Thursday, September 21, 20236:18 PM(View: 9)
Nguồn: Sisters of the Indwelling Trinity Lời kể của Sr. Mildred Mary Neuzil viêt trong Nhật Ký của bà về Our Lady of America:
Thursday, September 21, 20231:50 AM(View: 21)
Nhân Danh Thánh Chúa Giêsu Kito, giờ đây ta khiển trách, bẻ gẫy và giải thoát ta và gia đình ta khỏi tất cả những lời nguyền rủa độc dữ, tôn sùng, bùa ngải, những lời khích bác, bùa yêu, xui xẻo, tất cả những quyền lực đồng bóng, ma thuật, bùa mê, phù thuỷ, nước bùa tình yêu, và những lời cầu tâm linh đă được đặt trên ta, và đi ngược về 10 thế hệ về trước...
Thursday, September 21, 20231:07 AM(View: 16)
1. Làm cách nào để giải thoát bạn khỏi ma quỷ? 2. Lời nguyện để trấn át sự lo âu, nỗi lo sợ và bị cơn sợ hãi tấn công.
Thursday, September 21, 20231:04 AM(View: 14)
Lạy Cha Trên Trời, con đến với Cha trong Danh Thánh Cực Châu Báu Chúa Giêsu Kito, và con được Máu Thánh Chúa Giêsu che chở vì Chúa đã đổ máu đào để cứu chuộc con. Con đứng trong đức tin và xưng thú rằng Chúa Giêsu Kito là Chúa của con và là Đấng Cứu Độ của con. Con hối lỗi về mọi hành động của con, về thái độ, cách sống và thói quen xấu đã không đem vinh quang...
Tuesday, September 19, 20238:56 PM(View: 25)
https://catholicstand.com Thiên Chúa hứa rằng chúng ta sẽ không chịu đau khổ nếu chúng ta dâng hiến cuộc đời của mình cho Ngài. Chúng ta sẽ không có gì phải lo âu vào lúc cuối đời khi mà chúng ta thần phục trọn vẹn cho Ngài.
Tuesday, September 19, 20238:23 PM(View: 30)
https://www.khou.com/article/news/crime/priest-beaten-by-robbery-suspects... LM Desmond Ohankwere ở tiểu bang Houston có một cảm nghiệm khủng khiếp như sau:
Tuesday, September 19, 20237:55 PM(View: 30)
https://catholicstand.com/will-you-be-known-as-a-torchbearer-of-the-queen Thư thứ nhất 1 Corinthians 14:1 dạy: “Bạn phải muốn tình yêu hơn mọi sự khác."
Monday, September 18, 202312:59 PM(View: 47)
https://catholicexchange.com/st-hildegards-encounter-with-angels-their-music/ LỜI CẦU NGUYỆN 1:
Monday, September 18, 202312:19 PM(View: 44)
https://catholicexchange.com/st-hildegards-encounter-with-angels-their-music/ Liệu bạn có biết cách nào để đếm ơn sủng của Chúa như lời Thánh Kinh đã mời gọi chúng ta không? Xin hãy nhìn lại tất cả những ơn lành nào mà chúng ta đã nhận được từ Thiên Chúa.
Monday, September 18, 202311:37 AM(View: 41)
https://catholicexchange.com/st-hildegards-encounter-with-angels-their-music/ Thiên Chúa hỏi ông Job: “Con ở đâu khi Ta tạo thành trái đất, khi các ngôi sao mai cùng nhau ca hát và tất cả các con cái của Chúa kêu lên vì vui mừng?" (Job 38:4, 7)

CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG SỐNG LỜI CHÚA Bài đọc : Ca nhập lễ : Kn 1,7

Saturday, May 27, 20238:46 PM(View: 110)

hs5CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

SỐNG LỜI CHÚA

Bài đọc :

Ca nhập lễ : Kn 1,7

Thánh Thần Chúa tràn ngập khắp địa cầu,

liên kết hết mọi người,

thông thạo mọi ngôn ngữ. Ha-lê-lui-a.

Bài đọc 1 : Cv 2,1-11

Ai nấy đều được đầy tràn ơn Thánh Thần, họ bắt đầu nói các thứ tiếng.

Bài trích sách Công vụ Tông Đồ.

1 Khi đến ngày lễ Ngũ Tuần, mọi người đang tề tựu ở một nơi, 2 bỗng từ trời phát ra một tiếng động, như tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhà, nơi họ đang tụ họp. 3 Rồi họ thấy xuất hiện những hình lưỡi giống như lưỡi lửa tản ra đậu xuống từng người một. 4 Và ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần, họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác, tuỳ theo khả năng Thánh Thần ban cho.

5 Lúc đó, tại Giê-ru-sa-lem, có những người Do-thái sùng đạo, từ các dân thiên hạ trở về. 6 Nghe tiếng ấy, có nhiều người kéo đến. Họ kinh ngạc vì ai nấy đều nghe các ông nói tiếng bản xứ của mình. 7 Họ sửng sốt, thán phục và nói : “Những người đang nói đó không phải là người Ga-li-lê cả ư ? 8 Thế sao mỗi người chúng ta lại nghe họ nói tiếng mẹ đẻ của chúng ta ? 9 Chúng ta đây, có người là dân Pác-thi-a, Mê-đi, Ê-lam, Mê-xô-pô-ta-mi-a, Giu-đê, Cáp-pa-đô-ki-a, Pon-tô, và A-xi-a, 10 có người là dân Phy-ghi-a, Pam-phy-li-a, Ai-cập, và những vùng Li-by-a giáp giới Ky-rê-nê ; nào là những người từ Rô-ma đến đây ; 11 nào là người Do-thái cũng như người đạo theo ; nào là người đảo Cơ-rê-ta hay người Ả-rập, vậy mà chúng ta đều nghe họ dùng tiếng nói của chúng ta mà loan báo những kỳ công của Thiên Chúa !”

Đáp ca : Tv 103,1ab và 24ac.29bc-30.31 và 34 (Đ. x. c.30)

Đ. Lạy Chúa, xin gửi thần khí tới, và Ngài sẽ đổi mới mặt đất này.

1abChúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi !
Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ, Chúa muôn trùng cao cả !
24acCông trình Ngài, lạy Chúa, quả thiên hình vạn trạng !
Những loài Chúa dựng nên lan tràn mặt đất.

Đ. Lạy Chúa, xin gửi thần khí tới, và Ngài sẽ đổi mới mặt đất này.

29bcNgài lấy sinh khí lại, là chúng tắt thở ngay,
mà trở về cát bụi.
30Sinh khí của Ngài, Ngài gửi tới, là chúng được dựng nên,
và Ngài đổi mới mặt đất này.

Đ. Lạy Chúa, xin gửi thần khí tới, và Ngài sẽ đổi mới mặt đất này.

31Vinh hiển Chúa, nguyện muôn năm tồn tại,
công trình Chúa làm Chúa được hân hoan.
34Nguyện tiếng lòng tôi làm cho Người vui thoả,
đối với tôi, niềm vui là chính Chúa.

Đ. Lạy Chúa, xin gửi thần khí tới, và Ngài sẽ đổi mới mặt đất này.

Bài đọc 2 : 1 Cr 12,3b-7.12-13

Chúng ta đều đã chịu phép rửa trong cùng một Thần Khí để trở nên một thân thể.

Bài trích thư thứ nhất của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-rin-tô.

3b Thưa anh em, không ai có thể nói rằng : “Đức Giê-su là Chúa”, nếu người ấy không ở trong Thần Khí.

4 Có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một Thần Khí. 5 Có nhiều việc phục vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. 6 Có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng vẫn chỉ có một Thiên Chúa làm mọi sự trong mọi người. 7 Thần Khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách, là vì ích chung.

12 Thật vậy, ví như thân thể người ta chỉ là một, nhưng lại có nhiều bộ phận, mà các bộ phận của thân thể tuy nhiều, nhưng vẫn là một thân thể, thì Đức Ki-tô cũng vậy. 13 Thật thế, tất cả chúng ta, dầu là Do-thái hay Hy-lạp, nô lệ hay tự do, chúng ta đều đã chịu phép rửa trong cùng một Thần Khí để trở nên một thân thể. Tất cả chúng ta đã được đầy tràn một Thần Khí duy nhất.

Ca tiếp liên

Muôn lạy Chúa Thánh Thần,
xin ngự đến trần gian,
tự trời cao gửi xuống
nguồn ánh sáng toả lan.

Lạy Cha kẻ bần hàn,
Đấng tặng ban ân điển
và soi dẫn nhân tâm,
cúi xin Ngài ngự đến !

Đấng ủi an tuyệt diệu
thượng khách của tâm hồn,
ôi ngọt ngào êm dịu
dòng suối mát chảy tuôn !

Khi vất vả lao công,
Ngài là nơi an nghỉ,
gió mát đuổi cơn nồng,
tay hiền lau giọt lệ.

Hỡi hào quang linh diệu,
xin chiếu giãi ánh hồng
vào tâm hồn tín hữu
cho rực rỡ trinh trong.

Không thần lực phù trì
kẻ phàm nhân cát bụi,
thật chẳng có điều chi
mà không là tội lỗi.

Hết những gì nhơ bẩn,
xin rửa cho sạch trong,
tưới gội nơi khô cạn,
chữa lành mọi vết thương.

Cứng cỏi uốn cho mềm,
lạnh lùng xin sưởi ấm,
những đường nẻo sai lầm
sửa sang cho ngay thẳng.

Những ai hằng tin tưởng
trông cậy Chúa vững vàng,
dám xin Ngài rộng lượng
bảy ơn thánh tặng ban.

Nguyện xin Chúa thưởng công
cuộc đời dày đức độ,
ban niềm vui muôn thuở
sau giờ phút lâm chung.

A-men. Ha-lê-lui-a.

Tung hô Tin Mừng

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến, cho tâm hồn tín hữu được nhuần thấm muôn ơn, và cháy lửa yêu mến Ngài. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng : Ga 20,19-23

Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em. Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an

19 Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói : “Bình an cho anh em !” 20 Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. 21 Người lại nói với các ông : “Bình an cho anh em ! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.” 22 Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo : “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. 23 Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha ; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ.”

Ca hiệp lễ : Cv 2,4.11

Ai nấy đều đầy tràn Chúa Thánh Thần,

và loan báo những kỳ công của Thiên Chúa. Ha-lê-lui-a.

SUY NIỆM-SỐNG TRONG THÁNH THẦN

Giữa lúc các vụ đụng độ trên đường phố Myanmar vào đầu năm 2021 làm tăng số người chết và bị thương, mạng xã hội lan truyền một hình ảnh đẹp. Đó là hình ảnh một nữ tu Công giáo quỳ trước những người cảnh sát được vũ trang đầy đủ. Bằng nước mắt và hành động quỳ gối, soeur Ann Rose Nu Tawng đã cầu xin và ngăn cảnh sát dùng bạo lực với những người biểu tình. Soeur chia sẻ: “Tôi đã quỳ gối, cầu xin họ đừng bắn những người biểu tình, mà hãy bắn tôi để thế vào đó.” Một nữ tu yếu ớt, bé nhỏ nhưng tình yêu của chị thật vĩ đại. Ắt hẳn, Chúa Thánh Thần đã hoạt động nơi chị, để chị có thể can đảm bảo vệ cho sự sống.

Đức Giêsu Phục Sinh hiện đến mang lại cho các môn đệ bình an và niềm vui giữa lúc các ông đang sợ hãi. Người xóa bỏ mối nghi ngờ nơi họ bằng cách cho họ xem tay và cạnh sườn Người. Sau đó, Đức Giêsu sai các ông đi, giống như Chúa Cha đã sai Người. Để giúp các ông chu toàn sứ mạng, Người đã thổi hơi ban Thánh Thần cho các ông. Ngõ hầu, nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần, các ông có thể thi hành trọn vẹn sứ vụ mà Người đã trao.

Người Kitô hữu chúng ta trước khi làm bất cứ việc gì vẫn thường cầu nguyện xin ơn Chúa Thánh Thần. Quả thật, Người vẫn không ngừng hiện diện và tác động nơi chúng ta cách tự do và rộng khắp. Chúa Thánh Thần giúp chúng ta nhận biết Thiên Chúa và thực hiện thánh ý của Người, dẫn chúng ta đến chân lý toàn vẹn là Đức Kitô, soi sáng cho chúng ta một cái nhìn đa diện về cuộc sống, tha nhân, thế giới, và dòng lịch sử.

Người thôi thúc bên trong để chúng ta tỏ lộ bằng hành động cụ thể ra bên ngoài. Người tiêm cho chúng ta một loại vaccine chống lại virus nhát đảm đó là niềm hy vọng. Nhưng, làm thế nào để biết chúng ta đang sống trong tác động của Chúa Thánh Thần? Thưa! đó là khi mọi nỗ lực và hành động của chúng ta luôn theo sát với giáo huấn của Đức Kitô.

(Chấm nối chấm – Học Viện Đaminh)

LỜI NGUYỆN TRONG NGÀY

Lạy Chúa Giêsu, xin sai Thánh Thần đến canh tân bộ mặt trái đất này, xóa tan đi bóng đêm của sự dữ và chết chóc mà virus Corona đã và đang mang lại, và xin biến đổi chúng con nên những khí cụ bình an, tình yêu và hy vọng của Chúa cho mọi người. Amen.

TU ĐỨC SỐNG ĐẠO

CÁCH THỨC PHỤNG VỤ CHUẨN BỊ
CHO CÁC TÍN HỮU LÃNH NHẬN CHÚA THÁNH THẦN

Giữa Lễ Chúa Giêsu Lên Trời và Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, Phụng vụ chuẩn bị tâm hồn các Kitô hữu lãnh nhận Chúa Thánh Thần cách trọn vẹn. Một tuần cửu nhật đào sâu ước muốn đón nhận Hơi Thở của Thiên Chúa, Đấng ghi khắc luật yêu thương trong các tâm hồn.

Sau Lễ Chúa Lên Trời (thứ Năm 18/5/2023), truyền thống Giáo hội đề nghị cho các tín hữu một tuần cửu nhật kính Chúa Thánh Thần, giữa Lễ Chúa Giêsu Lên Trời và Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Chín ngày giữa hai lễ trọng này và kết thúc mùa Phục Sinh làm nổi bật điều đó. Sau khi chiêm ngắm Chúa Kitô lên trời ngự bên hữu Chúa Cha, các tín hữu được mời gọi đào sâu ước muốn lãnh nhận Chúa Thánh Thần vào ngày Lễ Hiện Xuống. Chúa Giêsu hứa ban Chúa Thánh Thần cho các môn đệ, và chính Chúa Thánh Thần, Đấng Bảo Trợ, ghi khắc luật yêu thương trong tâm hồn người tín hữu và chứng thực sự hiện diện của Đấng Cứu Độ nơi những người được cứu độ.

Sự thay đổi này của Phụng vụ có thể được nhận thấy trong các Kinh Tiền Tụng trong thánh lễ. Từ thứ Năm Lễ Chúa Lên Trời đến thứ Bảy, linh mục cầu nguyện:

“Người lên trời không phải để lìa xa thân phận yếu hèn của chúng con, nhưng để chúng con là chi thể của Người, tin tưởng được theo Người đến nơi mà chính Người là Đầu và Thủ Lãnh của chúng con đã đến trước.”

Từ Chúa Nhật và trong một tuần, lời cầu xin liên quan rõ ràng hơn đến sự mong đợi vị Thầy của tâm hồn là Thiên Chúa ở trong chúng ta: “Người đã lên trời để cho chúng con được dự phần vào thần tính của Người.”

Một chỗ đặc biệt trong Phụng vụ các Giờ Kinh

Ước muốn lãnh nhận Chúa Thánh Thần cũng được nêu bật trong Phụng vụ các Giờ Kinh. Từ buổi sáng, điệp ca đầu tiên của các Thánh vị nêu rõ: “Alleluia, Chúa đã chiến thắng, Người đã hứa ban Chúa Thánh Thần cho chúng ta”. Vào buổi tối, giờ Kinh Chiều, Phụng vụ Giờ Kinh dự kiến một bài thánh thi về Chúa Thánh Thần, đặc biệt bài được biết đến nhiều nhất là Veni Creator (Lạy Thánh Thần sáng tạo, xin ngự đến). Cuối cùng, sự mong đợi được thể hiện qua câu đối đáp: “Thánh Thần là Đấng Bảo Trợ sẽ dạy các con mọi sự”.

Đọc những lời cầu nguyện hằng ngày trong tuần cửu nhật cũng cho phép nhận thấy ước muốn được tràn đầy Thánh Thần của Chúa trở nên mãnh liệt hơn là thế nào. Hôm sau ngày Lễ Chúa Giêsu Lên Trời, linh mục chủ tế đọc: “Xin hướng lòng chúng con lên cùng Đấng đang ngự bên hữu Chúa” nhưng, từ thứ Bảy: “Khi lên trời, Con Chúa đã hứa ban Thánh Thần cho các Tông đồ ; chúng con cầu xin Chúa […] giờ đây tuôn đổ trên chúng con những ân huệ của Chúa Thánh Thần”. Một lời cầu xin được đổi mới mỗi ngày khi bắt đầu thánh lễ. Ngài là Đấng hôm nay ban sức mạnh, hôm khác quy tụ Giáo hội, ngày nọ bày tỏ lòng nhân từ của Thiên Chúa. Cho đến ngày Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống: “Hôm nay khi mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, chúng con nài xin Chúa tiếp tục công trình Chúa đã thực hiện ngày từ buổi đầu rao giảng Tin Mừng và tuôn đổ ơn Chúa Thánh Thần cho mọi tín hữu trên khắp cùng thế giới”.

Cuối cùng, chính Lời Chúa hướng cái nhìn của các tín hữu về Chúa Thánh Thần. Trong tuần cửu nhật này, Giáo hội kết thúc việc đọc Tin Mừng theo thánh Gioan. Từ chương 16 câu 20, đến hết chương 17. Cơ hội để lắng nghe những lời cuối cùng của Chúa Giêsu với Chúa Cha trước khi chịu khổ nạn: “Con đã cho họ biết danh Cha, và sẽ còn cho họ biết nữa, để tình Cha đã yêu thương Con, ở trong họ, và Con cũng ở trong họ nữa” (Ga 17,26). Một lời cầu nguyện của Chúa Con vang vọng đoạn được đọc vào ngày thứ Sáu và thứ bảy trước lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, trong đó Chúa Kitô hỏi Phêrô có yêu mến Người không, để đáp lại lòng thương xót vô biên của Đấng Phục Sinh (x. Ga 21, 15-25).

Xin cho chúng ta được lãnh nhận Chúa Thánh Thần vào Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Ngài là Tình Yêu của Chúa Cha và Chúa Con, chính Ngài làm cho chúng ta hoàn toàn yêu mến Đấng Tạo Hóa và Đấng Cứu Độ của chúng ta.

Valdemar de Vaux

Tý Linh - (theo Valdemar de Vaux, Aleteia)

Nguồn: xuanbichvietnam.net (19.05.2023)