Monday, May 27, 202411:51 AM(View: 19)
Nguồn: Catholic Saint Of The Day Thánh Philip bị ma quỷ tấn công hàng ngày, nhưng Đức Mẹ Maria luôn trợ giúp ngài thoát khỏi nanh vuốt của ma quỷ. Thánh Philip Neri vốn là một vị linh mục thánh thiện trong thế kỷ thứ 16. Ngài nổi tiếng vì sự thánh thiện của ngài.
Sunday, May 26, 20248:20 PM(View: 27)
Ngày hôm qua, 25/5/2024, một người bạn gái thời Trung Học đã cùng chồng bạn đến thăm gia đình tôi. Cô bạn tôi đang ở tiểu bang Ohio và ở nơi một vùng quê hẻo lánh và yên bình.
Sunday, May 26, 20247:29 PM(View: 25)
Một người trẻ kể càm nghiệm đau buồn của gia đình: Mẹ của tôi qua đời lúc vừa mới 52 tuổi vì bịnh ung thư. Lúc ấy tôi còn nhỏ nên thương tiếc mẹ vô cùng. Tôi nhớ khi ấy dường như mẹ tôi đã chết rồi nhưng khi nghe tiếng tôi khóc và gọi bà thì bà tỉnh dậy. Rồi bà dịu dàng nói
Saturday, May 25, 20242:01 PM(View: 34)
Nguồn: Ecclesiasticus Cor Iesu Sacratissimum Thánh Veronica Giuliani đã cứu người bạn nữ tu khỏi lửa hoả ngục. Bà Thánh cũng được Chúa cho nhìn thấy luyện ngục. Thánh Veronica có đặc ân là được...
Saturday, May 25, 202412:14 PM(View: 34)
Nguồn: Ecclesiasticus Cor Iesu Sacratissimum Thánh Veronica Giuliani đã cứu người bạn nữ tu khỏi lửa hoả ngục. Bà Thánh cũng được Chúa cho nhìn thấy luyện ngục. Thánh Veronica có đặc ân là được Chúa Giêsu ban thêm cho một Thiên Thần Bản Mệnh nữa. Bà đã liên tiếp bị ma quỷ đánh phá tơi bời. Các thiên thần bản mệnh của bà đã đi cùng bà để đến...
Thursday, May 23, 20249:27 PM(View: 48)
Lạy Cha Trên Trời, con cảm tạ Cha luôn thương yêu con. Con cảm tạ Cha đã gửi Con Chí Thánh của Cha là Chúa Giêsu Kito Đến thế gian để cứu con và giải thoát con. Con tin tưởng nơi quyền năng và ơn lành của Cha gìn giữ con và phục hồi con. Lạy Cha Từ Ái, xin Cha đụng chạm đến con với Bàn Tay Chữa Lành của Cha ngay lúc này.
Thursday, May 23, 20244:11 PM(View: 56)
Nguồn: Spiritdaily.com Sau đây là 6 kinh mạnh thế để cầu cho các linh hồn luyện ngục. Xin đọc mỗi ngày trong suốt cuộc đời:
Thursday, May 23, 202412:42 PM(View: 39)
Thánh Teresa thành Avila khi cầu nguyện chuỗi Kinh Mân Côi để cầu cho các linh hồn thì bà nhận được thị kiến về luyện ngục.
Wednesday, May 22, 20247:25 PM(View: 43)
Nguồn: Exorcist Diary #292: My Daughter is a Witch Đức Ông Stephen Rossetti nhận được lá thư của một phụ nữ: "Thưa Đức Ông,
Monday, May 20, 20245:52 PM(View: 52)
Nguồn: Mysticpost Đức Mẹ tại làng Medjugorje đã nói về các linh hồn ở luyện ngục. Có 6 lời cầu nguyện đầy quyền năng để xin Chúa cứu thoát các linh hồn khỏi luyện ngục.

PVLC Tuần II Phục Sinh

Friday, April 5, 20245:37 PM(View: 62)

23-5cPVLC Tuần II Phục Sinh

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Tuần II Phục Sinh được mở màn với Chúa Nhật Lễ LTXC, ngày cuối cùng kết thúc Tuần Bát Nhật Phục Sinh.
Nếu tuần Bát Nhật Phục Sinh bao gồm toàn là những bài Phúc Âm về những lần và từng lần Chúa Kitô Phục Sinh hiện ra,
theo chủ đề "Thày là sự sống lại" (Gioan 11:25),
thì từ Chúa Nhật mở màn cho Tuần II PS đến Lễ Hiện Xuống theo chủ đề "Thày là sự sống" (Gioan 11:25).

"Sự sống" được Thiên Chúa là Cha trên trời và là Đấng đã sai Con của Ngài xuống thế làm người ban cho loài người đây
ở nơi Chúa Giêsu Kitô Con của Ngài:
"Thiên Chúa đã ban sự sống đời đời cho chúng ta, và sự sống này ở nơi Con của Ngài.
Ai có Con thì có sự sống, ai không có Con Thiên Chúa thì cũng không có sự sống" (1Gioan 5:11).

Vậy nếu muốn có sự sống đời đời được Thiên Chúa ban nơi và qua Con của Ngài thì loài người phải "có Con".
Ở chỗ nào, nếu không phải ở chỗ "ai chấp nhận Người thì Người ban cho họ quyền làm con Thiên Chúa" (Gioan 1:12).
Nghĩa là những ai nhận biết Con Thiên Chúa, hay tin vào Con Thiên Chúa.

Bởi vậy, chủ đề "Thày là sự sống" cho 6 tuần còn lại trong Mùa Phục Sinh trực tiếp liên quan đến đức tin,
như bài Phúc Âm cho Chúa Nhật II Phục Sinh tỏ tường cho thấy nơi lời tuyên xưng của tông đồ Toma:
"Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con / My Lord and my God" (Gioan 20:28).
Trong các bài Phúc Âm, đặc biệt là Phúc Âm Chúa Nhật trong Mùa Phục Sinh sau Tuần Bát Nhật đều liên quan đến Đức tin.

Với ý thức và tâm tình phụng vụ của Mùa Phục Sinh trên đây,
chúng ta cùng nhau cử hành PVLC cho Tuần II Phục Sinh.

Cao Tấn Tĩnh