Tuesday, May 28, 20249:00 PM(View: 15)
Nguồn: Spiritdaily.com Nếu các bậc tổ tiên của chúng ta đã từng là kẻ trộm, kẻ sát nhân, kẻ nghiện rượu, kẻ ngoại tình, kẻ thực hành tà thuật thì có thể chúng ta sẽ phải đền tội thay cho họ. Những tội lỗi này được thể hiện trong nhiều...
Tuesday, May 28, 20248:08 PM(View: 15)
Nguồn: Ecclesiasticus Cor Iesu Sacratissimum Bậc Đáng Kinh Mary thành AGREDA là một trong những nhà thần bí lớn lao nhất của thế kỷ thứ 17. Bà là một nữ tu Dòng Phanxico, nước Tây Ban Nha. Bà được ơn là có nhiều thị kiến Thiên Đàng và nhiều cảm nghiệm thần bí cao trọng.
Monday, May 27, 202411:51 AM(View: 44)
Nguồn: Catholic Saint Of The Day Thánh Philip bị ma quỷ tấn công hàng ngày, nhưng Đức Mẹ Maria luôn trợ giúp ngài thoát khỏi nanh vuốt của ma quỷ. Thánh Philip Neri vốn là một vị linh mục thánh thiện trong thế kỷ thứ 16. Ngài nổi tiếng vì sự thánh thiện của ngài.
Sunday, May 26, 20248:20 PM(View: 39)
Ngày hôm qua, 25/5/2024, một người bạn gái thời Trung Học đã cùng chồng bạn đến thăm gia đình tôi. Cô bạn tôi đang ở tiểu bang Ohio và ở nơi một vùng quê hẻo lánh và yên bình.
Sunday, May 26, 20247:29 PM(View: 39)
Một người trẻ kể càm nghiệm đau buồn của gia đình: Mẹ của tôi qua đời lúc vừa mới 52 tuổi vì bịnh ung thư. Lúc ấy tôi còn nhỏ nên thương tiếc mẹ vô cùng. Tôi nhớ khi ấy dường như mẹ tôi đã chết rồi nhưng khi nghe tiếng tôi khóc và gọi bà thì bà tỉnh dậy. Rồi bà dịu dàng nói
Saturday, May 25, 20242:01 PM(View: 44)
Nguồn: Ecclesiasticus Cor Iesu Sacratissimum Thánh Veronica Giuliani đã cứu người bạn nữ tu khỏi lửa hoả ngục. Bà Thánh cũng được Chúa cho nhìn thấy luyện ngục. Thánh Veronica có đặc ân là được...
Saturday, May 25, 202412:14 PM(View: 42)
Nguồn: Ecclesiasticus Cor Iesu Sacratissimum Thánh Veronica Giuliani đã cứu người bạn nữ tu khỏi lửa hoả ngục. Bà Thánh cũng được Chúa cho nhìn thấy luyện ngục. Thánh Veronica có đặc ân là được Chúa Giêsu ban thêm cho một Thiên Thần Bản Mệnh nữa. Bà đã liên tiếp bị ma quỷ đánh phá tơi bời. Các thiên thần bản mệnh của bà đã đi cùng bà để đến...
Thursday, May 23, 20249:27 PM(View: 57)
Lạy Cha Trên Trời, con cảm tạ Cha luôn thương yêu con. Con cảm tạ Cha đã gửi Con Chí Thánh của Cha là Chúa Giêsu Kito Đến thế gian để cứu con và giải thoát con. Con tin tưởng nơi quyền năng và ơn lành của Cha gìn giữ con và phục hồi con. Lạy Cha Từ Ái, xin Cha đụng chạm đến con với Bàn Tay Chữa Lành của Cha ngay lúc này.
Thursday, May 23, 20244:11 PM(View: 62)
Nguồn: Spiritdaily.com Sau đây là 6 kinh mạnh thế để cầu cho các linh hồn luyện ngục. Xin đọc mỗi ngày trong suốt cuộc đời:
Thursday, May 23, 202412:42 PM(View: 42)
Thánh Teresa thành Avila khi cầu nguyện chuỗi Kinh Mân Côi để cầu cho các linh hồn thì bà nhận được thị kiến về luyện ngục.

QUYỀN NĂNG CỦA CHÚA

Wednesday, May 1, 20241:33 PM(View: 30)

9-9SSQUYỀN NĂNG CỦA CHÚA

Bốn, năm tuần qua, chồng tôi loay hoay mà không sửa được hệ thống điện trong cái xe hơi, mặc dù là một người rành rẽ về máy móc, đã phải hơn một lần tháo nguyên cả cái dashboard ra để kiểm tra. Xe không đề máy được nữa. Quá thất vọng anh tính chuyện đổi xe khác, nhưng có dealer nào chịu đổi chiếc xe mất điện như thế?

Thấy anh quá vất vả, hì hục, tội nghiệp tôi khuyên anh cầu nguyện với Chúa, nhưng anh không tin nơi phép lạ Chúa làm. Tôi tìm cách đặt tay và cầu nguyện:

“Nhân danh Tên Cực Thánh của Chúa Giêsu, tôi ra lệnh cho máy phải nổ, mọi cơ phận phải trở lại bình thường để làm ích cho con cái Đức Chúa Trời.”

Thế nhưng…máy vẫn không thể nổ. Tôi muốn tìm cho ra nguyên nhân. Tôi mở các hộc trong xe thì thấy có 2 tượng Phật nhỏ. Tôi liền lấy và cất tượng riêng ra một chỗ bên ngoài và vào nhà kiếm anh. Tôi nói:

“Em biết anh chưa tin quyền năng và lòng thương xót của Chúa qua lời cầu nguyện. Anh chưa tin Chúa có thể giúp mình sau khi ta đã tận dụng hết sức của mình và cố gắng hết mức có thể. Sau khi đã vận dụng hết trí khôn thì Chúa sẽ giúp khi ta cầu nguyện? Đây là dịp cho anh thấy Chúa của em như thế nào?”

Trong lòng đầy sự an ủi và tin tưởng mạnh mẽ vào quyền năng của Chúa đang hiện diện, nói rồi, tôi đi ra đặt tay lên bình điện ác qui. Tôi cầu nguyện theo cách đã được Cha Đinh Thanh Sơn dậy dỗ:

“Con ca ngợi tình yêu và quyền phép của Chúa Giêsu. Nhân Danh Tên Cực Thánh của Chúa, ta ra lệnh cho hệ thống điện này phải chạy lại bình thường hầu làm sáng danh Chúa và đem lại lợi ích cho con cái Chúa.”

Đang khi tôi cầu nguyện thì có luồng nóng từ bàn tay tôi truyền vào bình điện. Tôi biết là Chúa lại tỏ vinh quang và quyền năng của Ngài một lần nữa rồi. Tôi chạy lại tay lái, xoay chìa khóa đề một phát là máy nổ ngay lập tức!

Chứng kiến cảnh đó, mặt anh tái xanh, sợ hãi khi nhận ra quyền phép Chúa.

Tôi mang trả hai tượng Đức Phật lại cho anh để tùy anh suy luận và quyết định ai sẽ là Đấng Bảo vệ cho anh trên đường trường sau tay lái, hay trong lúc nguy khốn? Là vợ, tôi tôn trọng sự chọn lựa của chồng; là Ki tô hữu tôi muốn anh tin Đức Chúa Trời bằng sự nhận biết từ lý trí và con tim mà không có sự áp đặt.

Kết quả là từ ngày đó, tôi không thấy anh để tượng Đức Phật trong xe nữa.

(Trích bài, “Chúa của tôi hay chúa của anh” của Maria Thuý Vũ.)

IN ENGLISH:

For the past four or five weeks, my husband has been struggling without being able to fix the electrical system in the car, despite being a savvy mechanic, had to take apart the entire dashboard more than once to check. The car doesn't start anymore.

Too disappointed he considered changing another car, but is there any dealer willing to change the car without power like that? Seeing that he was so tired, exhausted, and poor, I advised him to pray to God, but he did not believe in the miracles that God did. I tried to put my hands on and pray: “in the name of the Most Holy Name of Jesus, I command the engine to start, every organ to return to normal for the good of God’s children.”

But…the engine still couldn't start. I want to find out the cause. I opened the drawers in the car and saw 2 small Buddha statues. I immediately took and put my own statue outside and went into the house to look for him. I say:

“I know you don't believe in the power and mercy of God through prayer. You don't believe God can help us after we've tried our best. After using all our wisdom, will God help us when we pray? This is an opportunity to show you the greatness of my God.”

With a heart filled with consolation and strong confidence in the power of the Lord present, I went out and put my hand on the battery. I pray the way Father Dinh Thanh Son taught me:

“I praise the love and power of Jesus. In the Name of God's Most Holy Name, I command this electrical system to return to normal in order to glorify God and benefit God's children."

While I was praying, a hot stream from my hand entered the battery. I know that the Lord showed His glory and power once again. I ran back to the steering wheel, turned the key, and the engine started up immediately!

Witnessing that scene, his face was pale, scared when he realized the power of God.

I bring two Buddha statues back to you so that you can reason and decide who will be your Protector on the road behind the wheel, or in danger? As a wife, I respect my husband's choice; As a Christian I want you to believe in God by knowing your mind and your heart without forcing it. As a result, from that day on, I did not see him leave the Buddha statue in the car anymore.

(Excerpt from the article, "My God or your god" by Maria Thuy Vu.)