Saturday, September 23, 202312:38 AM(View: 24)
Hôm nay 23/9/2023, ngày lễ giỗ Thánh Padre Pio, vị linh mục người Ý (23/9/1968). Đó cũng là ngày mà vợ chồng tôi gặp nhau lần đầu cách đây 56 năm dài. Vậy mà tôi nhở như là mới xẩy ra vào ngày hôm qua:
Friday, September 22, 202311:46 PM(View: 22)
https://torchbearerforthequeen.blogspot.com/ Chúa Giêsu nói với nữ tu Mary Ephrem vào những ngày 12/71954, 13/7/1954 và 14/7/1954:
Thursday, September 21, 20236:18 PM(View: 30)
Nguồn: Sisters of the Indwelling Trinity Lời kể của Sr. Mildred Mary Neuzil viêt trong Nhật Ký của bà về Our Lady of America:
Thursday, September 21, 20231:50 AM(View: 39)
Nhân Danh Thánh Chúa Giêsu Kito, giờ đây ta khiển trách, bẻ gẫy và giải thoát ta và gia đình ta khỏi tất cả những lời nguyền rủa độc dữ, tôn sùng, bùa ngải, những lời khích bác, bùa yêu, xui xẻo, tất cả những quyền lực đồng bóng, ma thuật, bùa mê, phù thuỷ, nước bùa tình yêu, và những lời cầu tâm linh đă được đặt trên ta, và đi ngược về 10 thế hệ về trước...
Thursday, September 21, 20231:07 AM(View: 38)
1. Làm cách nào để giải thoát bạn khỏi ma quỷ? 2. Lời nguyện để trấn át sự lo âu, nỗi lo sợ và bị cơn sợ hãi tấn công.
Thursday, September 21, 20231:04 AM(View: 26)
Lạy Cha Trên Trời, con đến với Cha trong Danh Thánh Cực Châu Báu Chúa Giêsu Kito, và con được Máu Thánh Chúa Giêsu che chở vì Chúa đã đổ máu đào để cứu chuộc con. Con đứng trong đức tin và xưng thú rằng Chúa Giêsu Kito là Chúa của con và là Đấng Cứu Độ của con. Con hối lỗi về mọi hành động của con, về thái độ, cách sống và thói quen xấu đã không đem vinh quang...
Tuesday, September 19, 20238:56 PM(View: 37)
https://catholicstand.com Thiên Chúa hứa rằng chúng ta sẽ không chịu đau khổ nếu chúng ta dâng hiến cuộc đời của mình cho Ngài. Chúng ta sẽ không có gì phải lo âu vào lúc cuối đời khi mà chúng ta thần phục trọn vẹn cho Ngài.
Tuesday, September 19, 20238:23 PM(View: 41)
https://www.khou.com/article/news/crime/priest-beaten-by-robbery-suspects... LM Desmond Ohankwere ở tiểu bang Houston có một cảm nghiệm khủng khiếp như sau:
Tuesday, September 19, 20237:55 PM(View: 38)
https://catholicstand.com/will-you-be-known-as-a-torchbearer-of-the-queen Thư thứ nhất 1 Corinthians 14:1 dạy: “Bạn phải muốn tình yêu hơn mọi sự khác."
Monday, September 18, 202312:59 PM(View: 59)
https://catholicexchange.com/st-hildegards-encounter-with-angels-their-music/ LỜI CẦU NGUYỆN 1:

50 ĐIỀU CHƯA BIẾT VỀ CHÚA THÁNH THẦN

Saturday, May 27, 20239:01 PM(View: 99)

holysp150 ĐIỀU CHƯA BIẾT VỀ CHÚA THÁNH THẦN

Đây là 50 điều trích từ Tân ước đã được tác giả Frank Viola liệt kê trong cuốn “Jesus: A Theography” (NXB Thomas Nelson). Rất có thể đây là những điều bạn chưa biết về Chúa Thánh Thần (CTT):

1. CTT chứng minh rằng thế gian sai lầm về tội lỗi, về sự công chính và việc xét xử (Ga 16:8).

2. CTT hướng dẫn chúng ta tới sự thật (Ga 16:13).

3. CTT tái sinh chúng ta (Ga 3:5-8; Tt 3:5).

4. CTT làm chứng và tôn vinh Đức Kitô (Ga 15:26; 16:14).

5. CTT mặc khải Đức Kitô cho chúng ta và trong chúng ta (Ga 16:14-15).
Viola viết: “CTT kết hiệp chúng ta với Đức Giêsu Kitô và với Nhiệm thể của Ngài”.


6. CTT hướng dẫn chúng ta (Rm 8:14; Gl 5:18; Mt 4:1; Lc 4:1).

7. CTT thánh hóa chúng ta (2 Tx. 2:13; 1 Pr 1:2; Rm 5:16).

8. CTT trao quyền chúng ta (Lc 4:14; 24:49; Rm 15:19; Cv 1:8).

9. CTT làm chúng ta nên trọn (Ep 5:18; Cv 2:4; 4:8, 31; 9:17).

10. CTT dạy chúng ta cầu nguyện (Rm 8:26-27; Gđ 1:20).

11. CTT làm chứng chúng ta là con cái của Thiên Chúa (Rm 8:16).

12. CTT sinh hoa kết trái trong chúng ta hoặc minh chứng sự tác động và sự hiện hữu của Ngài (Gl 5:22-23).

13. CTT phân phát các ân sủng và cách thể hiện sự hiện hữu của Ngài (1 Cr 12:4, 8-10; Dt 2:4).

14. CTT xức dầu tấn phong chúng ta (Lc 4:18; Cv 10:38).

15. CTT tẩy rửa và canh tân chúng ta (Tt 3:5).


16. CTT liên kết chúng ta nên MỘT trong Đức Kitô (Ep 4:3; 2:14-18).

17. CTT là bảo chứng sự phục sinh mai sau (2 Cr 1:22; 2 Cr 5:5).

18. CTT ghi dấu ấn trên chúng ta để chờ ngày cứu độ (Ep 1:13; Ep 4:30).

19. CTT giải thoát chúng ta khỏi nô lệ tội lỗi và sự chết (Rm 8:2).

20. CTT làm sống động thân thể hay chết của chúng ta (Rm 8:11).


21. CTT mặc khải những điều cao siêu về Thiên Chúa (1 Cr 2:10).

22. CTT mặc khải những gì đã được Thiên Chúa trao ban cho chúng ta (1 Cr 2:12).

23. CTT cư ngụ trong chúng ta (Rm 8:9; 1 Cr 3:16; 2 Tim. 1:14; Ga 14:17).

24. CTT nói với, nói trong, và nói qua chúng ta (1 Cr 12:3; 1 Tm 4:1; Kh 2:11; Heb 3:7; Mt 10:20; Cv 2:4; 8:29; Cv 10:19; Cv 11:12, 28; Cv 13:2; Cv 16:6,7; Cv 21:4,11).

25. CTT làm cho chúng ta nên một trong Nhiệm thể Đức Kitô khi lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy (1 Cr 12:13).


26. CTT đem lại sự tự do (2 Cr 3:17).

27. CTT biến đổi chúng ta nên giống Đức Kitô (2 Cr 3:18).

28. CTT kêu trong lòng chúng ta: “Áp-ba, Cha ơi!” (Gl 4:6).

29. CTT làm cho chúng ta có thể chờ đợi (Gl 5:5).

30. CTT trao ban Đức Kitô cho chúng ta (Pl 1:19).


31. CTT trao ban sự sống vĩnh hằng (Gl 6:8).

32. CTT dẫn chúng ta đến với Chúa Cha (Ep 2:18).

33. CTT làm cho chúng ta thành nơi Thiên Chúa cư ngụ (Ep 2:22).

34. CTT mặc khải mầu nhiêm Thiên Chúa (Ep 3:5).

35. CTT làm cho tâm hồn chúng ta vững mạnh (Ep 3:16).


36. CTT làm cho chúng ta vâng lời sự thật (1 Pr 1:22).

37. CTT làm cho chúng ta nhận biết Chúa Giêsu ở trong chúng ta (1 Ga 3:24; 4:13).

38. CTT tuyên xưng rằng Chúa Giêsu hóa thành nhục thể (1 Ga 4:2).

39. CTT nói: “Xin ngự đến, lạy Chúa Giêsu!” cùng với Nương tử (Kh 22:17).

40. CTT ban phát tình yêu Chúa trong tâm hồn chúng ta (Rm 5:5).


41. CTT làm chứng sự thật trong lương tâm của chúng ta (Rm 9:1).

42. CTT dạy dỗ chúng ta (1 Cr 2:13; Ga 14:26).

43. CTT trao ban niềm vui cho chúng ta (1 Tx 1:6).

44. CTT làm cho chúng ta có thể loan báo Tin Mừng (1 Pr 1:12).

45. CTT thúc đẩy chúng ta (2 Pr 1:21).


46. CTT biết mọi sự của Thiên Chúa (1 Cr 2:11).

47. CTT xua đuổi ma quỷ (Mt 12:28).

48. CTT làm cho chúng ta ghi nhớ mọi thứ (Ga 14:26).

49. CTT an ủi chúng ta (Cv 9:31).

50. CTT làm cho một số người cai quản Giáo hội và sai một số người làm công việc của Giáo hội (Cv 20:28; Cv 13:2).

Viola viết: “Nhờ Chúa Thánh Thần, lịch sử của Chúa Giêsu trở thành câu chuyện và kinh nghiệm của chúng ta”.


ROB KERBY

TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ từ https://www.beliefnet.com/ilovejesus/features/50-things-you-may-not-know-about-the-holy-spirit.aspx?p=2)