Monday, May 27, 202411:51 AM(View: 36)
Nguồn: Catholic Saint Of The Day Thánh Philip bị ma quỷ tấn công hàng ngày, nhưng Đức Mẹ Maria luôn trợ giúp ngài thoát khỏi nanh vuốt của ma quỷ. Thánh Philip Neri vốn là một vị linh mục thánh thiện trong thế kỷ thứ 16. Ngài nổi tiếng vì sự thánh thiện của ngài.
Sunday, May 26, 20248:20 PM(View: 34)
Ngày hôm qua, 25/5/2024, một người bạn gái thời Trung Học đã cùng chồng bạn đến thăm gia đình tôi. Cô bạn tôi đang ở tiểu bang Ohio và ở nơi một vùng quê hẻo lánh và yên bình.
Sunday, May 26, 20247:29 PM(View: 31)
Một người trẻ kể càm nghiệm đau buồn của gia đình: Mẹ của tôi qua đời lúc vừa mới 52 tuổi vì bịnh ung thư. Lúc ấy tôi còn nhỏ nên thương tiếc mẹ vô cùng. Tôi nhớ khi ấy dường như mẹ tôi đã chết rồi nhưng khi nghe tiếng tôi khóc và gọi bà thì bà tỉnh dậy. Rồi bà dịu dàng nói
Saturday, May 25, 20242:01 PM(View: 38)
Nguồn: Ecclesiasticus Cor Iesu Sacratissimum Thánh Veronica Giuliani đã cứu người bạn nữ tu khỏi lửa hoả ngục. Bà Thánh cũng được Chúa cho nhìn thấy luyện ngục. Thánh Veronica có đặc ân là được...
Saturday, May 25, 202412:14 PM(View: 37)
Nguồn: Ecclesiasticus Cor Iesu Sacratissimum Thánh Veronica Giuliani đã cứu người bạn nữ tu khỏi lửa hoả ngục. Bà Thánh cũng được Chúa cho nhìn thấy luyện ngục. Thánh Veronica có đặc ân là được Chúa Giêsu ban thêm cho một Thiên Thần Bản Mệnh nữa. Bà đã liên tiếp bị ma quỷ đánh phá tơi bời. Các thiên thần bản mệnh của bà đã đi cùng bà để đến...
Thursday, May 23, 20249:27 PM(View: 52)
Lạy Cha Trên Trời, con cảm tạ Cha luôn thương yêu con. Con cảm tạ Cha đã gửi Con Chí Thánh của Cha là Chúa Giêsu Kito Đến thế gian để cứu con và giải thoát con. Con tin tưởng nơi quyền năng và ơn lành của Cha gìn giữ con và phục hồi con. Lạy Cha Từ Ái, xin Cha đụng chạm đến con với Bàn Tay Chữa Lành của Cha ngay lúc này.
Thursday, May 23, 20244:11 PM(View: 57)
Nguồn: Spiritdaily.com Sau đây là 6 kinh mạnh thế để cầu cho các linh hồn luyện ngục. Xin đọc mỗi ngày trong suốt cuộc đời:
Thursday, May 23, 202412:42 PM(View: 41)
Thánh Teresa thành Avila khi cầu nguyện chuỗi Kinh Mân Côi để cầu cho các linh hồn thì bà nhận được thị kiến về luyện ngục.
Wednesday, May 22, 20247:25 PM(View: 43)
Nguồn: Exorcist Diary #292: My Daughter is a Witch Đức Ông Stephen Rossetti nhận được lá thư của một phụ nữ: "Thưa Đức Ông,
Monday, May 20, 20245:52 PM(View: 53)
Nguồn: Mysticpost Đức Mẹ tại làng Medjugorje đã nói về các linh hồn ở luyện ngục. Có 6 lời cầu nguyện đầy quyền năng để xin Chúa cứu thoát các linh hồn khỏi luyện ngục.

LỜI CHÚA: LƯƠNG THỰC HẰNG NGÀY THỨ BA TUẦN IV PHỤC SINH Tuesday of the Fourth Week of Easter https://www.youtube.com/watch?v=IVPKyNNeh3s 5 Phút Lời Chúa - Thứ Ba Tuần 4 Mùa Phục Sinh. Chương Trình của TRUNG TÂM MỤC VỤ ĐA MINH Tại Houston, Texas. Hoa Kỳ Phụ Tỉnh Thánh VINH SƠN LIÊM DÒNG ĐA MINH

Tuesday, April 23, 20245:46 PM(View: 50)

14-9cLỜI CHÚA: LƯƠNG THỰC HẰNG NGÀY

THỨ BA TUẦN IV PHỤC SINH

Tuesday of the Fourth Week of Easter
https://www.youtube.com/watch?v=IVPKyNNeh3s


5 Phút Lời Chúa - Thứ Ba Tuần 4 Mùa Phục Sinh.
Chương Trình của TRUNG TÂM MỤC VỤ ĐA MINH Tại Houston, Texas. Hoa Kỳ Phụ Tỉnh Thánh VINH SƠN LIÊM DÒNG ĐA MINH.
www.youtube.com

SỐNG LỜI CHÚA

CÁC BÀI ĐỌC :

Ca nhập lễ : Kh 19,7.6


Nào ta hãy vui mừng hoan hỷ

dâng Chúa lời tôn vinh,

vì Đức Chúa toàn năng là Thiên Chúa chúng ta

đã lên ngôi hiển trị. Ha-lê-lui-a.


Bài đọc 1 : Cv 11,19-26

Họ rao giảng Tin Mừng Chúa Giê-su cho cả người Hy-lạp.

Bài trích sách Công vụ Tông Đồ.


19 Hồi ấy, những người phải tản mác vì cuộc bách hại xảy ra nhân vụ ông Tê-pha-nô, đi đến tận miền Phê-ni-xi, đảo Sýp và thành An-ti-ô-khi-a. Họ không rao giảng lời Chúa cho ai ngoài người Do-thái. 20 Nhưng trong nhóm, có mấy người gốc Sýp và Ky-rê-nê ; những người này, khi đến An-ti-ô-khi-a, đã giảng cho cả người Hy-lạp nữa, loan Tin Mừng Chúa Giê-su cho họ. 21 Vì có bàn tay Chúa ở với họ, nên một số đông đã tin và trở lại cùng Chúa.

22 Tin ấy đến tai Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem, nên người ta cử ông Ba-na-ba đi An-ti-ô-khi-a. 23 Khi tới nơi và thấy ơn Thiên Chúa như vậy, ông Ba-na-ba mừng rỡ và khuyên nhủ ai nấy bền lòng gắn bó cùng Chúa. 24 Ông là người tốt, đầy ơn Thánh Thần và lòng tin. Và đã có thêm một đám rất đông theo Chúa.

25 Ông Ba-na-ba trẩy đi Tác-xô tìm ông Sao-lô. 26 Tìm được rồi, ông đưa ông Sao-lô đến An-ti-ô-khi-a. Hai ông cùng làm việc trong Hội Thánh ấy suốt một năm và giảng dạy cho rất nhiều người. Chính tại An-ti-ô-khi-a mà lần đầu tiên các môn đệ được gọi là Ki-tô hữu.


Đáp ca : Tv 86,1-3.4-5.6-7 (Đ. Tv 116,1a)


Đ. Muôn nước hỡi, nào ca ngợi Chúa.

1Thành Xi-on được lập trên núi thánh.
2Chúa yêu chuộng cửa thành
hơn mọi nhà của dòng họ Gia-cóp.
3Thành của Thiên Chúa hỡi,
thiên hạ nói bao điều hiển hách về thành !


Đ. Muôn nước hỡi, nào ca ngợi Chúa.
4Chúa phán : “Ta sẽ kể Ba-by-lon và Ai-cập
vào số những dân tộc nhận biết Ta.
Kìa xứ Phi-li-tinh, thành Tia cùng miền Ê-thi-óp :
tại đó, kẻ này người nọ đã sinh ra.”
5Nhưng nói về Xi-on, thiên hạ bảo :
“Người người sinh tại đó.”
Chính Đấng Tối Cao đã củng cố thành.


Đ. Muôn nước hỡi, nào ca ngợi Chúa.
6Chúa ghi vào sổ bộ các dân :
“Kẻ này người nọ đều sinh ra tại đó.”
7Và ai nấy múa nhảy hát ca :
“Xi-on hỡi, mọi nguồn gốc của tôi ở nơi thành.”


Đ. Muôn nước hỡi, nào ca ngợi Chúa.
Tung hô Tin Mừng : Ga 10,27

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : “Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi ; tôi biết chúng, và chúng theo tôi.” Ha-lê-lui-a.


Tin Mừng : Ga 10,22-30

Tôi và Cha tôi là một.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.


22 Khi ấy, ở Giê-ru-sa-lem, người ta đang mừng lễ Cung Hiến Đền Thờ. Bấy giờ là mùa đông. 23 Đức Giê-su đi đi lại lại trong Đền Thờ, tại hành lang Sa-lô-môn. 24 Người Do-thái vây quanh Đức Giê-su và nói : “Ông còn để lòng trí chúng tôi phải thắc mắc cho đến bao giờ ? Nếu ông là Đấng Ki-tô, thì xin nói công khai cho chúng tôi biết.” 25 Đức Giê-su đáp : “Tôi đã nói với các ông rồi mà các ông không tin. Những việc tôi làm nhân danh Cha tôi, những việc đó làm chứng cho tôi. 26 Nhưng các ông không tin, vì các ông không thuộc về đoàn chiên của tôi. 27 Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi ; tôi biết chúng và chúng theo tôi. 28 Tôi ban cho chúng sự sống đời đời ; không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi. 29 Cha tôi, Đấng đã ban chúng cho tôi, thì lớn hơn tất cả, và không ai cướp được chúng khỏi tay Chúa Cha. 30 Tôi và Chúa Cha là một.”


Ca hiệp lễ : x. Lc 24,46.26

Đức Ki-tô phải chịu khổ hình

và từ cõi chết sống lại

rồi mới được hưởng vinh quang dành cho Người. Ha-lê-lui-a.


SUY NIỆM

TRỞ NÊN ĐÀN CHIÊN CỦA CHÚA


Hình ảnh “đàn chiên” không phải là hình ảnh xa lạ đối với những người sinh sống tại vùng đất Paléttin. Một trong những đặc tính thú vị của bày chiên là có thể phân biệt được tiếng của người chăn chiên và đi theo người chăn chiên ấy.


Trong Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu cho thấy Ngài là người chăn chiên, nhưng không phải tất cả chiên đều nghe theo tiếng của Người: “Tôi đã nói với các ông rồi mà các ông không tin, vì các ông không thuộc về đoàn chiên của tôi” (Ga 10,26). Như thế, điều kiện tiên quyết để trở nên đàn chiên của Đức Giêsu đó là phải tin vào Ngài. Chính vì không tin, nên họ không thuộc về đàn chiên của Chúa.

Thánh George tử đạo mà hôm nay Giáo Hội mừng lễ, là một mẫu gương sáng cho mọi người. Thánh nhân đã đặt trọn niềm tin vào Chúa và dám can đảm đứng lên làm chứng cho sự thật và cuối cùng phải trả giá bằng chính mạng sống của mình.

(Chấm nối chấm – Học Viện Đaminh)

LỜI NGUYỆN TRONG NGÀY

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp cho mỗi người chúng con luôn đặt trọn niềm tin tưởng nơi Chúa, để chúng con có thể trở thành đàn chiên thuộc về Ngài. Amen.


TU ĐỨC SỐNG ĐẠO

Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng (21/4): Mục tử Nhân lành


Trưa Chúa Nhật ngày 21/4, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi đọc Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng với các tín hữu hiện diện tại quảng trường thánh Phêrô. Trước khi đọc kinh, ngài đã có một bài huấn dụ ngắn dựa trên Tin Mừng Chúa Nhật thứ IV Phục Sinh, Chúa nhật Chúa Chiên Lành.


Bài huấn dụ của Đức Thánh Cha trước khi đọc kinh.

Anh chị em thân mến, chúc Chúa Nhật tốt lành!


Chúa Nhật hôm nay, Chúa nhật thứ tư Phục Sinh, được dành riêng mừng lễ Chúa Giêsu Mục Tử Nhân Lành. Trong Tin Mừng hôm nay (xem Ga 10:11-18), Chúa Giêsu nói: “Mục tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên” (c. 11) và nhấn mạnh đến khía cạnh này, đến nỗi ngài lặp lại ba lần (xem các câu 15.11.17). Nhưng mục tử hy sinh mạng sống vì đàn chiên có nghĩa là gì?


Là mục tử, đặc biệt vào thời Chúa Kitô, không chỉ là một công việc, mà là tất cả một cuộc sống: vì không phải là một việc làm theo thời gian, mà là chia sẻ trọn cả ngày, thậm chí cả đêm, với đàn chiên, cùng sống với chúng. Thật vậy, Chúa Giêsu giải thích rằng Người không phải là người làm thuê, không quan tâm đến đàn chiên (xem câu 13), nhưng là người biết chúng (xem câu 14). Như thế này: Chúa, mục tử của tất cả chúng ta, biết chúng ta từ người một, Người gọi chúng ta bằng tên và khi chúng ta lạc đường, Người sẽ tìm kiếm cho đến khi tìm thấy chúng ta (xem Lc 15,4-5). Hơn nữa: Chúa Giêsu không chỉ là một mục tử nhân lành chia sẻ cuộc sống của đàn chiên; Chúa Giêsu là Mục Tử Nhân Lành, Đấng đã hy sinh mạng sống vì chúng ta, và phục sinh, ban Thánh Thần của Người cho chúng ta.


Đây là điều Chúa muốn nói với chúng ta qua hình ảnh Mục Tử Nhân Lành: Người không chỉ là người hướng dẫn, là Đầu của đàn chiên, mà trên hết Người coi mỗi người chúng ta như tình yêu của cuộc sống của Người. Chúng ta hãy suy nghĩ về điều này: đối với Chúa Kitô, tôi quan trọng, không thể thay thế, tôi đáng giá bằng mạng sống của Người. Đó không phải là cách nói: Người thực sự đã hiến mạng sống vì tôi, Người đã chết và sống lại vì tôi, vì Người yêu tôi và tìm thấy nơi tôi một vẻ đẹp mà tôi thường không nhìn thấy.


Anh chị em thân mến, ngày nay có bao nhiêu người tự coi mình là không xứng hoặc thậm chí sai lầm! Đã bao nhiêu lần chúng ta nghĩ rằng giá trị của chúng ta phụ thuộc vào những mục tiêu mà chúng ta cố gắng đạt được, vào sự thành công của chúng ta trong mắt thế gian, vào sự đánh giá của người khác! Đã bao lần chúng ta vứt bỏ bản thân vì những điều nhỏ nhặt! Hôm nay Chúa Giêsu nói với chúng ta rằng chúng ta luôn đáng giá rất lớn đối với Người. Vì vậy, để tái khám phá chính mình, điều đầu tiên cần làm là đặt mình trước sự hiện diện của Người, để mình được chào đón và nâng đỡ bởi vòng tay yêu thương của Mục Tử Nhân Lành.


Anh chị em thân mến, vì vậy, chúng ta hãy tự hỏi: tôi có biết cách tìm một khoảnh khắc mỗi ngày để đón nhận sự chắc chắn mang lại giá trị cho cuộc sống của tôi không? Tôi có biết tìm một giây phút cầu nguyện, tôn thờ, ca ngợi, để được ở trước sự hiện diện của Chúa Kitô và để mình được Người chăm sóc không? Anh chị em thân mến, Vị Mục tử Nhân lành nói với chúng ta rằng nếu chúng ta làm điều đó, chúng ta sẽ khám phá lại được bí mật của cuộc sống: chúng ta sẽ nhớ rằng Người đã hy sinh mạng sống vì tôi, vì tất cả chúng ta. Và đối với Người, mỗi người và tất cả chúng ta thật rất quan trọng.

Xin Đức Mẹ giúp chúng ta tìm thấy nơi Chúa Giêsu điều thiết yếu cho cuộc sống.


Sau khi đọc kinh, Đức Thánh Cha nhắc rằng hôm nay là ngày thế giới cầu nguyện cho ơn gọi, với chủ đề: “Được kêu gọi để gieo hy vọng và xây dựng hoà bình”. Đây là một cơ hội tuyệt vời để tái khám phá Giáo hội như một cộng đoàn với sự đa dạng của các đặc sủng và ơn gọi phục vụ Tin Mừng. Trong bối cảnh này, Đức Thánh Cha chào các tân linh mục của giáo phận Roma vừa thụ phong linh mục hôm qua tại Đền thờ thánh Phêrô.


Đức Thánh Cha cũng bảy tỏ sự lo ngại và đau buồn vì tình hình ở Trung Đông. Ngài kêu gọi dừng lại não trạng báo thù và chiến tranh, nhưng mở cửa cho ngoại giao và hoà giải. Đức Thánh Cha cầu nguyện đặc biệt cho Palestine, Israel và Ucraina.


Cuối cùng, Đức Thánh Cha chúc mọi người một Chúa Nhật tốt lành và xin đừng quên cầu nguyện cho ngài.


Vatican News