Sunday, December 3, 20231:08 PM(View: 37)
https://www.spiritofmedjugorje.org/index.php?ArticleSeq=172#featuredArticle Bà June Klins kể: Bà Sylvia kể thêm một câu chuyện khác với nhiều ơn phúc: "Tôi đưa tặng một cây thánh giá cho ông John vào tháng 11 khi gia đình tôi mời ông ấy đến nhà để cùng ăn Lễ Tạ Ơn với gia đình tôi. Ông ấy kể cho chúng tôi câu chuyện thật buồn rằng: Ông ấy mất mẹ khi
Sunday, December 3, 202312:38 PM(View: 44)
https://www.spiritofmedjugorje.org/index.php?ArticleSeq=172#featuredArticle Bà June Klins kể: Cha Bob thì có những dấu hiệu của sự phục hồi sức khoẻ. Ngài có thể sử dụng được hai bàn tay và đã có khả năng nói trở lại. Ngài có thể tự đi đứng một mình được nhưng vẫn phải dùng cái nạng để giúp cho ngài đi đứng.
Sunday, December 3, 202312:05 PM(View: 35)
https://www.spiritofmedjugorje.org/index.php?ArticleSeq=172#featuredArticle Bà June Klins kể: "Chúng tôi xin kể một cảm nghiệm rất đánh động của ông Jim Browne. Khi còn nhỏ, ông Jim là một nạn nhân của sự bạo hành trong gia đình. Ông ở nước Ái Nhĩ Lan. Rồi ông mang chứng nghiện rượu. Sau đó, ông đi hành hương Medjugorje và được ơn hoán cải.
Saturday, December 2, 202310:48 AM(View: 40)
Gia đình tôi đã ở trên nước Hoa Kỳ được 43 năm. Các con tôi năm nào cũng mời vợ chồng tôi đi với họ để xem các nhà chăng đèn rực rỡ vào mùa Giáng Sinh. Tuy vậy, chúng tôi không bao giờ chịu đi vì ngại và không thấy thú vị.
Tuesday, November 28, 20238:26 PM(View: 67)
Trong Tuần Lễ Tạ Ơn này, tôi rất bận vì tíu tít với đại gia đình và bạn bè khắp nơi đến. Tôi cũng đã nhận được một số cú điện thoại từ các bạn cũ ở khắp nơi đến thăm nơi này. Trong số các bạn gọi phone cho tôi có cả một phụ nữ đã từng đi hành hương Medjugorje với nhóm của tôi vào năm 2004, tức là cách đây đã 19 năm.
Tuesday, November 28, 20237:51 PM(View: 62)
Nguồn: https://www.catholicexorcism.org/post/exorcist-diary-268-the-mystery-of-evil? Nhà trừ quỷ kể: Tôi tiếp tục ngạc nhiên trước thái độ của ma quỷ. Trong một buổi trừ quỷ, ma quỷ cứ la hét và la hét nhưng chúng không chịu xuất ra khỏi người bị chúng hành hạ. Đối với chúng thì cuộc trừ quỷ có thể xem là đổ dầu sôi trên chúng và đốt cháy chúng.
Tuesday, November 28, 20236:47 PM(View: 66)
https://www.spiritofmedjugorje.org/index.php?ArticleSeq=172#featuredArticle Sau đây là cảm nghiệm của LM Dan Rehill trong chương trình Fruit of Medjugorje (Episode #480, phát sóng 27/6/22). Xin mời mọi người lên TV Marytv.tv để nghe toàn bộ cảm nghiệm của cha Dan về cuộc hành trình cuộc đời kỳ diệu của cha:
Tuesday, November 28, 20236:14 PM(View: 58)
https://www.spiritofmedjugorje.org/index.php?ArticleSeq=172#featuredArticle Sau đây là cảm nghiệm của LM Fr. Dan Rehill trong chương trình Fruit of Medjugorje (Episode #480, phát sóng 27/6/22). Xin mời mọi người lên TV Marytv.tv để nghe toàn bộ cảm nghiệm của cha Dan về cuộc hành trình cuộc đời kỳ diệu của cha:
Tuesday, November 28, 20235:25 PM(View: 61)
https://www.spiritofmedjugorje.org/index.php?ArticleSeq=172#featuredArticle Sau đây là cảm nghiệm của LM Fr. Dan Rehill trong chương trình Fruit of Medjugorje (Episode #480, phát sóng 27/6/22). Xin mời mọi người lên TV Marytv.tv để nghe toàn bộ cảm nghiệm của cha Dan về cuộc hành trình cuộc đời kỳ diệu của cha:
Saturday, November 25, 20239:33 PM(View: 85)
Nguồn: Forums of the Virgin Mary [translated]: Một tác giả nổi tiếng tên là Rod Dreher, người Công Giáo đã viết về một cảm nghiệm xẩy ra cho một người bạn Công Giáo của ông như sau: Vài tuần sau đó, anh Pete và gia đình đi du lịch. Khi cả nhà họ đang đi thăm một cái hang động thì đứa bé trai 10 tháng tên Ed cứ khóc mãi dù cha mẹ đã dỗ dành rất nhiều.

ENGLISH: LỜI KINH GIẢI THOÁT KHỎI LỜI NGUYỀN RỦA (7)

Thursday, September 21, 202312:14 AM(View: 95)

PRAYER TO BREAK FROM THE CURSE

LỜI KINH GIẢI THOÁT KHỎI LỜI NGUYỀN RỦA  (7)

In the name of JESUS, I cover myself with the Blood of JESUS. I ask for giant warrior angels to protect us. As your war club and weapons of war I break down, undam, and blow up all walls of protection around all witches, warlocks, wizards, satanists, sorcerers, and the like, and I break the power of all curses, hexes, vexes, spells, charms, fetishes, psychic prayers, psychic thoughts, all witchcraft, sorcery, magic, voodoo, all mind control, jinxes, potions, bewitchments, death, destruction, sickness, pain, torment, psychic power, psychic warfare, prayer chains, incense and candle burning, incantations, chanting, blessings and hoodoo, and everything else being sent my way, or my family member's way, or any DELIVERANCE Ministries way, and I return it, and the demons to the sender, SEVENFOLD, and I bind it to them by the Blood of Jesus, and I cut and burn their ungodly silver cord and lay lines, in JESUS' Name.

I break every curse of the wanderer and the vagabond. I break the curse of rebellion, disobedience, and not obeying the Word of the Lord. I command selfishness and greed to loose me in JESUS' Name. I break the curse of the city, the things that I have tried to build under myself, the kingdoms and possessions. I break the curse off my fields, lands and inheritance. I break the curse off the fruit of my body, off my children, and my generation. I break the curse off of the increase of my wealth, the things I have done, and the blessings of my land.

I break the curse off my going out and my coming in, my sitting down and my rising up. I break the curse off my basket and storehouse in the Name of JESUS. I break every curse that satan has set up to bring defeat into my generation man.

I command all lawlessness and rebellion to cease in the Name of JESUS. I break the curse of confusion. I command the spirit of confusion, the spirit of Babylon, the harlot system, that whorish nature, that flirtatious woman that goes a whoring after other gods, to lose me right now in the Name of JESUS. I go back ten generations and break that hold on my life. I come against that Babylon curse. I come against all the rebuke and blasphemy, every curse of damnation that has been spoken upon my bloodline for ten generations. Everything that took away my self worth, I command it broken.

I come against the spirit of destruction, all the perishing and quickening. I command this curse of destruction to be loosed off of my generation in the Mighty Name of JESUS. I command the curse of evil, all the backbiting, the slander, the contention, the anger, the hatred, to come out in JESUS' Name. (You are the priest in your tabernacle. God causes this by the Name of JESUS taking effect in you.)

I come against every pestilence. I break the curse of poverty and command that spirit to loose me. The things that have been stolen from me, I command them to come into obedience to the Word of God. I break the curse of the thief and the liar, incest, illegitimacy, and sodomy. I come against the spirit of pride and self-righteousness. Religious spirits, I command you to loose me.

I break the curse of consumption and fever, inflammation, fiery heat and sword and drought, blasting and mildew that would pursue me till I perish. I come against all diseases and infirmities, the pneumonia virus, in the Name of JESUS.

I command the curse of brass, not hearing, no sight, no vision to be broken. I break the curse of blindness and godlessness in my generation in the Name of JESUS.

I command condemnation, you will loose me in the Mighty Name of JESUS. I break the curse of powdered soil and dust from the heavens and the spirit of destruction. I break the curse that causes me to be struck down before my enemies. The spirit of failure, no vision, I command it to loose me. I break the curse of death, premature death. I break the curse of boils, blood diseases, tumors, in the Name of JESUS. I command the curse of cancer to be loosed from my body. I command bitterness, bitter roots, resentments, unforgiveness to loose me. I break the curse of molestation and frigidity in the Name of JESUS.

I break everything that would make me the tail, the man beneath. I come against depression, insanity, and retardation and I command it to loose me.

I break the curse of scurvy, itch, all skin diseases, and things that don't heal, herpes, and psoriasis. I come against the spirit of torment in itches, nervousness. I break the curse of shingles, madness, and insanity. I break the curse of blindness, no spiritual insight, physical and mental. I come against the spirit of dismay, dismay of mind and heart, the spirit of despair, mental anguish, mental depression, and I command you to loose me in JESUS' Name.

Everything that has been allowed to bruise my life, I now cancel it. I call Heaven and earth to witness that I will not be bound with the curse of poverty any longer. I come against the enemy coming in and robbing from me, taking the things that are precious and robbing me of good.

I break the curse of lust, promiscuity, adultery, fornication, bestiality, and perversion. Your assignment is cancelled. The spirit of fantasy, the daydreamer, I break your hold in JESUS' Name.

I break the curse of sore boils and in the knees and legs -- no upright walk. I command the curse on the knees, the lack of balance, to be broken off of my life. Boils that can't be healed from the soles of my feet to the top of my head will be healed in JESUS' Name. I break every curse of disease, all the diseases of Egypt, all 39 diseases that could be visited to my bloodline. I command the curse of the cat-of-nine-tails, the 39 lashes to loose me: arthritis, diabetes, hypertension, heart trouble, nervousness, and all the things that are visited in the bloodline, the weaknesses of the knees, rheumatism, all the things that settle in the neck, in the column, the back. I break the curse of a weak back, hips and legs, in the Name of JESUS. I break the curse of edema, swelling. I break the curse of heart attach and stroke, and I command it broken off my bloodline.

I break the curse that would allow the enemy to pursue me and allow him to come in and present himself. I break the curse of all witchcraft and all mind control. I command every demon to loose me in the name of JESUS. I break the curse of the false prophet, false teaching, things that I have listened to and taken into my being. I command all false teachings and errors, to be broken and out of my life in JESUS' Name. I repent before You, Lord, and I ask You to show me from here on in, what is right in Your sight, in Your Word.

I break the curse of unbelievers, unbelievers in my household, that mixture in the house from the mother, the father, the children, the wife or husband. I break the curse of laziness and I command the spirit of passivity to loose me in JESUS' Name.

I command the witch and the warlock, the generation man that has been infiltrated with these things to go in the Name of JESUS. I break the curse of Jezebel. I call that theatrical spirit that has to be seen and heard loosed in JESUS' Name.

I break the curse of verbal abuse and physical abuse. (Many times as children we were whipped, beaten, cursed at and it left a mark on our personality.) I come against that spirit of abuse and I break the curses of damnation in JESUS' Name.

(Now start praising the Lord.) I worship you, Lord. I give my vessel to you, I give my being to you and I surrender to you, Lord. Come on in JESUS and take every area that I've emptied out. I give it to you, Lord, in JESUS' Name. Amen.