Monday, May 27, 202411:51 AM(View: 36)
Nguồn: Catholic Saint Of The Day Thánh Philip bị ma quỷ tấn công hàng ngày, nhưng Đức Mẹ Maria luôn trợ giúp ngài thoát khỏi nanh vuốt của ma quỷ. Thánh Philip Neri vốn là một vị linh mục thánh thiện trong thế kỷ thứ 16. Ngài nổi tiếng vì sự thánh thiện của ngài.
Sunday, May 26, 20248:20 PM(View: 34)
Ngày hôm qua, 25/5/2024, một người bạn gái thời Trung Học đã cùng chồng bạn đến thăm gia đình tôi. Cô bạn tôi đang ở tiểu bang Ohio và ở nơi một vùng quê hẻo lánh và yên bình.
Sunday, May 26, 20247:29 PM(View: 31)
Một người trẻ kể càm nghiệm đau buồn của gia đình: Mẹ của tôi qua đời lúc vừa mới 52 tuổi vì bịnh ung thư. Lúc ấy tôi còn nhỏ nên thương tiếc mẹ vô cùng. Tôi nhớ khi ấy dường như mẹ tôi đã chết rồi nhưng khi nghe tiếng tôi khóc và gọi bà thì bà tỉnh dậy. Rồi bà dịu dàng nói
Saturday, May 25, 20242:01 PM(View: 38)
Nguồn: Ecclesiasticus Cor Iesu Sacratissimum Thánh Veronica Giuliani đã cứu người bạn nữ tu khỏi lửa hoả ngục. Bà Thánh cũng được Chúa cho nhìn thấy luyện ngục. Thánh Veronica có đặc ân là được...
Saturday, May 25, 202412:14 PM(View: 37)
Nguồn: Ecclesiasticus Cor Iesu Sacratissimum Thánh Veronica Giuliani đã cứu người bạn nữ tu khỏi lửa hoả ngục. Bà Thánh cũng được Chúa cho nhìn thấy luyện ngục. Thánh Veronica có đặc ân là được Chúa Giêsu ban thêm cho một Thiên Thần Bản Mệnh nữa. Bà đã liên tiếp bị ma quỷ đánh phá tơi bời. Các thiên thần bản mệnh của bà đã đi cùng bà để đến...
Thursday, May 23, 20249:27 PM(View: 52)
Lạy Cha Trên Trời, con cảm tạ Cha luôn thương yêu con. Con cảm tạ Cha đã gửi Con Chí Thánh của Cha là Chúa Giêsu Kito Đến thế gian để cứu con và giải thoát con. Con tin tưởng nơi quyền năng và ơn lành của Cha gìn giữ con và phục hồi con. Lạy Cha Từ Ái, xin Cha đụng chạm đến con với Bàn Tay Chữa Lành của Cha ngay lúc này.
Thursday, May 23, 20244:11 PM(View: 57)
Nguồn: Spiritdaily.com Sau đây là 6 kinh mạnh thế để cầu cho các linh hồn luyện ngục. Xin đọc mỗi ngày trong suốt cuộc đời:
Thursday, May 23, 202412:42 PM(View: 41)
Thánh Teresa thành Avila khi cầu nguyện chuỗi Kinh Mân Côi để cầu cho các linh hồn thì bà nhận được thị kiến về luyện ngục.
Wednesday, May 22, 20247:25 PM(View: 43)
Nguồn: Exorcist Diary #292: My Daughter is a Witch Đức Ông Stephen Rossetti nhận được lá thư của một phụ nữ: "Thưa Đức Ông,
Monday, May 20, 20245:52 PM(View: 53)
Nguồn: Mysticpost Đức Mẹ tại làng Medjugorje đã nói về các linh hồn ở luyện ngục. Có 6 lời cầu nguyện đầy quyền năng để xin Chúa cứu thoát các linh hồn khỏi luyện ngục.

LỜI CHÚA: LƯƠNG THỰC HẰNG NGÀY THỨ HAI TUẦN II PHỤC SINH LỄ TRUYỀN TIN

Monday, April 8, 20249:04 AM(View: 60)

11-8rLỜI CHÚA: LƯƠNG THỰC HẰNG NGÀY

THỨ HAI TUẦN II PHỤC SINH

LỄ TRUYỀN TIN. Lễ trọng

Solemnity of the Annunciation of the Lord
https://www.youtube.com/watch?v=aut17dqDKig

5 Phút Lời Chúa - Thứ Hai Tuần 2 Mùa Phục Sinh - Lễ Truyền Tin.
Chương Trình của TRUNG TÂM MỤC VỤ ĐA MINHTại Houston, Texas. Hoa KỳPhụ Tỉnh Thánh VINH SƠN LIÊM DÒNG ĐA MINH.
www.youtube.com

SỐNG LỜI CHÚA

CÁC BÀI ĐỌC :

Ca nhập lễ : Hr 10,5.7

Khi vào trần gian Đức Ki-tô nói :

“Lạy Thiên Chúa, này con đây,

Con đến để thực thi ý Ngài.”


Bài đọc 1 : Is 7,10-14 ; 8,10

Này đây người trinh nữ sẽ mang thai.
Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a.


7 10 Khi ấy, Đức Chúa sai ngôn sứ I-sai-a nói với vua A-khát rằng :

11“Ngươi cứ xin Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi
ban cho ngươi một dấu
dưới đáy âm phủ hoặc trên chốn cao xanh.”
12Vua A-khát trả lời :
“Tôi sẽ không xin, tôi không dám thử thách Đức Chúa.”
13Ông I-sai-a bèn nói : “Nghe đây, hỡi nhà Đa-vít,
các ngươi làm phiền thiên hạ chưa đủ sao,
mà còn muốn làm phiền cả Thiên Chúa của tôi nữa ?
14Vì vậy, chính Chúa Thượng sẽ ban cho các ngươi một dấu :
Này đây người trinh nữ sẽ mang thai, sẽ sinh hạ con trai,
và đặt tên là Em-ma-nu-en
810nghĩa là Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta.”

Đáp ca : Tv 39,7-8a.8b-9.10.11 (Đ. x. c.8a và 9a)


Đ. Lạy Chúa, này con đến để thực thi ý Ngài.

7Chúa chẳng thích gì tế phẩm và lễ vật,
nhưng đã mở tai con ;
lễ toàn thiêu và lễ xá tội, Chúa không đòi,
8acon liền thưa : “Này con xin đến !


Đ. Lạy Chúa, này con đến để thực thi ý Ngài.

8bTrong sách có lời chép về con
9rằng : con thích làm theo thánh ý,
và ấp ủ luật Chúa trong lòng, lạy Thiên Chúa của con.”


Đ. Lạy Chúa, này con đến để thực thi ý Ngài.

10Đức công chính của Ngài,
con loan truyền giữa lòng đại hội ;
lạy Chúa, Ngài từng biết :
con đâu có ngậm miệng làm thinh.


Đ. Lạy Chúa, này con đến để thực thi ý Ngài.

11Đức công chính của Ngài,
con chẳng giữ riêng lòng mình biết ;
nhưng con đã nói lên đức trung tín và ơn cứu độ của Ngài,
chẳng giấu giếm chi cùng đại hội
rằng Ngài thành tín và yêu thương.


Đ. Lạy Chúa, này con đến để thực thi ý Ngài.


Bài đọc 2 : Hr 10,4-10

Sách Thánh đã chép về con : Lạy Thiên Chúa, con đến để thực thi ý Ngài.

Bài trích thư gửi tín hữu Híp-ri.


4 Thưa anh em, máu các con bò, con dê không thể nào xoá được tội lỗi. 5 Vì vậy, khi vào trần gian, Đức Ki-tô nói : Chúa đã không ưa hy lễ và hiến tế, nhưng đã tạo cho con một thân thể. 6 Chúa cũng chẳng thích lễ toàn thiêu và lễ xá tội. 7 Bấy giờ con mới thưa : Lạy Thiên Chúa, này con đây, con đến để thực thi ý Ngài, như Sách Thánh đã chép về con.

8 Trước hết, Đức Ki-tô nói : Hy lễ và hiến tế, lễ toàn thiêu và lễ xá tội, Chúa đã chẳng ưa, chẳng thích, mà đó chính là những thứ của lễ được dâng tiến theo Lề Luật truyền. 9 Rồi Người nói : Này con đây, con đến để thực thi ý Ngài. Thế là Người bãi bỏ các lễ tế cũ mà thiết lập lễ tế mới. 10 Theo ý đó, chúng ta được thánh hoá nhờ Đức Giê-su Ki-tô đã hiến dâng thân mình làm lễ tế, chỉ một lần là đủ.

Tung hô Tin Mừng : Ga 1,14ab

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.

Ngôi Lời đã trở nên người phàm

và cư ngụ giữa chúng ta.

Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của Người. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng : Lc 1,26-38

Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

26 Khi ấy, bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, 27 gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a.

28 Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói : “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” 29 Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.

30 Sứ thần liền nói : “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà được đẹp lòng Thiên Chúa. 31 Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. 32 Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. 33 Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.”

34 Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần : “Việc ấy sẽ xảy ra thế nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng ?”

35 Sứ thần đáp : “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ toả bóng trên bà ; vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. 36 Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai : bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng, 37 vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.”


38 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói với sứ thần : “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

Ca hiệp lễ : Is 7,14


Này đây Trinh Nữ sẽ thụ thai

và sinh hạ con trai,

người ta sẽ gọi tên con trẻ là Em-ma-nu-en.


SUY NIỆM-ĐỨC MARIA MẸ ĐẦY ÂN SỦNG


Lời kinh “Kính mừng Maria đầy ân phúc” nhắc nhở người tín hữu cảm tạ về hồng ân cứu chuộc đồng thời cũng cho chúng ta cảm nghiệm, con người tuy mang thân phận tội lụy nhưng nếu mở lòng để đón nhận Thiên Chúa thì chúng ta cũng sẽ lãnh nhận những ân sủng của Thiên Chúa.


Theo ngôn ngữ Thánh Kinh, “ân sủng” là một ân ban đặc biệt; theo Tân Ước, ân ban này có nguồn gốc từ đời sống của Ba Ngôi Thiên Chúa, Đấng là tình yêu (x.1Ga 4,8). Khi chúng ta nghe vị sứ giả nói với Đức Maria, Mẹ “đầy ơn phúc”, thì mạch văn Tin Mừng, giúp chúng ta hiểu rằng ở đây muốn nói lên một lời chúc lành duy nhất dành cho Đức Maria. Ngài chính là người Mẹ được mọi ân sủng của Thiên Chúa. Ngài là người nữ được Thiên Chúa tiền định không mắc phải tội tổ tông truyền để xứng đáng cưu mang con của Thiên Chúa. Mẹ là người đầu tiên được đầy ân sủng vì đã cưu mang Đấng Cứu Thế.

(Chấm nối chấm – Học Viện Đaminh)


LỜI NGUYỆN TRONG NGÀY

Lạy Mẹ Maria, xin dạy cho chúng con luôn biết thưa hai tiếng “xin vâng” trước thánh ý của Thiên Chúa, để chúng con cũng được đầy ân sủng của Ngài. Amen.


TU ĐỨC SỐNG ĐẠO

Số tín hữu Công giáo tăng từ 1,376 tỷ trong năm 2021 lên 1,390 tỷ vào năm 2022


Theo tài liệu Thống kê Thường niên của Giáo hội, được Văn phòng Thống kê Trung ương của Giáo hội thực hiện, số tín hữu Công giáo được rửa tội trên toàn cầu đã tăng lên, từ 1.376 triệu vào năm 2021 lên 1.390 triệu vào năm 2022, với mức tăng tương đối là 1,0%. Tuy nhiên tỷ lệ tăng giảm khác nhau ở các châu lục.


Trên thực tế, trong khi số người Công giáo ở Châu Phi tăng 3%, thì ở Châu Âu tình hình có vẻ ổn định, không thay đổi. Tại Châu Mỹ và Châu Á, số tín hữu Công giáo tăng ở mức độ trung bình (+0,9% và +0,6%), nhưng hoàn toàn phù hợp với sự phát triển dân số của hai châu lục này. Còn tại Châu Đại Dương thì số tín hữu lại suy giảm.


Số Giám mục và phó tế vĩnh viễn gia tăng; số linh mục và tu sĩ giảm sút


Số Giám mục trong giai đoạn hai năm 2021-2022 tăng 0,25%, từ 5.340 lên 5.353 vị, đặc biệt là ở Châu Phi và Châu Á, lần lượt là 2,1 và 1,4%.


Số linh mục, tiếp tục xu hướng giảm sút kể từ năm 2012, trong năm 2022 sụt giảm so với năm 2021. Số linh mục toàn cầu trên thế giới năm 2022 giảm 142 vị so với năm 2021, từ 407.872 xuống 407.730 vị. Trong khi số linh mục tại Châu Phi và Châu Á gia tăng thì tại Châu Âu và Châu Đại dương suy giảm.


Số phó tế vĩnh viễn trong năm 2022 tăng 2% so với năm 2021, từ 49.176 lên 50.150 vị, và tăng đều ở các châu lục.


Số tu sĩ nam không phải là linh mục giảm từ 49.774 vị vào năm 2021 còn 49.414 vào năm 2022. Trong khi số linh mục suy giảm đặc biệt xảy ra tại Châu Âu thì lại gia tăng tại Châu Á.


Số nữ tu trong năm 2022 cũng suy giảm mạnh: từ 608.958 nữ tu vào năm 2021 xuống còn 599.228 vào năm 2022, với mức giảm tương đối là 1,6%. Tuy nhiên, Châu Phi là lục địa có số nữ tu tăng mạnh nhất, từ 81.832 nữ tu vào năm 2021 lên 83.190 vào năm 2022, với mức tăng tương đối là 1,7%. Tiếp theo là khu vực Đông Nam Á, nơi số nữ tu tăng từ 171.756 vào năm 2021 lên 171.930 vào năm 2022, với mức tăng chỉ 0,1%.


Các giáo phận mới


Cùng được xuất bản với tài liệu Thống kê Thường niên của Giáo hội trong những ngày này là Niên giám Tòa Thánh năm 2024, cuốn sách trình bày các thông tin liên quan đến đời sống của Giáo hội Công giáo trên thế giới, bắt đầu từ ngày 1/12/2022 đến ngày 31/12/2023.


Trong thời gian này, 9 Tòa Giám mục mới và 1 đơn vị Giám quản Tông Tòa mới đã được thành lập; 2 giáo phận đã được nâng lên thành Tổng giáo phận và 1 Hạt Đại diện Tông tòa được nâng thành giáo phận. (CSR_1417_2024)


Hồng Thủy - Vatican News