Wednesday, February 8, 20239:39 PM(View: 4)
Nguồn: Forums of the Virgin Mary (Dịch từ tiếng Bồ Đào Nha, Portugual) Đã có một phép lạ khác do lời cầu bầu của Thánh Charbel xẩy ra năm 2016.
Wednesday, February 8, 20239:19 PM(View: 4)
Khi tuổi đã cao thì chúng ta cần rất phải cẩn thận. Không nên tập thể thao quá sức và không làm việc quá sức. Sau đây là những trường hợp làm việc quá sức mà mất mạng:
Tuesday, February 7, 20239:24 PM(View: 19)
Nguồn: Forums of the Virgin Mary (Dịch từ tiếng Bồ Đào Nha, Portugual) Có nhiều người được ơn chữa lành của Thánh Charbel nhờ lời cầu nguyện. Có nhiều người được ơn chữa lành nhờ xức dầu hay hương thơm. Có những người khác được ơn chữa lành nhờ đụng đến cái thắt lưng hay vạt áo của Thánh Charbel.
Tuesday, February 7, 20238:54 PM(View: 25)
Nguồn: Forums of the Virgin Mary (Dịch từ tiếng Bồ Đào Nha, Portugual) Thánh Charbel đã làm nhiều phép lạ chữa lành khi người ta cầu khấn ngài. Người ta đã ghi chép lại những cuộc hiện ra của Thánh Nhân và ngài chữa lành cho nhiều người cầu xin ngài cứu giúp.
Monday, February 6, 20237:04 PM(View: 19)
Nguồn: Robert Gillespie Vào lúc 3 giờ chiều ngày 7/2/1945, bọn lính Cộng Sản đã đến ngôi nhà thờ ở vùng Široki Brijeg gần làng Medjugorje, Bosnia và Herzegovia để bắt bớ và giết hại các tôi tớ của Chúa. Họ ra lệnh cho các tu sĩ Dòng Phanxico rằng:
Monday, February 6, 20236:29 PM(View: 21)
Thỉnh thoảng Chúa ban cho tôi hồng ân vào trang nhà của Thánh Đường Thánh Phero tại Roma. Đôi khi tôi có niềm vui là được chơi với những cái chuông của Thánh Đường Thánh Phero tại Roma, vì tôi ở gần các bịnh nhân và thân nhân của họ ở trong bịnh viện
Monday, February 6, 20235:38 PM(View: 31)
https://www.sunstar.com.ph/article/1952672/pampanga/opinion/cervantes-blessed-mother-issues-grave-message-declares-the-time-is-now Vào ngày 11/1/2023, Đức Mẹ nói với nhà thần bí Valeria Copponi rằng ĐGH Benedict XVI đã vào Thiên Đàng và đang sẵn sàng giúp đỡ cho chúng ta. Đức Mẹ Maria nói:
Monday, February 6, 20234:59 PM(View: 28)
https://www.sunstar.com.ph/article/1952672/pampanga/opinion/cervantes-blessed-mother-issues-grave-message-declares-the-time-is-now Sau đây là thông điệp mà Đức Mẹ ban ngày 29/1/2023 cho thị nhân Pedro Regis: “Các con thân mến, Mẹ kêu gọi các con hãy thắp lửa sáng chói cho đức tin của các con. Hãy luôn nhớ rằng không có một lực lượng...
Monday, February 6, 20234:47 PM(View: 25)
https://www.sunstar.com.ph/article/1952672/pampanga/opinion/cervantes-blessed-mother-issues-grave-message-declares-the-time-is-now Sau đây là thông điệp mà Đức Mẹ ban ngày 27/1/2023 cho một thị nhân có Dấu Thánh là bà Luz de Maria de Bonilla, Dòng Ba Augustino.
Saturday, February 4, 20234:34 PM(View: 49)
https://www.youtube.com/watch?v=ZZAlHJqMGMI www.youtube.com/watch?v=uYUidKwVeqo https://www.youtube.com/watch?v=8r18RmFIcAk Đức Trinh Nữ Maria đã xuất hiện vào 3 ngày hôm trước, 1/2/2023 sau Thánh Lễ buổi chiều khi mọi người cử hành Thánh Lễ cho những người tận hiến. Khi ấy vị linh mục đang chuẩn bị hôn bàn Thánh...

Được sai đi 24.01.2023 – Mồng Ba Tết Thánh Hóa Công Ăn Việc Làm Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu (Mt 25,14-30).

Tuesday, January 24, 20238:48 PM(View: 17)

4-1ssĐược sai đi

24.01.2023 – Mồng Ba Tết

Thánh Hóa Công Ăn Việc Làm

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu (Mt 25,14-30).

14 Khi ấy, Đức Giê-su kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này : “Người kia sắp đi xa, gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ. 15 Ông đưa cho người này năm yến, người kia hai yến, người khác nữa một yến, tuỳ khả năng riêng mỗi người. Rồi ông ra đi. Lập tức, 16 người đã lãnh năm yến lấy số tiền ấy đi làm ăn, và gây lời được năm yến khác. 17 Cũng vậy, người đã lãnh hai yến gây lời được hai yến khác. 18 Còn người đã lãnh một yến thì đi đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ.

19 Sau một thời gian lâu dài, ông chủ các đầy tớ ấy đến và yêu cầu họ thanh toán sổ sách. 20 Người đã lãnh năm yến tiến lại gần, đưa năm yến khác, và nói : ‘Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi năm yến, tôi đã gây lời được năm yến khác đây.’ 21 Ông chủ nói với người ấy : ‘Khá lắm ! Anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành ! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh !’

22 Người đã lãnh hai yến cũng tiến lại gần và nói : ‘Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi hai yến, tôi đã gây lời được hai yến khác đây.’ 23 Ông chủ nói với người ấy : ‘Khá lắm ! Anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành ! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh !’

24 Rồi người đã lãnh một yến cũng tiến lại gần và nói : ‘Thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi. 25 Vì thế, tôi đâm sợ, mới đem chôn giấu yến bạc của ông dưới đất. Của ông vẫn còn nguyên đây này !’ 26 Ông chủ đáp : ‘Anh thật là tôi tớ xấu xa và biếng nhác ! Anh đã biết tôi gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi, 27 thì đáng lý anh phải gởi số bạc của tôi vào ngân hàng, để khi tôi đến, tôi thu được cả vốn lẫn lời chứ ! 28 Vậy các ngươi hãy lấy yến bạc khỏi tay nó mà đưa cho người đã có mười yến. 29 Vì phàm ai đã có, thì được cho thêm và sẽ có dư thừa ; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy đi. 30 Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài : ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng’.”

Được sai đi

Tin Mừng hôm nay lần đầu tiên cho ta thấy Chúa Giêsu sai các ông ra đi một mình không có bóng Chúa hiện diện. Chúa bắt đầu cho các ông tập sự cái chương trình Người đã trao phó, Người sai đi “ từng hai người một”.

Đúng là thời gian tập sự vì “từng hai người” chứ không phải “một người”. Vì nếu lần đầu tiên mà sai “một người” thì có khỏi đơn, côi yếu đuối chăng? Thảo nào dân ta cũng có câu “bộ đôi”, “vã ba”. Nghĩa là ra đi làm việc trên đường bộ cần phải có hai người đồng hành mà nâng đỡ nhau. Còn đi làm việc trên sông trên biển thì cần phải có ba người trở lên thì mới yên tâm vững vàng, vì còn có nhiều sóng gió nguy nan đe doạ . Chúa Giêsu còn muốn các môn đệ hợp lòng hợp ý làm việc có tính cách tập thể cho Chúa, chứ không ích kỷ, riêng rẽ một mình. Vì có lần Chúa đã nói: “Ở đâu có hai ba người hợp nhau nhân danh Thầy thì Thầy hiện diện ở đó ngay giữa họ” (Mt 18,19).

Trong mấy chương đầu thánh sử Maccô thuật lại, chú ý làm sáng tỏ “Chúa Giêsu cùng các môn đệ”, đối diện với dân chúng, đối diện với các kẻ thù. Khi gọi các tông đồ Máccô đã xác nhận: “Chúa Giêsu thiết lập nhóm mười hai để ở với Người và để sai họ đi” (Mc 3,13-14). Vậy là một quy trình Chúa dùng các ông: Chọn gọi các ông để ở với Người- đào luyện các ông- sai các ông đi và luôn có Chúa bên mình mà hiện diện với trần gian.

Tin Mừng hôm nay còn cho ta thấy, Chúa Giêsu “ ban cho các ông quyền trừ quỷ, các ông đi rao giảng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối, các ông trừ được nhiều quỷ, xức dầu cho nhiều người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh”. Thánh Máccô đã tóm lại 3 đặc ân của người thừa sai của Giáo Hội.

Một là dùng lời nói công bố sự cần thiết phải thay đổi, hai là đặc ân chữa lành bệnh tật, cải thiện đời sống con người, ba là đặc ân xua trừ ma quỷ, khả năng chống lại sự dữ. Người được Chúa Giêsu sai đi phải thiết lập một thế giới công chính hơn, huynh đệ hơn. Phải cải thiện đời sống con người, hoán cải, xua trừ sự ác, chữa lành bệnh hoạn, đó là những dấu chỉ của Nước Thiên Chúa.

Giờ đây tôi đã được Chúa sai đến thế gian, tôi đã đi đến đâu và làm được những gì? “ Người dạy các ông không được mang gì đi đường chỉ trừ cây gậy; không được mang lương thực bao bị, tiền đồng để giắt lưng, không được mặc hai áo…”. Có lẽ ở đây Chúa muốn dùng cả nghĩa đen và cả nghiã bóng. Người muốn các môn đệ của mình phải là đoàn người nhẹ nhàng, không mang hành lý cồng kềnh, luôn sẵn sàng ra đi nơi khác.. Đó là những kẻ đi đường không vướng mắc, những con người siêu thoát: “Chúng con đã bỏ tất cả mà theo Thầy: nhà cửa, anh chị em, cha mẹ, con cái, ruộng đất…”. Giáo hội ngày nay cũng phải làm cho mình luôn nhẹ bớt, để sẵn sàng đón nhận sự thúc đẩy của Thánh Thần mà mở mang Nước Thiên Chúa.

Cuối cùng Chúa cảnh báo trước cho các môn đệ biết Tin Mừng mà các ông rao giảng không phải sẽ được người ta dễ dàng chấp nhận, và việc loan báo Tin Mừng sẽ gặp nhiều khó khăn thử thách: “ Người ta không đón tiếp và nghe lời anh em thì khi ra khỏi đó, hãy giũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ”.

Nhớ chuyện xưa một du học sinh đi học ở ngoại quốc. Ngày anh ra đi đã được người thân tặng một túi đồ quý giá. Khi ngồi trên tàu vượt biển khơi, anh đã phải cánh cánh lo âu, khư khư giữ túi đồ để khỏi bị mất cắp. Đầu óc anh thấy rối bời, không còn nghĩ gì được đến việc học hành trước mắt của mình nữa. Thế là anh quyết định quăng túi đồ quý giá ấy xuống biển để được yên tâm lo học hành.

Lạy Chúa! Chúng con đều là những lữ khách được Chúa sai đến thế gian này, bổn phận chúng con là phải loan truyền Danh Thánh Chúa, Lời Chúa cho mọi người được biết mà tuân giữ tôn thờ. Xin cho con luôn vững vàng kiên trung dù có gặp gian nan thử thách,chống đối, vẫn đứng tiên phong nơi hàng ngũ gia đình, bạn bè mà tiến về nhà Chúa – Amen.

Giuse Ngọc Năng