Saturday, April 13, 20249:23 PM(View: 34)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.
Saturday, April 13, 20248:37 PM(View: 33)
“Thầy đây. Đừng sợ!” Trong tác phẩm “When All Hell Breaks Loose,” tạm dịch, “Khi Tất Cả Đổ Vỡ,” Steven J. Lawson viết, “Có thể bạn đang ở trong một cơn bão. Chúa có mục đích khi dẫn bạn vào đó. Ngài thừa sức bảo vệ bạn qua cơn bão; và Ngài có một kế hoạch, để cuối cùng, dẫn bạn ra khỏi đó. Hãy hướng mắt về Ngài!” Kính thưa Anh Chị em, “Hãy hướng mắt về Ngài!”
Saturday, April 13, 20248:26 PM(View: 32)
Nguồn: Spiritdaily.com 1. Có một câu chuyện kể rằng một vị chỉ huy vào cuối ngày, ông nhìn thấy mặt trời lặn trước khi ông ta có thể chiến thắng nơi chiến trường. Ông ta bèn quỳ xuống cầu nguyện với Đức Mẹ Maria để cầu xin Mẹ ngừng mặt trời lặn trong ngày hôm ấy lại để ông và quân đội của ông có thể chiến thắng. Thế là mặt trời bỗng dưng đứng lại...
Friday, April 12, 20249:28 PM(View: 50)
Nguồn: Spiritdaily.com và Forums of the Virgin Mary Đức Mẹ Maria đã từng can thiệp và thay đổi tình hình thế giới và tình hình giáo hội trong 500 năm trở lại đây. Thế giới luôn chiến đấu để chống nạn đói khát và bịnh tật. Những người Hồi Giáo đã chiếm đóng nước Tây Ban Nha trong nhiều thế kỷ. Họ cũng đã từng kiểm soát vùng Đất Thánh.
Friday, April 12, 20249:57 AM(View: 44)
Nguồn: Spiritdaily.com Những nơi trú ẩn ở đâu khi có cơn thử thách lớn? Đâu là những nơi trú ẩn dành cho những người còn sống sót? Sẽ có một cuộc thanh tẩy rất lớn để thanh lọc thế giới này. Nhân loại đã rời xa Thiên Chúa và đã xúc phạm nặng nề đến Ngài. Vậy các tín hữu của Chúa sẽ ra sao? Liệu họ có phải chịu sự thống khổ như những người khác không?
Thursday, April 11, 20242:08 PM(View: 49)
Nguồn: Spiritdaily.com Thị Nhân Estela Ruiz kể tiếp về các thông điệp mà Đức Mẹ Maria ban cho bà...
Thursday, April 11, 20241:43 PM(View: 49)
Nguồn: Spiritdaily.com Thị Nhân Estela Ruiz đang cư ngụ tại miền Nam của thành phố Phoenix, tiểu bang Arizona và đã bắt đầu nghe và nhìn thấy Đức Mẹ vào năm 1988.
Wednesday, April 10, 20245:05 PM(View: 41)
Nguồn: Mysticpost Thánh Phanxico de Sales đã nói về chương 12 trong Sách Khải Huyền rằng sẽ có một cuộc bách hại của kẻ Phản Kito. Ngài cũng nói rằng: “Giáo Hội sẽ được nuôi dưỡng và bảo toàn ở giữa các sa mạc và trong sự thinh lặng."
Wednesday, April 10, 20244:25 PM(View: 43)
Nguồn: Mysticpost Chúa đã ban cho thầy Phó Tế John Martinez, một cư dân của tiểu bang Texas, Hoa Kỳ với những cảm nghiệm thần bí. Theo lời kể của vị phó tế thì cũng giống như những nhà thần bí khác, ngài không cho rằng nơi trú ẩn là một nơi chốn mà là một chỗ dựa tinh thần cho những tín hữu ngoan đạo của Chúa và luôn tuân theo các chương trình...
Wednesday, April 10, 20243:29 PM(View: 45)
Sau đây là cảm nghiệm của một thanh niên: Con vừa trở về nhà ở California được gần 2 tháng nay. Đã 8 năm qua, con đi làm xa ở tận tiểu bang Florida. Con có những cảm nghiệm mà dường như Chúa đã báo trước và sắp xếp mọi sự cho con.

LỜI CHÚA: LƯƠNG THỰC HẰNG NGÀY THỨ HAI TUẦN I MÙA CHAY Monday of the First Week of Lent https://www.youtube.com/watch?v=DXf2rAaku94 5 Phút Lời Chúa - Thứ Hai Tuần 1- Mùa Chay. Chương Trình của TRUNG TÂM MỤC VỤ ĐA MINH Tại Houston, Texas. Hoa Kỳ Phụ Tỉnh Thánh VINH SƠN LIÊM DÒNG ĐA MINH

Sunday, February 18, 20249:39 PM(View: 52)

5-10aLỜI CHÚA: LƯƠNG THỰC HẰNG NGÀY

THỨ HAI TUẦN I MÙA CHAY

Monday of the First Week of Lent

https://www.youtube.com/watch?v=DXf2rAaku94

5 Phút Lời Chúa - Thứ Hai Tuần 1- Mùa Chay.

Chương Trình của TRUNG TÂM MỤC VỤ ĐA MINH Tại Houston, Texas. Hoa Kỳ Phụ Tỉnh Thánh VINH SƠN LIÊM DÒNG ĐA MINH.
www.youtube.com

SỐNG LỜI CHÚA

CÁC BÀI ĐỌC :

Ca nhập lễ : Tv 122,2-3

Như mắt của gia nhân

hướng nhìn tay ông chủ,

mắt chúng ta cũng hướng nhìn lên Chúa,

là Thiên Chúa chúng ta,

tới khi Người thương đoái.

Dủ lòng thương, lạy Chúa,

xin dủ lòng thương.

Bài đọc 1 : Lv 19,1-2.11-18

Hãy xét xử công minh cho người đồng bào.

Bài trích sách Lê-vi.

1 Đức Chúa phán với ông Mô-sê rằng : 2 “Hãy nói với toàn thể cộng đồng con cái Ít-ra-en và bảo chúng : Các ngươi phải thánh thiện, vì Ta, Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi, Ta là Đấng Thánh.

11 “Các ngươi không được trộm cắp, không được nói dối, không được lừa gạt đồng bào mình. 12 Các ngươi không được lấy danh Ta mà thề gian : làm thế là các ngươi xúc phạm đến danh Thiên Chúa của các ngươi. Ta là Đức Chúa. 13 Ngươi không được bóc lột người đồng loại, không được cướp của ; tiền công người làm thuê, ngươi không được giữ lại qua đêm cho đến sáng. 14 Ngươi không được rủa người điếc, đặt chướng ngại cho người mù vấp chân, nhưng phải kính sợ Thiên Chúa của ngươi. Ta là Đức Chúa. 15 Các ngươi không được làm điều bất công khi xét xử : không được thiên vị người yếu thế, cũng không được nể mặt người quyền quý, nhưng hãy xét xử công minh cho người đồng bào. 16 Ngươi không được vu khống những người trong dòng họ, không được ra toà đòi người đồng loại phải chết. Ta là Đức Chúa. 17 Ngươi không được để lòng ghét người anh em, nhưng phải mạnh dạn quở trách người đồng bào, như thế, ngươi sẽ khỏi mang tội vì nó. 18 Ngươi không được trả thù, không được oán hận những người thuộc về dân ngươi. Ngươi phải yêu đồng loại như chính mình. Ta là Đức Chúa.”

Đáp ca : Tv 18B,8.9.10.15 (Đ. x. Ga 6,63c)

Đ. Lạy Chúa, Lời Chúa là thần khí và là sự sống.

8Luật pháp Chúa quả là hoàn thiện,
bổ sức cho tâm hồn.
Thánh ý Chúa thật là vững chắc,
cho người dại nên khôn.

Đ. Lạy Chúa, Lời Chúa là thần khí và là sự sống.

9Huấn lệnh Chúa hoàn toàn ngay thẳng,
làm hoan hỷ cõi lòng.
Mệnh lệnh Chúa xiết bao minh bạch,
cho đôi mắt rạng ngời.


Đ. Lạy Chúa, Lời Chúa là thần khí và là sự sống.

10Lòng kính sợ Chúa luôn trong trắng,
tồn tại đến muôn đời.
Quyết định Chúa phù hợp chân lý,
hết thảy đều công minh.


Đ. Lạy Chúa, Lời Chúa là thần khí và là sự sống.

15Lạy Chúa là núi đá cho con trú ẩn,
là Đấng cứu chuộc con, cúi xin Ngài vui nhận
bấy nhiêu lời miệng lưỡi thân thưa,
và bao tiếng lòng con thầm thĩ
mong được thấu đến Ngài.


Đ. Lạy Chúa, Lời Chúa là thần khí và là sự sống.

Tung hô Tin Mừng : 2 Cr 6,2b

Đây là thời Thiên Chúa thi ân, đây là ngày Thiên Chúa cứu độ.


Tin Mừng : Mt 25,31-46

Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.


31 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người. 32 Các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt Người, và Người sẽ tách biệt họ với nhau, như mục tử tách biệt chiên với dê. 33 Người sẽ cho chiên đứng bên phải Người, còn dê ở bên trái. 34 Bấy giờ Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng : ‘Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. 35 Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn ; Ta khát, các ngươi đã cho uống ; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước ; 36 Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc ; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng ; Ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han.’ 37 Bấy giờ những người công chính sẽ thưa rằng : ‘Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống ; 38 có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước ; hoặc trần truồng mà cho mặc ? 39 Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù, mà đến hỏi han đâu ?’

40 Đức Vua sẽ đáp lại rằng : ‘Ta bảo thật các ngươi : mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy.’ 41 Rồi Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên trái rằng : ‘Quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt Ta mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên Ác Quỷ và các sứ thần của nó. 42 Vì xưa Ta đói, các ngươi đã không cho ăn ; Ta khát, các ngươi đã không cho uống ; 43 Ta là khách lạ, các ngươi đã không tiếp rước ; Ta trần truồng, các ngươi đã không cho mặc ; Ta đau yếu và ngồi tù, các ngươi đã chẳng thăm viếng.’ 44 Bấy giờ những người ấy cũng sẽ thưa rằng : ‘Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói, khát, hoặc là khách lạ, hoặc trần truồng, đau yếu hay ngồi tù, mà không phục vụ Chúa đâu ?’ 45 Bấy giờ Người sẽ đáp lại họ rằng : ‘Ta bảo thật các ngươi : mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất đây, là các ngươi đã không làm cho chính Ta vậy.’ 46 Thế là họ ra đi để chịu cực hình muôn kiếp, còn những người công chính ra đi để hưởng sự sống muôn đời.”

Ca hiệp lễ : Mt 25,40.34

Chúa nói : “Tôi bảo thật anh em : Điều gì anh em làm cho một trong những người anh em bé nhỏ nhất của tôi đây, là anh em đã làm cho chính tôi vậy. Hỡi những kẻ Cha tôi chúc phúc, hãy đến thừa hưởng gia nghiệp là vương quốc đã dành sẵn cho anh em, ngay từ thuở tạo thành trời đất.”

SUY NIỆM-DIỆN MẠO CỦA CHÚA

Thánh Têrêsa Calcutta từng nói rằng: “Thiên Chúa gọi tôi để làm giảm cơn khát của Đức Giêsu bằng cách phục vụ Ngài nơi người nghèo nhất trong số các người nghèo.”

Qua trình thuật Tin Mừng hôm nay, dường như Đức Giêsu đang muốn thức tỉnh mỗi người chúng ta là những người đang lầm tưởng về sự hiện diện của Người nơi đời sống thường ngày. Người không chỉ hiện diện nơi tấm Bánh thánh, tâm hồn hay Giáo Hội mà Người còn ở nơi những người đói khát, trần truồng, khách lạ, đau yếu hay bị cầm tù.

Đức Giêsu giờ đây không phải là người ban phát quyền năng mà là những người mang trong mình hoàn cảnh gian nan khốn khó chờ được mỗi người chúng ta an ủi và tận tình cứu giúp. Liệu chúng ta có nhận ra Người trong diện mạo hoàn toàn đời thường này?

(Chấm nối chấm – Học Viện Đaminh)

LỜI NGUYỆN TRONG NGÀY

Lạy Chúa, xin cho chúng con nhận ra Người nơi những hoàn cảnh khổ cực để qua đó, chúng con trở thành những công cụ chuyển trao lòng thương xót của Chúa đến cho muôn người. Amen.

TU ĐỨC SỐNG ĐẠO

Kinh Truyền Tin (18/2): Đi vào sa mạc nội tâm để nhìn thấy mình

Trưa Chúa Nhật ngày 18/2, từ cửa sổ Dinh Tông Toà, Đức Thánh Cha đã cùng đọc Kinh Truyền Tin với các tín hữu hiện diện tại quảng trường thánh Phêrô. Trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha có một bài huấn dụ ngắn dựa trên đoạn Tin Mừng Chúa Nhật I Mùa Chay, về việc Chúa được đưa vào sa mạc và chịu cám dỗ.

Bài huấn dụ của Đức Thánh Cha trước khi đọc Kinh Truyền Tin

Anh chị em thân mến, chào anh chị em!

Hôm nay, Chúa Nhật thứ nhất Mùa Chay, Tin Mừng trình bày cho chúng ta Chúa Giêsu bị cám dỗ trong sa mạc (x. Mc 1,12-15). Bản văn viết: “Ngài ở trong sa mạc bốn mươi ngày, bị Satan cám dỗ”. Trong Mùa Chay, chúng ta cũng được mời gọi “đi vào sa mạc”, nghĩa là đi vào thinh lặng, đi vào thế giới nội tâm, lắng nghe con tim, chạm đến sự thật. Trong sa mạc – Tin Mừng hôm nay cho biết thêm – Chúa Kitô “ở giữa dã thú và có các thiên thần phục vụ Người” (c. 13). Dã thú và thiên thần là bạn đồng hành của Người. Nhưng, theo nghĩa biểu tượng, họ cũng là bạn đồng hành của chúng ta: trên thực tế, khi chúng ta đi vào sa mạc nội tâm, chúng ta có thể gặp dã thú và thiên thần.

Dã thú. Theo nghĩa nào? Trong đời sống thiêng liêng, chúng ta có thể coi chúng như những đam mê hỗn loạn đang chia cắt, cố gắng chiếm hữu trái tim chúng ta. Chúng chi phối chúng ta, dường như quyến rũ nhưng nếu không cẩn thận, chúng có nguy cơ xé nát chúng ta thành từng mảnh. Chúng ta có thể đặt tên cho những con “dã thú” này của tâm hồn: những tật xấu khác nhau, ham muốn của cải, vốn giam cầm trong toan tính và bất mãn, sự phù phiếm của thú vui, dẫn đến sự bồn chồn và cô đơn, và thậm chí cả lòng tham danh vọng, tạo ra sự bất an và nhu cầu liên tục cần sự công nhận và muốn trở thành nhân vật chính. Đừng quên những điều này mà chúng ta gặp bên trong chúng ta: ham hố, sự phù phiếm và tham lam. Chúng như những con “dã thú” và vì vậy chúng phải được thuần hóa và khuất phục: nếu không chúng sẽ nuốt chửng sự tự do của chúng ta. Mùa Chay giúp chúng ta đi vào sa mạc bên trong để sửa chữa những điều này.

Và sau đó, trong sa mạc còn có các thiên thần. Họ là những sứ giả của Thiên Chúa, những vị giúp đỡ chúng ta, làm điều tốt cho chúng ta; thực ra, đặc tính của họ theo Tin Mừng là phục vụ (xem câu 13): hoàn toàn trái ngược với sở hữu, đặc trưng của những đam mê. Phục vụ trái ngược với sở hữu. Các thiên thần, ngược lại, gợi nhớ lại những tư tưởng và tình cảm tốt đẹp do Chúa Thánh Thần khơi nên. Trong khi những cám dỗ xé nát chúng ta, những nguồn cảm hứng tốt lành của Thiên Chúa hiệp nhất chúng ta và giúp cho chúng ta đi vào trong sự hài hòa: chúng làm dịu tâm hồn, chúng thấm nhuần hương vị của Chúa Kitô, “hương vị Thiên Đàng”. Để đón nhận được sự soi sáng của Thiên Chúa, chúng ta cần đi vào trong sự thinh lặng và cầu nguyện. Và Mùa Chay là thời gian để làm điều này. Chúng ta tiến bước.

Chúng ta có thể tự hỏi: trước hết, đâu là những đam mê hỗn loạn, những “dã thú” đang khuấy động trong lòng tôi? Và thứ hai: để cho tiếng Chúa nói với tâm hồn tôi và bảo vệ nó mãi mãi, tôi có đang nghĩ đến việc rút lui một chút vào “sa mạc”, hay tìm thời gian trong ngày, dành không gian để suy nghĩ về điều này không?

Xin Đức Trinh Nữ Rất Thánh, Đấng đã tuân giữ Lời Chúa và không để mình bị lấn lướt bởi những cám dỗ của ác thần, trợ giúp chúng ta trong thời gian Mùa Chay.

Vatican News