Wednesday, May 31, 20232:00 PM(View: 22)
Today is May 31, 2023, the last day of the month of May, the end of The Blessed Mother's Flower month. It is also the day that Our Blessed Mother visits St. Elizabeth. Today is also the date that 38 years ago we moved into our new home in the city of Garden Grove, California.
Tuesday, May 30, 20238:42 PM(View: 37)
Thánh Andre Bessette qua đời năm 1937. Ngài được biết đến là người có lòng sùng kính cao độ đối với Thánh Giuse.
Tuesday, May 30, 20238:07 PM(View: 34)
Nguồn: Mysteries, Marvels, Miracles Thánh Rosa thành Lima qua đời năm 1617. Cô là một nữ tu Dòng Đa Minh. Cô sống thánh thiện và được ở ngoài để hoạt động. Một nhà viết tiểu sử của cô đã ghi chép rằng:
Monday, May 22, 20233:55 PM(View: 90)
Cố Linh mục Robert DeGrandis đã viết trong một tác phẩm chữa lành của ngài rằng: "Nếu trong gia đình có một người bịnh và một linh mục thì gia đình ấy được Chúa ban nhiều ơn lành."
Sunday, May 21, 20238:50 PM(View: 67)
Nguồn: Mysteries, Marvels, Miracles Thánh Gerard Majella qua đời năm 1755 là vị Thánh biết nói tiên tri rất chính xác.
Sunday, May 21, 20232:02 PM(View: 71)
Nguồn: Mysteries, Marvels, Miracles Thánh Francis thành Paola, qua đời năm 1507. Ngài từng là một vị Thánh làm các phép lạ lớn lao.
Sunday, May 21, 20231:34 PM(View: 80)
Nguồn: Mysteries, Marvels, Miracles Thánh Philip Neri, qua đời năm 1595, được mọi người biết đến như một Vị Tông Đồ của thành phố Roma. Ngài cũng là Đấng Sáng Lập ra Cộng Đoàn Oratory. Ngài được Chúa ban cho ơn đọc được linh hồn và trái tim của những người khác.
Saturday, May 20, 202312:46 PM(View: 86)
https://catholicconvert.com/a-true-story-the-hail-mary-is-a-powerful-prayer/ Người chị Tin Lành của chàng thanh niên đã từng nói cách quả quyết rằng:
Saturday, May 20, 202312:13 PM(View: 87)
https://catholicconvert.com/a-true-story-the-hail-mary-is-a-powerful-prayer/ Có một cậu bé 6 tuổi, theo đạo Tin Lành nhưng thường nghe bạn bè đọc kinh Kính Mừng. Cậu thích kinh này nên học thuộc lòng và đọc kinh này mỗi ngày. Cậu nói với người mẹ rằng: "Mẹ à, đây là một lời kinh đẹp đẽ."
Friday, May 19, 20234:51 PM(View: 97)
Nguồn: Spiritdaily.com Bà Sondra Abrahams là một cư dân của vùng Sulphur, tiểu bang Louisiana. Bà đã có một cảm nghiệm cận tử vào năm 1970. Chúa Giêsu đã cho bà thấy một phần của tương lai nhân loại. Bà viết vào ngày 20/9/2009 như sau:

SỐNG LỜI CHÚA Bài đọc : Ca nhập lễ

Sunday, May 7, 20238:28 PM(View: 39)

15-5ssSỐNG LỜI CHÚA

Bài đọc :

Ca nhập lễ

Vị Mục Tử nhân lành đã sống lại,

chính Người đã thí mạng vì con chiên,

và vui lòng chịu chết

vì đoàn chiên của Người. Ha-lê-lui-a.

Bài đọc 1 : Cv 14,5-18

Chúng tôi loan Tin Mừng cho các bạn, là hãy bỏ những cái hão huyền, mà trở lại cùng Thiên Chúa hằng sống.

Bài trích sách Công vụ Tông Đồ.

5 Hồi ấy, tại I-cô-ni-ô, những người ngoại và những người Do-thái, cùng với các thủ lãnh của họ, mưu toan làm nhục và ném đá ông Phao-lô và ông Ba-na-ba. 6 Biết thế, hai ông lánh sang các thành miền Ly-cao-ni-a là Lýt-ra, Đéc-bê và các vùng phụ cận ; 7 và tại đó các ông tiếp tục loan báo Tin Mừng.

8 Tại Lýt-ra, có một người bại hai chân ngồi đó ; anh ta bị què từ khi lọt lòng mẹ, chưa hề đi được bước nào. 9 Anh nghe ông Phao-lô giảng. Ông nhìn thẳng vào anh và thấy anh có lòng tin để được cứu chữa, 10 thì lớn tiếng nói : “Anh trỗi dậy đi, hai chân đứng thẳng !” Anh đứng phắt dậy và đi lại được.

11 Thấy việc ông Phao-lô làm, đám đông hô lên bằng tiếng Ly-cao-ni-a : “Thần linh mặc lốt người phàm đã xuống với chúng ta !” 12 Họ gọi ông Ba-na-ba là thần Dớt, ông Phao-lô là thần Héc-mê, vì ông là người phát ngôn. 13 Thầy tư tế đền thờ thần Dớt ở ngoại thành đem bò và vòng hoa đến trước cổng thành, và cùng với đám đông, muốn dâng lễ tế.

14 Nghe biết được, hai tông đồ Ba-na-ba và Phao-lô xé áo mình ra, xông vào đám đông mà kêu lên : 15 “Hỡi các bạn, các bạn làm gì thế này ? Chúng tôi đây cũng chỉ là người phàm, cùng thân phận với các bạn. Chúng tôi loan Tin Mừng cho các bạn, là hãy bỏ những cái hão huyền này đi, mà trở lại cùng Thiên Chúa hằng sống, Đấng đã tạo thành trời đất với biển khơi cùng muôn loài trong đó. 16 Trong những thế hệ đã qua, Người để cho muôn dân đi theo đường lối của họ. 17 Tuy vậy Người không ngừng làm chứng cho mình, khi thi ân giáng phúc, ban mưa từ trời và mùa màng sung túc cho các bạn, và cho các bạn được no lòng, được an vui.” 18 Nói vậy mà hai ông vẫn còn phải vất vả mới can được đám đông không dâng lễ tế cho hai ông.

Đáp ca : Tv 113B,1-2.3-4.15-16 (Đ. x. c.1)

Đ. Lạy Chúa, xin đừng làm rạng rỡ chúng con,
nhưng xin cho danh Ngài rạng rỡ.

1Xin đừng làm rạng rỡ chúng con, vâng lạy Chúa, xin đừng,
nhưng xin cho danh Ngài rạng rỡ,
bởi vì Ngài thành tín yêu thương.
2Sao chư dân lại nói : “Thiên Chúa chúng ở đâu ?”

Đ. Lạy Chúa, xin đừng làm rạng rỡ chúng con,
nhưng xin cho danh Ngài rạng rỡ.

3Thiên Chúa chúng ta ở trên trời,
muốn làm gì là Chúa làm nên.
4Tượng thần chúng chỉ là vàng bạc,
chỉ do tay người thế tạo thành.

Đ. Lạy Chúa, xin đừng làm rạng rỡ chúng con,
nhưng xin cho danh Ngài rạng rỡ.

15Nguyện xin Chúa, Đấng dựng nên đất trời,
xuống muôn phúc lành cho anh em.
16Trời là trời của Chúa,
còn đất thì Chúa cho con cái loài người.

Đ. Lạy Chúa, xin đừng làm rạng rỡ chúng con,
nhưng xin cho danh Ngài rạng rỡ.

Tung hô Tin Mừng : Ga 14,26

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Thánh Thần sẽ dạy anh em mọi điều, và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng : Ga 14,21-26

Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.

21 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha của Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy, và sẽ tỏ mình ra cho người ấy.”

22 Ông Giu-đa, không phải Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, nói với Đức Giê-su : “Thưa Thầy, tại sao Thầy phải tỏ mình ra cho chúng con, mà không tỏ mình ra cho thế gian ?” 23 Đức Giê-su đáp : “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. 24 Ai không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. Và lời anh em nghe đây không phải là của Thầy, nhưng là của Chúa Cha, Đấng đã sai Thầy. 25 Các điều đó, Thầy đã nói với anh em, đang khi còn ở với anh em. 26 Nhưng Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em.”

Ca hiệp lễ : Ga 14,27

Chúa nói : “Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em phúc bình an của chính Thầy, Thầy không ban theo kiểu cách của thế gian.” Ha-lê-lui-a.

SUY NIỆM-TÌNH YÊU

Tình yêu là một điều gì cao quý mà ngôn từ không thể diễn tả được hết ý nghĩa. Khi ta nói yêu ai, chúng ta không thể dùng ngôn từ để biểu đạt hết điều mà ta muốn nói, mà phải dùng chính hành động để minh chứng tình yêu của ta dành cho họ.

Đức Giêsu nói: “Ai có và giữ điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy.” Tình yêu phải thể hiện qua hành động, chúng ta được mời gọi hành động, là lắng nghe và tuân giữ giới răn của Người.

Hạt giống Lời Chúa gieo vào mảnh đất tâm hồn chúng ta khi chúng ta lắng nghe Lời Chúa, nó mọc lên và đâm rễ sâu. Từ đó, chúng ta hy vọng trổ sinh hoa trái là tình yêu, tình yêu mà Đức Giêsu dành cho chúng ta. Người mời gọi Kitô hữu hãy tuân giữ điều răn để được hưởng tình yêu đích thực của Người.

(Chấm nối chấm – Học Viện Đaminh)

LỜI NGUYỆN TRONG NGÀY

Lạy Chúa, chúng con thường nói trên môi miệng chúng con yêu Chúa, mến Chúa, nhưng hành động của chúng con lại xúc phạm đến Chúa. Xin giúp chúng con luôn biết thể hiện tình yêu với Người bằng cách lắng nghe và thực hành Lời Chúa, chứ không phải chỉ là nói trên môi trên miệng. Amen.

TU ĐỨC SỐNG ĐẠO

Kitô giáo và Hồi giáo chia sẻ dấn thân chung về một cuộc sống tốt đẹp

Ngày 04/5, Đức Thánh Cha tiếp các tham dự viên của Hội thảo chuyên đề lần thứ Sáu “Những điểm tương đồng sáng tạo giữa Kitô giáo và Hồi giáo”, được tổ chức bởi Bộ Đối thoại Liên tôn và Viện Nghiên cứu Liên tôn Hoàng gia của Giordani. Ngài nhấn mạnh rằng, dấn thân chung của Kitô giáo và Hồi giáo hướng tới một cuộc sống tốt đẹp, cho vinh quang Thiên Chúa và niềm vui cho mọi người trong cuộc lữ hành trần thế.

Viện Nghiên cứu Liên tôn Hoàng gia được thiết lập vào năm 1994, dưới sự bảo trợ của Hoàng thân El Hassan bin Talal. Là chú ruột và cố vấn của Quốc vương Abdullah II nước Giordani, Hoàng thân được biết đến là người luôn ủng hộ đối thoại liên tôn. Qua sự hỗ trợ trong các cuộc nghiên cứu, các cuộc gặp gỡ và dự án, Viện Nghiên cứu muốn ngăn chặn chủ nghĩa cực đoan trong các cộng đồng Giordani, bằng cách giảng dạy các giá trị nhân văn được truyền cảm hứng từ các nguyên tắc tôn giáo ôn hoà và khuyến khích đón nhận người khác, đặc biệt các tín đồ của các tôn giáo khác.

Trong diễn văn đáp từ, trước hết Đức Thánh Cha xác nhận rằng Hội thảo được thực hiện lần thứ Sáu cho thấy sự kiên trì trên hành trình đối thoại liên tôn và liên văn hóa, và cũng là bằng chứng của một tình bạn trung thành, vẫn tiếp tục mặc dù có sự thay đổi về nhân sự và trách nhiệm.

Tiếp đến, Đức Thánh Cha nói: “Tôi muốn bày tỏ lòng quý mến và biết ơn đối với Quốc vương Abdullah II của Giordani, vì sự quan tâm của Quốc vương đối với các cộng đoàn Kitô hữu không chỉ ở Giordani, nhưng còn đối với các cộng đoàn ở Trung Đông, đặc biệt trong thời điểm xung đột và bạo lực hiện nay. Quốc vương không bao giờ mệt mỏi khi lặp lại rằng các Kitô hữu ở những vùng đất được chúc lành đó là người bản địa, do đó họ cư ngụ tại nơi tổ tiên họ đã sống trong nhiều thế kỷ”.

Đức Thánh Cha nhận xét, dưới sự hướng dẫn sáng suốt của Hoàng thân El Hassan bin Talal, Viện Nghiên cứu Liên tôn Hoàng gia có một trong những mục tiêu chính là bảo tồn và nâng cao di sản Ả Rập Kitô giáo. Điều này không chỉ mang lại lợi ích cho các công dân Kitô của ngày hôm qua và ngày nay, nhưng còn bảo vệ và củng cố di sản này trên khắp Trung Đông, rất đa dạng và phong phú về các nhóm sắc tộc, tôn giáo, văn hóa, ngôn ngữ và truyền thống.

Đức Thánh Cha nói ngài hiểu cuộc đối thoại mà Bộ Đối thoại của Toà Thánh và Viện Nghiên cứu Liên tôn Hoàng gia đang thực hiện và thúc đẩy, để có kết quả, đòi hỏi một sự chân thành và tôn trọng lẫn nhau, trong nhận thức về cả sự hội tụ và sự khác biệt.

Ngài nói: “Điều đầu tiên mà chúng ta phải tập trung, đó là điều liên kết chúng ta, trên bình diện tôn giáo - tinh thần cũng như trên bình diện luân lý - đạo đức. Theo nghĩa này, quý vị đề xuất làm nổi bật nhiều giá trị chung, như tôn thờ Thiên Chúa duy nhất, cầu nguyện, chay tịnh, hành hương, lòng trắc ẩn, chia sẻ, quan tâm đến những người thiệt thòi và đau khổ. Chúng ta cũng tin rằng không phải mọi sự đều kết thúc bằng cái chết, nhưng có một cuộc sống khác, vĩnh cửu, nơi chúng ta sẽ chịu trách nhiệm trước Thiên Chúa về hành động của chúng ta và nhận phần thưởng hoặc án phạt. Do đó, dấn thân chung của chúng ta là hướng tới một cuộc sống tốt đẹp, cho vinh quang Thiên Chúa và niềm vui cho tất cả những người chúng ta gặp trong cuộc lữ hành trần thế”.

Ngọc Yến - Vatican News