Monday, May 27, 202411:51 AM(View: 37)
Nguồn: Catholic Saint Of The Day Thánh Philip bị ma quỷ tấn công hàng ngày, nhưng Đức Mẹ Maria luôn trợ giúp ngài thoát khỏi nanh vuốt của ma quỷ. Thánh Philip Neri vốn là một vị linh mục thánh thiện trong thế kỷ thứ 16. Ngài nổi tiếng vì sự thánh thiện của ngài.
Sunday, May 26, 20248:20 PM(View: 34)
Ngày hôm qua, 25/5/2024, một người bạn gái thời Trung Học đã cùng chồng bạn đến thăm gia đình tôi. Cô bạn tôi đang ở tiểu bang Ohio và ở nơi một vùng quê hẻo lánh và yên bình.
Sunday, May 26, 20247:29 PM(View: 31)
Một người trẻ kể càm nghiệm đau buồn của gia đình: Mẹ của tôi qua đời lúc vừa mới 52 tuổi vì bịnh ung thư. Lúc ấy tôi còn nhỏ nên thương tiếc mẹ vô cùng. Tôi nhớ khi ấy dường như mẹ tôi đã chết rồi nhưng khi nghe tiếng tôi khóc và gọi bà thì bà tỉnh dậy. Rồi bà dịu dàng nói
Saturday, May 25, 20242:01 PM(View: 38)
Nguồn: Ecclesiasticus Cor Iesu Sacratissimum Thánh Veronica Giuliani đã cứu người bạn nữ tu khỏi lửa hoả ngục. Bà Thánh cũng được Chúa cho nhìn thấy luyện ngục. Thánh Veronica có đặc ân là được...
Saturday, May 25, 202412:14 PM(View: 37)
Nguồn: Ecclesiasticus Cor Iesu Sacratissimum Thánh Veronica Giuliani đã cứu người bạn nữ tu khỏi lửa hoả ngục. Bà Thánh cũng được Chúa cho nhìn thấy luyện ngục. Thánh Veronica có đặc ân là được Chúa Giêsu ban thêm cho một Thiên Thần Bản Mệnh nữa. Bà đã liên tiếp bị ma quỷ đánh phá tơi bời. Các thiên thần bản mệnh của bà đã đi cùng bà để đến...
Thursday, May 23, 20249:27 PM(View: 52)
Lạy Cha Trên Trời, con cảm tạ Cha luôn thương yêu con. Con cảm tạ Cha đã gửi Con Chí Thánh của Cha là Chúa Giêsu Kito Đến thế gian để cứu con và giải thoát con. Con tin tưởng nơi quyền năng và ơn lành của Cha gìn giữ con và phục hồi con. Lạy Cha Từ Ái, xin Cha đụng chạm đến con với Bàn Tay Chữa Lành của Cha ngay lúc này.
Thursday, May 23, 20244:11 PM(View: 57)
Nguồn: Spiritdaily.com Sau đây là 6 kinh mạnh thế để cầu cho các linh hồn luyện ngục. Xin đọc mỗi ngày trong suốt cuộc đời:
Thursday, May 23, 202412:42 PM(View: 41)
Thánh Teresa thành Avila khi cầu nguyện chuỗi Kinh Mân Côi để cầu cho các linh hồn thì bà nhận được thị kiến về luyện ngục.
Wednesday, May 22, 20247:25 PM(View: 43)
Nguồn: Exorcist Diary #292: My Daughter is a Witch Đức Ông Stephen Rossetti nhận được lá thư của một phụ nữ: "Thưa Đức Ông,
Monday, May 20, 20245:52 PM(View: 54)
Nguồn: Mysticpost Đức Mẹ tại làng Medjugorje đã nói về các linh hồn ở luyện ngục. Có 6 lời cầu nguyện đầy quyền năng để xin Chúa cứu thoát các linh hồn khỏi luyện ngục.

Thiên Chúa yêu thế gian

Monday, December 4, 202312:04 PM(View: 136)

advent1Thiên Chúa yêu thế gian

Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Nguyện xin bình an và ơn chữa của Chúa đến với bạn hôm nay.

TIN MỪNG: Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh. (Mt 8:8)


SUY NIỆM: Mùa vọng mời gọi bạn hãy hoán cải. Vậy hoán cải là gì? Có phải là đổi đời, đổi nết? Thưa không! Hoán cải là để cho Thiên Chúa là Cha nhân hiền và giàu tình thương chạm vào tâm hồn bạn để rồi bạn bừng lên hình ảnh của Người Con của Ngài.

Việc hoán cải tâm hồn, bắt đầu từ đức tin bám rễ từ việc khámphá thấy sự tốt lành vô bờ bến của Thiên Chúa: Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.

Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ. (Ga 3:16-17) Sự khám phá này thúc đẩy tâm hồn hãy từ bỏ tất cả để trở về với Chúa là người Cha nhân lành.


Đây là hành trình hoán cải của một tâm hồn khao khát Chúa. Thái độ khiêm nhường của viên đại đội trưởng đến gặp Chúa nài xin chữa lành cho người đầy tớ của ông thực là một gương sáng về việc hoán cải. Tuy là một người có đầy quyền hành trong tay nhưng ông đã khiêm tốn xin Chúa chạm vào tâm hồn, và ông đã khám phá thấy sự tốt lành vô bờ bến của Thiên Chúa.

Vậy trong Mùa vọng này, uớc mong bạn có lòng khao khát được Chúa ngự vào tâm hồn qua việc rước Mình và Máu Thánh Chúa mỗi ngày.

LẮNG NGHE: Lạy CHÚA là THIÊN CHÚA chúng con, xin ngự đến mà giải thoát chúng con; xin tỏa ánh tôn nhan rạng ngời, để chúng con được ơn cứu độ. (Tv 80:4)

CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa là Đấng cứu độ duy nhất của đời con, xin soi lòng mở trí để con biết nhận ra những yếu đuối, xấu xa, mờ tối trong tâm hồn và chạy đến Chúa để được chữa lành.

THỰC HÀNH: Trong ngày hôm nay mời bạn hãy lập đi lập lại cầu này: “Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.”

Con Đi Tìm Chúa | Angelo Band | MV Lyric

Cha Vương