Wednesday, May 29, 20248:58 PM(View: 2)
Nguồn: Forums of the Virgin Mary Mọi sự huỷ hoại và tuỵệt vọng sẽ xảy ra cho toàn thế giới. Không còn sự hy vọng nào nữa cả. Thầy Martinez được nhìn thấy nhiều binh lính từ các quốc gia đến ở trên đất nước Hoa Kỳ. Đó là một cơn ác mộng lớn lao.
Wednesday, May 29, 20248:33 PM(View: 5)
Nguồn: Forums of the Virgin Mary Thầy phó tế John được Đức Mẹ cho thấy trước các biến cố sẽ xẩy đến. Thầy xin Mẹ kể thêm cho thầy biết về các nơi trú ẩn. Đức Mẹ bèn bảo thầy hãy nhìn lên cao. Lúc đó, thấy đã nhìn thấy hàng trăm thiên thần đang bay cao và đem theo nhiều đồ vật linh thiêng đến những nhà trú ẩn.
Wednesday, May 29, 20247:59 PM(View: 4)
Nguồn: Forums of the Virgin Mary Có khi nào chúng ta lo âu đến những nơi trú ẩn khi có những biến cố lớn lao xẩy ra cho thế giới và cho chúng ta không?
Wednesday, May 29, 20247:14 PM(View: 5)
Nguồn: America Needs Fatima Ai cũng thừa biết rằng nền văn hoá của nước Mỹ đang lâm nguy và đem lại nhiều đau khổ cho dân tộc Mỹ. Mỗi khi chúng ta nghe tin tức trên các đài TV, các đài radio và các trang mạng xã hội thì luôn có các bản tin giật gân và làm cho chúng ta lo âu và sợ hãi.
Wednesday, May 29, 20245:16 PM(View: 5)
Nguồn: Ecclesiasticus Cor Iesu Sacratissimum Đức Mẹ Maria đã từng nói với Thánh Đa Minh và Chân Phước Alan dela Roche rằng: "Tất cả những ai quảng bá việc đọc chuỗi Kinh Mân Côi thì sẽ được Mẹ trợ giúp trong những khi họ cần giúp."
Wednesday, May 29, 20244:31 PM(View: 6)
Nguồn: Ecclesiasticus Cor Iesu Sacratissimum Việc thành lập Cộng Đoàn Các Linh mục Cầu Nguyện (The Congregation of the Priests of the Oratory) thành tựu chỉ vài năm sau đó. Các thành viên được khuyến khích để hướng dẫn những người khác vững mạnh thêm đức tin.
Wednesday, May 29, 20241:53 PM(View: 6)
Nguồn: Ecclesiasticus Cor Iesu Sacratissimum Thánh Philip Neri là một linh mục truyền giáo và đấng Sáng Lập của Cộng Đồng Cầu Nguyện (Congregation of the Oratory). Đó là một cộng đoàn gồm có các linh mục Công Giáo và các giáo dân hoạt động.
Wednesday, May 29, 20241:50 PM(View: 8)
1. Lời cầu nguyện làm cho cuộc đời bạn thăng bằng.
Tuesday, May 28, 20249:00 PM(View: 19)
Nguồn: Spiritdaily.com Nếu các bậc tổ tiên của chúng ta đã từng là kẻ trộm, kẻ sát nhân, kẻ nghiện rượu, kẻ ngoại tình, kẻ thực hành tà thuật thì có thể chúng ta sẽ phải đền tội thay cho họ. Những tội lỗi này được thể hiện trong nhiều...
Tuesday, May 28, 20248:08 PM(View: 20)
Nguồn: Ecclesiasticus Cor Iesu Sacratissimum Bậc Đáng Kinh Mary thành AGREDA là một trong những nhà thần bí lớn lao nhất của thế kỷ thứ 17. Bà là một nữ tu Dòng Phanxico, nước Tây Ban Nha. Bà được ơn là có nhiều thị kiến Thiên Đàng và nhiều cảm nghiệm thần bí cao trọng.

CẦU XIN CHẮC CHẮN ĐƯỢC NHẬN LỜI

Wednesday, January 18, 20232:13 PM(View: 224)

cn22CẦU XIN CHẮC CHẮN ĐƯỢC NHẬN LỜI

Có nhiều đoạn trong Phúc Âm, Đức Giê-su bảo đảm với chúng ta rằng, nếu chúng ta xin điều gì đó nhân danh Người, chúng ta sẽ được nhận lời. Chẳng hạn, trong Phúc Âm thánh Mát-thêu, Người nói: Hãy xin thì sẽ được, bởi vì ai xin thì đều sẽ được. Trong Phúc Âm thánh Gio-an người hứa với chúng ta rằng, nếu chúng ta xin bất cứ điều gì nhân danh Người, Chúa Cha sẽ ban cho điều đó.

Tại sao không lúc nào nó được ứng nghiệm? Đôi khi chúng ta cầu xin một điều gì đó nhân danh Đức Giê-su, và lời cầu xin không được nhận lời. Đôi khi đúng là chúng ta đã kêu lên tới trời bằng lời cầu xin của mình và dường như tất cả đều không được đáp lại. Phải chăng Đức Giê-su đã hứa vu vơ khi Người xác quyết với chúng ta rằng Thiên Chúa sẽ ban cho chúng ta bất cứ điều gì chúng ta xin, nhân danh Người?

Các tác giả thiêng liêng và các nhà biện giải đã đưa ra nhiều câu trả lời cho câu hỏi này: Có thể những lời cầu xin của chúng ta không được nhận lời vì chúng ta đã xin không đúng. Một người mẹ yêu con sẽ không đưa dao cho con mình chơi, phải không? Cũng có thể lời cầu xin của chúng ta được nhận lời, nhưng ở một tầng mức sâu đậm hơn và khi đến lúc chết chúng ta mới hiểu được câu trả lời. C.S. Lewis từng nói rằng chúng ta sẽ dùng hầu hết đời sống vĩnh cửu của mình để cám ơn Thiên Chúa đã không đáp lại lời cầu xin của mình!

Các câu trả lời này đều có giá trị, dù không phải là những câu trả lời của Đức Giê-su. Quả thật, khi Người hứa lời cầu xin của chúng ta sẽ được nhận lời, Người không nói thêm với điều kiện chúng ta chỉ xin những điều đúng. Người mời gọi chúng ta xin bất cứ điều gì nhân danh Người. Người không chỉ định đó phải là điều đúng. Vậy thì tại sao những lời cầu xin của chúng ta không lúc nào được nhận lời?

Linh mục Jerome Murphy-O’Connor, một học giả Kinh Thánh nổi tiếng, gợi ý rằng, trong Phúc Âm thánh Mát-thêu, cũng như trong phần lớn Tân Ước, lời cầu xin luôn dính liền với các hoạt động bác ái cụ thể trong cộng đồng. Vì vậy để thật sự cầu xin cho người nào thì phải cụ thể mở lòng ra để giúp người đó. Để thật sự cầu xin cho hòa bình và công lý thì phải làm việc tích cực cho hòa bình và công lý.

Khi chúng ta cầu xin “qua Đức Ki-tô,” chúng ta không chỉ cầu xin qua Đức Ki-tô đã sống lại trên trời nhưng còn qua “Nhiệm Thể của Đức Ki-tô” trên mặt đất này, là chính chúng ta. Chúng ta cần phải tự mình giúp cho lời cầu xin của chính mình. Vì vậy khi lời cầu xin của chúng ta dường như không được nhận lời, thì có thể chúng ta, Nhiệm Thể của Đức Ki-tô trên mặt đất này, chưa dành hết tâm trí để cố gắng trả lời cho lời cầu xin của chính mình, chúng ta chưa thật sự cầu xin “qua Đức Ki-tô.”

Nhà thần học Karl Rahner, khi bình giải về lời hứa của Đức Giê-su trong Phúc Âm thánh Gio-an rằng bất cứ điều gì chúng ta xin Đức Giê-su nhân danh Người chúng ta sẽ nhận được, đã đưa ra suy tư này:

Cầu xin một điều gì đó nhân danh Đức Giê-su không có nghĩa xin bằng miệng mà tâm hồn thì rối bời, quả tim chia rẽ, thèm muốn cơn mê khốn cùng của chúng ta về mọi sự làm chúng ta khao khát.

Không, cầu xin nhân danh Đức Giê-su có nghĩa là đi vào trong Người, sống với Người, nên một với Người trong tình yêu và Đức tin.


Nếu Người ở trong chúng ta qua Đức tin, tình yêu, ân sủng, Thần Khí, thì khi đó sự cầu xin của chúng ta mới nảy sinh từ tâm điểm của sự sống.


Đó chính là bản thân Đức Giê-su, và chỉ khi tất cả lời cầu xin và ao ước của chúng ta hợp nhất nơi Người và Thần Khí của Người, thì khi đó Chúa Cha mới nghe lời cầu xin của chúng ta. Khi đó lời cầu xin trở nên giản dị và thành thật, hài hòa, đúng mực, và khiêm tốn. Khi đó những gì thánh Phao-lô nói trong thư gởi tín hữu Rô-ma có thể áp dụng cho chúng ta: Chúng ta không biết cách cầu xin theo cách chúng ta phải làm, nhưng chính Thần Khí của Đức Giê-su đã cầu bàu cho chúng ta, chỉ một lời cầu xin, “Áp-ba! Cha ơi!”

Người khát khao điều đó từ khởi nguồn: Người khát khao Thiên Chúa, Người xin Thiên Chúa vì Thiên Chúa, Người cầu xin Thiên Chúa thay cho chúng ta. Mọi sự đều bao gồm và chứa đựng trong lời cầu xin này.… [Nếu chúng ta cầu xin theo cách này] chúng ta sẽ thấy Thiên Chúa đang thật sự đáp lại lời cầu xin của chúng ta, bằng cách này hay cách khác. Khi đó chúng ta sẽ không còn cảm thấy “cách này hay cách khác” là lời xin lỗi mong manh của người ngoan đạo, và Phúc Âm là lời cầu xin không được đáp lại.

Không. Lời cầu xin của chúng ta được nhận lời, nhưng chính vì đó là lời cầu xin nhân danh Đức Giê-su; và những gì cuối cùng chúng ta cầu xin cùng Thiên Chúa là để làm cho đời sống chúng ta được lớn lên, để lấp đầy đời sống chúng ta với Người, để chiến thắng, để cuộc đời phân rẽ của chúng ta được hợp lại thành một, để ngàn lẻ một ước muốn của chúng ta nên một với Người… Cầu xin nhân danh Đức Giê-su là lời cầu được nhận lời, là đón nhận Thiên Chúa và ơn phúc của Ngài, và khi đó, dù trong nước mắt, đau đớn, khốn cùng, khi dường như chúng ta vẫn chưa được nhận lời, tâm hồn chúng ta đã được nghỉ ngơi trong Thiên Chúa dù chúng ta đang hành trình, dù chưa có niềm vui trọn vẹn của Thiên Chúa.

Nếu chúng ta chưa cầu nguyện như thế, thì Đức Giê-su vẫn còn nói với chúng ta: “Cho đến lúc này, con vẫn chưa cầu xin điều gì nhân danh Ta. Con có thể đã cố gắng, con có thể có ý như vậy, nhưng con chưa làm cho Ta có sức mạnh và sức nặng trong lời cầu xin của con.”

Rev. Ron Rolheiser, OMI