Tuesday, May 28, 20249:00 PM(View: 15)
Nguồn: Spiritdaily.com Nếu các bậc tổ tiên của chúng ta đã từng là kẻ trộm, kẻ sát nhân, kẻ nghiện rượu, kẻ ngoại tình, kẻ thực hành tà thuật thì có thể chúng ta sẽ phải đền tội thay cho họ. Những tội lỗi này được thể hiện trong nhiều...
Tuesday, May 28, 20248:08 PM(View: 15)
Nguồn: Ecclesiasticus Cor Iesu Sacratissimum Bậc Đáng Kinh Mary thành AGREDA là một trong những nhà thần bí lớn lao nhất của thế kỷ thứ 17. Bà là một nữ tu Dòng Phanxico, nước Tây Ban Nha. Bà được ơn là có nhiều thị kiến Thiên Đàng và nhiều cảm nghiệm thần bí cao trọng.
Monday, May 27, 202411:51 AM(View: 44)
Nguồn: Catholic Saint Of The Day Thánh Philip bị ma quỷ tấn công hàng ngày, nhưng Đức Mẹ Maria luôn trợ giúp ngài thoát khỏi nanh vuốt của ma quỷ. Thánh Philip Neri vốn là một vị linh mục thánh thiện trong thế kỷ thứ 16. Ngài nổi tiếng vì sự thánh thiện của ngài.
Sunday, May 26, 20248:20 PM(View: 39)
Ngày hôm qua, 25/5/2024, một người bạn gái thời Trung Học đã cùng chồng bạn đến thăm gia đình tôi. Cô bạn tôi đang ở tiểu bang Ohio và ở nơi một vùng quê hẻo lánh và yên bình.
Sunday, May 26, 20247:29 PM(View: 39)
Một người trẻ kể càm nghiệm đau buồn của gia đình: Mẹ của tôi qua đời lúc vừa mới 52 tuổi vì bịnh ung thư. Lúc ấy tôi còn nhỏ nên thương tiếc mẹ vô cùng. Tôi nhớ khi ấy dường như mẹ tôi đã chết rồi nhưng khi nghe tiếng tôi khóc và gọi bà thì bà tỉnh dậy. Rồi bà dịu dàng nói
Saturday, May 25, 20242:01 PM(View: 44)
Nguồn: Ecclesiasticus Cor Iesu Sacratissimum Thánh Veronica Giuliani đã cứu người bạn nữ tu khỏi lửa hoả ngục. Bà Thánh cũng được Chúa cho nhìn thấy luyện ngục. Thánh Veronica có đặc ân là được...
Saturday, May 25, 202412:14 PM(View: 42)
Nguồn: Ecclesiasticus Cor Iesu Sacratissimum Thánh Veronica Giuliani đã cứu người bạn nữ tu khỏi lửa hoả ngục. Bà Thánh cũng được Chúa cho nhìn thấy luyện ngục. Thánh Veronica có đặc ân là được Chúa Giêsu ban thêm cho một Thiên Thần Bản Mệnh nữa. Bà đã liên tiếp bị ma quỷ đánh phá tơi bời. Các thiên thần bản mệnh của bà đã đi cùng bà để đến...
Thursday, May 23, 20249:27 PM(View: 57)
Lạy Cha Trên Trời, con cảm tạ Cha luôn thương yêu con. Con cảm tạ Cha đã gửi Con Chí Thánh của Cha là Chúa Giêsu Kito Đến thế gian để cứu con và giải thoát con. Con tin tưởng nơi quyền năng và ơn lành của Cha gìn giữ con và phục hồi con. Lạy Cha Từ Ái, xin Cha đụng chạm đến con với Bàn Tay Chữa Lành của Cha ngay lúc này.
Thursday, May 23, 20244:11 PM(View: 62)
Nguồn: Spiritdaily.com Sau đây là 6 kinh mạnh thế để cầu cho các linh hồn luyện ngục. Xin đọc mỗi ngày trong suốt cuộc đời:
Thursday, May 23, 202412:42 PM(View: 42)
Thánh Teresa thành Avila khi cầu nguyện chuỗi Kinh Mân Côi để cầu cho các linh hồn thì bà nhận được thị kiến về luyện ngục.

LỜI CHÚA: LƯƠNG THỰC HẰNG NGÀY THỨ HAI TUẦN III PHỤC SINH Monday of the Third Week of Easter

Sunday, April 14, 20248:42 PM(View: 56)

cg7LỜI CHÚA: LƯƠNG THỰC HẰNG NGÀY

THỨ HAI TUẦN III PHỤC SINH

Monday of the Third Week of Easter
https://www.youtube.com/watch?v=oAkk1tAA5UI

5 Phút Lời Chúa - Thứ Hai Tuần 3 Mùa Phục Sinh.
Chương Trình của TRUNG TÂM MỤC VỤ ĐA MINH Tại Houston, Texas. Hoa Kỳ Phụ Tỉnh Thánh VINH SƠN LIÊM DÒNG ĐA MINH.
www.youtube.com

SỐNG LỜI CHÚA

CÁC BÀI ĐỌC :

Ca nhập lễ

Vị Mục Tử nhân lành đã sống lại,

chính Người đã thí mạng vì con chiên,

và vui lòng chịu chết vì đoàn chiên của Người. Ha-lê-lui-a.

Bài đọc 1 : Cv 6,8-15

Họ không địch nổi lời lẽ khôn ngoan mà Thần Khí đã ban cho ông.

Bài trích sách Công vụ Tông Đồ.

8 Thời đó, ông Tê-pha-nô được đầy ân sủng và quyền năng, đã làm những điềm thiêng dấu lạ lớn lao trong dân. 9 Có những người thuộc hội đường gọi là hội đường của nhóm nô lệ được giải phóng, gốc Ky-rê-nê và A-lê-xan-ri-a, cùng với một số người gốc Ki-li-ki-a và A-xi-a, đứng lên tranh luận với ông Tê-pha-nô. 10 Nhưng họ không địch nổi lời lẽ khôn ngoan mà Thần Khí đã ban cho ông. 11 Bấy giờ, họ mới xui mấy người phao lên rằng : “Chúng tôi đã nghe hắn nói lộng ngôn xúc phạm đến ông Mô-sê và Thiên Chúa.” 12 Họ sách động dân và các kỳ mục cùng kinh sư, rồi ập đến bắt ông và điệu đến Thượng Hội Đồng. 13 Họ đưa mấy người chứng gian ra khai rằng : “Tên này không ngừng nói những lời phạm đến Nơi Thánh và Lề Luật. 14 Vì chúng tôi đã nghe hắn nói rằng Giê-su người Na-da-rét sẽ phá huỷ nơi này và thay đổi những tục lệ mà ông Mô-sê đã truyền lại cho chúng ta.” 15 Toàn thể cử toạ trong Thượng Hội Đồng đều nhìn thẳng vào ông Tê-pha-nô, và họ thấy mặt ông giống như mặt thiên sứ.

Đáp ca : Tv 118,23-24.26-27.29-30 (Đ. c.1)

Đ. Hạnh phúc thay ai sống đời hoàn thiện, biết noi theo luật pháp Chúa Trời.

23Mặc quan quyền họp nhau mưu hại,
tôi tớ Ngài đây cứ gẫm suy thánh chỉ.
24Vâng, thánh ý Ngài làm con vui sướng thoả thuê,
chỉ bảo con như những người cố vấn.


Đ. Hạnh phúc thay ai sống đời hoàn thiện, biết noi theo luật pháp Chúa Trời.

26Con kể lể đường đời, Chúa đáp lại,
xin dạy cho con biết thánh chỉ Ngài.
27Đường lối huấn lệnh Ngài, xin cho con hiểu rõ,
để con suy gẫm những kỳ công của Ngài.


Đ. Hạnh phúc thay ai sống đời hoàn thiện, biết noi theo luật pháp Chúa Trời.

29Xin giúp con tránh đường xảo trá
và thương ban cho con luật pháp Ngài.
30Đường chân lý, này con đã chọn,
quyết định của Ngài, con khao khát đợi trông.


Đ. Hạnh phúc thay ai sống đời hoàn thiện, biết noi theo luật pháp Chúa Trời.

Tung hô Tin Mừng : Mt 4,4b

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ lời miệng Thiên Chúa phán ra. Ha-lê-lui-a.


Tin Mừng : Ga 6,22-29

Hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.


22 Sau khi Đức Giê-su cho năm ngàn người ăn no nê, các môn đệ thấy Người đi trên mặt Biển Hồ. Hôm sau, đám đông dân chúng còn đứng ở bờ bên kia Biển Hồ, thấy rằng ở đó chỉ có một chiếc thuyền và Đức Giê-su lại không cùng xuống thuyền đó với các môn đệ, nhưng chỉ có các ông đi mà thôi. 23 Tuy nhiên, có những thuyền khác từ Ti-bê-ri-a đến gần nơi dân chúng đã được ăn bánh sau khi Chúa dâng lời tạ ơn. 24 Vậy khi dân chúng thấy Đức Giê-su cũng như các môn đệ đều không có ở đó, thì họ xuống thuyền đi Ca-phác-na-um tìm Người. 25 Khi gặp thấy Người ở bên kia Biển Hồ, họ nói : “Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ vậy ?” 26 Đức Giê-su đáp : “Thật, tôi bảo thật các ông, các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê. 27 Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh, là thứ lương thực Con Người sẽ ban cho các ông, bởi vì chính Con Người là Đấng Thiên Chúa Cha đã ghi dấu xác nhận.” 28 Họ liền hỏi Người : “Chúng tôi phải làm gì để thực hiện những việc Thiên Chúa muốn ?” 29 Đức Giê-su trả lời : “Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm, là tin vào Đấng Người đã sai đến.”

Ca hiệp lễ : Ga 14,27

Chúa nói : “Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em phúc bình an của chính Thầy, Thầy không ban theo kiểu cách của thế gian.” Ha-lê-lui-a.

SUY NIỆM-TIN VÀO ĐẤNG ĐƯỢC SAI ĐẾN

Một sĩ quan quân đội Nga đến gặp vị linh mục và yêu cầu ngài hãy thú nhận Đức Giêsu không phải là Thiên Chúa, đó chỉ là một sự dối trá thôi. Vị linh mục đáp: “tôi không thể phủ nhận đức tin của mình, đó là sự thật”. Tức giận, viên sĩ quan rút ra một khẩu súng, chĩa vào vị linh mục và dọa: “Nếu ông không nhận rằng đó chỉ là một sự dối trá, thì tôi sẽ nổ súng”. “Tôi không thể nói như thế, vì Đức Giêsu thật sự là Thiên Chúa”. Rồi viên sĩ quan vứt khẩu súng xuống, chạy đến ôm vị linh mục, vừa khóc vừa nói: “Đúng thế. Tôi cũng tin như vậy, nhưng tôi không thể tin rằng có người dám chết vì Đức tin cho đến khi tôi khám phá ra điều này”.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu đã chỉ cho dân chúng cách thức để làm việc của Thiên Chúa là “tin vào Đấng Người sai đến”. Đức tin phải có hành động. Người Kitô tin vào Đức Giêsu, thì cũng phải thể hiện niềm tin đó bằng việc thực thi Lời Người dạy: tha thứ cho kẻ có lỗi, khiêm nhường làm lành các mối tương quan, cầu nguyện cho kẻ ngược đãi ta và quảng đại giúp đỡ người bất hạnh. Bởi vì sống tốt với tha nhân chính là cách thể hiện niềm tin tốt nhất.

(Chấm nối chấm – Học Viện Đaminh)

LỜI NGUYỆN TRONG NGÀY

Lạy Chúa, xin cho con biết thực hành điều Chúa truyền dạy, để qua chúng con, nhiều người được biết Chúa. Amen.

TU ĐỨC SỐNG ĐẠO

Tuyên bố của Bộ Giáo lý Đức tin về phẩm giá con người

Sáng ngày 8/4, Bộ Giáo lý Đức Tin đã ra tuyên bố “Dignitas Infinita” về phẩm giá con người. Tài liệu này đã được Bộ Giáo lý Đức tin làm việc trong 5 năm và chứa đựng những huấn quyền giáo hoàng trong thập kỷ qua: từ chiến tranh đến nghèo đói, từ bạo lực đối với người di cư đến bạo lực đối với phụ nữ, từ phá thai đến mang thai hộ cho đến cái chết êm dịu, từ lý thuyết về giới đến bạo lực kỹ thuật số.

Ba chương đầu cung cấp nền tảng cho những tuyên bố trong chương thứ tư, trong đó nêu ra “một số vi phạm nghiêm trọng đến phẩm giá con người”. Điểm nổi bật của tài liệu là việc đưa ra một số chủ đề chính của huấn quyền giáo hoàng gần đây để bổ sung cho các chủ đề đạo đức sinh học. Trong danh sách “không đầy đủ” được đưa ra, trong số những vi phạm nhân phẩm, cùng với việc phá thai, an tử và đẻ mướn, còn có thêm chiến tranh, bi kịch về nghèo đói và người di cư, và nạn buôn người. Do đó, văn bản mới góp phần khắc phục cho sự phân cự hiện có của hai nhóm: thứ nhất là những người chỉ tập trung vào việc bảo vệ sự sống chưa sinh hoặc đang hấp hối, mà quên đi nhiều cuộc tấn công khác chống lại phẩm giá con người, và thứ hai ngược lại, những người chỉ tập trung vào việc bảo vệ người nghèo và người di cư, mà quên mất rằng sự sống phải được bảo vệ từ khi thụ thai cho đến khi kết thúc tự nhiên.

Nguyên tắc nền tảng

Trong ba phần đầu tiên của tuyên bố, các nguyên tắc nền tảng được nhắc lại. “Giáo hội, dưới ánh sáng Mặc khải, nhắc lại và xác nhận cách tuyệt đối” về “phẩm giá bản thể của con người, được tạo dựng theo hình ảnh giống Thiên Chúa và được cứu chuộc trong Chúa Giêsu Kitô” (1). Tài liệu chỉ trích những người xem “một con người chỉ là ‘một sinh vật có khả năng lý luận’. Do đó, họ lập luận rằng “một đứa trẻ chưa sinh ra sẽ không có phẩm giá cá nhân, và tương tự với một người già không tự lập cũng như một người khuyết tật về tâm thần”. Ngược lại, Giáo hội nhấn mạnh rằng “phẩm giá của mỗi con người, bởi chính tính nội tại của nó, vượt lên trên mọi hoàn cảnh” (24). Hơn nữa, tuyên bố cũng nêu rõ “khái niệm về phẩm giá con người, đôi khi, cũng bị sử dụng một cách lạm dụng để biện minh cho việc nhân lên một cách tùy tiện các quyền mới... như thể để đảm bảo khả năng bày tỏ và hiện thực hóa mọi sở thích hoặc mong muốn chủ quan của cá nhân” (25).

Nghèo đói, chiến tranh và nạn buôn người

Tuyên bố sau đó đưa ra danh sách “một số vi phạm nghiêm trọng đến phẩm giá con người”. Trước hết là “thảm kịch nghèo đói”, “một trong những bất công lớn nhất của thế giới đương đại” (36). Sau đó là chiến tranh, “một thảm kịch phủ nhận phẩm giá con người” và “nó luôn là một ‘sự thất bại của nhân loại’ (38), đến nỗi ‘ngày nay rất khó để ủng hộ các tiêu chí hợp lý’ … ‘để nói về một ‘cuộc chiến tranh chính nghĩa’” (39). Kế đến là “nỗi ám ảnh của những người di cư”, những người mà “cuộc sống của họ bị đe dọa vì họ không còn phương tiện để lập gia đình, làm việc hoặc nuôi sống bản thân” (40).

Sau đó, tài liệu nhắc đến “nạn buôn người” với những vấn đề bi thảm và được định nghĩa là “một hoạt động hèn hạ, một nỗi xấu hổ cho những xã hội tự cho là văn minh (41). Kế đến, chúng ta được mời gọi đấu tranh chống lại các hiện tượng như “buôn bán nội tạng và mô người, bóc lột tình dục các bé trai và bé gái, lao động nô lệ, bao gồm mại dâm, buôn bán ma túy và vũ khí, khủng bố và tội phạm quốc tế có tổ chức” (42). Tài liệu cũng đề cập đến “lạm dụng tình dục”, để lại “những vết sẹo sâu trong tâm hồn những người hứng chịu nó” (43). Các đề tài tiếp theo liên quan đến phân biệt đối xử với phụ nữ và bạo lực đối với họ, trong số đó có dẫn đến “việc cưỡng bức phá thai, ảnh hưởng đến cả mẹ và con, thường để thỏa mãn sự ích kỷ của nam giới” và “việc thực hành chế độ đa thê” (45).

Phá thai và mang thai hộ

Phá thai bị lên án cách mạnh mẽ: “trong số tất cả những tội ác mà con người có thể phạm chống lại sự sống, việc phá thai có những đặc điểm khiến nó trở nên đặc biệt nghiêm trọng và đáng trách” (47). Ngoài ra, tài liệu cũng phản đối mạnh mẽ đối với việc làm mẹ thay thế, “qua đó đứa trẻ, với phẩm giá vô hạn, lại trở thành một đối tượng đơn thuần”, một thực hành “làm tổn hại nghiêm trọng đến phẩm giá của người phụ nữ và đứa con của họ... dựa trên việc lợi dụng hoàn cảnh của nhu cầu vật chất của người mẹ. Một đứa trẻ luôn là một món quà và không bao giờ là đối tượng của một hợp đồng”. (48) Sau đó, danh sách đề cập đến an tử và hỗ trợ tự tử, nhắc nhở rằng “đau khổ không làm cho bệnh nhân đánh mất phẩm giá vốn là phẩm giá nội tại và bất khả chuyển nhượng của họ” (51). Trong số những vi phạm nghiêm trọng về phẩm giá con người còn có việc “loại bỏ” người khuyết tật (53).

Lý thuyết về giới và bạo lực kỹ thuật số

Kế đến, tài liệu phê phán lý thuyết về giới vốn “rất nguy hiểm vì nó xóa bỏ những khác biệt trong quan điểm rằng mọi người đều bình đẳng” (56). Lý thuyết về giới “muốn phủ nhận sự khác biệt lớn nhất có thể có giữa các sinh vật: đó là về giới tính” (58).

Cuối danh sách này, tài liệu cũng nhắc đến “bạo lực kỹ thuật số” và đề cập đến “các hình thức bạo lực mới lan truyền qua mạng xã hội, ví dụ như bắt nạt trên mạng” và “sự lan truyền nội dung khiêu dâm và bóc lột con người vì mục đích tình dục hoặc thông qua cờ bạc trong những trò chơi trên web” (61). Tuyên bố kết thúc bằng lời kêu gọi “đặt sự tôn trọng phẩm giá con người vượt lên trên mọi hoàn cảnh vào trung tâm của việc dấn thân vì lợi ích chung và của mọi hệ thống pháp luật” (64).

Vatican News