Saturday, September 23, 202312:38 AM(View: 24)
Hôm nay 23/9/2023, ngày lễ giỗ Thánh Padre Pio, vị linh mục người Ý (23/9/1968). Đó cũng là ngày mà vợ chồng tôi gặp nhau lần đầu cách đây 56 năm dài. Vậy mà tôi nhở như là mới xẩy ra vào ngày hôm qua:
Friday, September 22, 202311:46 PM(View: 22)
https://torchbearerforthequeen.blogspot.com/ Chúa Giêsu nói với nữ tu Mary Ephrem vào những ngày 12/71954, 13/7/1954 và 14/7/1954:
Thursday, September 21, 20236:18 PM(View: 30)
Nguồn: Sisters of the Indwelling Trinity Lời kể của Sr. Mildred Mary Neuzil viêt trong Nhật Ký của bà về Our Lady of America:
Thursday, September 21, 20231:50 AM(View: 39)
Nhân Danh Thánh Chúa Giêsu Kito, giờ đây ta khiển trách, bẻ gẫy và giải thoát ta và gia đình ta khỏi tất cả những lời nguyền rủa độc dữ, tôn sùng, bùa ngải, những lời khích bác, bùa yêu, xui xẻo, tất cả những quyền lực đồng bóng, ma thuật, bùa mê, phù thuỷ, nước bùa tình yêu, và những lời cầu tâm linh đă được đặt trên ta, và đi ngược về 10 thế hệ về trước...
Thursday, September 21, 20231:07 AM(View: 38)
1. Làm cách nào để giải thoát bạn khỏi ma quỷ? 2. Lời nguyện để trấn át sự lo âu, nỗi lo sợ và bị cơn sợ hãi tấn công.
Thursday, September 21, 20231:04 AM(View: 26)
Lạy Cha Trên Trời, con đến với Cha trong Danh Thánh Cực Châu Báu Chúa Giêsu Kito, và con được Máu Thánh Chúa Giêsu che chở vì Chúa đã đổ máu đào để cứu chuộc con. Con đứng trong đức tin và xưng thú rằng Chúa Giêsu Kito là Chúa của con và là Đấng Cứu Độ của con. Con hối lỗi về mọi hành động của con, về thái độ, cách sống và thói quen xấu đã không đem vinh quang...
Tuesday, September 19, 20238:56 PM(View: 37)
https://catholicstand.com Thiên Chúa hứa rằng chúng ta sẽ không chịu đau khổ nếu chúng ta dâng hiến cuộc đời của mình cho Ngài. Chúng ta sẽ không có gì phải lo âu vào lúc cuối đời khi mà chúng ta thần phục trọn vẹn cho Ngài.
Tuesday, September 19, 20238:23 PM(View: 41)
https://www.khou.com/article/news/crime/priest-beaten-by-robbery-suspects... LM Desmond Ohankwere ở tiểu bang Houston có một cảm nghiệm khủng khiếp như sau:
Tuesday, September 19, 20237:55 PM(View: 38)
https://catholicstand.com/will-you-be-known-as-a-torchbearer-of-the-queen Thư thứ nhất 1 Corinthians 14:1 dạy: “Bạn phải muốn tình yêu hơn mọi sự khác."
Monday, September 18, 202312:59 PM(View: 59)
https://catholicexchange.com/st-hildegards-encounter-with-angels-their-music/ LỜI CẦU NGUYỆN 1:

PVLC Tuần XXIII Thường Niên

Friday, September 8, 202311:25 AM(View: 30)

1-3PVLC Tuần XXIII Thường Niên

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Nếu trong bài Phúc Âm cho Chúa Nhật XXI Thường Niên Năm A, Chúa Giêsu đã trao riêng cho Vị Tông đồ Phêrô Chìa khóa Nước Trời kèm theo quyền cầm buộc và tháo cởi thế nào, một tối thượng quyền cũng được thực hiển bởi các vị Giáo hoàng thừa kế ngài trong giòng lịch sử của Giáo Hội, như trong trường hợp các vị Giáo hoàng tuyên bố tín điều (cầm buộc), chẳng hạn 2 tín điều Đức Mẹ Vô Nhiễm (1854) và Đức Mẹ Mông Triệu (1950), và tha vạ tuyệt thông (tháo cởi) v.v.

Thì trong bài Phúc Âm cho Chúa Nhật XXIII Thường Niên Năm A ngày mùng 10/9/2023, Đấng thiết lập Giáo Hội của Người trên nền tảng Phêrô cũng trao quyền cầm buộc và tháo cởi cho toàn bộ Tông đồ đoàn nữa, như Công Đồng Chung, bao gồm toàn bộ hàng giáo phẩm, tuyên bố tín điều, bởi chính vị Giáo hoàng chủ sự: tín điều Giáo hoàng vô ngộ (1870).

Theo chiều hướng chung của PVLC Chúa Nhật XXIII Năm A thì, từng vị tông đố hay từng vị trong hàng giáo phẩm kế vị các tông đồ, cần phải đóng vai trò làm Người Lính Canh Mục Tử, để bảo vệ đoàn chiên của mình "cho khỏi sự dữ" là những sai lầm và vấp phạm tác hại đến đàn chiên, một vai trò như người đàn bà (ám chỉ Giáo Hội) thắp đèn (Lời Chúa) trong đêm tối tăm (sự dữ) để tìm cho bằng được đồng tiền quí báu bị thất lạc (Luca 15:8).

Với tâm tình tri ân cảm tạ LTXC đã yêu thương gìn giữ Kitô hữu chúng ta cho khỏi sự dữ trong lòng Mẹ Thánh Giáo Hội, cùng nguyện cầu cho nhau biết đáp ứng như Câu Đáp Ca: "Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người: 'Các ngươi đừng cứng lòng'", chúng ta hãy tiếp tục chiêm ngắm và cảm nghiệm toàn bộ PVLC Tuần XXIII Thường Niên ở những đường links sau đây:

Tuần XXIII Thường Niên

(10-16/9/2023)

MTN.CNXXIII-A.mp3 / https://youtube.com/live/Vfiw6DTIZHE

DTCPhanxico.HuanTuTruyenTinCNXXXIII-A.mp3

TN.XXIIIL-2.mp3

TN.XXIIIL-3.mp3 / TN.23L-3.mp3

LeThanhDanhMe.mp3 / https://youtu.be/9YJjfDWkE70 (12/9 - Thứ Ba)

TN.XXIIIL-4.mp3

ThanhGioanKimKhau.mp3 / https://youtu.be/shKKXtuOsGs (13/9 - Thứ Tư)

Le SuyTonThanhGia.mp3 / LeSuyTonThanhGiaChuaKito.mp3 (14/9 - Thứ Năm)

DTCBaiGiangLeSuyTonThanhGia.mp3 / https://youtu.be/Z5dsWEzA0Xk

TN.XXIIIL-6.mp3

LeMeDauThuong.mp3 / https://youtu.be/BC7eXxWLFzc (15/9 - Thứ Sáu)

DTCPhanxico-BaiGiangLeMeSauBi.mp3 / https://youtu.be/ov4KIh4V_8g

XXIII-7.mp3

ThánhCornelioGiaoHoang-CyprianoGiamMucTuDao.mp3 / https://youtu.be/hPWrmj82Llc (16/9 - Thứ Bảy)