Wednesday, May 29, 20248:58 PM(View: 6)
Nguồn: Forums of the Virgin Mary Mọi sự huỷ hoại và tuỵệt vọng sẽ xảy ra cho toàn thế giới. Không còn sự hy vọng nào nữa cả. Thầy Martinez được nhìn thấy nhiều binh lính từ các quốc gia đến ở trên đất nước Hoa Kỳ. Đó là một cơn ác mộng lớn lao.
Wednesday, May 29, 20248:33 PM(View: 7)
Nguồn: Forums of the Virgin Mary Thầy phó tế John được Đức Mẹ cho thấy trước các biến cố sẽ xẩy đến. Thầy xin Mẹ kể thêm cho thầy biết về các nơi trú ẩn. Đức Mẹ bèn bảo thầy hãy nhìn lên cao. Lúc đó, thấy đã nhìn thấy hàng trăm thiên thần đang bay cao và đem theo nhiều đồ vật linh thiêng đến những nhà trú ẩn.
Wednesday, May 29, 20247:59 PM(View: 6)
Nguồn: Forums of the Virgin Mary Có khi nào chúng ta lo âu đến những nơi trú ẩn khi có những biến cố lớn lao xẩy ra cho thế giới và cho chúng ta không?
Wednesday, May 29, 20247:14 PM(View: 6)
Nguồn: America Needs Fatima Ai cũng thừa biết rằng nền văn hoá của nước Mỹ đang lâm nguy và đem lại nhiều đau khổ cho dân tộc Mỹ. Mỗi khi chúng ta nghe tin tức trên các đài TV, các đài radio và các trang mạng xã hội thì luôn có các bản tin giật gân và làm cho chúng ta lo âu và sợ hãi.
Wednesday, May 29, 20245:16 PM(View: 6)
Nguồn: Ecclesiasticus Cor Iesu Sacratissimum Đức Mẹ Maria đã từng nói với Thánh Đa Minh và Chân Phước Alan dela Roche rằng: "Tất cả những ai quảng bá việc đọc chuỗi Kinh Mân Côi thì sẽ được Mẹ trợ giúp trong những khi họ cần giúp."
Wednesday, May 29, 20244:31 PM(View: 6)
Nguồn: Ecclesiasticus Cor Iesu Sacratissimum Việc thành lập Cộng Đoàn Các Linh mục Cầu Nguyện (The Congregation of the Priests of the Oratory) thành tựu chỉ vài năm sau đó. Các thành viên được khuyến khích để hướng dẫn những người khác vững mạnh thêm đức tin.
Wednesday, May 29, 20241:53 PM(View: 6)
Nguồn: Ecclesiasticus Cor Iesu Sacratissimum Thánh Philip Neri là một linh mục truyền giáo và đấng Sáng Lập của Cộng Đồng Cầu Nguyện (Congregation of the Oratory). Đó là một cộng đoàn gồm có các linh mục Công Giáo và các giáo dân hoạt động.
Wednesday, May 29, 20241:50 PM(View: 8)
1. Lời cầu nguyện làm cho cuộc đời bạn thăng bằng.
Tuesday, May 28, 20249:00 PM(View: 19)
Nguồn: Spiritdaily.com Nếu các bậc tổ tiên của chúng ta đã từng là kẻ trộm, kẻ sát nhân, kẻ nghiện rượu, kẻ ngoại tình, kẻ thực hành tà thuật thì có thể chúng ta sẽ phải đền tội thay cho họ. Những tội lỗi này được thể hiện trong nhiều...
Tuesday, May 28, 20248:08 PM(View: 20)
Nguồn: Ecclesiasticus Cor Iesu Sacratissimum Bậc Đáng Kinh Mary thành AGREDA là một trong những nhà thần bí lớn lao nhất của thế kỷ thứ 17. Bà là một nữ tu Dòng Phanxico, nước Tây Ban Nha. Bà được ơn là có nhiều thị kiến Thiên Đàng và nhiều cảm nghiệm thần bí cao trọng.

MỒNG BA TẾT THÁNH HOÁ CÔNG ĂN VIỆC LÀM SỐNG LỜI CHÚA Bài đọc : Ca nhập lễ : Tv 64,2

Tuesday, January 24, 20238:50 PM(View: 255)

4-4aMỒNG BA TẾT THÁNH HOÁ CÔNG ĂN VIỆC LÀM

SỐNG LỜI CHÚA

Bài đọc :

Ca nhập lễ : Tv 64,2

Bốn mùa Chúa đổ hồng ân,

Ngài gieo mầu mỡ ngập tràn lối đi.

Bài đọc 1 : St 2,4b-9.15

Thiên Chúa đem con người đặt vào vườn Ê-đen để con người canh tác và coi sóc đất đai.

Bài trích sách Sáng thế.

4b Ngày Đức Chúa là Thiên Chúa làm ra đất và trời, 5 chưa có bụi cây ngoài đồng nào trên mặt đất, chưa có đám cỏ ngoài đồng nào mọc lên, vì Đức Chúa là Thiên Chúa chưa cho mưa xuống đất và không có người để cày cấy đất đai. 6 Nhưng có một dòng nước từ đất trào lên và tưới khắp mặt đất. 7 Đức Chúa là Thiên Chúa lấy bụi từ đất nặn ra con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi, và con người trở nên một sinh vật. 8 Rồi Đức Chúa là Thiên Chúa trồng một vườn cây ở Ê-đen, về phía đông, và đặt vào đó con người do chính mình nặn ra.

9 Đức Chúa là Thiên Chúa khiến mọc lên từ đất đai đủ mọi thứ cây trông thì đẹp, ăn thì ngon, với cây trường sinh ở giữa vườn, và cây cho biết điều thiện điều ác. 15 Đức Chúa là Thiên Chúa đem con người đặt vào vườn Ê-đen, để cày cấy và canh giữ đất đai.

Đáp ca : Tv 103,1bc và 14a.14b-15.20-21.22-23.24 (Đ. c.1bc)

Đ. Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ, Chúa muôn trùng cao cả !

1bLạy Chúa là Thiên Chúa con thờ,
1cChúa muôn trùng cao cả !
14aNgài khiến mọc cỏ xanh nuôi sống đàn gia súc,
làm tốt tươi thảo mộc cho người thế hưởng dùng.

Đ. Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ, Chúa muôn trùng cao cả !

14bTừ ruộng đất, họ kiếm ra cơm bánh,
15chế rượu ngon cho phấn khởi lòng người,
xức dầu thơm cho gương mặt sáng tươi,
nhờ cơm bánh mà no lòng chắc dạ.

Đ. Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ, Chúa muôn trùng cao cả !

20Đêm trở lại khi Chúa buông màn tối,
chốn rừng sâu, muôn thú tung hoành.
21Tiếng sư tử gầm lên vang dội,
chúng săn mồi, gào xin Chúa cho ăn.

Đ. Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ, Chúa muôn trùng cao cả !

22Ánh dương lên, chúng bảo nhau về,
tìm hang hốc, chui vào nằm nghỉ.
23Đến lượt con người ra đi làm lụng,
những mải mê tới lúc chiều tà.

Đ. Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ, Chúa muôn trùng cao cả !

24Công trình Ngài, lạy Chúa,
quả thiên hình vạn trạng !
Chúa hoàn thành tất cả thật khôn ngoan,
những loài Chúa dựng nên lan tràn mặt đất.

Đ. Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ, Chúa muôn trùng cao cả !

Bài đọc 2 : Cv 20,32-35

Những gì cần thiết cho tôi và cho những người sống với tôi, chính đôi tay này tự cung cấp lấy.

Bài trích sách Công vụ Tông Đồ.

32 Khi ấy, ông Phao-lô ngỏ lời cùng các kỳ mục trong cộng đoàn Ê-phê-xô rằng : “Giờ đây, tôi xin phó thác anh em cho Thiên Chúa và cho lời ân sủng của Người, là lời có sức xây dựng và ban cho anh em được hưởng phần gia tài cùng với tất cả những người đã được thánh hiến.

33 “Vàng bạc hay quần áo của bất cứ ai, tôi đã chẳng ham. 34 Chính anh em biết rõ : những gì cần thiết cho tôi và cho những người sống với tôi, đôi tay này đã tự cung cấp. 35 Tôi luôn tỏ cho anh em thấy rằng phải giúp đỡ những người đau yếu bằng cách làm lụng vất vả như thế, và phải nhớ lại lời Chúa Giê-su đã dạy : cho thì có phúc hơn là nhận.”

Tung hô Tin Mừng : Ga 15,4a.5b

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Ai ở lại trong Thầy, thì sinh nhiều hoa trái. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng : Mt 25,14-30

Ông đã giao cho tôi năm yến, tôi đã gây lời được năm yến khác đây.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

14 Khi ấy, Đức Giê-su kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này : “Người kia sắp đi xa, gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ. 15 Ông đưa cho người này năm yến, người kia hai yến, người khác nữa một yến, tuỳ khả năng riêng mỗi người. Rồi ông ra đi. Lập tức, 16 người đã lãnh năm yến lấy số tiền ấy đi làm ăn, và gây lời được năm yến khác. 17 Cũng vậy, người đã lãnh hai yến gây lời được hai yến khác. 18 Còn người đã lãnh một yến thì đi đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ.

19 Sau một thời gian lâu dài, ông chủ các đầy tớ ấy đến và yêu cầu họ thanh toán sổ sách. 20 Người đã lãnh năm yến tiến lại gần, đưa năm yến khác, và nói : ‘Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi năm yến, tôi đã gây lời được năm yến khác đây.’ 21 Ông chủ nói với người ấy : ‘Khá lắm ! Anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành ! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh !’ 22 Người đã lãnh hai yến cũng tiến lại gần và nói : ‘Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi hai yến, tôi đã gây lời được hai yến khác đây.’ 23 Ông chủ nói với người ấy : ‘Khá lắm ! Anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành ! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh !’ 24 Rồi người đã lãnh một yến cũng tiến lại gần và nói : ‘Thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi. 25 Vì thế, tôi đâm sợ, mới đem chôn giấu yến bạc của ông dưới đất. Của ông vẫn còn nguyên đây này !’

26 Ông chủ đáp : ‘Anh thật là tôi tớ xấu xa và biếng nhác ! Anh đã biết tôi gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi, 27 thì đáng lý anh phải gởi số bạc của tôi vào ngân hàng, để khi tôi đến, tôi thu được cả vốn lẫn lời chứ ! 28 Vậy các ngươi hãy lấy yến bạc khỏi tay nó mà đưa cho người đã có mười yến. 29 Vì phàm ai đã có, thì được cho thêm và sẽ có dư thừa ; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy đi. 30 Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài : ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng’.”

Ca hiệp lễ : Tv 22,1

Chúa là mục tử chăn dắt tôi,

tôi chẳng thiếu thốn gì.

SUY NIỆM-NÉN BẠC CHÚA TRAO

Ngày chúng ta lãnh nhận bí tích Rửa Tội, chúng ta được thuộc về Chúa, trở thành công dân Nước Trời. Chúng ta được Thiên Chúa tin tưởng và trao cho trách nhiệm làm ngôn sứ cho Người. Đây chính là nén bạc Thiên Chúa ban cho chúng ta.

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta tự đặt mình trước mặt Chúa để cật vấn mình rằng: Chúa đã đầu tư cho tôi những nén bạc như sức khỏe, tài năng và nhiều ơn ban khác…, nhưng tôi có thực sự sinh lời bằng việc tạ ơn Chúa và sẵn sàng giúp đỡ anh chị em mình, có biết dâng những hy sinh đau khổ, thất bại trong cuộc đời lên Chúa để xin Chúa thánh hóa?

Ngày Mồng Ba Tết, Giáo hội muốn nhắc nhở con cái mình hiểu rằng: lao động không còn là một hình phạt khổ sai, nhưng là một vinh dự được cộng tác với Thiên Chúa trong công trình sáng tạo.

(Chấm nối chấm – Học Viện Đaminh)

LỜI NGUYỆN TRONG NGÀY

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết quý trọng, vui nhận những nén bạc Chúa trao và nỗ lực làm trổ sinh hoa trái, thay vì ghen tị so đo với những nén bạc của người khác. Amen.

TU ĐỨC SỐNG ĐẠO

ĐTC chúc lành cho các tham dự viên cuộc Tuần hành vì Sự Sống

Ngày 19/1/2023, trong một thông điệp gửi các tham dự viên cuộc Tuần hành vì Sự Sống ở Hoa Kỳ, Đức Thánh Cha cầu xin Thiên Chúa "sẽ củng cố sự dấn thân của tất cả mọi người… để họ kiên trì trong những nỗ lực nhằm bảo vệ sự sống con người trong mọi giai đoạn của nó."

Thông điệp của Đức Thánh Cha, được ký bởi Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Toà Thánh, gửi đến Đức cha Michael Burbidge của Arlington, Chủ tịch Ủy ban các Hoạt động Phò Sự Sống của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ và được đọc tại Buổi Canh thức Toàn quốc Cầu Nguyện cho Sự Sống, diễn ra tại Đền Thánh Quốc gia Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội ở thủ đô Washington.

Tuần hành vì Sự Sống là một trong những cuộc biểu tình lớn nhất mỗi năm tại Thủ đô của Hoa Kỳ. Được tổ chức để đáp lại quyết định của Tòa án Tối cao hợp pháp hóa việc phá thai trên toàn quốc vào năm 1973, Cuộc Tuần hành đã phát triển để cổ võ "vẻ đẹp và phẩm giá của mỗi sự sống con người bằng cách hành động để chấm dứt phá thai -đoàn kết, giáo dục và vận động những người phò sự sống trong nơi công cộng."

Chứng tá trung thành

Đức Hồng y Parolin cho biết Đức Thánh Cha "biết ơn sâu sắc về chứng tá trung thành được thể hiện công khai trong những năm qua bởi tất cả những người thúc đẩy và bảo vệ quyền sống của những thành viên vô tội và dễ bị tổn thương nhất trong gia đình nhân loại của chúng ta."

Lưu ý rằng "việc xây dựng một xã hội thực sự công bằng dựa trên sự tôn trọng phẩm giá thánh thiêng của mỗi người và sự chào đón mỗi người như anh chị em," Đức Hồng y Parolin nói tiếp rằng Đức Thánh Cha "tin tưởng rằng Thiên Chúa Toàn Năng sẽ củng cố cam kết của tất cả mọi người, đặc biệt là giới trẻ, kiên trì nỗ lực nhằm bảo vệ sự sống con người ở mọi giai đoạn, đặc biệt thông qua các biện pháp pháp lý phù hợp được ban hành ở mọi tầng lớp xã hội."

Những bước tiếp theo

Chủ đề của cuộc Tuần hành vì Sự Sống năm 2023 là "Những bước tiếp theo: Tuần hành vào một nước Mỹ hậu Roe." Tháng 6 năm ngoái (2022), Toà án Tối cao Hoa Kỳ đã đảo ngược phán quyết Roe versus Wade, quyết định rằng quyền phá thai không nằm trong Hiến Pháp Hoa Kỳ. Cuộc Tuần hành vì Sự Sống năm 2023 quy tụ những người bênh vực phò sự sống để xem xét công việc cần làm sau phán quyết của Tòa án Tối cao.

Đức cha Burbidge nhấn mạnh rằng việc bảo vệ sự sống của tất cả con người không chỉ có nghĩa là thay đổi luật pháp, "mà còn là sự biến đổi trái tim và tâm trí" và "mọi người, mọi người theo Chúa Kitô, mọi tín hữu đều được trao cho một nhiệm vụ: đó là Tin Mừng Sự Sống." Lệnh truyền đó có nghĩa là "chúng ta tôn vinh sự sống. Chúng ta trân trọng nó. Chúng ta gìn giữ nó."

Hồng Thủy - Vatican News