LỄ CHÚA GIÁNG SINN NĂM A (25/12/2022) NGÔI LỜI THIÊN CHÚA SINH RA LÀ MỘT TRẺ THƠ

Saturday, December 24, 202210:20 AM(View: 265)

7-12bbSUY NIỆM PHÚC ÂM

ĐẠI LỄ CHÚA GIÁNG SINN NĂM A (25/12/2022)

NGÔI LỜI THIÊN CHÚA SINH RA LÀ MỘT TRẺ THƠ

“Và Ngôi Lời đã hoá thành nhục thể, và Người đã cư ngụ giữa chúng tôi, và chúng tôi đã nhìn thấy vinh quang của Người, vinh quang Người nhận được bởi Chúa Cha, như của người Con Một đầy ân sủng và chân lý”

I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Bài Phúc âm của Đại Lễ Chúa Giáng Sinh (lễ ban ngày) là Lời Tựa của Tin Mừng Gioan trong đó tác gỉa trình bầy những đường nét lớn của Vị Thiên Chúa Ngôi Hai Thiên Chúa sinh ra trong trần gian này. Người là Ngôi Lời của Thiên Chúa, là Thiên Chúa, là ánh sáng, là chân lý, là nguồn ân sủng; Người được Gioan Tẩy giả dọn đường; Người đã đền trần gian để ở cùng loài người và đem ân phúc đến cho loài người. Những ai tin vào Người thì được Người cho làm con Thiên Chúa.

Với tâm tình trọng kính cao nhất, chúng ta hãy dành chút thời gian để đọc và suy niệm từng chữ từng câu của Bài Phúc âm Đai lễ Chúa Giáng Sinh.

II. LẰNG NGHE LỜI CHÚA TRONG BÀI PHÚC ÂM Ga 1,1-18:

Từ nguyên thuỷ đã có Ngôi Lời, và Ngôi Lời vẫn ở với Thiên Chúa, và Ngôi Lời vẫn là Thiên Chúa. Người vẫn ở với Thiên Chúa ngay từ nguyên thuỷ.

Mọi vật đều do Người làm nên, và không có Người, thì chẳng vật chi đã được tác thành trong mọi cái đã được tác thành. Ở nơi Người vẫn có sự sống, và sự sống là sự sáng của nhân loại; sự sáng chiếu soi trong u tối, và u tối đã không tiếp nhận sự sáng.

Có một người được Thiên Chúa sai đến, tên là Gio-an. Ông đã đến nhằm việc chứng minh, để ông chứng minh về sự sáng, hầu cho mọi người nhờ ông mà tin. Chính ông không phải là sự sáng, nhưng đến để chứng minh về sự sáng.

Vẫn có sự sáng thực, sự sáng soi tỏ cho hết mọi người sinh vào thế gian này. Người vẫn ở trong thế gian, và thế gian đã do Người tác tạo, và thế gian đã không nhận biết Người. Người đã đến nhà các gia nhân Người, và các gia nhân Người đã không tiếp nhận Người. Nhưng phàm bao nhiêu kẻ đã tiếp nhận Người, thì Người cho họ được quyền trở nên con Thiên Chúa, tức là cho những ai tin vào danh Người. Những người này không do khí huyết, không do ý muốn xác thịt, cũng không do ý muốn của đàn ông, nhưng do Thiên Chúa mà sinh ra.

Và Ngôi Lời đã hoá thành nhục thể, và Người đã cư ngụ giữa chúng tôi, và chúng tôi đã nhìn thấy vinh quang của Người, vinh quang Người nhận được bởi Chúa Cha, như của người Con Một đầy ân sủng và chân lý.

Gio-an làm chứng về Người khi tuyên xưng rằng: "Đây là Đấng tôi tiên báo. Người đến sau tôi, nhưng xuất hiện trước tôi, vì Người có trước tôi".

Chính do sự sung mãn Người mà chúng ta hết thảy tiếp nhận ơn này tới ơn khác. Bởi vì Chúa ban Lề luật qua Mô-sê, nhưng ơn thánh và chân lý thì ban qua Đức Giê-su Ki-tô. Không ai nhìn thấy Thiên Chúa, nhưng chính Con Một Chúa, Đấng ngự trong Chúa Cha, sẽ mạc khải cho chúng ta.

III. SUY NIỆM LỜI CHÚA TRONG BÀI PHÚC ÂM Ga 1,1-18:

3.1 I.D. hòanh tráng và độc đáo của Thiên Chúa sinh ra làm người: không một nhân vật nào có lý lịch hoành tráng và độc đáo như Hài Nhi Giêsu: Trước hết Ngài là Lời có từ đời đời như chính Thiên Chúa, nên Người chính là Thiên Chúa. Kế đến Ngài nhập thể làm người, làm con của Đức Maria nhờ quyền phép của Chúa Thánh Thần. Là một người nhưng Ngài cao trọng hơn hết mọi người kể cả Gioan là đại sứ ngôn của Tân Uớc. Sau cùng Ngài đến trần gian để đem ánh sáng, chân lý và ân sủng cho loài người chúng ta. Ngài sẽ làm cho những ai tin nhận Ngài trở thành con cái của Thiên Chúa.

3.2 Những ơn phúc mà Thiên Chúa làm người đem đến cho loài người: Vì Chúa Giêsu là Lời nên các tín hữu được nghe thấy tiếng nói của Thiên Chúa. Vì Chúa Giêsu là ánh sáng và chân lý nên các tín hữu được Người hướng dẫn và dậy bảo. Vì Chúa Giêsu là nguồn ân sủng nên các tín hữu được mở lòng đón nhận hồng phúc trào dâng từ lòng Người. Vì Chúa Giêsu là Con Một của Thiên Chúa và có quyền làm cho các tín hữu thành con cái Thiên Chúa nên các tín hữu có thể sống gắn kết mật thiết với Người.

IV. THỰC THI LỜI CHÚA TRONG BÀI PHÚC ÂM Ga 1,1-18:

4.1 Nhìn nhận Hài Nhi Giêsu là con Thiên Chúa, là Cứu Chúa của loài người: Việc làm đầu tiên của chúng ta là nhìn nhận Hài Nhi Giêsu được Mẹ Maria cưu mang và hạ sinh là Con Thiên Chúa, là Thiên Chúa nhập thể làm người, là Cứu Chúa của nhân loại! Trước Mầu Nhiệm Giáng Sinh chúng ta chỉ có việc khiêm cung đón nhận và cảm tạ,

4.2 Chia sẻ hồng ân biết Chúa Giêsu cho những người xung quanh: Cách cảm tạ đẹp lòng Thiên Chúa nhất là chúng ta chia sẻ với những người xung quanh những điều chúng ta biết về Chúa Giêsu: gốc gác, đời sống, sứ mạng, hành động và lời giảng dậy. Muốn chia sẻ được những điều ấy, chúng ta phải siêng đọc, suy niệm và thực hành Phúc âm, vì người ta thường nói không ai cho cái mình không có (Nemo dat quod non habet)!

Ý VÀ LỜI CẦU NGUYỆN

KHAI MỞ: Lạy Thiên Chúa là Cha của Chúa Giêsu Kitô và là Cha của chúng con, chúng con cảm tạ, ngợi khen và chúc tụng Cha vì Cha đã ban cho chúng con Con Một Cha là Chúa Giêsu Kitô là Đấng đã sinh ra làm người để giúp loài người nhận biết Thiên Chúa là Cha. Xin Cha nghe lời chúng con cầu xin.

1.- «Từ nguyên thuỷ đã có Ngôi Lời, và Ngôi Lời vẫn ở với Thiên Chúa, và Ngôi Lời vẫn là Thiên Chúa. Người vẫn ở với Thiên Chúa ngay từ nguyên thuỷ» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Thiên Chúa cho càng ngày càng có nhiều người đón nhận Mầu Nhiệm Chúa Giêsu Kitô là Ngôi Lời Thiên Chúa giáng sinh làm người để ở giữa loài người và cứu độ nhân loại.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

2.- «Mọi vật đều do Người làm nên, và không có Người, thì chẳng vật chi đã được tác thành trong mọi cái đã được tác thành. Ở nơi Người vẫn có sự sống, và sự sống là sự sáng của nhân loại; sự sáng chiếu soi trong u tối, và u tối đã không tiếp nhận sự sáng» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Thiên Chúa cho Đức Thánh Cha Phanxicô, cho các Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục, Phó Tế và Tu Sĩ Nam Nữ để các vị ấy tích cực rao giảng cho người khác về Ngôi Lời Nhập Thể là Chúa Giêsu Kitô.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

3.- «Người vẫn ở trong thế gian, và thế gian đã do Người tác tạo, và thế gian đã không nhận biết Người. Người đã đến nhà các gia nhân Người, và các gia nhân Người đã không tiếp nhận Người. Nhưng phàm bao nhiêu kẻ đã tiếp nhận Người, thì Người cho họ được quyền trở nên con Thiên Chúa, tức là cho những ai tin vào danh Người.» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Thiên Chúa cho giáo dân trong giáo xứ chúng ta và trong các giáo xứ khác, để mọi Kitô hữu biết mở lòng đón nhận Ngôi Lời Nhập Thễ làm người là Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã đến để ở cùng chúng ta!

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

4.- «Và Ngôi Lời đã hoá thành nhục thể, và Người đã cư ngụ giữa chúng tôi, và chúng tôi đã nhìn thấy vinh quang của Người, vinh quang Người nhận được bởi Chúa Cha, như của người Con Một đầy ân sủng và chân lý» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Thiên Chúa cho tất cả những người thành tâm thiện chí được ơn tin nhận Ngôi Lời Nhập Thể làm người là Chúa Giêsu Kitô.

LỜI KẾT:

Lạy Thiên Chúa là Cha của Chúa Giêsu và là Cha của chúng con, chúng con xin chúc tụng ngợi khen và cảm tạ Cha, vì Cha đã ban Con Một Cha là Chúa Giêsu cho chúng con; Người là Ngôi Lời đã nhập thể làm người để cứu độ hết mọi người.

Chúng con xin Cha ban cho chúng con một tâm hồn khiêm cung và rộng mở để đón nhận hồng ân của Con Cha. Chúng con cầu xin nhân danh Chúa Giêsu Kitô Con Cha Chúa chúng con. Amen.

Sàigòn ngày 24 tháng 12 năm 2022

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội