Thursday, April 18, 20249:08 PM(View: 39)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
Thursday, April 18, 20248:35 PM(View: 30)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
Thursday, April 18, 20247:58 PM(View: 23)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.
Thursday, April 18, 20243:58 PM(View: 26)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
Wednesday, April 17, 20249:07 PM(View: 38)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
Wednesday, April 17, 20244:44 PM(View: 39)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
Wednesday, April 17, 20241:58 PM(View: 34)
Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.
Saturday, April 13, 20249:23 PM(View: 59)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.
Saturday, April 13, 20248:37 PM(View: 56)
“Thầy đây. Đừng sợ!” Trong tác phẩm “When All Hell Breaks Loose,” tạm dịch, “Khi Tất Cả Đổ Vỡ,” Steven J. Lawson viết, “Có thể bạn đang ở trong một cơn bão. Chúa có mục đích khi dẫn bạn vào đó. Ngài thừa sức bảo vệ bạn qua cơn bão; và Ngài có một kế hoạch, để cuối cùng, dẫn bạn ra khỏi đó. Hãy hướng mắt về Ngài!” Kính thưa Anh Chị em, “Hãy hướng mắt về Ngài!”
Saturday, April 13, 20248:26 PM(View: 57)
Nguồn: Spiritdaily.com 1. Có một câu chuyện kể rằng một vị chỉ huy vào cuối ngày, ông nhìn thấy mặt trời lặn trước khi ông ta có thể chiến thắng nơi chiến trường. Ông ta bèn quỳ xuống cầu nguyện với Đức Mẹ Maria để cầu xin Mẹ ngừng mặt trời lặn trong ngày hôm ấy lại để ông và quân đội của ông có thể chiến thắng. Thế là mặt trời bỗng dưng đứng lại...

Được sai đi 24.01.2023 – Mồng Ba Tết Thánh Hóa Công Ăn Việc Làm Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu (Mt 25,14-30).

Tuesday, January 24, 20238:48 PM(View: 261)

4-1ssĐược sai đi

24.01.2023 – Mồng Ba Tết

Thánh Hóa Công Ăn Việc Làm

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu (Mt 25,14-30).

14 Khi ấy, Đức Giê-su kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này : “Người kia sắp đi xa, gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ. 15 Ông đưa cho người này năm yến, người kia hai yến, người khác nữa một yến, tuỳ khả năng riêng mỗi người. Rồi ông ra đi. Lập tức, 16 người đã lãnh năm yến lấy số tiền ấy đi làm ăn, và gây lời được năm yến khác. 17 Cũng vậy, người đã lãnh hai yến gây lời được hai yến khác. 18 Còn người đã lãnh một yến thì đi đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ.

19 Sau một thời gian lâu dài, ông chủ các đầy tớ ấy đến và yêu cầu họ thanh toán sổ sách. 20 Người đã lãnh năm yến tiến lại gần, đưa năm yến khác, và nói : ‘Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi năm yến, tôi đã gây lời được năm yến khác đây.’ 21 Ông chủ nói với người ấy : ‘Khá lắm ! Anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành ! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh !’

22 Người đã lãnh hai yến cũng tiến lại gần và nói : ‘Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi hai yến, tôi đã gây lời được hai yến khác đây.’ 23 Ông chủ nói với người ấy : ‘Khá lắm ! Anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành ! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh !’

24 Rồi người đã lãnh một yến cũng tiến lại gần và nói : ‘Thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi. 25 Vì thế, tôi đâm sợ, mới đem chôn giấu yến bạc của ông dưới đất. Của ông vẫn còn nguyên đây này !’ 26 Ông chủ đáp : ‘Anh thật là tôi tớ xấu xa và biếng nhác ! Anh đã biết tôi gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi, 27 thì đáng lý anh phải gởi số bạc của tôi vào ngân hàng, để khi tôi đến, tôi thu được cả vốn lẫn lời chứ ! 28 Vậy các ngươi hãy lấy yến bạc khỏi tay nó mà đưa cho người đã có mười yến. 29 Vì phàm ai đã có, thì được cho thêm và sẽ có dư thừa ; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy đi. 30 Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài : ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng’.”

Được sai đi

Tin Mừng hôm nay lần đầu tiên cho ta thấy Chúa Giêsu sai các ông ra đi một mình không có bóng Chúa hiện diện. Chúa bắt đầu cho các ông tập sự cái chương trình Người đã trao phó, Người sai đi “ từng hai người một”.

Đúng là thời gian tập sự vì “từng hai người” chứ không phải “một người”. Vì nếu lần đầu tiên mà sai “một người” thì có khỏi đơn, côi yếu đuối chăng? Thảo nào dân ta cũng có câu “bộ đôi”, “vã ba”. Nghĩa là ra đi làm việc trên đường bộ cần phải có hai người đồng hành mà nâng đỡ nhau. Còn đi làm việc trên sông trên biển thì cần phải có ba người trở lên thì mới yên tâm vững vàng, vì còn có nhiều sóng gió nguy nan đe doạ . Chúa Giêsu còn muốn các môn đệ hợp lòng hợp ý làm việc có tính cách tập thể cho Chúa, chứ không ích kỷ, riêng rẽ một mình. Vì có lần Chúa đã nói: “Ở đâu có hai ba người hợp nhau nhân danh Thầy thì Thầy hiện diện ở đó ngay giữa họ” (Mt 18,19).

Trong mấy chương đầu thánh sử Maccô thuật lại, chú ý làm sáng tỏ “Chúa Giêsu cùng các môn đệ”, đối diện với dân chúng, đối diện với các kẻ thù. Khi gọi các tông đồ Máccô đã xác nhận: “Chúa Giêsu thiết lập nhóm mười hai để ở với Người và để sai họ đi” (Mc 3,13-14). Vậy là một quy trình Chúa dùng các ông: Chọn gọi các ông để ở với Người- đào luyện các ông- sai các ông đi và luôn có Chúa bên mình mà hiện diện với trần gian.

Tin Mừng hôm nay còn cho ta thấy, Chúa Giêsu “ ban cho các ông quyền trừ quỷ, các ông đi rao giảng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối, các ông trừ được nhiều quỷ, xức dầu cho nhiều người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh”. Thánh Máccô đã tóm lại 3 đặc ân của người thừa sai của Giáo Hội.

Một là dùng lời nói công bố sự cần thiết phải thay đổi, hai là đặc ân chữa lành bệnh tật, cải thiện đời sống con người, ba là đặc ân xua trừ ma quỷ, khả năng chống lại sự dữ. Người được Chúa Giêsu sai đi phải thiết lập một thế giới công chính hơn, huynh đệ hơn. Phải cải thiện đời sống con người, hoán cải, xua trừ sự ác, chữa lành bệnh hoạn, đó là những dấu chỉ của Nước Thiên Chúa.

Giờ đây tôi đã được Chúa sai đến thế gian, tôi đã đi đến đâu và làm được những gì? “ Người dạy các ông không được mang gì đi đường chỉ trừ cây gậy; không được mang lương thực bao bị, tiền đồng để giắt lưng, không được mặc hai áo…”. Có lẽ ở đây Chúa muốn dùng cả nghĩa đen và cả nghiã bóng. Người muốn các môn đệ của mình phải là đoàn người nhẹ nhàng, không mang hành lý cồng kềnh, luôn sẵn sàng ra đi nơi khác.. Đó là những kẻ đi đường không vướng mắc, những con người siêu thoát: “Chúng con đã bỏ tất cả mà theo Thầy: nhà cửa, anh chị em, cha mẹ, con cái, ruộng đất…”. Giáo hội ngày nay cũng phải làm cho mình luôn nhẹ bớt, để sẵn sàng đón nhận sự thúc đẩy của Thánh Thần mà mở mang Nước Thiên Chúa.

Cuối cùng Chúa cảnh báo trước cho các môn đệ biết Tin Mừng mà các ông rao giảng không phải sẽ được người ta dễ dàng chấp nhận, và việc loan báo Tin Mừng sẽ gặp nhiều khó khăn thử thách: “ Người ta không đón tiếp và nghe lời anh em thì khi ra khỏi đó, hãy giũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ”.

Nhớ chuyện xưa một du học sinh đi học ở ngoại quốc. Ngày anh ra đi đã được người thân tặng một túi đồ quý giá. Khi ngồi trên tàu vượt biển khơi, anh đã phải cánh cánh lo âu, khư khư giữ túi đồ để khỏi bị mất cắp. Đầu óc anh thấy rối bời, không còn nghĩ gì được đến việc học hành trước mắt của mình nữa. Thế là anh quyết định quăng túi đồ quý giá ấy xuống biển để được yên tâm lo học hành.

Lạy Chúa! Chúng con đều là những lữ khách được Chúa sai đến thế gian này, bổn phận chúng con là phải loan truyền Danh Thánh Chúa, Lời Chúa cho mọi người được biết mà tuân giữ tôn thờ. Xin cho con luôn vững vàng kiên trung dù có gặp gian nan thử thách,chống đối, vẫn đứng tiên phong nơi hàng ngũ gia đình, bạn bè mà tiến về nhà Chúa – Amen.

Giuse Ngọc Năng