Saturday, May 25, 20242:01 PM(View: 17)
Nguồn: Ecclesiasticus Cor Iesu Sacratissimum Thánh Veronica Giuliani đã cứu người bạn nữ tu khỏi lửa hoả ngục. Bà Thánh cũng được Chúa cho nhìn thấy luyện ngục. Thánh Veronica có đặc ân là được...
Saturday, May 25, 202412:14 PM(View: 16)
Nguồn: Ecclesiasticus Cor Iesu Sacratissimum Thánh Veronica Giuliani đã cứu người bạn nữ tu khỏi lửa hoả ngục. Bà Thánh cũng được Chúa cho nhìn thấy luyện ngục. Thánh Veronica có đặc ân là được Chúa Giêsu ban thêm cho một Thiên Thần Bản Mệnh nữa. Bà đã liên tiếp bị ma quỷ đánh phá tơi bời. Các thiên thần bản mệnh của bà đã đi cùng bà để đến...
Thursday, May 23, 20249:27 PM(View: 38)
Lạy Cha Trên Trời, con cảm tạ Cha luôn thương yêu con. Con cảm tạ Cha đã gửi Con Chí Thánh của Cha là Chúa Giêsu Kito Đến thế gian để cứu con và giải thoát con. Con tin tưởng nơi quyền năng và ơn lành của Cha gìn giữ con và phục hồi con. Lạy Cha Từ Ái, xin Cha đụng chạm đến con với Bàn Tay Chữa Lành của Cha ngay lúc này.
Thursday, May 23, 20244:11 PM(View: 41)
Nguồn: Spiritdaily.com Sau đây là 6 kinh mạnh thế để cầu cho các linh hồn luyện ngục. Xin đọc mỗi ngày trong suốt cuộc đời:
Thursday, May 23, 202412:42 PM(View: 27)
Thánh Teresa thành Avila khi cầu nguyện chuỗi Kinh Mân Côi để cầu cho các linh hồn thì bà nhận được thị kiến về luyện ngục.
Wednesday, May 22, 20247:25 PM(View: 34)
Nguồn: Exorcist Diary #292: My Daughter is a Witch Đức Ông Stephen Rossetti nhận được lá thư của một phụ nữ: "Thưa Đức Ông,
Monday, May 20, 20245:52 PM(View: 45)
Nguồn: Mysticpost Đức Mẹ tại làng Medjugorje đã nói về các linh hồn ở luyện ngục. Có 6 lời cầu nguyện đầy quyền năng để xin Chúa cứu thoát các linh hồn khỏi luyện ngục.
Monday, May 20, 20242:18 PM(View: 54)
Nguồn: Mysticpost Đây là cuộc hiện ra rất kỳ diệu mà ít người biết. Đức Mẹ đã xuất hiện với 15 trẻ mồ côi ở gần làng Medjugorje và ở tại cộng đoàn của nữ tu Josipa.
Sunday, May 19, 20249:35 PM(View: 47)
Hôm nay 19/5/2024, toàn thể Giáo Hội Hoàn Vũ cùng hân hoan mừng Ngày Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Con xin tạ ơn Chúa Thánh Thần đã thương xót chúc phúc và chữa lành cho gia đình con để cả nhà của con nhận được rất nhiều ơn Thánh của Ngài trong nhiều năm tháng qua. Cảm tạ Chúa vì Ngài đã thương chữa lành cho mẹ con khỏi bịnh đau hai cánh tay ngay...
Sunday, May 19, 20248:56 PM(View: 50)
RADIO VATICAN Một ngày, Sara vợ tôi, nhận được thư của bạn gái báo tin sẽ đến thăm vợ chồng tôi. Chồng nàng chuyên về truyền thông, nàng chuyên ngành kế toán. Nàng tên Sylvie. Chàng tên Matthieu. Đôi vợ chồng trẻ này giàu sang, nhưng sống bất cần THIÊN CHÚA. Dĩ nhiên, tôi sẵn sàng tiếp đón Sylvie và Matthieu, nhưng tận thâm tâm,

LỜI CHÚA: LƯƠNG THỰC HẰNG NGÀY THỨ HAI TUẦN IV PHỤC SINH Monday of the Fourth Week of Easter https://www.youtube.com/watch?v=wcrrJq3R_ns 5 Phút Lời Chúa - Thứ Hai Tuần 4 Mùa Phục Sinh. Chương Trình của TRUNG TÂM MỤC VỤ ĐA MINH Tại Houston, Texas. Hoa Kỳ Phụ Tỉnh Thánh VINH SƠN LIÊM DÒNG ĐA MINH

Sunday, April 21, 20246:12 PM(View: 58)

25-9cLỜI CHÚA: LƯƠNG THỰC HẰNG NGÀY

THỨ HAI TUẦN IV PHỤC SINH

Monday of the Fourth Week of Easter
https://www.youtube.com/watch?v=wcrrJq3R_ns

5 Phút Lời Chúa - Thứ Hai Tuần 4 Mùa Phục Sinh.

Chương Trình của TRUNG TÂM MỤC VỤ ĐA MINH Tại Houston, Texas. Hoa Kỳ Phụ Tỉnh Thánh VINH SƠN LIÊM DÒNG ĐA MINH.
www.youtube.com

SỐNG LỜI CHÚA

CÁC BÀI ĐỌC :

Ca nhập lễ : Rm 6,9

Từ cõi chết, Đức Ki-tô đã phục sinh,

không bao giờ Người chết nữa, cái chết chẳng còn quyền chi đối với Người. Ha-lê-lui-a.

Bài đọc 1 : Cv 11,1-18

Thiên Chúa cũng ban cho các dân ngoại ơn sám hối để được sự sống.

Bài trích sách Công vụ Tông Đồ.

1 Hồi ấy, các Tông Đồ và các anh em ở miền Giu-đê nghe tin là cả dân ngoại cũng đã đón nhận lời Thiên Chúa. 2 Khi ông Phê-rô lên Giê-ru-sa-lem, các người thuộc giới cắt bì chỉ trích ông, 3 họ nói : “Ông đã vào nhà những kẻ không cắt bì và cùng ăn uống với họ !” 4 Bấy giờ ông Phê-rô bắt đầu trình bày cho họ đầu đuôi sự việc, ông nói : 5 “Tôi đang cầu nguyện tại thành Gia-phô, thì trong lúc xuất thần, tôi thấy thị kiến này : có một vật gì sà xuống, trông như một tấm khăn lớn buộc bốn góc, từ trời thả xuống đến tận chỗ tôi. 6 Giương mắt nhìn kỹ, tôi thấy các giống vật bốn chân sống trên đất, các thú rừng, rắn rết và chim trời. 7 Và tôi nghe có tiếng phán bảo tôi : ‘Phê-rô, đứng dậy, làm thịt mà ăn !’ 8 Tôi đáp : ‘Lạy Chúa, không thể được, vì những gì ô uế và không thanh sạch không bao giờ lọt vào miệng con !’ 9 Có tiếng từ trời phán lần thứ hai : ‘Những gì Thiên Chúa đã tuyên bố là thanh sạch, thì ngươi chớ gọi là ô uế !’ 10 Việc ấy xảy ra đến ba lần, rồi tất cả lại được kéo lên trời.

11 “Ngay lúc đó, có ba người đến nhà chúng tôi ở : họ được sai từ Xê-da-rê đến gặp tôi. 12 Thần Khí bảo tôi đi với họ, đừng ngần ngại gì. Có sáu anh em đây cùng đi với tôi. Chúng tôi đã vào nhà ông Co-nê-li-ô. 13 Ông này thuật lại cho chúng tôi nghe việc ông đã thấy thiên sứ đứng trong nhà ông và bảo : ‘Hãy sai người đi Gia-phô mời ông Si-môn, cũng gọi là Phê-rô. 14 Ông ấy sẽ nói với ông những lời nhờ đó ông và cả nhà ông sẽ được cứu độ.’

15 “Tôi vừa mới bắt đầu nói, thì Thánh Thần đã ngự xuống trên họ, như đã ngự xuống trên chúng ta lúc ban đầu. 16 Tôi sực nhớ lại lời Chúa nói rằng : ‘Ông Gio-an thì làm phép rửa bằng nước, còn anh em thì sẽ được rửa trong Thánh Thần.’ 17 Vậy, nếu Thiên Chúa đã ban cho họ cùng một ân huệ như Người đã ban cho chúng ta, vì chúng ta tin vào Chúa Giê-su Ki-tô, thì tôi là ai mà dám ngăn cản Thiên Chúa ?”

18 Nghe thế, họ mới chịu im, và họ tôn vinh Thiên Chúa mà nói : “Vậy ra Thiên Chúa cũng ban cho các dân ngoại ơn sám hối để được sự sống !”


Đáp ca : Tv 41,2.3 ; 42,3.4 (Đ. Tv 41,3a)


Đ. Linh hồn con khao khát Chúa Trời, là Chúa Trời hằng sống.

41 2Như nai rừng mong mỏi
tìm về suối nước trong,
hồn con cũng trông mong
được gần Ngài, lạy Chúa.


Đ. Linh hồn con khao khát Chúa Trời, là Chúa Trời hằng sống.
3Linh hồn con khao khát Chúa Trời,
là Chúa Trời hằng sống.
Bao giờ con được đến
vào bệ kiến Tôn Nhan ?


Đ. Linh hồn con khao khát Chúa Trời, là Chúa Trời hằng sống.
42 3Xin Ngài thương sai phái
ánh sáng và chân lý của Ngài,
để soi đường dẫn lối con đi
về núi thánh, lên đền Ngài ngự.


Đ. Linh hồn con khao khát Chúa Trời, là Chúa Trời hằng sống.
4Con sẽ bước tới bàn thờ Thiên Chúa,
tới gặp Thiên Chúa, nguồn vui của lòng con.
Con gảy đàn dâng câu cảm tạ,
lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ.


Đ. Linh hồn con khao khát Chúa Trời, là Chúa Trời hằng sống.
Tung hô Tin Mừng : Ga 10,14

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : “Tôi chính là Mục Tử nhân lành, Tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi.” Ha-lê-lui-a.


Tin Mừng : Ga 10,1-10

Tôi là cửa cho chiên ra vào.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.


1 Khi ấy, Đức Giê-su nói với người Do-thái rằng : “Thật, tôi bảo thật các ông : Ai không đi qua cửa mà vào ràn chiên, nhưng trèo qua lối khác mà vào, người ấy là kẻ trộm, kẻ cướp. 2 Còn ai đi qua cửa mà vào, người ấy là mục tử. 3 Người giữ cửa mở cho anh ta vào, và chiên nghe tiếng của anh ; anh gọi tên từng con, rồi dẫn chúng ra. 4 Khi đã cho chiên ra hết, anh ta đi trước và chiên đi theo sau, vì chúng nhận biết tiếng của anh. 5 Chúng sẽ không theo người lạ, nhưng sẽ chạy trốn, vì chúng không nhận biết tiếng người lạ.” 6 Đức Giê-su kể cho họ nghe dụ ngôn đó. Nhưng họ không hiểu những điều Người nói với họ.


7 Vậy, Đức Giê-su lại nói : “Thật, tôi bảo thật các ông : Tôi là cửa cho chiên ra vào. 8 Mọi kẻ đến trước tôi đều là trộm cướp ; nhưng chiên đã không nghe họ. 9 Tôi là cửa. Ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu. Người ấy sẽ ra vào và gặp được đồng cỏ. 10 Kẻ trộm chỉ đến để ăn trộm, giết hại và phá huỷ. Phần tôi, tôi đến để cho chiên được sống, và sống dồi dào.”

Ca hiệp lễ : Ga 20,19

Chúa Giê-su đứng giữa các môn đệ và nói :

“Chúc anh em được bình an !” Ha-lê-lui-a.

SUY NIỆM-CỬA SỰ SỐNG

Hình ảnh “người mục tử nhân lành”, và hình ảnh “cửa chuồng chiên” là hai hình ảnh đều nói lên tính chất của sự bảo vệ, che chở cho đàn chiên. Bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu cũng lấy hình ảnh “cửa chuồng chiên” để nói về Ngài: “Tôi là cửa. Ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu”.

Thật vậy, “cửa chuồng chiên” là để bảo vệ, chăm sóc cho chiên cả bên trong lẫn bên ngoài. Từ phía ngoài, cửa ngăn chặn những mối hiểm nguy như sự tấn công của sói dữ, hay sự trộm cắp của những kẻ xấu; phía ngược lại, đàn chiên có thể yên tâm ngủ nghỉ đằng sau phía cửa chuồng. Đức Giêsu ví mình là cửa.

Thật vậy, chỉ những ai đi qua cửa ấy thì mới có được sự sống dồi dào. Ngoài ra, Đức Giêsu cũng đã từng khẳng định: “Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy” (Ga 14,6). Ngài là lối duy nhất để có thể đến với Thiên Chúa, ngoài Ngài ra không còn con đường nào khác.

(Chấm nối chấm – Học Viện Đaminh)

LỜI NGUYỆN TRONG NGÀY

Lạy Chúa Giêsu, Ngài là “cửa sự sống” duy nhất dẫn chúng con đến với Chúa Cha. Xin giúp chúng con, trong cuộc đời luôn chọn cánh cửa này. Amen.


TU ĐỨC SỐNG ĐẠO

Giám mục bị đâm dao sẵn sàng tha thứ cho kẻ tấn công


Đức Giám mục Mar Mari Emmanuel, người bị một thiếu niên Hồi giáo 16 tuổi đâm bằng dao tại nhà thờ Chúa Kitô Mục tử Nhân lành ở Wakeley, cách Sydney khoảng 30km về phía tây hôm 15/4, cho biết sức khỏe của ngài ổn định và ngài gọi kẻ tấn công là con và nói rằng ngài luôn cầu nguyện cho chàng trai trẻ này.


Vụ tấn công Đức Giám mục Emmanuel của Giáo hội Assyria xảy ra đang lúc ngài chủ sự buổi lễ và tình cờ được phát trực tiếp trên kênh YouTube của ngài. Cảnh sát Australia gọi đây là một vụ tấn công khủng bố và đã bắt giữ nghi phạm nhưng chưa tiết lộ danh tính do luật bảo vệ tội phạm vị thành niên.


Cha Isaac Royel và các thành viên khác trong nhà thờ cũng bị thương trong vụ tấn công nhằm bảo vệ Đức Giám mục.


Tha thứ


Từ giường bệnh, Đức Giám mục Emmanuel ngỏ lời với kẻ tấn công: “Đối với chàng trai trẻ này, cha nói với con rằng, con là con của cha và con sẽ luôn ở trong những lời cầu nguyện của cha. Xin Chúa Giêsu tha thứ cho con, xin Chúa Giêsu ban phúc lành cho con và chỉ đường cho con, con yêu dấu của ta”.

Đức Giám mục nói thêm: “Tôi tha thứ cho bất cứ ai đã thực hiện hành động này và tôi nói với cậu ấy rằng con là con của cha, cha yêu thương con và cha sẽ luôn cầu nguyện cho con. Và bất cứ ai cử con đến làm việc này, cha cũng tha thứ cho họ”. Ngài nhấn mạnh rằng trong lòng ngài “không có gì ngoài tình yêu thương dành cho mọi người”, đồng thời lưu ý rằng Chúa Giêsu đã dạy rằng các Kitô hữu nên yêu thương những người lân cận như chính mình.


Lấy thiện báo ác; không gây chiến nhưng cầu nguyện


Sau vụ tấn công, những người biểu tình bắt đầu gây bạo loạn bên ngoài nhà thờ, gây nên một số thiệt hại về tài sản và trở ngại cho việc phong toả của lực lượng ứng cứu khẩn cấp. Cha Daniel Kochou nhận định rằng “Những sự việc đáng tiếc xảy ra bên ngoài nhà thờ đã gây ra sự chậm trễ và đe dọa không cần thiết cho cả nạn nhân, nhân viên y tế và cảnh sát”, đồng thời lưu ý rằng Giáo hội không chấp nhận các hành động dẫn đến thiệt hại tài sản, thương tích và sự chậm trễ trong việc hỗ trợ chống lại bạo loạn.


Đức Giám mục Emmanuel mời gọi các tín hữu hành động như Chúa Kitô: “Chúa Giêsu không bao giờ dạy chúng ta gây chiến. Chúa Giêsu không bao giờ dạy chúng ta trả thù. Chúa Giêsu không bao giờ nói với chúng ta ‘mắt đền mắt, răng đền răng’. Chúa Giêsu đã nói: ‘Đừng bao giờ lấy ác báo ác, nhưng lấy điều thiện đáp lại sự ác’”.


Trong khi kêu gọi các công dân bình tĩnh và tuân thủ luật pháp, Đức Giám mục nhắc các tín hữu chiếu tỏ Chúa Kitô trong cuộc sống; đừng chiến đấu trên đường phố nhưng hãy cầu nguyện. (CNA 18/04/2024)


Hồng Thủy - Vatican News