Wednesday, May 31, 20232:00 PM(View: 22)
Today is May 31, 2023, the last day of the month of May, the end of The Blessed Mother's Flower month. It is also the day that Our Blessed Mother visits St. Elizabeth. Today is also the date that 38 years ago we moved into our new home in the city of Garden Grove, California.
Tuesday, May 30, 20238:42 PM(View: 38)
Thánh Andre Bessette qua đời năm 1937. Ngài được biết đến là người có lòng sùng kính cao độ đối với Thánh Giuse.
Tuesday, May 30, 20238:07 PM(View: 35)
Nguồn: Mysteries, Marvels, Miracles Thánh Rosa thành Lima qua đời năm 1617. Cô là một nữ tu Dòng Đa Minh. Cô sống thánh thiện và được ở ngoài để hoạt động. Một nhà viết tiểu sử của cô đã ghi chép rằng:
Monday, May 22, 20233:55 PM(View: 90)
Cố Linh mục Robert DeGrandis đã viết trong một tác phẩm chữa lành của ngài rằng: "Nếu trong gia đình có một người bịnh và một linh mục thì gia đình ấy được Chúa ban nhiều ơn lành."
Sunday, May 21, 20238:50 PM(View: 68)
Nguồn: Mysteries, Marvels, Miracles Thánh Gerard Majella qua đời năm 1755 là vị Thánh biết nói tiên tri rất chính xác.
Sunday, May 21, 20232:02 PM(View: 73)
Nguồn: Mysteries, Marvels, Miracles Thánh Francis thành Paola, qua đời năm 1507. Ngài từng là một vị Thánh làm các phép lạ lớn lao.
Sunday, May 21, 20231:34 PM(View: 80)
Nguồn: Mysteries, Marvels, Miracles Thánh Philip Neri, qua đời năm 1595, được mọi người biết đến như một Vị Tông Đồ của thành phố Roma. Ngài cũng là Đấng Sáng Lập ra Cộng Đoàn Oratory. Ngài được Chúa ban cho ơn đọc được linh hồn và trái tim của những người khác.
Saturday, May 20, 202312:46 PM(View: 86)
https://catholicconvert.com/a-true-story-the-hail-mary-is-a-powerful-prayer/ Người chị Tin Lành của chàng thanh niên đã từng nói cách quả quyết rằng:
Saturday, May 20, 202312:13 PM(View: 87)
https://catholicconvert.com/a-true-story-the-hail-mary-is-a-powerful-prayer/ Có một cậu bé 6 tuổi, theo đạo Tin Lành nhưng thường nghe bạn bè đọc kinh Kính Mừng. Cậu thích kinh này nên học thuộc lòng và đọc kinh này mỗi ngày. Cậu nói với người mẹ rằng: "Mẹ à, đây là một lời kinh đẹp đẽ."
Friday, May 19, 20234:51 PM(View: 97)
Nguồn: Spiritdaily.com Bà Sondra Abrahams là một cư dân của vùng Sulphur, tiểu bang Louisiana. Bà đã có một cảm nghiệm cận tử vào năm 1970. Chúa Giêsu đã cho bà thấy một phần của tương lai nhân loại. Bà viết vào ngày 20/9/2009 như sau:

Người yêu thương họ đến cùng (06.04.2023 – Thứ Năm Tuần Thánh) Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an (Ga 13,1-15)

Wednesday, April 5, 202311:15 PM(View: 48)

cgmay7.20Người yêu thương họ đến cùng

(06.04.2023 – Thứ Năm Tuần Thánh)

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an (Ga 13,1-15)

1 Trước lễ Vượt Qua, Đức Giê-su biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng.

2 Ma quỷ đã gieo vào lòng Giu-đa, con ông Si-môn Ít-ca-ri-ốt, ý định nộp Đức Giê-su. 3 Đức Giê-su biết rằng : Chúa Cha đã giao phó mọi sự trong tay Người, Người bởi Thiên Chúa mà đến, và sắp trở về cùng Thiên Chúa, 4 nên trong một bữa ăn, Người đứng dậy, rời bàn ăn, cởi áo ngoài ra, và lấy khăn mà thắt lưng. 5 Rồi Đức Giê-su đổ nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau.

6 Vậy, Người đến chỗ ông Si-môn Phê-rô, ông liền thưa với Người : “Thưa Thầy ! Thầy mà lại rửa chân cho con sao ?” 7 Đức Giê-su trả lời : “Việc Thầy làm, bây giờ anh chưa hiểu, nhưng sau này anh sẽ hiểu.” 8 Ông Phê-rô lại thưa : “Thầy mà rửa chân cho con, không đời nào con chịu đâu !” Đức Giê-su đáp : “Nếu Thầy không rửa cho anh, anh sẽ chẳng được chung phần với Thầy.” 9 Ông Si-môn Phê-rô liền thưa : “Vậy, thưa Thầy, xin cứ rửa, không những chân, mà cả tay và đầu con nữa.” 10 Đức Giê-su bảo ông : “Ai đã tắm rồi, thì không cần phải rửa nữa ; toàn thân người ấy đã sạch. Về phần anh em, anh em đã sạch, nhưng không phải tất cả đâu !” 11 Thật vậy, Người biết ai sẽ nộp Người, nên mới nói : “Không phải tất cả anh em đều sạch.”

12 Khi rửa chân cho các môn đệ xong, Đức Giê-su mặc áo vào, về chỗ và nói : “Anh em có hiểu việc Thầy mới làm cho anh em không ? 13 Anh em gọi Thầy là ‘Thầy’, là ‘Chúa’, điều đó phải lắm, vì quả thật, Thầy là Thầy, là Chúa. 14 Vậy, nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. 15 Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em.”


Người yêu thương họ đến cùng

Tin Mừng hôm nay cho ta những giờ phút tâm giao nặng tình nặng nghĩa của Chúa Giêsu với các môn đệ trong bữa ăn tối, ngày mừng lễ Vượt Qua.

Nói sao hết cái ý tình thâm sâu mà Chúa Giêsu muốn gửi gắm cho các môn đệ mà mở đầu Tin Mừng đã nói: “Đức Giêsu biết giờ Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng”.

Lễ Vượt Qua hôm nay, ngày lễ của dân Do Thái tưởng nhớ và tạ ơn Thiên Chúa đã cứu tổ tiên họ vượt qua Biển Đỏ, thoát khỏi cảnh nô lệ Ai Cập một cách lạ lùng. Hôm nay Chúa Giêsu đã làm một việc trọng đại và lạ lùng hơn. Không phải như cho dân Do Thái xưa, mà cho toàn thể nhân loại hôm nay được hưởng nhờ đến muôn đời.

Thánh sử Gioan hôm nay không kể lại việc Chúa Giêsu lập Bí Tích Thánh Thể trong bữa tiệc Vượt Qua này như Phúc Âm Nhất Lãm đã kể. Nhưng thánh sử mô tả kỹ càng việc Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ. Người giao truyền giới răn yêu thương phục vụ cho các ông bằng chính việc làm của Người:

“Trong bữa ăn, Người đứng dậy, rời bàn ăn, cởi áo ngoài ra và lấy khăn mà thắt lưng. Rồi Đức Giêsu đổ nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau”. Khi rửa xong, Chúa Giêsu đã giải thích cặn kẽ cho các ông: “Anh em gọi Thầy là Chúa, điều đó phải lắm, vì quả thật, Thầy là Thầy, là Chúa. Vậy, nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau”.

Người làm việc rửa chân thời Chúa Giêsu là bậc đầy tớ, tôi đòi thường rửa chân cho ông chủ mình, hay cho người giàu sang. Chúa Giêsu đã nhận lấy thân phận ấy mà dạy cho các môn đệ: Ai muốn theo Chúa cũng phải làm như vậy. Chúa muốn dạy các ông: Con Người sinh hôm nay trước hết cũng là để phục vụ chứ không phải để mà tranh nhau chức tước mà ăn trên ngồi trốc hay chỉ thi nhau làm giàu làm có.

“ Rửa chân” việc làm biểu hiện lòng khiêm nhường, yêu thương và phục vụ. Ước gì nhân loại ngày nay từ thường dân đến bậc quan quyền đều ý thức lời Chúa dạy, biết lấy lẽ sống là yêu thương và phục vụ nhau làm đầu, thì thế giới này an vui biết mấy.

Rửa chân cho các môn đệ còn biểu hiện các ông được đón nhận Ơn Cứu Độ. Ơn ấy chỉ có từ Chúa Giêsu ban xuống, nên ông Phêrô lúc đầu đã chối từ, nhưng khi nhận ra lại “xin cứ rửa, không những chân, mà cả tay và đầu con nữa”. Ông sợ không rửa sẽ không được “chung phần với Thầy” trên Thiên Quốc.

Chúa Giêsu, đã “đến giờ” của Người: tối nay bữa tiệc phục vụ yêu thương- cái chết ngày mai và buổi sáng phục sinh. Cuộc đời cứu thế của Chúa là như vậy. Mỗi chúng ta có dám bước theo Người theo những chặng đường ấy?

Bữa tiệc ly hôm nay, Chúa Giêsu không chỉ chia sẻ đồ ăn thức uống cho nhân loại mà còn lấy chính thịt máu mình cho nhân loại được ăn để được sống đời đời. Điều mà không một thủ lãnh nào ở thế gian này làm được. Người trối lại và thông ban chức vụ cho các môn đệ để các ông biết: yêu thương- phục vụ- chia sẻ, chứ không phải để mà cai trị .

Chúa Giêsu còn dạy cho nhân loại muôn đời một bài học: Muốn cai trị tốt nhất thì trước hết là phải phục vụ được nhiều nhất. Thế giới ngày nay cũng như đã thấm nhuần lời dạy của Chúa mà đưa ra lời dạy: “Cán bộ phải vừa là người thầy, vừa là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”. Rồi mỗi khi bầu cử, họ thi nhau hứa hẹn với cử tri nếu trúng cử sẽ phục vụ, sẽ đem lại điều này, điều nọ cho dân hơn.

Lạy Chúa Giêsu ! Xin cho con luôn vững vàng trung kiên bước theo con đường Chúa đi, con đường “ yêu thương đến cùng”, con đường thập giá, để con được đến bến bờ vinh quang phục sinh cùng Người- A men.

Giuse Ngọc Năng