Tuesday, July 16, 20247:10 AM(View: 2)
Hãy can đảm làm người phá tan những tệ nạn xẩy ra trong gia đình bạn, từ các thế hệ trước đến các thế hệ sau: 1. Nếu gia đình bạn có tật say rượu thì bạn hãy can đảm cắt đứt sự say sưa. Không bao giờ cho phép nó kéo dài và tiếp diễn trong các thế hệ của gia đình bạn.
Tuesday, July 16, 20246:42 AM(View: 4)
Nguồn: The French edition of Aleteia by Liliane Stevenson Trong suốt cuộc đời của Chúa Giêsu, ngay khi ở trên đỉnh ngọn đồi Golgotha, Chúa Giêsu hướng dẫn ta cách chống cự lại Satan và chiến thắng kẻ dữ: Đó là hãy hoàn toàn tin tưởng vào Chúa Cha. Từ bỏ hoàn toàn mà luôn tin tưởng vào tình yêu phụ tử của Chúa Cha.
Monday, July 15, 20247:50 PM(View: 14)
Cựu Tổng Thống Donald Trump bị ám sát vào lúc 6:11 pm (giờ Miền Đông) tức là lúc 3:11 pm giờ California, vào chiều ngày Thứ Bẩy 13/7/2024. Theo lời của nhiều người bình luận thì trong Thánh Kinh, trong lời Thư Epheso chương 6, câu 11 là:
Monday, July 15, 20247:28 PM(View: 15)
Nguồn: Catholic Saint Sau đây là lời khuyên hữu ích của LM Amorth, một nhà trừ quỷ nối tiếng. Ngài dạy chúng ta cách làm cho Satan phải tránh xa chúng ta. Có nhiều người Kito hữu không tin là có ma quỷ. Có một vị Hồng Y đã cảnh báo cha Gabriele Amorth vốn là một nhà trừ quỷ nối tiếng như sau:
Monday, July 15, 20241:52 PM(View: 23)
Nguồn: Catholic Saint Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì con có thể tin tưởng rằng: Sự khôn ngoan của Chúa hướng dẫn con trong lúc khó khăn này,
Monday, July 15, 20241:27 PM(View: 20)
Nguồn: Catholic Saint Một người mẹ đau khổ chia sẻ cảm nghiệm của bà: Tôi muốn chia sẻ câu chuyện của gia đình tôi vì Đức Mẹ Maria đã nhận lời cầu nguyện chân thành của tôi:
Monday, July 15, 20241:04 PM(View: 14)
Nguồn: Catholic Tradition & Evangelization Dưới đây là hình ảnh của một người đàn ông sắp sửa chết. Ông ấy là ai và tại sao ông ấy lại mỉm cười? Đây là Chân Phước Martín Martínez Pascual, ngài là một vị linh mục trẻ người Tây Ban Nha. Ngài mới chỉ có 25 tuổi. Ngài sớm bị xử tử chỉ bởi vì ngài là một vị linh mục Công Giáo.
Sunday, July 14, 20245:13 PM(View: 35)
Nguồn: Spiritdaily.com Trên đất nước Mỹ có nhiều cuộc ám sát thành tựu và bất thành. Người ta gọi đó là nền văn hoá ám sát và bạo lực tại nước Hoa Kỳ.
Sunday, July 14, 20244:30 PM(View: 34)
https://www.catholicnewsagency.com/news/258288/catholic-priest-prayed-for-donald-trumps-safety-moments-before-assassination-attempt Một linh mục Công Giáo là cha Jason Charron đã ban phép lành cho Cựu Tổng Thống Donald Trump trước giờ mà ông nói chuyện với công chúng vào ngày Thứ Bẩy 13/7/2024. Ngài nói rằng mọi người cần cầu nguyện ...
Sunday, July 14, 20243:36 PM(View: 33)
Ngày 13 tháng 7 là ngày sùng kính Đức Mẹ Hoa Hồng Mầu Nhiệm. Đức Mẹ Maria đã hiện ra và nói: "Chúa gửi Mẹ đến để nói về việc sùng kính Mẹ trong các Dòng Tu Nam và Nữ, các Dòng tu và các linh mục. Mẹ hứa rằng các Dòng Tu Nam và Nữ, các Dòng Tu và các linh mục, và những ai sùng kính Mẹ một cách đặc biệt thì sẽ được Mẹ bảo vệ cách đặc biệt,

SỐNG LỜI CHÚA Bài đọc : Ca nhập lễ : Hr 9,15

Thursday, March 30, 202312:40 PM(View: 342)

6-4sSỐNG LỜI CHÚA

Bài đọc :

Ca nhập lễ : Hr 9,15

Đức Ki-tô là trung gian của giao ước mới ;

Người đã chết để đem lại cho những ai được kêu gọi

quyền lãnh nhận gia nghiệp vĩnh cửu

Thiên Chúa đã hứa ban.

Bài đọc 1 : St 17,3-9

Ngươi sẽ là cha của vô số dân tộc.

Bài trích sách Sáng thế.

3 Khi ấy, ông Áp-ram cúi rạp xuống.

Thiên Chúa phán với ông rằng : 4 “Phần Ta, đây là giao ước của Ta với ngươi : ngươi sẽ làm cha của vô số dân tộc. 5 Người ta sẽ không còn gọi tên ngươi là Áp-ram nữa, nhưng là Áp-ra-ham, vì Ta đặt ngươi làm cha của vô số dân tộc. 6 Ta sẽ cho ngươi sinh ra nhiều, thật nhiều : Ta sẽ làm cho ngươi thành những dân tộc, và vua chúa sẽ phát xuất từ ngươi. 7 Ta sẽ lập giao ước của Ta giữa Ta với ngươi và với dòng dõi ngươi sau này, từ thế hệ này qua thế hệ khác. Đây sẽ là giao ước vĩnh cửu, do đó Ta sẽ là Thiên Chúa của ngươi và của dòng dõi ngươi sau này. 8 Ta sẽ ban cho ngươi và dòng dõi ngươi sau này miền đất ngươi đang trú ngụ, tức là tất cả đất Ca-na-an, làm sở hữu vĩnh viễn ; và Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng.”

9 Thiên Chúa phán với ông Áp-ra-ham : “Phần ngươi, hãy giữ giao ước của Ta, ngươi và dòng dõi ngươi sau này, từ thế hệ này qua thế hệ khác.”

Đáp ca : Tv 104,4-5.6-7.8-9 (Đ. c.8a)

Đ. Giao ước đã lập ra, muôn đời Chúa nhớ mãi.

4Hãy tìm Chúa và sức mạnh của Người,
chẳng khi ngừng tìm kiếm Thánh Nhan.
5Hãy nhớ lại những kỳ công Người thực hiện,
những dấu lạ và những quyết định Người phán ra.

Đ. Giao ước đã lập ra, muôn đời Chúa nhớ mãi.

6Hỡi anh em, dòng dõi Áp-ra-ham tôi tớ Chúa,
con cháu Gia-cóp được Người tuyển chọn !
7Chính Đức Chúa là Thiên Chúa chúng ta,
những điều Người quyết định
là luật chung cho cả địa cầu.

Đ. Giao ước đã lập ra, muôn đời Chúa nhớ mãi.

8Giao ước lập ra, muôn đời Người nhớ mãi,
nhớ lời đã cam kết đến ngàn thế hệ !
9Đó là điều đã giao ước cùng Áp-ra-ham,
đã đoan thệ cùng I-xa-ác.

Đ. Giao ước đã lập ra, muôn đời Chúa nhớ mãi.

Tung hô Tin Mừng : x. Tv 94,7b.8a

Ngày hôm nay, anh em chớ cứng lòng,

nhưng hãy nghe tiếng Chúa.

Tin Mừng : Ga 8,51-59

Ông Áp-ra-ham là cha các ông đã hớn hở vui mừng vì hy vọng được thấy ngày của tôi.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.

51 Khi ấy, Đức Giê-su nói với người Do-thái rằng : “Thật, tôi bảo thật các ông : ai tuân giữ lời tôi, thì sẽ không bao giờ phải chết.”

52 “Người Do-thái liền nói : “Bây giờ, chúng tôi biết chắc là ông bị quỷ ám. Ông Áp-ra-ham đã chết, các ngôn sứ cũng vậy ; thế mà ông lại nói : ‘Ai tuân giữ lời tôi, thì sẽ không bao giờ phải chết.’

53 “Chẳng lẽ ông lại cao trọng hơn cha chúng tôi là ông Áp-ra-ham sao ? Người đã chết, các ngôn sứ cũng đã chết. Ông tự coi mình là ai ?” 54 Đức Giê-su đáp : “Nếu tôi tôn vinh chính mình, vinh quang của tôi chẳng là gì cả. Đấng tôn vinh tôi chính là Cha tôi, Đấng mà các ông gọi là Thiên Chúa của các ông. 55 Các ông không biết Người ; còn tôi, tôi biết Người. Nếu tôi nói là tôi không biết Người, thì tôi cũng là kẻ nói dối như các ông. Nhưng tôi biết Người và giữ lời Người. 56 Ông Áp-ra-ham là cha các ông đã hớn hở vui mừng vì hy vọng được thấy ngày của tôi. Ông đã thấy và đã mừng rỡ.”

57 Người Do-thái nói : “Ông chưa được năm mươi tuổi mà đã thấy ông Áp-ra-ham !” 58 Đức Giê-su đáp : “Thật, tôi bảo thật các ông : trước khi có ông Áp-ra-ham, thì tôi, Tôi Hằng Hữu !”

59 Họ liền lượm đá để ném Người. Nhưng Đức Giê-su lánh đi và ra khỏi Đền Thờ.

Ca hiệp lễ : Rm 8,32

Thiên Chúa chẳng tha chính Con Một của Người,

nhưng đã trao nộp vì chúng ta hết thảy :

Một khi đã ban Người Con đó,

Thiên Chúa rộng ban tất cả cho chúng ta.

SUY NIỆM-TUÂN GIỮ LỜI

Trong bài huấn dụ cho các tín hữu 21/02/2021, Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh: “Hãy nhớ rõ điều này trong tâm trí và con tim: với ma quỷ, không bao giờ đối thoại, chỉ có Lời Chúa.” Thật vậy, Lời Chúa vừa giúp chúng ta giữ vững đức tin, vừa tăng thêm sức mạnh để chúng ta chống trả những mưu thâm chước độc của tà thần.

Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại bầu khí đối thoại ngày càng căng thẳng giữa Đức Giêsu và người Do Thái. Câu hỏi đặt ra là: tại sao những người Do Thái không hiểu và không thể nghe lời Đức Giêsu? Phải chăng họ không thuộc về Thiên Chúa nhưng thuộc về quỷ? Quả vậy, khi bách hại Đức Giêsu và các môn đệ, những kẻ chống đối đang làm công việc của quỷ và có cha là quỷ.

Vậy, nếu những người Do Thái thay đổi thái độ thù nghịch với Đức Giêsu, đón nhận và tuân giữ lời Người, thì cha của họ không còn là quỷ mà là Thiên Chúa. Thật vậy, mục đích của Đức Giêsu là nhằm giúp họ nhận ra tình trạng của mình, nhận ra Người là Con Thiên Chúa và tuân giữ lời Người để có sự sống đời đời.

(Chấm nối chấm – Học Viện Đaminh)

LỜI NGUYỆN TRONG NGÀY

Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn biết lắng nghe và tuân giữ Lời Chúa. Amen.

TU ĐỨC SỐNG ĐẠO

Đức Thánh Cha khuyến khích lòng hiếu khách

Thứ Sáu 24/3/2023, Đức Thánh Cha gửi sứ điệp đến lễ khánh thành ngôi nhà đón tiếp cha mẹ các trẻ em bị bệnh đang được điều trị ở các trung tâm y tế Milano của Ý. Ngài cám ơn các thành viên của Tổ chức Unitalsi đã nỗ lực hoàn thành công trình và khích lệ mọi người đón tiếp khách như đón tiếp các thiên thần Chúa.

Nhà đón tiếp cha mẹ các thiếu nhi bị bệnh đang được điều trị ở các Trung tâm y tế của Milano mang tên người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng Fabrizio Frizzi, trong nhiều năm đã dấn thân làm việc cho Tổ chức Unitalsi (tổ chức chuyên giúp đỡ các bệnh nhân hành hương tại Lộ Đức và các Trung tâm Thánh Mẫu khác), và qua đời vào ngày 26/3/2018. Lễ đặt viên đá đầu tiên diễn ra vào ngày 29/3/2022, và viên đá đầu tiên là viên gạch Đức Thánh Cha tặng cho Tổ chức, được lấy từ Cửa Thánh của Năm Thánh Lòng Thương Xót. Trung tâm có thể đón tiếp sáu gia đình, đảm bảo cho họ không gian riêng tư như phòng ngủ và phòng tắm, và không gian chung như nhà bếp, phòng khách và sân vườn.

Trong sứ điệp gửi đến lễ khánh thành Nhà Frizzi, Đức Thánh Cha nhắc lại cách đây một năm, vào lễ khởi công công trình, ngài cũng đã viết thư cho Tổ chức, ủng hộ sáng kiến xây một ngôi nhà có thể cung cấp chỗ ở thân thiện cho các bà mẹ có con đang điều trị tại thành phố, và hôm nay 24/3 công trình đã hoàn thành.

Đức Thánh Cha bày tỏ niềm vui vì hôm nay ước mơ đã thành hiện thực về một ngôi nhà có thể chào đón những người phải chống chọi với bệnh tật, nhất là những cha mẹ vất vả bên con cái, thường còn rất nhỏ. Ngài mong ước những lời trong thư Do Thái luôn sống mãi trong tâm hồn mỗi người: “Anh em đừng quên tỏ lòng hiếu khách; vì nhờ vậy, có những người đã được tiếp đón các thiên thần mà không biết”. (Dt 13, 2).

Đức Thánh Cha viết ngài hiểu tình cảnh khi một em bé ốm nặng cần phải được chăm sóc y tế, nhưng thường phải xa nhà. Bên cạnh sự chữa trị của các bác sĩ và nhân viên y tế, việc phục hồi của các em còn cần sự gần gũi yêu thương dịu dàng của cha mẹ. Ngôi nhà dành cho các cha mẹ các em là một nhu cầu rất chính đáng.

Cuối sứ điệp, Đức Thánh Cha cầu xin Đức Mẹ nâng đỡ, an ủi và chúc lành cho tất cả các cha mẹ sẽ được đón tiếp tại Nhà Frizzi (CSR_1225_2023)

Ngọc Yến - Vatican News