Tuesday, May 28, 20249:00 PM(View: 15)
Nguồn: Spiritdaily.com Nếu các bậc tổ tiên của chúng ta đã từng là kẻ trộm, kẻ sát nhân, kẻ nghiện rượu, kẻ ngoại tình, kẻ thực hành tà thuật thì có thể chúng ta sẽ phải đền tội thay cho họ. Những tội lỗi này được thể hiện trong nhiều...
Tuesday, May 28, 20248:08 PM(View: 15)
Nguồn: Ecclesiasticus Cor Iesu Sacratissimum Bậc Đáng Kinh Mary thành AGREDA là một trong những nhà thần bí lớn lao nhất của thế kỷ thứ 17. Bà là một nữ tu Dòng Phanxico, nước Tây Ban Nha. Bà được ơn là có nhiều thị kiến Thiên Đàng và nhiều cảm nghiệm thần bí cao trọng.
Monday, May 27, 202411:51 AM(View: 44)
Nguồn: Catholic Saint Of The Day Thánh Philip bị ma quỷ tấn công hàng ngày, nhưng Đức Mẹ Maria luôn trợ giúp ngài thoát khỏi nanh vuốt của ma quỷ. Thánh Philip Neri vốn là một vị linh mục thánh thiện trong thế kỷ thứ 16. Ngài nổi tiếng vì sự thánh thiện của ngài.
Sunday, May 26, 20248:20 PM(View: 39)
Ngày hôm qua, 25/5/2024, một người bạn gái thời Trung Học đã cùng chồng bạn đến thăm gia đình tôi. Cô bạn tôi đang ở tiểu bang Ohio và ở nơi một vùng quê hẻo lánh và yên bình.
Sunday, May 26, 20247:29 PM(View: 39)
Một người trẻ kể càm nghiệm đau buồn của gia đình: Mẹ của tôi qua đời lúc vừa mới 52 tuổi vì bịnh ung thư. Lúc ấy tôi còn nhỏ nên thương tiếc mẹ vô cùng. Tôi nhớ khi ấy dường như mẹ tôi đã chết rồi nhưng khi nghe tiếng tôi khóc và gọi bà thì bà tỉnh dậy. Rồi bà dịu dàng nói
Saturday, May 25, 20242:01 PM(View: 44)
Nguồn: Ecclesiasticus Cor Iesu Sacratissimum Thánh Veronica Giuliani đã cứu người bạn nữ tu khỏi lửa hoả ngục. Bà Thánh cũng được Chúa cho nhìn thấy luyện ngục. Thánh Veronica có đặc ân là được...
Saturday, May 25, 202412:14 PM(View: 42)
Nguồn: Ecclesiasticus Cor Iesu Sacratissimum Thánh Veronica Giuliani đã cứu người bạn nữ tu khỏi lửa hoả ngục. Bà Thánh cũng được Chúa cho nhìn thấy luyện ngục. Thánh Veronica có đặc ân là được Chúa Giêsu ban thêm cho một Thiên Thần Bản Mệnh nữa. Bà đã liên tiếp bị ma quỷ đánh phá tơi bời. Các thiên thần bản mệnh của bà đã đi cùng bà để đến...
Thursday, May 23, 20249:27 PM(View: 57)
Lạy Cha Trên Trời, con cảm tạ Cha luôn thương yêu con. Con cảm tạ Cha đã gửi Con Chí Thánh của Cha là Chúa Giêsu Kito Đến thế gian để cứu con và giải thoát con. Con tin tưởng nơi quyền năng và ơn lành của Cha gìn giữ con và phục hồi con. Lạy Cha Từ Ái, xin Cha đụng chạm đến con với Bàn Tay Chữa Lành của Cha ngay lúc này.
Thursday, May 23, 20244:11 PM(View: 62)
Nguồn: Spiritdaily.com Sau đây là 6 kinh mạnh thế để cầu cho các linh hồn luyện ngục. Xin đọc mỗi ngày trong suốt cuộc đời:
Thursday, May 23, 202412:42 PM(View: 42)
Thánh Teresa thành Avila khi cầu nguyện chuỗi Kinh Mân Côi để cầu cho các linh hồn thì bà nhận được thị kiến về luyện ngục.

LỜI CHÚA: LƯƠNG THỰC HẰNG NGÀY THỨ BA TUẦN III PHỤC SINH Tuesday of the Third Week of Easter https://www.youtube.com/watch?v=6YHSgmRLPHw 5 Phút Lời Chúa - Thứ Ba Tuần 3 Mùa Phục Sinh. Chương Trình của TRUNG TÂM MỤC VỤ ĐA MINH Tại Houston, Texas. Hoa Kỳ Phụ Tỉnh Thánh VINH SƠN LIÊM DÒNG ĐA MINH

Monday, April 15, 20249:13 PM(View: 56)

6-5aLỜI CHÚA: LƯƠNG THỰC HẰNG NGÀY

THỨ BA TUẦN III PHỤC SINH

Tuesday of the Third Week of Easter

https://www.youtube.com/watch?v=6YHSgmRLPHw

5 Phút Lời Chúa - Thứ Ba Tuần 3 Mùa Phục Sinh.
Chương Trình của TRUNG TÂM MỤC VỤ ĐA MINH Tại Houston, Texas. Hoa Kỳ Phụ Tỉnh Thánh VINH SƠN LIÊM DÒNG ĐA MINH.
www.youtube.com

SỐNG LỜI CHÚA

CÁC BÀI ĐỌC :

Ca nhập lễ : Kh 19,5 ; 12,10

Nào ca ngợi Chúa đi,

hỡi những ai lớn nhỏ hằng kính sợ Người,

Vì Người đã ban ơn cứu độ,

biểu dương uy lực,

và Đức Ki-tô của Người

cũng biểu dương quyền bính. Ha-lê-lui-a.

Bài đọc 1 : Cv 7,51 - 8,1a

Lạy Chúa Giê-su, xin nhận lấy hồn con.

Bài trích sách Công vụ Tông Đồ.

7 51 Bấy giờ, trước mặt đám đông dân chúng, các kỳ mục và kinh sư, ông Tê-pha-nô tuyên bố : “Hỡi những người cứng đầu cứng cổ, lòng và tai không cắt bì, các ông luôn luôn chống lại Thánh Thần. Cha ông các ông thế nào, thì các ông cũng vậy. 52 Có ngôn sứ nào mà cha ông các ông không bắt bớ ? Họ đã giết những vị tiên báo Đấng Công Chính sẽ đến ; còn các ông, nay đã trở thành những kẻ phản bội và sát hại Đấng ấy. 53 Các ông là những người đã lãnh nhận Lề Luật do các thiên sứ công bố, nhưng lại chẳng tuân giữ.”

54 Khi nghe những lời ấy, lòng họ giận điên lên, và họ nghiến răng căm thù ông Tê-pha-nô.

55 Được đầy ơn Thánh Thần, ông đăm đăm nhìn trời, thấy vinh quang Thiên Chúa, và thấy Đức Giê-su đứng bên hữu Thiên Chúa. 56 Ông nói : “Kìa, tôi thấy trời mở ra, và Con Người đứng bên hữu Thiên Chúa.” 57 Họ liền kêu lớn tiếng, bịt tai lại và nhất tề xông vào ông 58 rồi lôi ra ngoài thành mà ném đá. Các nhân chứng để áo mình dưới chân một thanh niên tên là Sao-lô. 59 Họ ném đá ông Tê-pha-nô, đang lúc ông cầu xin rằng : “Lạy Chúa Giê-su, xin nhận lấy hồn con.” 60 Rồi ông quỳ gối xuống, kêu lớn tiếng : “Lạy Chúa, xin đừng chấp họ tội này.” Nói thế rồi, ông an nghỉ.

8 1a Phần ông Sao-lô, ông tán thành việc giết ông Tê-pha-nô.

Đáp ca : Tv 30,3bc-4.6a và 7b và 8a.17 và 21ab (Đ. c.6a)

Đ. Trong tay Ngài, lạy Chúa, con xin phó thác hồn con.

3bcXin Ngài nên như núi đá cho con trú ẩn,
như thành trì để cứu độ con.
4Núi đá và thành luỹ bảo vệ con, chính là Chúa.
Vì danh dự Ngài, xin dẫn đường chỉ lối cho con.


Đ. Trong tay Ngài, lạy Chúa, con xin phó thác hồn con.
6aTrong tay Ngài, con xin phó thác hồn con,
7bphần con đây, lạy Chúa, chỉ tin tưởng nơi Ngài.
8aĐược Ngài thương, con vui mừng hớn hở,
vì Ngài đã đoái nhìn phận con cùng khốn.


Đ. Trong tay Ngài, lạy Chúa, con xin phó thác hồn con.
17Xin toả ánh tôn nhan rạng ngời
trên tôi tớ Ngài đây, và lấy tình thương mà cứu độ.
21abBên Thánh Nhan, Ngài giấu họ kỹ càng
khỏi người đời mưu hại.


Đ. Trong tay Ngài, lạy Chúa, con xin phó thác hồn con.

Tung hô Tin Mừng : Ga 6,35ab

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : “Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không phải đói bao giờ.” Ha-lê-lui-a.


Tin Mừng : Ga 6,30-35

Không phải ông Mô-sê, mà chính là Cha tôi đã cho bánh bởi trời, bánh đích thực.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.


30 Khi ấy, đám đông dân chúng hỏi Đức Giê-su rằng : “Vậy chính ông, ông làm được dấu lạ nào cho chúng tôi thấy để tin ông ? Ông sẽ làm gì đây ? 31 Tổ tiên chúng tôi đã ăn man-na trong sa mạc, như có lời chép : Người đã cho họ ăn bánh bởi trời.”

32 Đức Giê-su đáp : “Thật, tôi bảo thật các ông, không phải ông Mô-sê đã cho các ông ăn bánh bởi trời đâu, mà chính là Cha tôi cho các ông ăn bánh bởi trời, bánh đích thực, 33 vì bánh Thiên Chúa ban là bánh từ trời xuống, bánh đem lại sự sống cho thế gian.” 34 Họ liền nói : “Thưa Ngài, xin cho chúng tôi được ăn mãi thứ bánh ấy.” 35 Đức Giê-su bảo họ : “Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói ; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ !”


Ca hiệp lễ : Rm 6,8

Nếu chúng ta đã cùng chết với Đức Ki-tô,

chúng ta cũng sẽ cùng sống với Người :

Đó là niềm tin của chúng ta. Ha-lê-lui-a.


SUY NIỆM-HẠNH PHÚC ĐÍCH THỰC


Triết gia người Anh John Stuart Mill có một câu nói rất nổi tiếng: “Tôi đã học được tìm kiếm hạnh phúc bằng cách giới hạn những nhu cầu của mình, hơn là tìm cách thỏa mãn chúng”.


Đói và khát là hai trong số các nhu cầu cơ bản của con người. Mà nhu cầu của con người thì thường không có giới hạn. Con người lúc nào cũng muốn mình có nhiều hơn nữa, chúng ta hiếm khi hài lòng với những gì mình có. Đặc biệt ngày nay, giữa một xã hội đề cao cái tôi, người ta luôn tìm cách để bản thân mình được tôn trọng nhất, mọi nhu cầu của mình phải được đáp ứng.


Tuy nhiên, việc tìm cách thỏa mãn hết mọi nhu cầu có mang lại cho chúng ta sự bình an và hạnh phúc thực sự không? Chắc chắn là không. Vì hạnh phúc đích thực không nằm ở việc được đáp ứng mọi nhu cầu, nhưng là luôn an vui với những gì đang có. Đức Giêsu là Sự sống, Người ban cho chúng ta “bánh sự sống” của Người. Món quà kỳ diệu này sẽ mang lại cho chúng ta bình an và hạnh phúc thực sự. Và chỉ có sự bình an và hạnh phúc của Đức Giêsu mới có thể thỏa mãn nhu cầu của chúng ta.

(Chấm nối chấm – Học Viện Đaminh)


LỜI NGUYỆN TRONG NGÀY

Lạy Chúa, xin cho con luôn biết sống kết hiệp với Chúa, vì chỉ nơi Chúa con mới tìm được hạnh phúc và bình an.


TU ĐỨC SỐNG ĐẠO

Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng (14/4): Cuộc gặp gỡ với Chúa


Trưa Chúa Nhật ngày 14/4, Đức Thánh Cha đã đọc Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng với các tín hữu hiện diện tại quảng trường thánh Phêrô. Bài huấn dụ trước khi đọc kinh được ĐTC khai triển dựa trên đoạn Tin Mừng Chúa Nhật thứ 3 Phục Sinh.


Bài huấn dụ của Đức Thánh Cha trước khi đọc kinh

Anh chị em thân mến, chào anh chị em, chúc Chúa nhật tốt lành!


Hôm nay Tin Mừng đưa chúng ta trở lại buổi tối Phục Sinh. Các tông đồ tụ họp trong Phòng tiệc ly, khi hai môn đệ từ Emmau trở về và kể lại cuộc gặp gỡ của họ với Chúa Giêsu, và trong khi họ bày tỏ niềm vui về trải nghiệm của mình thì Đấng Phục Sinh hiện ra với cả cộng đoàn. Chúa Giêsu đến đúng lúc họ đang chia sẻ câu chuyện với Người. Điều này khiến tôi nghĩ thật tuyệt khi chia sẻ về tầm quan trọng của việc chia sẻ đức tin. Trình thuật này khiến chúng ta suy nghĩ về tầm quan trọng của việc chia sẻ đức tin vào Chúa Giêsu phục sinh.


Mỗi ngày chúng ta bị tấn công bởi hàng nghìn tin nhắn. Nhiều trong số chúng hời hợt và vô ích, số khác thì bộc lộ sự tò mò thiếu thận trọng hoặc tệ hơn nữa là phát sinh từ những lời đàm tiếu và ác ý. Đây là những tin tức vô ích, chưa kể là xấu. Nhưng cũng có những tin tốt, những tin tích cực và mang tính xây dựng, và tất cả chúng ta đều biết cảm thấy tốt thế nào khi nghe những điều tốt đẹp được nói ra và chúng ta cảm thấy tốt hơn nữa khi điều đó xảy ra. Và cũng thật tuyệt khi chia sẻ những thực tế mà dù tốt hay xấu đã chạm đến cuộc sống của chúng ta để giúp đỡ người khác.


Tuy nhiên, có một điều chúng ta thường khó nói đến. Chúng ta khó nói về những gì? Điều đẹp nhất mà chúng ta phải kể: cuộc gặp gỡ của chúng ta với Chúa Giêsu. Mỗi người chúng ta đã gặp Chúa và chúng ta lại thấy khó nói về điều đó. Mỗi người chúng ta có thể nói rất nhiều về nó, và nhìn xem Chúa đã chạm đến chúng ta như thế nào, và chia sẻ điều này, không phải bằng cách dạy người khác, nhưng bằng cách chia sẻ những khoảnh khắc độc đáo mà chúng ta cảm nhận được Chúa sống động và gần gũi, Đấng đã thắp lên ngọn lửa niềm vui trong tâm hồn chúng ta hay lau khô những giọt nước mắt của chúng ta, truyền cho chúng ta niềm tin và sự an ủi, sức mạnh và sự nhiệt tình, hay sự tha thứ, sự dịu dàng. Những cuộc gặp gỡ mà mỗi người chúng ta đã có với Chúa Giêsu, hãy chia sẻ nó và làm lan truyền nó. Điều quan trọng nữa là phải làm điều này trong gia đình, trong cộng đoàn, và với bạn bè.

Cũng thật tốt khi nói về những cảm hứng tốt lành đã hướng dẫn chúng ta trong cuộc sống, những suy nghĩ và cảm xúc tốt đẹp giúp chúng ta rất nhiều để tiến về phía trước, cũng như những nỗ lực và cố gắng mà chúng ta thực hiện để hiểu và tiến bộ trong đời sống đức tin, có lẽ thậm chí để ăn năn và quay lại bước đường của chúng ta. Nếu chúng ta làm điều này, Chúa Giêsu, giống như những gì đã xảy ra với các môn đệ trên đường Emmau vào buổi tối Phục Sinh, sẽ làm chúng ta ngạc nhiên và làm cho những cuộc gặp gỡ cũng như môi trường của chúng ta trở nên càng đẹp hơn nữa.


Vì vậy, bây giờ chúng ta hãy cố gắng nhớ lại một thời điểm mạnh mẽ trong cuộc đời chúng ta, một cuộc gặp gỡ mang tính quyết định với Chúa Giêsu. Mọi người đều đã có cuộc gặp gỡ đó, mỗi người chúng ta đã có một cuộc gặp gỡ với Chúa. Chúng ta thinh lặng một chút và suy nghĩ: tôi đã tìm thấy Chúa khi nào? Chúa đến gần tôi khi nào? Chúng ta suy nghĩ trong thinh lặng. Và tôi có chia sẻ về cuộc gặp gỡ với Chúa để tôn vinh Người không? Ngoài ra, tôi có lắng nghe người khác khi họ nói với tôi về cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu không?


Vatican News